Eis jullie Godsdienstvrijheid op!

ONDERWERPEN: De geest van de mensen bevrijden van de religieuze overtuigingen die antichrist zijn – Het innerlijke pad dat de grondslag vormt voor religie – Vraag om bewijs dat de meesters bestaan – Plaats de geascendeerde meesters niet in een kader – Jullie worden niet beloond voor blinde loyaliteit – Hogere eisen voor de ascensie – Denk niet dat je de leringen kent – Vrijheid betekent eeuwige overgave – Karma in evenwicht brengen maakt je nog niet tot een geascendeerde meester – Goede en foute beslissingen – Durf te PROBEREN (T-R-Y)

Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 oktober 2005

De geest van de mensen bevrijden van de religieuze overtuigingen die antichrist zijn
Vrienden van de Vrijheid, ik ben gekomen om jullie hogerop te brengen om vrijheid beter te begrijpen. Ik ben vele jaren geleden naar de Verenigde Staten gekomen toen een groep mannen waren samengekomen in hun pogingen om een nieuwe natie te smeden. Ik was in staat om te werken met opmerkzame personen om een nieuw concept voor een regering naar buiten te brengen dat werd gebaseerd op door God gegeven rechten die geen menselijk gezag zouden kunnen afnemen. En één van die rechten was natuurlijk het recht op godsdienstvrijheid.

Maar wat er destijds kon worden gedaan, was in overeenstemming met het bewustzijnsniveau van de mensen en in overeenstemming met kosmische cycli. De cycli zijn veranderd, het bewustzijn van de mensheid wordt hoger. En daardoor hebben we in deze tijd geen behoefte AAN godsdienstvrijheid – er is behoefte om vrij te zijn VAN religie. En daarmee bedoel ik de vrijheid van dogmatische, op angst gebaseerde religies die al millennia een plaag zijn op deze planeet.

Met de Amerikaanse Grondwet kregen de mensen godsdienstvrijheid in de buitenwereld, beschermd door de wet. Ze kregen het recht om te aanbidden wie zij geschikt achtten. Waarom was die godsdienstvrijheid zo belangrijk? Omdat het werelddeel Europa in de wurggreep van de katholieke kerk was, die militaire macht gebruikte om alle andere religies de kop in te drukken en die ook elke vernieuwing in die religie tegenhield – die de mensheid misschien een hoger inzicht in de echte leringen van Jezus had kunnen geven.

Daardoor was het belangrijkste doel in de Grondwet van de Amerikaanse natie te voorkomen dat één kerk het religieuze leven van een natie zou gaan domineren, zelfs in zoverre dat die de regering zou domineren. Of zelfs in zoverre dat die in staat zou zijn het leger bevelen te geven en mensen erop uit te sturen om in naam van God te vechten. Dit werd in Amerika bereikt en het heeft zich over vele andere naties verspreid. Maar nu moeten we een stap hogerop doen naar het volgende niveau. Want hoewel we het lichaam van de mensen bevrijd hebben om naar de kerk te gaan die zij willen – of helemaal niet naar de kerk te gaan – moeten we nu nog de geest van de mensen bevrijden van de wurggreep van religieuze doctrines en religieuze overtuigingen die echt van de antichrist zijn.

Het innerlijke pad dat de grondslag vormt voor religie
Dit is het moment om de top tien procent van de spirituele mensen op aarde bewust te maken van het ware innerlijke pad naar persoonlijk Christusschap. Het pad dat alle religies in de buitenwereld transcendeert en daardoor niet tot een bepaald Bijbelboek, een bepaalde doctrine, een bepaalde organisatie beperkt kan worden en niet door bepaalde spirituele beoefening kan worden verkregen, die steeds maar weer wordt herhaald zonder hartvlam.

Het wordt tijd de mensen bewust te maken van het feit dat ze het recht hebben – een absoluut van God gekregen recht – op de Christuswaarheid! En ze hebben het recht op de waarheid die hen vrij zal maken, die hun geest zal bevrijden van de illusies en de leugens van de antichrist, die hen zijn opgedrongen door de georganiseerde religie, opgedrongen zijn – let op – in naam van Christus. Stel je het drama eens voor van mensen die zijn geprogrammeerd te geloven in de leugens van de antichrist in naam van Christus, in naam van Jezus. Dit wordt simpelweg niet meer op deze planeet getolereerd! En naarmate dit vanuit het etherische naar het fysieke rijk doorsijpelt, zie je inderdaad dat veel mensen zich bewust worden van de noodzaak om naar het innerlijke pad onder die uiterlijke religies op zoek te gaan.

Maar om dit succesvol te verankeren in het fysieke octaaf, moeten er mensen geïncarneerd zijn die bereid zijn de voorlopers te zijn. En ik – die al vele jaren uitkijk naar dit moment – rekende op degenen die beweren student van Saint Germain te zijn, de God van Vrijheid. Maar toch zijn nog niet al te veel op het innerlijke pad van spirituele vrijheid gestapt, ze geven de voorkeur aan een andere benadering.

Vraag om bewijs dat de meesters bestaan
Sommigen hebben alle religies afgewezen, ze zeggen dat ze niet meer in het bestaan van de geascendeerde meesters geloven. Wel, ik moet zeggen dat ook als jij niet in ons gelooft, wij wel in jou geloven. En we zijn bereid om met iedereen op innerlijk niveau te werken – als ze bereid zijn naar hun hart te gaan en echt om bewijs vragen dat wij bestaan. Als je het eerlijk vraagt – en niet met bijbedoelingen om je ego tevreden te houden, omdat jij een meester aan jou liet verschijnen – dan zullen wij reageren.

Loop niet in de val door te vragen of wij aan je verschijnen op menselijke voorwaarden, door bijvoorbeeld te zeggen dat tenzij wij nu op dit moment verschijnen, jij ons nooit weer zult aanroepen. Mijn geliefden, dat werkt niet, want we reageren niet op de voorwaarden die enkel door het menselijke ego gesteld kunnen worden. Maar als je het met een zuiver hart vraagt, weet je vanbinnen dat wij inderdaad echt zijn en dat het pad echt bestaat.

Afhankelijk van je verworvenheden, zie je ons misschien niet fysiek. Afhankelijk van of jij een visueel ingesteld persoon bent of iemand die meer hoort dan ziet, krijg je antwoord op een eerlijke oproep. En daardoor zijn we bereid om een buitengewone impuls te geven aan degenen die bereid zijn naar het innerlijke pad te reiken en persoonlijk, innerlijk contact met hun Christuszelf en de geascendeerde meesters te maken. Want dat is natuurlijk het enige wat een ontwaken en een andere benadering van religie kan teweegbrengen.

Plaats de geascendeerde meesters niet in een kader
Ik keer terug naar de verschillende benaderingen die sommige spirituele mensen hebben. Zoals ik heb gezegd, hebben sommigen een zwart-witbenadering door ons bestaan te ontkennen. Enkelen hebben die zwart-witbenadering op de tegenovergestelde polariteit overgebracht en hebben ons in een kader geplaatst door te zeggen dat we slechts op één bepaalde manier kunnen verschijnen, dat wij slechts op één bepaalde manier kunnen spreken,. Dit is gewoon weer een vecht- of vluchtreactie, een zwart-witreactie van het ego. Het is de weigering om Christusonderscheid te gebruiken, zodat jij naar de oproep van je hart kunt luisteren en ons misschien in een ander verband kunt vinden – als dat goed voor jou is. Ik zeg dat iedereen die beweert student te zijn van Saint Germain zijn hart moet volgen en bereid zijn acht te slaan op de goeroe – zelfs als hij als mier verschijnt.

Daarom zeg ik tegen jullie, als je de matrix over mij heen hebt gelegd dat ik slechts door een specifieke boodschapper kan verschijnen en slechts op een bepaalde manier kan spreken, dan heb je geprobeerd om de God van Vrijheid in een kader te plaatsen – en ik houd niet van kaders. Ik stap eruit alsof ze nooit bestaan hebben. Want ze bestaan natuurlijk niet in Gods realiteit. En daardoor zou je misschien kunnen overwegen – als je bereid bent om eerlijk te zijn – dat slechts het menselijk ego de arrogantie en de hoogmoed heeft de God van Vrijheid in een kader te plaatsen en Saint Germain ervan weerhouden te gaan waar hij heen wil om het bewustzijn van de planeet te verhogen.

Ontwaak uit deze dwaasheid als je daarin vastzit. En luister eerlijk naar jouw Christuszelf om te zien of het tijd wordt verder te gaan zoals wij, de geascendeerde meesters, verder zijn gegaan. Want wij hebben nog zoveel werk te doen op de planeet en we hebben degenen nodig die geïncarneerd zijn om hier beneden alles te zijn wat jullie boven al zijn, zodat jullie ons kunnen belichamen zoals El Morya vandaag zo welsprekend heeft uitgelegd.

Daarom zeg ik tegen jullie: “Luister naar je hart. Word wakker en volg de blinde leiders niet langer, de wetgeleerden die de sleutel van kennis hebben weggenomen, omdat zij de macht willen.” En waarom willen zij de macht? Omdat hun ego de baas over hen is en de geest van de antichrist heeft hun ego weer in de macht.

Ik ben de God van Vrijheid, en ik kom alle mensen bevrijden van de blinde leiders die je in iedere religie tegenkomt. Maar ik zou heel graag zien wie van mijn studenten het eerst de toorts van vrijheid oppakken en de slangenhuid afschudden van een rigide, dogmatische benadering van religie die je laat denken dat jij het jezelf gemakkelijk kan maken en de geascendeerde meesters ook nog bijhouden.

Je wordt niet beloond voor blinde loyaliteit
Ik moet zeggen dat te veel van jullie bij het spirituele altaar komen om in de watten te worden gelegd en jullie ego in de watten te laten leggen. En nog al te veel mensen denken dat zij loyaal moeten blijven naar een bepaalde lering of en dat zij zeker in het hiernamaals een beloning krijgen voor jullie blinde loyaliteit. Maar niemand wordt beloond voor blinde loyaliteit. Want enkel degenen die bereid zijn hun geest open te stellen voor de Levende Waarheid worden beloond. Want de geascendeerde meesters belonen natuurlijk niemand, zoals wij ook niemand straffen. De enige manier om beloond te worden op het spirituele pad is door je bewustzijn te verhogen en één met ons te worden, zodat je de vrijheid en de vreugde kunt ervaren die wij ervaren, omdat jullie één zijn met de vlam die we zijn.

Hoe kunnen jullie anders ooit de vreugde van de Vrijheidsvlam ervaren – tenzij je één bent met die vrijheidsvlam? Want al vele duizenden jaren geloven de mensen op aarde dat zegeningen iets zijn die op ze moeten regenen van boven in een soort wonderbaarlijke manifestatie. Maar toch heeft Jezus je al 2000 jaar geleden verteld dat het koninkrijk van God binnenin jullie zit. En toch houden jullie nog vast aan het idee dat je, door loyaal te zijn aan een organisatie in de buitenwereld en blindelings steeds maar weer hetzelfde te doen – zonder te luisteren naar de stem van jouw Christuszelf die steeds luider wordt in een poging jou te bereiken – door dit rigide werk te doen, jullie op een dag zullen worden beloond. Dit is onzin en dat moet ophouden, mijn geliefde harten.

Hogere eisen voor de ascensie
Het is gewoon niet mogelijk om te ascenderen, tenzij je jouw bewustzijn verhoogt en meegaat met de geascendeerde meesters. Omdat ik moet zeggen – zoals El Morya jullie heeft geprobeerd uit te leggen, zoals Moeder Maria jullie heeft geprobeerd uit te leggen – dat het ware pad naar de ascensie geen mechanisch pad in de buitenwereld is. Het is een pad van innerlijk eenzijn zoeken met de geascendeerde meester uit wiens Wezen je voortkomt.

En daardoor moet je herkennen dat de eisen voor de ascensie tegenwoordig niet hetzelfde zijn als tien of twintig jaar geleden. Want ik ben verder gegaan in bewustzijn. En als je één met mij wilt worden, dan moet jij hogerop komen naar het niveau waar ik tegenwoordig zit – niet het niveau waarop ik tien jaar geleden zat. Hoe kun je ascenderen door te streven naar een bewustzijnsniveau dat nog steeds lager is dan ik? Nu, je kunt niet ascenderen op de Vlam van Vrijheid tenzij je mijn bewustzijnsniveau bereikt en daardoor mijn bewustzijnsniveau betreedt. Want mijn bewustzijn betreden, is natuurlijk de ascensie. Of het bewustzijnsniveau van Jezus of El Morya of Moeder Maria of Heer Maitreya of Gautama Boeddha, of een ander geascendeerd wezen.

Denk niet dat je de leringen kent
Sommigen dachten dat zij wisten wat het inhoudt om te ascenderen, maar ik zeg dat dit niet zo is. Velen hebben een oppervlakkige kijk op de ascensie, omdat zij de leringen niet echt hebben bestudeerd en geïnternaliseerd. Niemand is op een gemechaniseerde manier geascendeerd, omdat dat gewoon niet kan. Als dit wel kon, dan zouden de gevallen wezens al lang geleden hun ascensie hebben nagedaan en het spirituele rijk ingegaan zijn en opnieuw oorlog in de ‘hemel’ hebben ontketend om er daarna weer uit verbannen te worden.

Het kan niet op een mechanische manier, omdat het slechts kan door één te worden met het grotere wezen dat je bent. En pas wanneer jij bereid bent een stap hogerop naar het bewustzijn te doen waarop wij zitten, kun je niet één met ons worden. Het is inderdaad mogelijk dat een student kan geloven dat hij of zij alle juiste dingen doet, maar toch steeds verder achterop komt bij het doel van je ascensie, omdat je op een bepaald bewustzijnsniveau blijft waar jij je erg op je gemak bent gaan voelen. En ik ben verder gegaan, of El Morya is verder gegaan, of Jezus is verder gegaan. En jij was niet bereid met ons verder te gaan.

Vrijheid betekent eeuwige overgave
En daarom moet ik zeggen dat vrijheid niet iets is wat je voor eens en voor altijd kunt behalen. Vrijheid is iets waar je voortdurend naar moet streven, omdat vrijheid de bevrijding is van het menselijke ego. En die vrijheid kan enkel worden verkregen door eeuwige waakzaamheid, door eeuwige alertheid en door eeuwige overgave.

Enkel als je bereid bent elk aspect van jouw menselijke zelf op te geven, zelfs elk aspect van het collectieve bewustzijn dat je wezen inkomt, houd je ons bij. En daarom zeg ik tegen jullie: “Of je houdt er nu mee op jezelf student van de geascendeerde meesters te noemen of je kijkt verder dan het pad in de buitenwereld en ontdekt het ware innerlijke pad!” Het maakt mij niet uit tot welke organisatie in de buitenwereld jij behoort – zolang die organisatie maar niet een val voor je geest wordt, zolang je maar bereid blijft om op de stroom van vrijheid mee te gaan.

Maar als een organisatie een val is geworden, wees dan bereid om dat toe te geven en te beseffen dat je, óf je aanpak moet veranderen, óf die organisatie verlaten. Omdat rondhangen en denken dat je loyaal aan de geascendeerde meesters bent door loyaal te zijn aan het pad en de organisatie in de buitenwereld gewoon dezelfde bewustzijnsstaat als die van de Schriftgeleerden en farizeeërs is. En weet je nog hoe Jezus degenen noemden die in die bewustzijnsstaat verkeerden? Juist ja, hij noemde ze ‘hypocriet’, omdat het hypocriet is te beweren dat je echt religieus bent of dat je een student van de geascendeerde meesters bent wanneer je niet bereid bent om verder te gaan op het innerlijke pad en het huidige bewustzijnsniveau te ontstijgen.

En zodoende zeg ik tegen jullie: “Wees eerlijk. Wees eerlijk.” Want hoe kun je ascenderen door je vast te klampen aan een illusie? Denk je dat een geascendeerde meester ooit is geascendeerd door zich aan de illusie van zijn ego vast te klampen? Besef jij niet dat je ego niet naar de hemel mag, zoals Jezus heeft uitgelegd toen hij de parabel vertelde over het bruiloftsfeest? En de man die er zonder bruiloftskleed naar toe ging, werd aan handen en voeten gebonden en in de uiterste duisternis geworpen door zijn eigen ego.

Karma in evenwicht brengen maakt je nog niet tot een geascendeerde meester
Wat verhindert onze studenten in te zien dat het pad naar de ascensie, het pad is van de bevrijding van het ego en dat geen enkel aspect van het menselijke ego in het spirituele rijk wordt toegelaten? En dus moet ik jullie nog een lering over de ascensie geven, omdat jullie zijn gaan geloven dat jullie zodra je 51% van je karma in evenwicht hebt gebracht, automatisch ascenderen. En op het moment dat jij ascendeert, ben jij een geascendeerde meester.

Je kunt ascenderen wanneer je meer dan 51% van jouw karma in evenwicht hebt gebracht, maar je wordt pas een geascendeerde meester als jij 100% in evenwicht hebt gebracht en jezelf helemaal hebt bevrijd van jouw menselijke ego. Er is natuurlijk wel gezegd dat als jij 51% van je karma in evenwicht brengt en jouw ego niet te boven komt jij uiteindelijk dat ego belichaamt. En dit alleen al zou genoeg moeten zijn om je te laten beseffen dat je niet simpelweg het etherische rijk in kunt lopen als een volledig ontwikkelde geascendeerde meester, omdat je 51% van je karma in evenwicht hebt gebracht, maar het ego niet hebt verslagen en je ervan bevrijd hebt.

Juiste en foute beslissingen
En daardoor mijn geliefde harten, nadat ik deze akelige boodschap heb gebracht, wat echt een depressief onderwerp kan zijn – zowel voor jullie die hier zijn als voor mij die hem brengt – wil ik nu graag op positievere toon doorgaan. En ik stel voor dat jullie opstaan en we zullen een paar bevelen geven en dit bewustzijn wegblazen: “IK BEN DE VRIJHEID, DE VRIJHEID BEN IK.” (21x)

Ik ben me er volledig van bewust, als de God van Vrijheid, dat veel mensen op aarde bang zijn voor vrijheid. Het kan echt angstaanjagend zijn om vrij te zijn en de reden is dat jouw ego bang is om fouten te maken. Hoe meer vrijheid je hebt, hoe meer keuzes je krijgt, en daardoor kun je in potentie meer fouten maken. En daarom heeft het ego de neiging om grenzen te maken om het te laten lijken dat zolang hij maar binnen die grenzen blijft, hij veilig is en nooit een fout zal maken. En zoals Moeder Maria in haar magnifieke nieuwe boek uitlegt, zijn er natuurlijk mensen die zo bang zijn om een fout te maken dat ze geen beslissingen meer nemen.

En toch moet ik zeggen dat het pad naar Christusschap, het pad is van juiste beslissingen nemen. En zoals ik al eerder heb gezegd, moest ik miljoenen beslissingen nemen, miljoenen juiste beslissingen, voor ik kon ascenderen. En ik wil je wat meer inzicht geven in wat het betekent om een juiste beslissing te nemen en wat het inhoudt om een verkeerde beslissing te nemen. Want dit is nog zo’n populaire mythe die door vele spirituele organisaties en religieuze organisaties is aangeprezen.

Het is zo gemakkelijk om een menselijke, dualistische weegschaal te maken om te evalueren of jouw beslissing goed of fout is. Er zijn zelfs veel mensen die geloven dat als ze iets doen en het niet wordt wat zij ervan hadden verwacht of wat hun tijdgenoten of hun maatschappij ervan hadden verwacht, zij dan een fout hebben gemaakt. Maar ik moet zeggen dat de essentie van het leven groei is. Daarom is elke beslissing die je helpt om te groeien een juiste beslissing. En elke beslissing die je verhindert te groeien, of geen groei oplevert, is een verkeerde beslissing.

En dat is de enige ware maatstaf voor goed of fout, niet een aantal van de vele miljoenen kenmerken in de buitenwereld die mensen met hun dualiteitsbewustzijn hebben bedacht. Heeft Jezus niet opzettelijk een man op de sabbat genezen om mensen te laten zien dat het maken van criteria, dat als jij niets doet op de sabbat, jij geen fout kunt maken, gewoon fout is? Omdat je altijd je Christusonderscheid moet gebruiken. En als iemand ziek is, dan moet hij zeker worden geheeld. En als er dingen dienen te gebeuren, dan moeten ze gebeuren, of het nu op de sabbat is of een andere dag.

En dat is de echte sleutel om juiste keuzes te maken – beseffen dat de beslissing die tot groei leidt, de juiste is. En daarom is het mogelijk om al je zogenaamde menselijke fouten tot springplank te maken voor jouw overwinning en groei. Het geeft niet of jij schijnbaar een fout maakt. Het doet er zelfs niet toe of jij misschien iets doet wat op een fout lijkt. Wat er toe doet, is wat je ermee doet.

Als jij eerlijk je fout toegeeft en ervan leert, dan heb je hem in een overwinning omgezet, omdat jij erdoor bent gegroeid. En wees dus alsjeblieft niet zo bang om beslissingen te nemen, waardoor je het rijk betreedt van degenen die niet hun Christusschap durven uit te oefenen, maar liever naar de aanwijzingen van hun ego en de krachten op deze wereld luisteren.

Zie je dat luisteren naar de krachten van de antichrist niet de veiligheid is die de meeste mensen denken? Want het leidt enkel tot nog meer gevangenschap en pakt jou je vrijheid af. Mijn geliefden, ik wens jullie bevrijd te zien van deze bewustzijnsstaat, zodat jullie de moed durven te hebben om te stijgen. En zoals El Morya al heeft gezegd, T-R-Y. Degenen die het PROBEREN hebben de optie om iets te leren en te groeien. Degenen die het niet PROBEREN, blijven in het bewustzijn waar ze al in zijn. Maar er bestaat geen stilstaan, want je groeit of je gaat achteruit.

De illusie dat je kunt blijven stilstaan en dat jij door stil te staan veilig bent, is een illusie die enkel jouw ego kan geloven. En hij gelooft het omdat hij hem heeft gemaakt en totaal weigert om enig bewijs van het tegendeel te zien – tot je zo’n belangrijke crisis ervaart dat je het feit niet meer kunt negeren dat jij jouw aanpak van het leven moet veranderen. Ik wil jou liever niet op die manier zien ontwaken. Ik wens dat je op een zachte manier wordt gewekt door te beseffen dat het pad niet altijd gaat over goede beslissingen vanuit menselijk perspectief nemen. Het pad gaat over het leren van iedere beslissing. En voor je dat kunt leren, moet je daadwerkelijk beslissingen nemen.

Durf te PROBEREN (T-R-Y)
Vele jaren geleden dacht deze boodschapper juist over dit onderwerp na en hij vroeg oprecht om antwoord. En ik gaf hem deze woorden: “Je moet leren van je fouten, dus als jij geen fouten maakt, hoe kun je dan iets leren?” En toen hij deze woorden vanbinnen hoorde, werd hij er ogenblikkelijk bevrijd van zijn angst om iets te proberen.

En El Morya heeft geprobeerd om jullie moed en de vastberadenheid te geven van de wil van God. Dus ik kom als de meester van de Zevende Straal, hij en ik maken nu een hele boog van de zeven stralen. En ik kom jullie de kans geven om jullie angst voor vrijheid te overwinnen, jullie angst om opties te hebben, jullie angst om keuzes te maken. En zodoende vraag ik jullie – als je bereid bent – om oproepen aan mijn hart te doen en dat vormt het Levende Vuur van de Vlam van Vrijheid die daadwerkelijk al jullie angst voor vrijheid kan verteren,. En ik vraag jullie nu – voor zover jullie willen – te visualiseren dat jullie je angst voor vrijheid in dat levende vuur gooien, waar het onmiddellijk verbrand wordt. En doe persoonlijke oproepen voor wat je in dat vuur wil gooien. En terwijl jullie de oproepen doen, zal ik de bevelen geven: “IK BEN DE VRIJHEID, DE VRIJHEID BEN IK.” (24x)

Zodoende verzegel ik jullie – de nieuwe jij die je bent, omdat je nu een deel van de oude jij hebt opgegeven, jij bent naar een nieuw zelfgevoel en een nieuw vrijheidsgevoel gestegen. En ik vraag jullie jezelf dat vrijheidsgevoel te laten voelen en het gevoel te krijgen dat jij nu echt bevrijd bent van het zware gewicht van de verkeerde leraren die willen dat jij in het kader blijft dat ze voor jou gemaakt hebben. Sta jezelf toe vrij te zijn en dat gevoel van vrijheid te voelen. En zodoende verzegel ik jullie in de vreugde van de vrijheid, die natuurlijk de grootste vreugde is die je in dit octaaf kunt ervaren. Dus is het klaar. Het wordt verzegeld. Het is manifest, want ik de God van Vrijheid, Saint Germain, heb het daadwerkelijk uitgesproken.