Dit is het moment om te zeggen wie jij bent en te Zijn wie je bent

ONDERWERPEN: Waardeer de leringen die je krijgt – Het enige wat de Gouden Eeuw tegenhoudt – Degenen die het overvloedige leven niet willen

Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 22 oktober 2006

Velen van jullie kennen mij als de lange meester van Venus. Sanat Kumara is de naam die je opgegeven is. Maar toch ben ik veel meer. Want ik kom niet van Venus in die zin dat ik mijn oorsprong heb liggen op planeet Venus. Mijn geliefden, wat ben ik?

Ik ben een Kosmisch Wezen. Ik ben de Kosmische probleemoplosser die niet alleen naar de aarde gereisd is, maar naar vele andere planeten waar dingen misgingen. En daardoor ben ik talloze malen, veel vaker dan ik jullie er rekenschap van zou kunnen geven – naar een planeet of planetair systeem gereisd waar dingen uit hun evenwicht waren geraakt. En ik heb onvermoeibaar en onbaatzuchtig mijn diensten verleend en geprobeerd de bewoners van dat systeem te inspireren om zichzelf en hun fysieke podium weer in evenwicht te brengen.

Ik heb tot alle leringen die jullie via het boeddhisme, het christendom, vele spirituele organisaties hebben gekregen, geïnspireerd of die kwamen voort uit mijn eigen Wezen en mijn eigen ervaring, door te zien wat andere planetaire systemen heeft geholpen uit hun onevenwichtige staat te komen.

Waardeer de leringen die je krijgt
Er zijn mensen die zeggen dat er niets nieuws onder de zon is en hoewel dat een verklaring is die je met een korreltje zout moet nemen, moet ik zeggen dat er enige waarheid in schuilt. Want de basisdynamiek is overal in het universum hetzelfde. Er is een bewustzijnsstaat die jij kent als het Christusbewustzijn, dat één is met God, dat zich één met God en Gods wetten beschouwt. En dan is er het tegenovergestelde, de staat van de antichrist, waarin alles door de dualiteit wordt beheerst. En in plaats van hun wereldbeeld op Gods realiteit te baseren, creëren de wezens die gevangenzitten in dat bewustzijn hun eigen wereldbeeld gebaseerd op elke willekeurig dualistisch uiterste dat zij definiëren. Ik weet dat voor velen van jullie het spirituele pad verwarrend kan lijken. Maar ik zeg jullie dat het eigenlijk niet moeilijk is om de basale dynamiek te begrijpen van wat er aan de hand is.

Het enige wat de Gouden Eeuw tegenhoudt
Niemand staat boven iemand anders, want iedereen vormt een onderdeel van het Lichaam van God. En pas wanneer je dat beseft, weet je dat jij niet hier bent om jezelf te verheffen. Jij bent niet hier om je te verbergen. Jij bent hier om iedereen te dienen, om de dienaar van allen te zijn. En door allen te dienen, zul je trouwens de grootste onder de mensen zijn, maar niet naar menselijke maatstaven, maar volgens Gods norm, waarbij de grootste betekent dat je steeds meer wordt en er dus niets te vergelijken valt.

Je ziet hoe de mensen ervan houden om een lineaire maatstaf te creëren en dan te zeggen: “Ah, volgens dit kenmerk, is iemand groot vergeleken met al die andere mensen die niet groot zijn.” En zien jullie in dat de onderling afhankelijke relatie tussen degenen die vastzitten in superioriteit en degenen die vastzitten in inferioriteit deze vergelijking bevordert en versterkt, deze maatstaf dat er mensen moeten zijn die hoger staan dan andere?

En begrijpen jullie dat de gesel van de aarde altijd dit spel tussen de inferioriteit/superioriteit is, waarbij sommigen superieur willen zijn en anderen leiders willen waar zij de ondergeschikte van willen zijn, zodat zij die blindelings kunnen volgen? En daardoor voorkomen beide groepen dat de maatschappij, de beschaving of spirituele beweging de dualistische worsteling ontstijgt. En begrijp je dat dit het enige is, het enige dat als men dit overwint, wat de aarde naar de Gouden Eeuw zou stuwen? Want dit is het enige dat de aarde van de Gouden Eeuw afhoudt waarin het overvloedige leven voor iedereen bestaat. Want zoals Jezus zei: “Wees niet bang, kleine kudde, de Vader geeft jullie met het grootste genoegen zijn koninkrijk.”

Degenen die het overvloedige leven niet willen
En als je de waarheid van die uitspraak beseft, moet je ook beseffen dat God volledig bereid is jullie zijn koninkrijk te geven. En hij laat natuurlijk de zon opgaan bij de goede en de slechte mensen en de regen valt op de rechtvaardige, maar ook de onrechtvaardige mensen. En dus heeft God zijn aandeel verricht om planeet aarde tot een Gouden Eeuw te verheffen. De mensheid is gewoon niet bereid die te ontvangen, de geschenken te ontvangen die van Boven afdalen. En waarom zijn ze niet bereid dit te ontvangen?

Nu, omdat ze gevangenzitten in de dualiteit van inferioriteit/superioriteit. Degenen die gevangenzitten in het superioriteitscomplex willen niet dat Gods overvloedige leven afdaalt naar de aarde, omdat het degenen die zij als ondergeschikt beschouwen zou verheffen, zodat zij niet meer superieur zijn aan iemand. En tegelijkertijd willen degenen die gevangenzitten in inferioriteit Gods overvloedige leven ook niet, omdat zij dan niet meer blinde volgelingen kunnen zijn. Ze zouden niet meer in de menigte op kunnen gaan, zij zouden moeten beseffen dat zij medeschepper zijn, dat zij volledig verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven in plaats van te denken dat iemand anders hen zal redden.

Wat er voor nodig is om de Gouden Eeuw op aarde te brengen, is dat de top tien procent van de spirituele mensen zich volledig bewust wordt van die dynamiek en zich voorneemt dat zij dit absoluut willen ontstijgen, omdat ze er genoeg van hebben. En zij zien dat dit zo al eeuwen op deze planeet doorgaat. Zij zien in dat het op andere planetaire systemen zo is gegaan. En zij weten dat zij nu naar de aarde zijn gekomen om juist in deze tijd hier te zijn, om planeet aarde uit die staat van die dualistische strijd te stuwen. En zij beseffen dat dit hun grootste liefde is en het nu de tijd is – het juiste moment. En daarom zullen ze er natuurlijk alles aan doen om hun eigen bewustzijn te bevrijden van de krachten der dualiteit en dan van die ene waarheid getuigen die zij zien – dat hun visie eenpuntig en hun hele lichaam gevuld met licht is.

Mijn geliefden, jullie kennen het verhaal dat er 144.000 met mij van Venus gekomen zijn. Maar ik moet zeggen dat er tegenwoordig veel meer mensen, die bij mij in andere stelsels zaten, geïncarneerd zijn. En zij hebben aangeboden om uit die verafgelegen werelden naar de aarde toe te komen, juist om hier te zijn op dit kritieke tijdsgewricht. En dus roep ik opnieuw, zoals Maitreya zijn studenten opriep, degenen op die bij mij horen: “Het is tijd, Dit is het moment waarop jullie gewacht hebben, om op te staan en te zeggen wie je bent en te ZIJN wie jij bent.”