Genade is het Leven bevrijden

Geascendeerde Meester Kuan Yin, 22 oktober 2005

Mijn geliefde harten, hoe zou ik niet kunnen reageren op zo’n toewijding aan het hart van Kuan Yin, de Godin van Genade? Hoe zou ik niet kunnen reageren op de toewijding van degenen die de Moedervlam eren in het Westen in Moeder Maria – die één is met de Moedervlam in het Oosten? Zit er echt verschil tussen Moeder Maria en Kuan Yin? Of zijn wij twee uitdrukkingsvormen van diezelfde Moedervlam?

Ja, er bestaat verschil. En toch bestaat er ook eenzijn. En dat is natuurlijk het wonder van Gods schepping – dat er verschil in eenzijn kan zijn en eenzijn bij verschillen. En dit is de uitdaging voor degenen die waarachtig de spirituele mensen op aarde zijn – om dit enigma op te lossen, om verder te kijken dan de verschillen in de buitenwereld. Het diepere spirituele eenzijn te zien en dan die verschillen met elkaar te eerbiedigen zonder het ego zijn eeuwige spelletje te laten spelen dat hij zich bedreigd voelt door verschillen – zodat hij in een vecht- of vluchtreactie gaat en denkt dat hij alles moet aanvallen wat anders is, omdat het als het verschillend is, wel een bedreiging moet vormen.

En dit is waarlijk de belangrijkste oorzaak van alle conflicten op aarde. En één van de beste tegengiften is natuurlijk de vlam van genade die IK BEN. En dus kom ik de stuwkracht van mijn Vlam van Genade aan de stuwkracht van Saint Germain toevoegen, om alle rozenkransen van Moeder Maria te vermenigvuldigen, waaronder de Oost-Westrozenkrans die mij zo na aan het hart ligt, omdat die een boog beschrijft van het oosten naar het westen.

Zodoende kom ik voornamelijk om jullie dank te zeggen, omdat jullie de rozenkransen van Moeder Maria hebben benut. Want ik moet echt zeggen dat om deze planeet haar transitie naar de Gouden Eeuw te laten maken, er behoefte is aan mensen in het Westen die het spirituele vuur verheffen dat zich kan meten met dat van de geavanceerde ingewijden in de Himalaya, die het evenwicht bewaren in het Oosten, maar het niet – en ook niet mogen – handhaven voor de hele planeet als niemand in het Westen reageert.

En daarom vraag ik jullie om zo af en toe – als je dat kunt – eenmaal per week, de Oost-Westrozenkrans op te zeggen samen met elke willekeurige rozenkrans die aan de orde is op verzoek van Moeder Maria. Als je tijd hebt om maar één te doen, zeg dan de ene op waar Moeder Maria om heeft verzocht. Maar als je, eens per week, tijd hebt om meer te doen, denk dan aan mijn Oost-Westrozenkrans en dan zul je mijn Aanwezigheid bij jou oproepen. Dus kom ik iedereen genade schenken. En genade is waarlijk vrijheid en zodoende zal ik naar het Oosten terugkeren en jullie aan je geliefde Saint Germain overhandigen.