Genoeg is Genoeg!

Geascendeerde Meester Omega, 22 oktober 2005

IK BEN Alpha en Omega, het begin en het eind, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. Daarom hebben jullie geroepen en ik heb geantwoord.

IK BEN de Omegavlam, die opgeroepen wordt in deze rozenkrans en het hart van Moeder Maria.

En ik kom om het volledige en laatste oordeel over de machtselite uit te spreken over de machtselite die het overvloedige leven heeft afgenomen van de zonen en dochters van God. Hun tijd op deze planeet is voorbij, door de absolute vastbeslotenheid van de Moeder van God, die verankerd wordt door de absolute vastbeslotenheid van Moeder Maria – die de hoogste vertegenwoordiger van de Moeder van God op deze planeet is – en verankerd op het fysieke vlak door de hartvlam van elk en ieder van jullie die Moeder Maria’s rozenkransen wereldwijd opzegt.

Daarom zeg ik: “Vandaag heeft de Heer verklaard: “Genoeg is genoeg! Jullie, die het overvloedige leven hebben afgenomen van de zonen en dochters van God. Jullie citadellen van macht zullen waarachtig niet meer beschermd worden door het ontduiken van jullie karma vanwege de rechtvaardige terugkeer van jullie karma. Daardoor zullen zij onder het gewicht bezwijken van hun eigen machtsmisbruik. Ze zullen tot stof vermalen worden door de samentrekkende kracht van de Moeder die niet meer tegengehouden wordt.””

Dit is het begin van een nieuw tijdperk voor planeet aarde, want het collectieve bewustzijn is zover verhoogd dat het overvloedige leven zich wel op het fysieke vlak moet manifesteren, zodat de Gouden Eeuw van Saint Germain kan verschijnen. En dus ben ik afgedaald, door de kelk die geheven wordt, en heb ik dit oordeel vandaag aangekondigd. Zodoende is het klaar! Het is af! Het wordt verzegeld. Want de mond van de Heer, IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, Omega, heeft het gesproken!