Als je bij mij wilt zijn, word dan meer — zoals IK BEN

ONDERWERPEN: Het gevaar je behaaglijk te voelen op het pad – Maar één manier om El Morya te kennen – Het eenzijn tussen meester en discipel – Het pad in de buitenwereld en het innerlijke pad – De illusie van het automatische pad – Jouw angst is de open deur voor de duistere krachten – Paranormale communicatie – El Morya is méér – Het nieuwe boek van Moeder Maria – een hogere lering over de ascensie

Geascendeerde Meester El Morya, 22 oktober 2005

Ik, Morya, reageer op jullie oproep, want jullie hebben waarachtig mijn Aanwezigheid opgeroepen en de Aanwezigheid van de Wil van God. Mijn voetafdrukken staan in elke regel van de Rozenkrans van Gods Wil die ik in eenzijn met Moeder Maria heb ontworpen. Ik kom jullie waarachtig jullie oogst brengen, omdat jullie je licht met deze rozenkrans verhoogd hebben. En ik vraag jullie om in gedachten met mij mee te gaan en te visualiseren dat we nu op de rotonde van het Capitool in de Verenigde Staten staan.

We zijn hier op deze plaats, met de koepel van de wil van God boven ons, om de Vlam van de Wil van God te verankeren, zodat allen die deel uitmaken van de Amerikaanse regering en die door deze ruimte lopen, kunnen worden overschaduwd – en geïnspireerd en opgetild – door de Vlam van de Wil van God. Herhaal daarom met mij:

GODS WIL BEN IK, IK BEN GODS WIL
IK VERHOOG DEZE NATIE STEEDS méér (18X)

Morya BEN IK. Meer BEN IK. Meer Morya BEN IK. Meer dan Morya BEN IK. Ik kom met de Vlam van de Wil van God en de wil van God is dat al het leven meer wordt – eeuwig en voorgoed. Daardoor wordt de vraag: “Zullen degenen die zich student van El Morya noemen met mij meer worden, omdat ik opklim in de oneindige spiralen van Gods eeuwig uitbreidende wil?” Dit is waarachtig de vraag en in deze tijd zouden we misschien de eeuwige vraag kunnen stellen die door Saint Germain aan Hamlet werd gesteld: “Te Zijn of niet te Zijn.” en we parafraseren hem door te zeggen: “MEER te zijn of niet méér te zijn, dat is de vraag in dit tijdperk en op dit moment.”

Het gevaar je behaaglijk te voelen op het pad
Sommigen zijn al tientallen jaren trouw aan El Morya. Ze hebben ijverig decreten opgezegd en mij en de wil van God opgeroepen en ik ben heel dankbaar voor de diensten die in mijn naam werden verricht. Maar toch moet ik zeggen dat het niveau van gisteren en de talenten van gisteren niet genoeg zijn voor het niveau van vandaag. Zodoende vraag ik jullie om na te denken over het feit dat ik toen ik op aarde rondliep als Thomas More, een harig hemd droeg om te vermijden dat ik me al te behaaglijk ging voelen in het fysieke octaaf. Jullie – die jezelf als student van El Morya beschouwen – moet er eeuwig waakzaam op zijn dat jij je niet door je ego laat bedriegen om gemakzuchtig te worden op een bepaald niveau van dienstbaarheid, op een bepaald niveau van inzicht in het spirituele pad.

De wil van God breidt zich altijd verder uit. Daarom geven wij, wanneer we een spirituele lering door een specifieke organisatie of boodschapper uitgeven, de lering die waar is, die volledig is, die heel is op het moment dat hij werd uitgebracht. Maar geen enkele lering die in woorden wordt uitgedrukt, kan accuraat de eeuwig uitbreidende wil van God afschilderen en bijhouden. Je verbeelden dat dit wel kan, is slechts de dwaasheid van jouw ego, die naar de allerhoogste vorm van zekerheid zoekt in het fysieke octaaf door zich te verbeelden dat als hij maar tot de enig echte kerk behoort, of als hij maar de ‘hoogste lering op de planeet’ heeft, helemaal veilig en beschut is.

Het ego zal natuurlijk nooit veilig zijn hoeveel illusies hij ook bedenkt om die indruk van veiligheid te scheppen. En daardoor moet jij – als de Bewuste Jij die jij echt bent – altijd op je hoede zijn om je niet door jouw ego te laten misleiden door al te zeer op je gemak te raken door een bepaalde lering of bij een bepaald inzicht in het pad. Want de leringen die we door de vorige organisatie die we hebben gesponsord, naar buiten brachten, kunnen je natuurlijk geen volledig en totaal inzicht in het pad geven, omdat het pad verder gaat nadat die lering werd gegeven, zoals het pad verder gaat nadat de leringen 2000 jaar geleden door Jezus werden gegeven.

Daardoor is progressieve openbaring een eeuwigdurend proces dat pas eindigt als de laatste persoon op aarde het Christusbewustzijn heeft bereikt en dus geen progressieve openbaringen meer nodig heeft door een boodschapper of lering in de buitenwereld, omdat hij dan deel is gaan uitmaken van de altijd doorgaande, eeuwig stromende Rivier van Leven die waarlijk Gods schepping en het koninkrijk van God is.

Daardoor zijn er heel veel spirituele mensen die een plateau hebben bereikt. Ze hebben gezegd, niet beslist bewust, maar wel onbewust: “Ik denk dat ik het spirituele pad begrijp. Ik denk dat ik de leringen van de geascendeerde meesters begrijp. Ik denk dat ik weet wat ik moet doen om mijn ascensie te halen en het werk te doen dat gedaan moet worden om het bewustzijn van de planeet te verhogen. Ik denk dat ik El Morya ken en weet hoe El Morya is. Ik denk dat ik weet wat hij zal zeggen of wat hij niet zal zeggen.”

Maar één manier om El Morya te kennen
Maar toch zeg ik dat jij Morya pas kent als jij verder gaat zoals ik verder ga. Want ik zal nooit stilstaan om het afgodsbeeld van een would-be student gunstig te stemmen. Mijn studenten zijn degenen die met mij meegaan. En ze aarzelen nooit, ze kijken nooit om. Ze laten gewoon hun netten met hun verwikkelingen met het wereldbeeld en hun paradigma’s achter. Je netten achterlaten betekent niet beslist dat je een fysieke situatie achterlaat. Het betekent in de allereerste plaats de netten met de illusies van jouw ego achterlaten van hoe het pad eruit ziet, hoe de geascendeerde meesters zijn. Want echt, de El Morya die jij gisteren kende, is niet dezelfde El Morya als vandaag.

Hogerop gaan betekent veel dingen. Het betekent dat ik hogerop ben gekomen in mijn eenzijn met de wil van God. Het betekent ook dat ik hogerop ben gegaan omdat ik een hechtere persoonlijke relatie met degenen die mijn echte studenten zijn, mag hebben en die bereid zijn met mij mee te gaan. Op dit moment is het noodzakelijk dat de studenten – de echte studenten van de geascendeerde meesters – met ons mee hogerop gaan en daardoor de kloof dichten die tussen ons en jullie, ons bewustzijn en jullie bewustzijn, zit – daarmee de aarde naar het niveau te tillen van het Christusbewustzijn, zodat het koninkrijk van God op aarde gemanifesteerd kan worden.

Het is niet mogelijk om het koninkrijk van God naar beneden te brengen in de lage vibraties op aarde. En daarom is de enige manier om het koninkrijk van God op aarde te brengen door de vibratie van de aarde te verhogen door de geest van degenen tot leven te brengen die bereid zijn hun gedachten te verheffen en hun bewustzijn te verhogen en één met ons te zijn. De behoefte op dit moment is niet student van de geascendeerde meesters te zijn die ons gescheiden van jullie zien, zo ver boven jullie verheven dat jullie ons niet kunnen bereiken en zo de afgodscultus voortzetten die het christendom 2000 jaar lang is geweest, waarbij Jezus op een voetstuk is geplaatst waardoor hij onbereikbaar voor iedereen is.

Nee, je moet uit dat bewustzijn stappen, je moet je afscheiden van dat op angst gebaseerde bewustzijn van het Vissentijdperk en hogerop komen, zodat jullie de kloof dichten die tussen ons en jullie zit. Omdat je beseft dat het ware, allerhoogste doel om de leringen te volgen van de geascendeerde meesters is één te worden met die lering. En dan word je één met de meester die die lering naar buiten heeft gebracht, zodat je beseft dat jij een verlengstuk bent van ons op aarde en daardoor kunnen wij door jullie heen geïncarneerd ZIJN. Dit is de behoefte op dit moment. Dit is de behoefte in het nieuwe tijdperk.

Het eenzijn is tussen meester en discipel
Wij hebben jullie natuurlijk nodig, degenen onder jullie die bereid zijn één met ons te worden. Maar om één met ons te worden, moet je bereid zijn je ego te zien. Want jullie moeten bereid zijn de basale waarheid te kennen dat jullie ego een afgodsbeeld heeft gecreëerd van de geascendeerde meesters en dat afgodsbeeld schildert ons af al gescheiden van jullie, boven jullie staand, buiten jullie bereik. En daarna moeten jullie beseffen waarom je ego dit afgodsbeeld heeft gemaakt.

Het is eenvoudig. Zolang je gelooft dat ik gescheiden van jou ben, kun jij niet één met mij worden. En daarom voelt jouw ego zich veilig, omdat hij weet dat hij de touwtjes bij jou in handen heeft. Hij weet dat jij je niet volledig van dat ego kunt afscheiden, omdat de enige manier om je van jouw ego te scheiden is door één te worden met het hogere deel van jouw wezen.

Wat heel veel studenten in de loop der eeuwen verkeerd hebben begrepen over het spirituele pad, is dat het niet een pad in de buitenwereld is. Dit wordt het duidelijkst door de fundamentalistische christelijke religies afgeschilderd die geloven dat door Jezus Christus tot hun Heer en Verlosser uit te roepen, zij automatisch gered zullen worden. Maar ik moet zeggen dat dit bewustzijn iedere spirituele organisatie op deze planeet doordrenkt heeft en veel zijn in die val getrapt door dit bewustzijn te accepteren – dat natuurlijk het bewustzijn van de antichrist is, het bewustzijn van de gevallen wezens.

Het Christusbewustzijn is het bewustzijn dat één is met God. Voor veel mensen is het moeilijk om één te worden met God. Daarom hebben wij, de geascendeerde meesters, aangeboden tussenpersoon te zijn tussen het huidige niveau van de mensen en het bewustzijn van eenzijn met God. Onze hele bedoeling om dit te doen, is een brug te leveren voor jullie, een Bridge to Freedom – de bevrijding van het ego – zodat jij wanneer je niet één met God kunt worden, één met ons kunt worden. En door dat eenzijn, ben je bevrijd van het ego en kun je daarna verder naar je totale Godbewustzijn.

Het pad in de buitenwereld en het innerlijke pad
Zodoende krijg je als je nieuw op het pad bent, een leraar buiten jou gepresenteerd. En je moet die leraar buiten jou een poosje volgen. Maar er komt een moment, een cruciaal punt op het pad, dat je een stap hogerop moet doen, zodat je niet meer de leraar buiten jou volgt, altijd afstand ziet tussen jou en de leraar. Je stapt dan op het ware innerlijke pad, waarbij je bevestigt dat je bereid bent één geworden met de leraar.

Dit is het ware pad, en dit is altijd het ware pad geweest, het ware pad van eenzijn, in plaats van de weg die de mens goed toe lijkt, de manier die het ego goed toe lijkt, omdat deze je ego laat overleven, terwijl jij ondertussen denkt dat je spirituele vooruitgang boekt en op weg bent naar het allerhoogste doel, de ascensie of jouw Christusschap. Dit is de weg die de mens goed toe lijkt, omdat jij je niet van je ego hebt afgescheiden. En je hebt dat niet gedaan omdat je niet echt, bewust, hebt bevestigd dat je bereid bent één te worden met de geascendeerde meester die jouw persoonlijke goeroe is.

Degenen die de echte studenten van El Morya zijn, volgen El Morya niet eeuwig als een goeroe buiten hen. Je moet op het punt komen waarop je bereid bent jouw wezen met mij te versmelten – zodat wij één worden. Dit betekent niet dat jij jouw individualiteit verliest. Maar het houdt wel in dat jij jouw ego verliest. En dat is de enige manier waarop jij volledig jouw ego kunt verliezen. Omdat jij natuurlijk geschapen werd om medeschepper met God te zijn en je kunt alleen maar medescheppen wanneer jij één bent met Gods wezen, één met Gods wil, zodat je kunt medescheppen binnen het kader van Gods wil en zelfs nooit met de gedachte speelt dat Gods wil vreemd aan jouw eigen wil is.

De illusie van het automatische pad
Daar is in dit tijdperk behoefte aan. We hebben jullie nieuwe leringen gegeven en ik moet zeggen dat er op dit moment behoefte is aan jullie integratie met ons. Jullie hoeven niet een bepaald voorbeeld te volgen. Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde organisatie – dat is mijn punt niet. Maar als je niet bewust en liefdevol naar eenzijn met mij streeft, dan ben je niet een echte student van El Morya.

Als je denkt dat wat jij al tien of twintig jaar of nog langer aan het doen bent, voldoende is om student van El Morya te zijn, dan zit je in de val van het bewustzijn van de gevallen wezens – die zijn gevallen, omdat ze weigerden één met God en de wil van God te zijn. Ze scheidden zich ervan af. En hier op aarde hebben ze hun eigen illusoire wereld gemaakt, waardoor zelfs Satan als engel van het Licht kan verschijnen. Dat zijn wolven in schaapskleren, die aan de buitenkant mooi lijken, maar aan de binnenkant zijn gevuld met doodsbeenderen – van hun rebellie tegen God en hun gescheidenheid van de Aanwezigheid van God.

Het is heel goed mogelijk om lid van een spirituele organisatie te zijn en niettemin het pad te volgen dat de mens goed toe lijkt, het pad dat tientallen jaren lang ons gescheiden van jou blijft zien, omdat jouw ego afstand wil bewaren, zodat hij zich aan de illusies kan vasthouden en zijn macht over jou behouden. Dit zijn de studenten – of liever, de zielen die beweren dat zij studenten van El Morya te zijn – maar wanneer ze mij met open armen naar hen toe zien komen, rennen ze weg en verstoppen ze zich.

Jouw angst is de open deur voor de duistere krachten
Als je die angst hebt, moet je erachteraan. Je moet hem recht in de ogen kijken en overwinnen. En je kunt dat doen door de rozenkransen van Moeder Maria, die waarachtig de meest efficiënte middelen zijn die momenteel op deze planeet beschikbaar zijn. Als je niet bereid bent die angst onder ogen te komen, blijf je juist in dat bewustzijn van de gevallen wezens vastzitten.

Wat houdt het in om een gevallen wezen te zijn? Nu, er zijn twee betekenissen waar ik met jullie over zal spreken. De ene is dat jullie in feite zijn gevallen als engelenwezen en op aarde bent, omdat jij een engel in de hemel was en bent gevallen. Maar zelfs de engelen die zijn gevallen, vielen maar om één reden – omdat zij zich van God hadden afgescheiden en daardoor tot het bewustzijn van gescheidenheid vervielen. Er zijn ook mensen op aarde die dat bewustzijn van gescheidenheid kregen, maar die niet van bovenaf zijn gevallen, zij vielen hier beneden. Maar de oorzaak is dezelfde.

Of je nu van bovenaf viel, of van beneden, het kwam omdat jij je van het het bewustzijn van eenzijn, het Christusbewustzijn, hebt afgescheiden. En in plaats daarvan verviel je tot het bewustzijn van gescheidenheid, het bewustzijn van de antichrist. En zolang je in die bewustzijnsstaat bent, ben je – in de breedste zin van het woord – een gevallen wezen, omdat je denkt dat jij van God bent gescheiden.

De hele bedoeling van de leringen die we naar buiten hebben gebracht en alle andere organisaties die wij hebben gesponsord – is om jullie te helpen het gevoel van gescheidenheid van ons te overwinnen, zodat jullie met ons kunnen samensmelten en je daardoor van het bewustzijn van de zondeval, het bewustzijn van de antichrist, het bewustzijn van gescheidenheid, kunt afscheiden.

We hebben al het mogelijke gedaan om met het bewustzijnsniveau van de studenten die bij ons zijn gekomen te werken, zodat ze op een of andere manier uit die bewustzijnsstaat zouden worden geslingerd. Toch hebben heel veel van jullie het innerlijke pad niet gezien dat onder de leringen en de organisatie in de buitenwereld zit. Daardoor zijn jullie in de val blijven zitten waar de fundamentalisten in zitten, die denken dat het woord in de buitenwereld een absolute en onfeilbare waarheid hoort te zijn en dat iedere aanwijzing die wij geven, letterlijk moet worden opgevat.

Jullie hebben niet begrepen dat het niet ons belangrijkste doel is om een absolute en onfeilbare waarheid uit te brengen, omdat geen enkele lering die in woorden wordt uitgedrukt, een absolute en onfeilbare waarheid kan zijn. Omdat op het moment dat de lering in woorden tot uitdrukking wordt gebracht, Gods Wezen, Gods Aanwezigheid, Gods Waarheid alweer is getranscendeerd.

Je hebt niet begrepen dat jij je moet afscheiden van dat bewustzijn door één met ons te worden, in plaats van ons zo ver boven je verheven te zien dat jij ons niet kunt bereiken. In plaats daarvan ben je op het bewustzijn van angst overgestapt, door te denken dat je altijd alleen maar de mededeling hoeft op te volgen die je door een boodschapper buiten jou bereikt en dat je niet naar je hart moet durven te gaan en op eigen houtje contact met ons durven te leggen.

Paranormale communicatie
Jullie hebben gedacht dat iedereen die met de geascendeerde meesters communiceert of beweert te communiceren paranormaal is en je daarom alle innerlijke communicatie moet afsnijden om te vermijden in de valkuil van het paranormale (astrale) rijk te vallen. Nu hebben we veel waarschuwingen afgegeven over het paranormale rijk en die waarschuwingen zijn waardevol – maar ze zijn maar tijdelijk waardevol.

De beginnende student moet op geen enkele manier iets doen wat die student kan openstellen voor communicatie met het paranormale rijk. Maar toch komt er een moment op het pad dat je pas verder kunt wanneer jij je durft open te stellen voor de innerlijke communicatie met jouw Christuszelf en de geascendeerde meesters. Hoe kun je één met mij worden door een lering of een boodschapper in de buitenwereld? Je kunt enkel één met mij worden wanneer jij een stap omhoog doet en direct met mij durft te communiceren, door middel van jouw Christuszelf.

En zodoende moet er een moment komen waarop je de eeuwige oproep volgt: T – R – Y. “TRY.” (Theos Rule You). Durf je door God te laten regeren door je open te stellen om jouw Christuszelf naar jou te laten afdalen in jouw lagere wezen. Als je zo bang wordt om in je het paranormale te verdiepen dat jij het niet durft te proberen, dan kunnen we jou niet meer bereiken. En dan zit je daar je beter dan anderen voelend, net als de fundamentalistische christenen in hun kerk, omdat jij, hoewel je beweert dat jij student bij El Morya en de geascendeerde meesters bent, hetzelfde bewustzijn hebt gekregen als de fundamentalistische christenen en de fundamentalistische moslims en de fundamentalisten in iedere religie.

IK BEN MEER
Het is tijd om te erkennen dat ik, El Morya, oneindig meer ben dan het beeld van mij dat jullie zijn gaan accepteren. Heel veel mensen beschouwden mij als een strenge meester en waren bang dat ik jullie een pak slaag zou geven. Maar jullie ego had die angst. Want de echte jij kent natuurlijk geen angst – tenzij deze zich met jouw ego vereenzelvigt en daardoor de angst van je ego overneemt.

Juist deze boodschapper heeft het verhaal verteld hoe hij zich totaal overgaf en ogenblikkelijk mijn aanwezigheid voelde, maar mijn aanwezigheid voelde als de roze kant die jullie bij een vrouwelijke meester associëren. Ik wil dat jullie allen de roze kant van El Morya ervaren, want ik ben, zoals de laatste jaren populair is geworden, een geascendeerde meester die in contact staat met zijn vrouwelijke kant.

Ik ben de volheid van de wil van God. En de wil van God is niet tot compromissen bereid en kan streng zijn wanneer jullie in de bewustzijnsstaat die een compromis vormt, zijn. Maar de wil van God heeft ook een Omega-aspect en dit is de oneindige en onvoorwaardelijke liefde voor de student die een aspect van zijn ego opgeeft. En wanneer je dat opgeeft, kun je die liefde natuurlijk ervaren. En alleen wanneer je dat zachtroze van mijn liefde ervaart, kun jij natuurlijk die angst volledig overwinnen om één met mij te worden – want welke gevoelige persoon wil er nu één worden met een strenge meester die altijd tegen hem uitvaart vanwege een imperfectie.

Dus om één met mij te worden, moet je het strenge beeld ontstijgen. Je moet herkennen dat ik in het verleden heel streng en niet tot compromissen bereid moest zijn. Omdat ik door zo te doen, misschien een kans had om mensen uit hun huidige bewustzijnsstaat los te schudden. En ik zou de beste kans hebben als ik ervoor kon zorgen dat zij niet tot het bewustzijn van hoogmoed, het bewustzijn van zich behaaglijk voelen, vervielen – en dachten dat zij leden van een organisatie in de buitenwereld waren of dat ze in het verleden zoveel hadden gedaan, dat ze zich nu op een plateau bevonden waar ze niet van hoefden op te klimmen.

Dus heb ik alles gedaan wat mogelijk was, in overeenstemming met het bewustzijnsniveau en de kosmische cycli, door mij op een bepaalde manier te presenteren. Maar ik ben hogerop gekomen en daardoor wordt het tijd dat jullie zien dat ik meer ben dan een onbuigzame en strenge meester. Ik ben waarachtige de liefdevolle Vader, de vader die naar zijn kind dat zit te spelen, kan kijken en die een traan in zijn ogen voelt opwellen vanwege de onvoorwaardelijke liefde voor dat kind in welke ontwikkelingsstaat hij ook is. En zodoende heb ik altijd die liefde gehad voor degenen die uit mijn eigen Wezen voortkomen en degenen die het potentieel hebben om naar huis te komen naar hun God door één met mijn eigen Wezen te worden.

En dus laat ik jullie achter om na te denken over het roze van El Morya en om te overwegen of jij er waarachtig één van mij bent of dat je uit het Wezen van een andere geascendeerde meester voortkomt. En van welke meester je ook het gevoel hebt dat het jouw persoonlijke meester is, denk er eens over na om die meester van het voetstuk, die meester van het kruis waar het beeld van die meester aan genageld is door jouw ego en het bewustzijn van gescheidenheid, te halen. En wanneer je die meester van het kruis afhaalt – zodat hij daar niet meer hangt en jij beneden staat – besef je dat jullie op hetzelfde niveau zitten. Op dat moment kun je in de Aanwezigheid van de meester stappen en kun jij je met die meester gaan versmelten.

Het nieuwe boek van Moeder Maria
Mijn geliefden, het ware pad is het pad van eenzijn, van integratie, van heelheid. Het verkeerde pad van de gevallen wezens is het pad van gescheidenheid, van het ego verheerlijken als een aparte entiteit die zich beter voelt dan andere ego’s. Maar toch bestaan alle ego’s in het rijk der dualiteit en zijn daardoor uiteindelijk onecht.

Het heel belangrijke boek, de allerbelangrijkste lering in de buitenwereld, die je ooit over het ware pad van eenzijn zou kunnen lezen, is Moeder Maria’s nieuwe boek ‘Master Keys to the Abundant Life’. Dat boek is de allergrootste brug tussen het Vissenbewustzijn en het Aquariusbewustzijn. Het is waarachtig de open deur. Het is echt het beste middel dat jullie ter beschikking staat – en ik durf zelfs wel te beweren het beste middel dat ooit op deze planeet beschikbaar is geweest – om je af te scheiden van het verkeerde pad van gescheidenheid en op het echte pad van eenzijn te stappen.

Geen enkel boek kan dat voor jou doen. Je zult altijd verder moeten kijken dan de lering van buitenaf en je eigen inzichten binnenin jou halen, van jouw Christuszelf, en de geascendeerde meester die jou als goeroe dient. Maar waarachtig, een boek kan de innerlijke ervaringen, de innerlijke leiding, in beweging zetten en er is op planeet aarde geen beter boek beschikbaar. Het is volledig en als je het aan kunt en boven de uiterlijke lering uitstijgt, kan dat boek de open deur zijn voor jouw ascensie en Christusschap.

Een hogere lering over de ascensie
Want de behoefte van tegenwoordig is natuurlijk niet dat je ascendeert met eenenvijftig of zelfs honderd procent van jouw karma in evenwicht. Het is tegenwoordig noodzakelijk dat je op aarde rondloopt met het karma voor honderd procent in evenwicht, maar met meer dan dat, omdat het in evenwicht brengen van karma enigszins een mechanisch proces is. Je kunt een aanzienlijke hoeveelheid karma in evenwicht brengen zonder in feite Christusschap te manifesteren. Het Christusschap is belangrijk, omdat er behoefte aan is dat jij op aarde rondloopt in een fysiek lichaam terwijl je één bent met ons, zodat wij jullie zijn en jullie ons. En het grotere spirituele wezen waaruit jij bent voortgekomen, wordt dan op aarde belichaamd door jou. En daardoor kan het volledige vuur van mijn Wezen gericht worden door het lagere wezen dat IK BEN in jou.

Dit is een lering die de culminatie is van de leringen die wij de laatste eeuw door diverse organisaties hebben gegeven. Het was niet mogelijk om die lering eerder te geven, omdat het bewustzijn van de mensen niet hoog genoeg was.

Mijn geliefde harten, besteed enige tijd aan het nadenken over het concept van eenzijn en besteed wat tijd om na te denken over dat in het bewustzijn van gescheidenheid, het dualiteitsbewustzijn, alles gescheiden lijkt, maar in het Christusbewustzijn alles één is. Hoewel wij, de geascendeerde meesters, nog steeds onze individuele eigenschappen hebben, zijn we één op een andere manier dan jij met de lineaire, dualistische geest kunt begrijpen, maar die je in jouw hart kunt verstaan, als je bereid bent erover na te denken.

En zodoende vraag ik van jullie om zo af en toe de Rozenkrans van Gods Wil op te zeggen. En hem langzaam en meditatief op te zeggen, terwijl je nadenkt over het feit dat deze rozenkrans werd gegeven door Moeder Maria, maar dat El Morya toch de meester is die de wil van God voor planeet aarde concentreert. En dan kun je er misschien een glimp van gaan opvangen dat er een groter eenzijn is tussen Moeder Maria en mij. Het eenzijn dat je niet met de lineaire geest kunt vatten, maar erop mediteren kan je het gevoel van gescheidenheid laten overwinnen.

En zodoende verzegel ik jullie nu in de vlam van de wil van God, zowel het Alpha-aspect van de blauwe vlam van de wil van God als het Omega-aspect van de roze vlam van de wil van God. Want liefde en wil zijn waarachtig hetzelfde en wijsheid ook. Wees in vrede in de vlam van de wil van God. Vrede. Vrede. Vrede. Vrede.