De Dalai Lama kan verder

Vraag: Is dit de laatste incarnatie van de Dalai Lama, of wordt hij de volgende die als Dalai Lama incarneert?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

De traditie gaat verder, gedeeltelijk omdat de Tibetanen er nog niet aan toe, of bereid, zijn om die op te geven. Maar de huidige Dalai Lama heeft gezegd dat hij graag wil dat de Tibetanen een verandering aanbrengen.

Maar het is niet waarschijnlijk dat de mensen die volgende stap zullen doen die de Dalai Lama heeft gezet en aan zijn volk heeft gedemonstreerd. Zij zitten nog zo aan hun traditie vast dat zelfs als de levensstroom die de huidige Dalai Lama opnieuw incarneert bij de Tibetanen, zij gewoon weer een incarnatie ‘ontdekken’ die de juiste is.

Er bestaat geen ongebroken lijn van één levensstroom die in de hele geschiedenis van Tibet is geïncarneerd. Er zijn diverse verschuivingen geweest en er komen waarschijnlijk wel meer.

Alles is onderworpen aan de vrije wil. De huidige Dalai Lama heeft de wens uitgesproken om in zijn volgende leven als vrouw in het westen te incarneren. Dit mag hij natuurlijk besluiten, maar ik wil wel zeggen dat de huidige Dalai Lama mag ascenderen.