Vorm de kern voor Wereldveranderingen

ONDERWERPEN: Niet de bestemming, maar wat je van de reis leert – Wie zijn het zaad van Abraham? – Ga het pad op van het vreugdevol overwinnen – De vreugde om je ego los te laten – Jouw eigen ego is het moeilijkst te zien – voor jou! – God heeft de heerschappij aan zijn zonen en dochters gegeven – Een spirituele beweging in het Aquariustijdperk kent geen regels – Jouw eerste liefde is God geweest

Geascendeerde Meester El Morya, 4 juli 2005

Ik ben El Morya, en ik ben gekomen om mijn impuls van Gods wil aan de impuls van Saint Germain toe te voegen om de nieuwe beweging van degenen die het Moederlicht beschermen, te sponsoren. Want hoe kan het Moederlicht beschermd en verheven worden, tenzij het met de Wil van God, de volmaakte wil en de Wet van God in overeenstemming wordt gebracht?

Het probleem op aarde is natuurlijk dat de Wet van God verloren is gegaan door de wet die door mensen is gemaakt, toen zij de verkeerde leiders zijn gevolgd die geloofden dat zij het zelf beter wisten, door zich van God de Vader af te scheiden en God de Moeder te misbruiken om de grootste illusie aller tijden te creëren dat zij zich op een of andere manier van het Al-zijn van God konden afscheiden en een namaakschepping te creëren die het tegenovergestelde is van de Wil en Wet van de Vader.

Dus, degenen die het Moederlicht willen verdedigen, degenen die de Bewakers van het Moederlicht willen zijn, moeten eerst hun bewustzijn verhogen om zich met de Wil en de Wet van God te herenigen die hij in hun innerlijk heeft geplaatst. Zij moeten opnieuw de IK BEN Aanwezigheid ontdekken waarin de Wil van God en de Goddelijke Blauwdruk voor hun levensstroom wordt bewaard, zodat zij zich opnieuw in overeenstemming kunnen brengen met die blauwdruk en dit fysiek manifesteren, wat dan weer de sleutel is om de hele aarde opnieuw op één lijn te brengen en degenen die niet willen veranderen, worden dan weggeslingerd, degenen die niet hogerop in God, in de stroom van de Rivier van Leven willen komen.

Dit is natuurlijk een proces dat al vele jaren geleden begonnen is met mijn incarnatie als Abraham* en mijn toewijding aan God de Vader. Maar het heeft die duizenden jaren geduurd om eindelijk de spiraal te creëren om die de kritieke massa te bereiken, waardoor voldoende mensen eraan toe zijn om zich helemaal met de Wil van God in hen in overeenstemming te brengen. En zo zijn wij met deze secties rozenkranswakes begonnen, met de Rozenkrans voor Gods Wil die natuurlijk mijn eigen rozenkrans is.

Niet de bestemming, maar wat je van de reis leert
O, mijn geliefden, wat een vreugde is het voor ons om met jullie aan deze retraite deel te nemen. Ik complimenteer jullie met ieder aspect van jullie inspanningen, ook de tolerantie en de onthechtheid aan de minder dan ideale fysieke omstandigheden die jullie zijn tegengekomen. Ik moet zeggen dat dit een test is die iedereen krijgt die een ware student van de geascendeerde meesters is. Want hoe kun je de spirituele visie opvolgen als je eraan gehecht bent dat dingen op aarde op een bepaalde manier gebeuren? Het gaat ons niet om volmaakte omstandigheden voor wij tot handelen overgaan. Het gaat ons om het handelen zodat wij, door onze daden, Gods koninkrijk op aarde manifesteren.

Het belangrijkste concept over het spirituele pad dat je daarom mee kunt nemen is, dat je geen duidelijke visie krijgt van waar je naar op weg bent. Wat zou je ooit van die reis kunnen leren, als je de bestemming zou weten voor je op weg ging? Het belangrijkste in het leven is niet de bestemming, maar wat je leert als jij dat pad begaat, zo goed mogelijk besluiten nemend en van al je beslissingen lerend. Of zij vanuit een wereldlijk, menselijk standpunt bezien als goed of fout worden aangemerkt, is niet belangrijk. Wat er toe doet, is dat je leert en dat je die beslissing gebruikt, hoe die ook uitpakte, door te zeggen: “Ah, maar nu weet ik hoe ik de volgende stap moet zetten, nu kan ik hogerop komen.”

En dus is geen enkel besluit echt zinloos, geen enkele beslissing is echt fout – zolang jij bereid bent de volgende stap op het pad te zetten. En natuurlijk is de essentie van het menselijke ego dat hij jou probeert te manipuleren, zodat jij die volgende stap niet neemt. De essentie van de verkeerde hiërarchie van gevallen engelen is dat zij je van de volgende stap dichter naar God toe, proberen af te houden, zodat jij stokstijf blijft stilstaan. Zij hebben veel slimme plannetjes gemaakt om de illusie te scheppen dat je de volgende stap dichter naar God toe niet kunt of mag maken, of dat het niet nodig is die volgende stap te doen om dichterbij God te komen.

Wie zijn het zaad van Abraham?
Maar ik weet dat jullie degenen zijn die deze illusies in jullie wel doorzien en ontmaskeren. En hoe weet ik dit? Welnu, ten eerste omdat ik jullie levensstromen al heel lang ken. Jullie zijn inderdaad het zaad van Abraham. En jullie horen inderdaad bij mij. Hoe kan ik dit zomaar in het algemeen zeggen? Nu ik kan net als Jezus zeggen: “Degenen die het Woord van God horen en het doen, dat zijn mijn broeders en zusters – zij zijn het zaad van Abraham.” Degenen die vanuit hun eigen wezen naar de Wil van God reiken en die wil op aarde manifesteren, zijn de zaden van Abraham.

Ik weet het ook, omdat ik zie dat jullie bereid zijn jullie ego te ontmaskeren, er luchtig over te doen, er grapjes over te maken en dat ego de deur uit te lachen, omdat hij er gewoon niet tegen kan om bespot en belachelijk gemaakt te worden. Dit is inderdaad de sleutel die we jullie willen zien gebruiken. Maak het niet tot iets zwaars om van je ego af te komen. Houd het luchtig. Maak het grappig. Maak het tot een vrolijk gebeuren. Lach jouw ego gewoon de deur uit. Laat hem gewoon die deur uitrollen. Neem hem niet meer serieus. Neem jezelf niet meer serieus. Als je het niet met plezier doet, wat heeft het dan voor zin?

Ga het pad op van het vreugdevol overwinnen
Ik weet heel goed dat wij in het verleden een veel somberder beeld en ernstiger boodschap hebben gegeven, zoals jullie geliefde Saint Germain jullie vanmiddag ook heeft gezegd. Maar tien, vijftien, twintig, dertig, vijftig, honderd jaar geleden, leek de situatie op aarde ook veel hachelijker. Daarom moesten we een boodschap geven die de mensen wakker zou schudden en prikkelen. En de mensen bevonden zich in een lagere bewustzijnsstaat waardoor het, jammer genoeg, nodig was een bepaald element van ernst, grenzend aan angst in te brengen – die veel mensen over de streep heeft getrokken en op het niveau van angst bracht – juist om hen wakker te maken en hen tot iets uitzonderlijks aan te zetten.

Maar dit is niet meer zo, omdat heel veel van jullie hogerop zijn gekomen. Jullie zijn hier niet uit angst. Jullie zijn niet hier vanuit plichtsbesef. Jullie zijn hier, omdat je van iets meer houdt dan wat de rest van de wereld op de Fourth of July aan het doen is. Jullie hebben de wet van God lief, die in jullie innerlijk is geplaatst. Jullie hebben de Goddelijke Moeder lief. Jullie hebben de Christus lief. Jullie hebben God lief boven al het andere. En daarom zijn jullie hier – uit liefde, uit vreugde en daarom kan ik met Christus zeggen: “Goed gedaan, jij goede en trouwe dienaar. Gij zijt trouw geweest in het kleine, over veel zal ik je aanstellen. Kom en deel in de vreugde van de Heer.”

Ah, mijn geliefden, er is vreugde in de hemel. En er is alleen maar vreugde in de hemel, want hoe kun je minder vrolijk zijn wanneer jij met de Rivier van Leven meegaat en wanneer je de intense, immense schoonheid van Gods schepping vlak voor je ogen ziet ontvouwen. En je weet dat je geen toeschouwer bent die aan de kant staat en de Rivier van Leven aan jou voorbij ziet glijden. Je bent zeker deelnemer aan dit geweldige toneel dat zich in de geest van onze Schepper ontvouwt. En je weet dat je niet van die Schepper bent gescheiden. Je bent een verlengstuk van de Schepper, je bent onderdeel van het Al.

Je weet dat wanneer je geascendeerd bent, dat de Bewuste Jij die je bent, zich in elk deel van Gods schepping kan herkennen. En zo krijg je het potentieel om ergens in het bewustzijn van God te zijn, of overal in het bewustzijn van God te zijn, je identiteitsgevoel op dat bepaalde punt te richten en Gods Schepping, het wandkleed van het leven, vanuit die specifieke positie te ervaren.

De vreugde om je ego los te laten
Dit is de vreugde die je op aarde kunt hebben. Dit is de vreugde die je kunt hebben door op het punt van het loslaten van jouw ego te komen, zodat je kunt praten over je ego zonder eraan gehecht te zijn. Mijn geliefde harten, we hebben veel spirituele  organisaties gezien die wij hebben gesponsord, waarin degenen die bij de organisatie kwamen met zichzelf liepen te pronken als zeer serieuze, erg vastberaden en heel scherpzinnige studenten. En in vele opzichten waren ze ook scherpzinnig. Ik prijs hen voor hun inspanningen. Maar ik moet zeggen dat toen het er echt op aankwam, velen daarvan totaal niet bereid waren in de spiegel te kijken en hun eigen ego recht in het gezicht te kijken en te zeggen: “Jij bent geen deel van mij en ik wil je niet meer op het terrein van mijn zelf hebben.” In plaats daarvan waren ze terughoudend met erkennen dat zelfs zij een ego hadden, denkend dat – om een of andere reden – zij ongetwijfeld gevorderde studenten moesten zijn. Maar ah, zoals Saint Germain vanmiddag zei, dat hoeft niet beslist.

Voor degenen die men laat geloven dat zij Gods uitverkoren volk zijn, zou dit geloof inderdaad wel eens een test in nederigheid kunnen zijn. Zullen ze dat in hun trots aangrijpen en die impulsen van trots voortzetten – die ze al tienduizenden jaren lang krijgen. Of zullen ze eindelijk nederig op hun knieën gaan en zeggen: “Nee, ik ben degene die moet veranderen. Ik ben degene die moet toegeven dat er iets in mij is wat onecht is en dat ik moet loslaten – in plaats van het te beschermen, het te wiegen en te verbergen en proberen te doen alsof het er niet is, dat het waarschijnlijk wel weggaat als ik het maar lang genoeg negeer.”

Dit zal je natuurlijk niet verder helpen. Ik heb dit al vele malen gezien. Je wilt niet weten hoe vaak ik mensen een organisatie van de geascendeerde meesters heb zien binnenlopen, of elke andere willekeurige spirituele organisatie, en als zij met één  klein dingetje worden geconfronteerd dat hun ego beledigt of dat op een andere manier tegen hun verwachtingen ingaat, vertrekken ze plotseling nijdig. En ik heb ook gezien dat ze bleven, bleven en nog eens bleven, en ik heb gezien dat ze alle dingen voor de buitenwereld correct uitvoerden, toch leken ze nooit te veranderen. En de reden dat ze niet veranderden, is dat zij niet bereid zijn toe te geven dat zij naar zichzelf moeten kijken. Ze moeten eens goed naar zichzelf kijken en het ego ontdekken.

Jouw eigen ego is het moeilijkst te zien – voor jou
Want ik moet echt zeggen dat, hoewel ik jullie prijs voor het blootleggen van de verschillende niveaus van jullie ego en de kenmerken van dat ego – en natuurlijk bestaat er een oneindige verscheidenheid van – het één ding is het ego op theoretisch niveau te kennen. Het is iets anders om het in mensen te zien. En het is nog anders om het in jezelf te zien.

Dit is niet iets wat in een leersysteem gezet en onderwezen kan worden, want iedereen is enigszins anders. Iedereen heeft een enigszins andere manier van naar het leven kijken. En daardoor zullen de kenmerken van jouw persoonlijke ego, enigszins verschillen van de kenmerken van het ego van je broeder of zuster. Wij kunnen niet zomaar een boek uitgeven dat iedere eigenschap van het menselijk ego definieert en dat jij, als je dat boek leest, dan automatisch jouw ego ziet.

We kunnen jullie een aantal algemene richtlijnen geven, wat wij ook zeker zullen doen. Maar er komt een moment waarop je die algemene richtlijn moet gaan toepassen, hem omkeren, op een of andere manier buiten jezelf treden – buiten die gevangeniscel van het ego – en er van buitenaf naar kijken en zeggen: “Aha, nu zie ik waar jij je verbergt! Nu zie ik waar jij je al die jaren, al die incarnaties, achter deze illusie die helemaal niet echt zijn, verborgen hebt gehouden. En nu jij ontmaskerd bent, zal ik Michaël laten komen en je naar een plaats laten brengen waar jij nooit meer weg kan. Want ik heb jou niet meer nodig! Ik zal het violette vuur aanroepen om jou op te ruimen en jou de deur uitdoen.”

Dit zijn degenen – de mensen die bereid zijn dit te doen – dit zijn degenen die de Bewakers van het Moederlicht kunnen zijn. Want echt, alleen je ego heeft het Moederlicht vervormd. Je zou kunnen zeggen dat de gevallen engelen een grote rol hebben gespeeld bij het vervormen van het Moederlicht. En dit is gedeeltelijk waar, maar slechts voor een deel, want denk maar aan de uitspraak in Genesis: “God schiep de mens naar zijn eigen beeld en gelijkenis” (Genesis 1:26). Toen zei hij: “Vermenigvuldig je en neem de heerschappij over de aarde”(Genesis 1:28).

God heeft de heerschappij aan zijn zonen en dochters gegeven
Zie je, mijn geliefden, God heeft de heerschappij over de aarde niet aan de gevallen engelen gegeven; hij heeft de heerschappij over de aarde aan de zonen en dochters van God gegeven. En dus kunnen de gevallen engelen hier niet komen om Moeder Aarde en het Moederlicht te corrumperen. Dat kan alleen indirect via de zonen en dochters van God, die zij weten over te halen een ego te creëren dat het Moederlicht vervolgens een onvolmaakte matrix geeft. Zie je, als de gevallen engelen de macht gehad zouden hebben om deze planeet te perverteren, dan zou deze planeet zichzelf al heel lang geleden vernietigd hebben en in het vuur van de hel uiteen gevallen zijn.

Zij moeten indirect door de zonen en dochters van God werken, zoals wij Boven als de geascendeerde meesters, indirect moeten werken door jullie te inspireren om hogerop te komen en je opnieuw met de Wil van God in overeenstemming te brengen. Dit is de belangrijkste correctie die je op aarde moet begrijpen. De duistere machten hebben niet de hoeveelheid macht die sommige mensen aan hen toeschrijven. Zij hebben niet meer macht dan jij hen geeft. En daarom geef jij hen geen kracht meer, wanneer je het ego blootlegt en ontslaat. En omdat hun macht snel opbrandt en minder wordt, worden zij van de aarde verwijderd. Want de aarde zal sneller op haar as ronddraaien en hen eraf slingeren, want ze hebben geen kracht meer om zich vast te houden.

Deze dag is niet zo ver weg als jullie misschien denken. En vanaf dat moment kun je al bijna het geluid van water op hete rotsen horen spatten en daar verteerd worden, in stoom veranderen en sissend verdampen. En dat zijn dan inderdaad de gevallen wezens die zo snel van deze planeet worden afgeslingerd dat je de veranderingen die kunnen plaatsvinden bijna niet kunt geloven, wanneer die plaats vinden, wanneer ze eindelijk doorbreken en zij in een steeds sneller tempo worden weggeslingerd. Omdat jullie je vibratie verhogen en daardoor het Moederlicht verheffen, tot zij zich eindelijk met de Vader herenigt, met de Boeddha op de kruin en die volmaakte lotusbloem vergroot uitbeeldt, dat volmaakte evenwicht tussen Alpha en Omega, zo Boven, zo beneden, dat niet kan worden gecorrumpeerd. En daarom wordt de aarde in het volmaakte concept verzegeld.

Een spirituele beweging in het Aquariustijdperk kent geen regels
Ik prijs jullie voor jullie inspanningen door jullie aandeel voor je rekening te nemen. Ik kan zeggen dat er voldoende mensen aan deze retraite hebben deelgenomen om de kern te vormen, zodat jullie het Moederlicht, als jullie het Moederlicht in je wezen blijven verheffen, het in je eigen wezen bewaakt, dan inderdaad de katalysator in gang kunnen zetten die het bewustzijn van de mensheid verhoogt en zich als ringen in het water verspreiden.

In vroeger tijden hebben wij – vanwege het lage bewustzijn van de mensheid – veel regels en voorschriften en zeer specifieke richtlijnen gegeven voor hoe een organisatie zich zou moeten ontwikkelen en wat de leden wel en niet zouden moeten doen. Jullie moeten begrijpen dat wij dit niet zullen doen in het Aquariustijdperk. Wij zullen niet voor jullie gaan staan, door een Boodschapper spreken en jullie tot in elk klein detail zeggen wat jullie wel en niet mogen doen. Omdat jullie als spirituele mensen nu klaar zijn om naar binnen te gaan en de aanwijzingen te krijgen: verenig jullie tot één hart en geest en vermenigvuldig elkaars inspanningen. Daardoor zul je van binnen weten wat je moet doen in plaats van dat iemand buiten jou het jullie moet zeggen. En daarom kunnen jullie allemaal voelen dat jullie in plaats van passieve leden van een organisatie, medescheppers van die organisatie zijn.

Hoewel wij in de hemel op iets bepaalds hopen voor veel spirituele bewegingen, hebben we geen vaststaande matrix van wat er wel of niet moet gebeuren. Binnen bepaalde limieten, binnen bepaalde richtlijnen, hebben jullie grote vrijheid met jullie beweging te doen wat je hart verlangt en waar je van binnenuit tot wordt bewogen. Wij geven jullie deze vrijheid, omdat wij weten dat jullie er klaar voor zijn. Jullie zijn daar volwassen genoeg voor. Jullie hebben voldoende kijk op het ego gekregen – of je hebt dat ego al weggedaan – zodat jij jezelf kunt onderhouden, jullie kunnen spiritueel onafhankelijk zijn, en jullie hoeven geen baby meer te zijn die met een lepel wordt gevoerd en die wij van boven en van onderen moeten schoonvegen, omdat zij er steeds een bende van maken.

Wij weten dat jullie volwassen genoeg zijn om niet meer de baby’s van Christus te zijn, maar daadwerkelijk de Christuswezens op aarde die deze planeet zullen verlichten en die de fakkel van vrijheid omhoog houden, zodat Saint Germain zijn hand naar beneden kan uitsteken en die toorts ontsteken, zoals jullie elke vier jaar bij de Olympische Spelen zien. En jullie kunnen dan met die fakkel om de planeet heen rennen en jullie zullen dat licht als een kracht rondom de planeet zien rollen. En die planeet zal steeds sneller ronddraaien, totdat alles Licht is.

Jullie eerste liefde is God geweest
Ik kan een strenge meester zijn; ik kan een heel directe meester zijn. Maar ik kan ook de liefdevolle Vader zijn, die goed naar zijn zonen en dochters kijkt, niet met menselijke trots, maar met ware vreugde als je ziet dat die zonen en dochters van de Schepper, de Vader die ik vereer en die ik al zoveel duizenden jaren vereer, op eigen benen gaan staan.

Daarom zeg ik jullie: “Herinner je jouw eerste liefde!” Jouw eerste liefde is God. Jouw enige liefde is God. En zeker, je kunt van God in manifestatie houden als van een menselijk wezen, als van de schoonheid van de natuur, maar weet altijd duidelijk in je hart en geest dat je niet van de manifestatie buiten jou houdt. Je hebt God lief, het innerlijke wezen van God. Je ziet dat innerlijke wezen altijd de manifestatie in de buitenwereld overtreffen en het op één lijn brengen met het volmaakte concept dat in de geest van de universele Christus wordt gehandhaafd. Dit is mijn boodschap, een boodschap van de liefde van de Vader, de liefde van de Vader voor allen. En ik verzegel jullie in die liefde en ik zeg nog een keer: “Herinner je jouw eerste liefde – altijd!”

* El Morya was als Abraham geïncarneerd.