Deel mijn Visie op een Amerika in de Gouden Eeuw

ONDERWERPEN: Aartsengel Michaëls Gouden Eeuw Invocatie voor Amerika– Amerika als maatschappij zonder elitarisme – Hoe de wereld Amerika waarneemt – De goddelijke dispensatie om Amerika te creëren – Voel de Geest van Vrijheid – Versta de visie van een vrije planeet – Maak je los van het bewustzijn van elitarisme – Amerika’s kans om de menselijke machtsstrijd te transcenderen – Wie zijn de echte Amerikanen? – Wees de derde grote generatie – Laat je inspireren door de eerste Amerikanen

Geascendeerde Meester Saint Germain, Columbus Day, 10 oktober 2005

IK BEN de Vrijheid, de Vrijheid BEN IK!
Geliefde vrienden van de vrijheid, IK Ben jullie Saint Germain, en IK BEN gekomen om allen te roepen die de ware vrienden van de Vrijheid zijn – in Amerika en overal ter wereld – om op te staan en op te komen voor de Vrijheid. En om jullie een heel krachtig stuk gereedschap te geven om aan het proces te beginnen om op te komen voor de Vrijheid, geef ik jullie Aartsengel Michaëls Gouden Eeuw Invocatie voor Amerika.

Deze invocatie omvat natuurlijk de vier pilaren die Amerika naar de Gouden Eeuw moeten en zullen dragen. Die pilaren zijn God de Vader, en zijn vertegenwoordigers El Morya en Aartsengel Michaël, God de Moeder, en haar vertegenwoordigers Moeder Maria en de Godin Liberty, God de Zoon, en zijn vertegenwoordiger Jezus en God de Heilige Geest, en zijn vertegenwoordiger die IK BEN, als de meester van de zevende straal van de Heilige Geest. Dit is de zevende straal van de Heilige Geest die waait waarheen hij wil.

Deze invocatie is een kelk die de capaciteit heeft de energie van de Heilige Geest te bevatten, zodat die niet op de grond van het menselijke bewustzijn, het dualiteitsbewustzijn, worden gemorst dat het hoofdprobleem is dat Amerika en de rest van de wereld ervan weerhoudt de Gouden Eeuw te manifesteren. Wat is de essentie van dit dualiteitsbewustzijn? Welnu, dat is, zoals Moeder Maria zo welsprekend in haar nieuwe boek heeft uitgelegd, het gevoel van gescheidenheid van God, de illusie dat alles van haar bron gescheiden kan worden, dat elk willekeurig deel van God van God apart zou kunnen staan.

Dit is waarachtig de oorspronkelijke oorzaak van de val van Lucifer en alle wezens die van Boven vielen. Dit zijn degenen die door Aartsengel Michaël uit het spirituele rijk werden verbannen. Of liever, ze hebben zichzelf verbannen, omdat ze tegen de Wil van God ingingen, waar Aartsengel Michaël de opperste bewaker van is. Daarom zijn ze door hun gevoel van gescheidenheid en het gevoel dat ze tegen God ingingen afgedaald naar het rijk der dualiteit en daardoor hebben ze juist het tegenovergestelde gecreëerd dat hen uit het spirituele rijk heeft geworpen – waar alles eenzijn is en er dus geen tegenovergestelde mogelijk is.

Sindsdien zijn ze in het rijk der dualiteit, creëren hun eigen tegenovergestelde en creëren daardoor de dualistische strijd tussen de twee extremen, of je ze nu goed of slecht noemt, het kapitalisme of het communisme of nog iets anders wat menselijke wezens kunnen bedenken – en wat de gevallenen maar kunnen bedenken in hun pogingen om degenen die niet van Boven zijn gevallen mee te slepen in deze nooit eindigende dualistische strijd. Dit is de strijd die verhindert dat ze naar huis kunnen en verhindert om hun doelstelling en goddelijke plan te uit te voeren.

Amerika als maatschappij zonder elitarisme
Het oorspronkelijke probleem op deze planeet is natuurlijk het gevoel van gescheidenheid en het feit dat het gevoel van gescheidenheid de mogelijkheid geeft de mensheid te verdelen in degenen die iets hebben en degenen die niets hebben. En het bewustzijn van gescheidenheid zelf ontstaat uit het bewustzijn van elitarisme. Dit bewustzijn maakt dat sommige mensen geloven dat zij – op grond van een of ander kenmerk in de buitenwereld – recht hebben op bepaalde privileges en bepaalde macht over de gewone bevolking.

Ah, mijn geliefden, kunnen jullie inzien dat dit hele bewustzijn wordt gebaseerd op het gevoel van gescheidenheid van God? Want wanneer jij jezelf waarlijk één met God beschouwt, dan besef je dat zonder hem niets gemaakt werd dat werd gemaakt. Dus is Gods Wezen in alles wat werd geschapen en dus hebben vergelijkingen en waardeoordelen geen enkele betekenis. Hoe zou één aspect van God meer waarde kunnen hebben dan een ander aspect van God, wanneer alle aspecten van God van oneindige waarde zijn? Hoe zou een uitdrukkingsvorm van de oneindigheid meer waard kunnen zijn dan een andere uitdrukkingsvorm van de oneindigheid? Dit kan gewoonweg niet wanneer je het bewustzijn van eenzijn hebt, het Christusbewustzijn, wat betekent dat je oog op één punt gericht is, omdat je geen dualiteit ziet, maar enkel eenzijn met jouw bron.

Maar wanneer je oog boos wordt, wat betekent dat jouw visie verdeeld wordt door de dualistische extremen die uit het bewustzijn van de antichrist ontstaan, dan wordt het mogelijk om de mensheid te verdelen in de ‘hebbers’ en de ‘niet hebbers’ en dat wordt dan het hoofdprobleem op planeet aarde. En mijn geliefden, Amerika werd inderdaad bedacht als een ideale natie die de voorloper zou worden om het elitaire bewustzijn van de aarde te verbannen. Daarom is Amerika de sleutel om de Gouden Eeuw in te luiden, die enkel kan komen wanneer de mensheid haar eenzijn met haar bron erkent.

Hoe de wereld Amerika waarneemt
Ik ben me er heel erg van bewust dat de meeste mensen die in Amerika wonen – en let erop dat ik opzettelijk niet zeg, ‘de meeste Amerikanen’, ik spreek over degenen die in Amerika wonen – zich er niet van bewust zijn hoe Amerika wordt waargenomen buiten haar eigen grenzen. Ik ben me er ook van bewust dat veel van jullie, die in andere landen zijn opgegroeid, zijn geconditioneerd naar Amerika te kijken met enigszins gemengde of zelfs negatieve gevoelens. Dit is heel begrijpelijk gezien de staat van dienst van de Amerikaanse buitenlandse politiek in vele decennia.

De meeste mensen in Amerika slagen er niet in dit te begrijpen, omdat de Amerikaanse pers de mensen in Amerika opzettelijk onwetend houden over wat er in de rest van de wereld aan de hand is. En de pers heeft, in plaats van de zaak van vrijheid te dienen, door een spiegel voor te houden aan de mensen in Amerika, een rookgordijn geplaatst dat verhindert dat de mensen de balk – de machtselite en haar misbruik van macht – in het oog van hun eigen natie zien.

Ik ben me ervan bewust dat veel van jullie die niet in Amerika wonen, misschien jullie gevoelens ten opzichte van Amerika moeten verwerken voor je van ganser harte deze invocatie voor Amerika opzegt. Dus wil ik jullie meenemen op een klein reisje en je de oorspronkelijke visie vertellen die de grondslag vormt tot het stichten van deze natie.

Geliefde vrienden van de vrijheid, voor ik ben geascendeerd, en zelfs een poosje daarna, diende ik op het Europese continent, en ik had een duidelijke visie en wens om een verenigde staten van Europa te creëren. Maar dit bleek een onmogelijke taak, zelfs voor een Wezen met mijn aanzienlijke diplomatieke vaardigheden. De reden dat dit onmogelijk was, was dat Europa volledig gevangenzat in het bewustzijn van elitarisme dat helemaal teruggaat tot de gevallen engelen.

Het is een triest feit dat veel van de koningen en edelen van Europa inderdaad geïncarneerde gevallen engelen waren die absoluut hun elitaire ‘paradijs op aarde’ wilden houden waar ze van geloofden dat ze dit voor zichzelf hadden geschapen. Ze waren totaal blind voor het feit dat het verhogen van het bewustzijn van de mensheid en het uitbrengen van kennis en technologie alle fundamenten onder hun kastelen had weggehaald. Ze weigerden veranderingen te accepteren, ze wilden – zoals de machtselite altijd wil – de status-quo handhaven.

Ze weigerden al mijn pogingen om grotere eenheid in de Europese naties te brengen, ze boden weerstand tegen veranderingen, en jullie hebben het daaropvolgende bloedbad in de Franse Revolutie gezien. Dit bloed was totaal onnodig en heeft geen echte vrijheid en democratie gebracht, maar enkel de ene machtselite door een andere rivaliserende machtselite vervangen. Dus is de les dat echte veranderingen vaak alleen tot stand kunnen worden gebracht zonder bloedvergieten. En in de moderne tijd MOETEN echte veranderingen zonder bloedvergieten tot stand worden gebracht.

Dus daar stond ik te midden van deze doodsstrijd van één klasse gevallen engelen, waarvan velen inderdaad van deze planeet werden weggehaald. Ik zag duidelijk de onmogelijkheid om de Europese naties hun slangenhuid af te laten schudden en bijeen te komen in de ware geest van eenheid. Dus heb ik het plan opgevat – in beraad met een groot aantal andere geascendeerde wezens – om een nieuwe natie op te richten, waardoor we met een schone lei zouden kunnen beginnen en daardoor een betere gelegenheid kregen om een natie te stichten die ‘één natie onder God’ was en die ‘vrijheid’ en ‘gerechtigheid’ aan allen gaf.

De goddelijke dispensatie om Amerika te creëren
Ik moest echter, om Amerika te stichten, een dispensatie van een Kosmische Raad hebben die de Grote Karmische Raad wordt genoemd. Dit is een raad van Geascendeerde Wezens die toezicht heeft op de algemene karmische omstandigheden op planeet aarde en die de opdracht heeft de koers uit te zetten die de mensheid het best haar karma in evenwicht kan laten brengen en zo de planeet in haar oorspronkelijke zuiverheid kan herstellen.

De Karmische Raad had een paar gerechtvaardigde zorgen over het stichten van een nieuwe natie. Eén van die zorgen was de oorspronkelijke bevolking die op het Amerikaanse continent leeft en de zuiverheid van de natuurlijke omgeving. Een andere zorg was dat door één heel machtige staat te creëren, het zeker mogelijk was een monster van Frankenstein te creëren die zo dronken van macht zou kunnen worden dat het zijn spirituele oorsprong zou negeren of afwijzen en het licht gebruiken om macht, materiële bezittingen en genoegens te krijgen. Dit is trouwens een patroon dat je in veel beschavingen in het verleden ziet, het meest opvallen in de beschaving van Rome, die zichzelf heeft vernietigd, door misbruik van macht, misbruik van het licht dat aan het Romeinse volk was gegeven in een poging de beschaving op een hoger peil te brengen.

En juist omdat veel van de mensen die naar Amerika kwamen, uit het Romeinse Rijk zouden incarneren, was de Karmische Raad buitengewoon bezorgd dat ze misschien hun oude manier van doen weer zouden herhalen, proberen aan de macht te komen, rijkdom en pleziertjes na te jagen in plaats van bereid te zijn die aan een hogere visie, een hoger spiritueel doel, op te offeren. Het gevaar was dat ze zouden kunnen gaan handelen als verwende kleine kinderen en daardoor laten zien dat ze in spiritueel opzicht nog geen echte vorderingen hadden gemaakt sinds hun incarnatie in de Romeinse tijd. Er bestond nog een heel reële zorg gezien het feit dat het creëren van een nieuwe natie de machtselite niet beslist buiten dat land zou houden en zodoende het elitarisme inderdaad als verstekeling op de schepen zou kunnen worden meegenomen die de kolonisten uit de oude wereld naar de nieuwe meenamen.

Geliefde vrienden van de vrijheid, ik moet jullie zeggen dat hoewel ik mij volledig bewust was van deze zorgen, ik zo enthousiast was over mijn visie van een Gouden Eeuw in Amerika dat de ik de zorgen van de leden van de Karmische Raad volledig opzij schoof – omdat ik – eerlijk gezegd – bijna maar al te graag in mijn vastbeslotenheid de concessie om een nieuwe natie te creëren, veilig wilde stellen. Dankzij mijn aanstekelijke enthousiasme – en ik kan er wel aan toevoegen dat de Vlam van Vrijheid echt geweldige overtuigingskracht heeft – kreeg ik daadwerkelijk de concessie om de Verenigde Staten van Amerika te stichten.

Toch hing er een prijskaartje aan deze concessie, want ik moest een substantieel aandeel van mijn persoonlijke spirituele verworvenheid als zakelijk onderpand voor deze natie beschikbaar stellen. En dus kan ik jullie ervan verzekeren dat ik veel in de Verenigde Staten van Amerika heb geïnvesteerd. En mijn vermogen om deze planeet in een Gouden Eeuw van Aquarius te veranderen, zit inderdaad stevig gekoppeld aan de toekomst van de Verenigde Staten.

Voel de Geest van Vrijheid
Ik wil jullie graag een portie van het immense enthousiasme geven dat ik in die begindagen heb gevoeld. Wat een vreugde was het om de mensen het Europese werelddeel te zien verlaten met de hoogste verwachtingen om aan de armoede, de onderdrukking en het zware gewicht van hopeloosheid te ontsnappen dat ze hadden ervaren toen ze in Europa opgroeiden. Wat een intense vreugde was het voor mij te zien hoe hun geest opklaarde terwijl ze de die grote blauwe oceaan overstaken en hoe hun hart opzwol toen ze de eerste glimp van de Amerikaanse kustlijn opvingen en beseften dat ze het land van kansen gingen betreden.

Ah, mijn geliefden, is vrijheid niet de kans om meer te worden, uit de beperkingen los te breken en je grootste dromen waar te maken? In de wereld van tegenwoordig hebben maar weinigen de onderdrukking en het zuivere gevoel van hopeloosheid meegemaakt die de ‘gewone’ mensen in die tijd in Europa hadden. Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe zwaar de geest van deze mensen gebukt ging onder het gewicht dat op hen was gelegd door het feit dat ze zo ingekaderd werden door beperkingen van boven en beperkingen van beneden en beperkingen vanuit iedere hoek van de aardbol.

Zodoende is het moeilijk voor jullie die in de wereld van tegenwoordig leven, om het gevoel van vrijheid te begrijpen, het gevoel van hoop, waarmee ze voor de eerste keer hun blik vestigden op de Amerikaanse kustlijn. Maar ik kan wel zeggen dat het een immense vreugde voor mijn hart was om een kleine groep mensen de kans te zien benutten die ze op dit werelddeel kregen en de open deur te worden om een nieuwe visie naar voren te brengen van niet alleen maar een Britse provincie te zijn, maar een onafhankelijke natie die een nieuwe – en nooit eerder geziene – visie had om bevrijd te zijn van een machtselite die de bevolking had gedomineerd, en ze letterlijk in slaven had veranderd.

Ah, mijn geliefden, ik heb tot de visie die door de stichters van Amerika werd gedeeld, geïnspireerd, want ik heb met veel van hen op innerlijk niveau gewerkt. En ik was in staat om hen te inspireren, op kritieke momenten, dus ze begrepen de visie dat het mogelijk was om niet alleen een onafhankelijke natie te stichten, maar een natie met een geheel nieuwe regeringsvorm die iedereen afzonderlijk de kans gaf om het lot van een hele natie te beïnvloeden.

In de wereld van tegenwoordig spreekt de democratie vanzelf en je begrijpt nauwelijks wat een baanbrekend, wat een verpletterend, idee het was in die dagen. Maar denk eraan dat de meeste mensen op aarde in de geschiedenisannalen in een zeer elitair systeem hadden geleefd, en vaak moesten ze hun hele lot in de handen en geest van maar één enkele persoon leggen. Denk eens na over hoeveel mensen door de geschiedenis heen hun hele leven besteed hebben om te zorgen voor de behoeften van één menselijk wezen en van hoeveel mensen hun leven werd vernietigd of verloren ging vanwege de blindheid – of de regelrechte waanzin – van deze ene leider.

Dus stel je dan de vreugde van de geascendeerde meesters eens voor over het feit dat de stichters van Amerika in staat waren een hogere visie te begrijpen en die naar de fysieke wereld te brengen – en die daadwerkelijk in de Declaration of Independence en de Constitution vast te leggen. Denk eens na over onze vreugde toen wij hun bereidheid zagen om hun eigen veiligheid, hun eigen comfort – en zelfs hun eigen leven – opzij te zetten om deze visie op het niveau van de werkelijkheid te brengen en daarom tegen alle verwachtingen in te strijden om samen een nieuwe natie te smeden.

En als je de vreugde zou kunnen voelen die zelfs tegenwoordig nog in mijn hart opwelt, wanneer ik erover nadenk hoe het was om zich een lichtpuntje te zien vormen in die eerste Amerikaanse koloniën. Dit lichtpuntje werd sterker tot ze door de donkere wolk heen begon te schijnen die bestond uit energie die een verkeerde kwaliteit had gekregen die millennia lang als een schaduw des doods boven deze natie had gehangen. Het leek waarachtig wel of de zon de wolken uit elkaar dreef en er ineens een zilveren randje door de donkere wolken scheen. We hadden de hoop dat de machtselite die de mensen op aarde eonen lang had onderdrukt, eindelijk onttroond zou kunnen worden en de aarde geboorte zou kunnen geven aan een Gouden Eeuw en haar op den duur in de Vrijheidsster te veranderen wat haar uiteindelijke bestemming is.

Versta de visie van een vrije planeet
Geliefde vrienden van de vrijheid, ik moedig jullie zeer aan – waar je ook op de wereld woont – om de geboorte van de Amerikaanse natie te bestuderen. Bekijk alle willekeurige documentaires die je ter beschikking staan. Lees alle boeken die tot je beschikking staan. Maar doe in de allereerste plaats een poging om je op de Geest van Vrijheid af te stemmen die de grondslag voor de schepping van deze natie vormde. Want diezelfde Geest van Vrijheid kan zich naar iedere natie op aarde uitbreiden en daarom jouw eigen natie bevrijden van een elitair systeem dat het volk onderdrukt.

Kijk eens naar hoe het idee van democratie zich van Amerika naar Europa heeft verspreid en vandaar naar bijna elk werelddeel. Dit is zeker het potentieel, het grootste potentieel voor Amerika, dat ze vrijheid over de hele planeet zal verspreiden. En mijn geliefden, wat is ware vrijheid? Welnu, dat de mensen bevrijd zijn van de machtselite, dat ze bevrijd zijn van de spirituele slavernij en onderdrukking die door die levensstromen aan hen is opgelegd die het tegenovergestelde van de wil van God vormen en daarom actief de manifestatie van Gods koninkrijk op aarde tegenwerken.

Dit zijn natuurlijk die levensstromen die, zoals Moeder Maria al heeft uitgelegd, proberen de mensheid tot slaaf te maken in hun zinloze, stompzinnige poging om te bewijzen dat God ongelijk had door menselijke wezens vrije wil te geven. Kunnen jullie inzien dat het juist de essentie van een vrij, democratisch land is dat de mensen de kans krijgen hun vrije wil te gebruiken en daardoor leren de consequenties te dragen van hun eigen keuzes – in plaats van hun leven lang de consequenties van een kleine elite te dragen, en daardoor de elite te isoleren van de consequenties van hun dualistische, egoïstische, egocentrische keuzes.

Jezus heeft uitgelegd dat het universum een spiegel is. Wat je uitzendt, wordt naar je terug gespiegeld door de kosmische spiegel. En hoewel dit helemaal waar is en hoewel het ook waar is dat ieder mens oogst wat hij heeft gezaaid, is het ook heel goed mogelijk dat een machtselite de terugkeer van hun eigen karma kan uitstellen door de mensen onder zich te dwingen een buffer te vormen tussen de elite en hun karma. Dit is een praktijk die al aan de gang is sinds de eerste gevallen engelen op deze planeet zijn geïncarneerd, wat echt al heel lang geleden is.

En dus moeten jullie, die de ware vrienden van de vrijheid zijn, jullie die spiritueel volwassen mensen zijn, die tot de top tien procent van de mensen op aarde behoren, zoals Jezus heeft uitgelegd, deze praktijken doorhebben die ‘karma ontduiken’ heet. Je moet de manier van doen doorhebben waarop de machtselite altijd probeert zich zo op te stellen dat het volk onder de consequenties van de keuzes die door de machtselite zijn gemaakt, lijdt. Jullie moeten je daarom losmaken van de machtselite. Jullie moeten je afscheiden van de distels, zodat God de distels kan uittrekken zonder ook de tarwe eruit te trekken. Dit betekent in de allereerste plaats dat jullie je los moeten maken van het bewustzijn door je van het bewustzijn van de elite af te scheiden. Uiteindelijk betekent dit dat jullie je moeten afscheiden van het dualiteitsbewustzijn dat Jezus overal op zijn website uitlegt.

Maak je los van het bewustzijn van elitarisme
Jullie moeten je echter ook gewaar worden van één aspect van dit dualiteitsbewustzijn, dat juist het bewustzijn is van het elitarisme zelf. Mijn geliefden, die zielen die momenteel de machtselite op planeet aarde vormen, zijn er absoluut van overtuigd dat zij tot een aparte klasse behoren die boven de rest van de bevolking staat en meer is. Er zijn veel verschillende groeperingen in deze machtselite en elke groep heeft haar eigen redenen om superioriteit op te eisen.

En zodoende zie je, wanneer je de planeet overziet, overal rivaliserende machtselites, want hoe zouden degenen die vastzitten in het dualiteitsbewustzijn zich ooit kunnen verenigen? Als ze deze eenheid tot stand hadden kunnen brengen, dan zouden ze allang geleden de hele planeet hebben overgenomen – en zou het scheppen van democratische naties onmogelijk zijn geweest. Maar juist de aard van het dualiteitsbewustzijn maakt een dergelijke eenheid onmogelijk. En daarom zie je trouwens ook dat er veel oorlogen zijn tussen elitaire groepen, elitaire groeperingen, die elkaar bestrijden omdat ze elk een onstilbaar verlangen hebben naar de allerhoogste macht, naar de allergrootste controle. En in tegenstelling tot de beweringen die door de winnende elite worden gedaan, brengen deze oorlogen geen ware vrijheid. Ze hebben, óf een nieuwe machtselite voortgebracht om de oude te vervangen, óf ze hebben de macht van de bestaande machtselite versterkt. Maar toch heeft elke dualistische oorlog de greep die het dualiteitsbewustzijn had op de mensheid verstevigd.

Achter de rivaliserende elites op aarde, zie je de niet materiële machtselite die wordt gevormd door de prins van deze wereld en de krachten van duisternis. Ze gebruiken de elitaire mensen op aarde gewoon als pionnen in hun grotere spel om Gods ongelijk te bewijzen. Maar zelfs zij zijn onderling en innerlijk verdeeld en op den duur zal dit hun val teweegbrengen. Ze moeten hun verdeel-en-heersstrategie gebruiken tegen de spirituele mensen, omdat zij zelf zo verdeeld zijn. En daardoor kunnen ze hun macht slechts handhaven zolang ze de spirituele mensen meer kunnen verdelen dan ze zelf verdeeld zijn.

Ik vraag jullie ook om over dit elitaire bewustzijn na te denken, omdat ik moet zeggen dat er tegenwoordig veel mensen op de wereld zijn, zelfs in de vrije democratische landen – zelfs veel spirituele mensen – die zijn gaan geloven in diverse aspecten van de vele elitaire filosofieën die door de verschillende groeperingen van de machtselite zijn aangeprezen. Ik moet zeggen dat de meeste mensen in Amerika inderdaad veel elitaire overtuigingen hebben die ze als volledig waar beschouwen of waar ze nooit over hebben nagedacht om die te onderzoeken, omdat ze werden opgevoed deze te accepteren zonder erover naar te denken waar ze wegkwamen.

En dus mijn geliefden, moet ik zeggen dat zelfs de stichters zelf niet helemaal vrij waren van dergelijke elitaire overtuigingen. Dit kun je zien door een paar van hun acties, zoals het feit dat Thomas Jefferson slavenarbeid gebruikte om zichzelf een comfortabele levensstijl aan te meten op zijn geliefde boerderij. Zelfs George Washington was niet helemaal vrij van deze elitaire overtuigingen, maar het strekt hem tot eer dat hij weigerde de eerste koning van Amerika te worden en in plaats daarvan genoegen nam met het presidentschap. Daardoor heeft hij zeker een magnifiek voorbeeld gesteld van iemand die de macht heeft, maar niet dronken wordt van die macht omdat hij een grotere visie heeft. George Washington zag duidelijk dat het potentieel om een vrije democratische staat te creëren, veel belangrijker was dan zijn persoonlijke macht, zijn persoonlijke fortuin, zijn persoonlijke genoegens en zelfs zijn leven.

Amerika’s kans om de menselijke machtsstrijd te transcenderen
Deze geest moet aangewakkerd worden onder de spirituele mensen op de wereld – als Amerika aan haar doel moet beantwoorden om de voorloper te worden voor de Gouden Eeuw van het Aquariustijdperk. Ah, mijn geliefden, wanneer je naar de geschiedenis van Amerika kijkt, zie je dat ze uit conflicten werd geboren. Ze werd geboren door het conflict tussen de koloniën en de Engelse koning, die de machtselite vertegenwoordigde. En zelfs nadat ze de overwinning op de Engelse Kroon had behaald, werd ze bezoedeld door de dualistische strijd die tot de Burgeroorlog heeft geleid. Dit toont aan dat de krachten der dualiteit toen de Amerikaanse natie waren binnengedrongen en de natie van binnenuit probeerden te vernietigen. Daarna kwam de strijd tegen het Nazisme dat haar hoogtepunt bereikte aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En zelfs daarna was de dualistische strijd nog niet voorbij en jarenlang zat Amerika in de Koude Oorlog tegen het communisme verwikkeld.

Dit alles laat je zien dat de krachten der dualiteit in Amerika vanaf haar opzet aan het werk zijn. Maar ik kan toch zeggen dat Amerika nu op een kruispunt staat, waarbij de spiritueel volwassen mensen in deze natie – en trouwens overal ter wereld – de unieke kans krijgen om Amerika uit de dualistische strijd te halen.

Met de val van het communisme hadden veel mensen het gevoel dat de strijd in Amerika voorbij was. In feite hadden veel van de echt toegewijde vrijheidsstrijders in de Amerikaanse regering en de strijdmachten het gevoel dat ze in een vacuüm leefden sinds de val van de Muur in Berlijn, nu vele jaren geleden. Ze hadden het gevoel dat ze geen scherp omlijnde vijand hadden en zelfs het ontstaan van het spectrum van terrorisme heeft niet het gevoel vernietigd dat ze in een vacuüm leven. Maar mijn geliefden, wat dit werkelijk betekent is dat er een kans bestaat om het gevecht voor vrijheid op een hoger niveau te brengen die boven militaire macht en de strijd tegen een fysieke vijand met materiële wapens staat.

Het is de kans om het inzicht te krijgen dat de echte strijd voor vrijheid een spirituele strijd is – en het is geen strijd tussen de twee dualistische extremen die door het bewustzijn van de antichrist wordt gedefinieerd. Nee, het is een strijd tussen het Christusbewustzijn en het bewustzijn van de antichrist. En wanneer je oog slechts op één punt is gericht, wanneer je verder ziet dan het dualiteitsbewustzijn, besef je dat er – in werkelijkheid – geen strijd is, want de strijd is totaal eenzijdig. Degenen die vastzitten in het bewustzijn van de antichrist beschouwen zichzelf als tegenstander van de krachten van Christus, ze beschouwen zichzelf als vijanden van Christus en vijanden van God. Daardoor zijn ze altijd in een strijd verwikkeld, maar die strijd bestaat slechts in hun geest.

Degenen die verankerd zitten in de eeuwige gelukzaligheid van het Christusbewustzijn, beseffen dat de krachten van de antichrist uiteindelijk niet echt zijn. Ze zijn niet permanent en daarom zijn het geen echte vijanden. Het zijn gewoon tijdelijke luchtspiegelingen die op het levensscherm worden geprojecteerd. En wanneer jij je deze waarheid realiseert, besef je hoe wijs Jezus was toen hij tegen de mensen zei dat ze geen weerstand moesten bieden aan het kwaad, maar de andere wang toekeren.

Mijn geliefden, het grootste potentieel voor deze tijd is natuurlijk het ontwaken van de Amerikaanse vrijheidsstrijders wereldwijd, voor het feit dat het gevecht voor vrijheid een gevecht is tussen het bewustzijn van Christus en het bewustzijn van de antichrist. En de echte sleutel om deze strijd te winnen, is door de dualistische extremen van het bewustzijn van de antichrist te ontstijgen. Want daardoor zal de strijd worden gewonnen zonder dat er een schot wordt gelost.

Wie zijn de echte Amerikanen?
Wie zijn de echte vrijheidsstrijders, wie zijn de echte Amerikanen? Dat zijn de mensen die God en Gods wet erkennen als het allerhoogste gezag, omdat ze beseffen dat Gods wil natuurlijk de wil van het hogere deel van hun eigen wezen is. De echte Amerikanen zijn degenen die de IK BEN Aanwezigheid in zichzelf erkennen als God die zich in hen heeft geïndividualiseerd en daardoor weten dat het koninkrijk van God binnenin hen is en daarom boven alle delingen op aarde staat. Zodoende maakt het leven binnen de Amerikaanse grenzen je niet automatisch tot een echte Amerikaan en buiten haar grenzen wonen, betekent niet dat jij geen verantwoording hebt voor Amerika.

De echte Amerikanen zijn het IK BEN-volk, de spirituele mensen op deze aarde en zij zijn strategische gepositioneerd op deze aardbol. Jullie hebben je als vrijwilliger aangeboden om de voorloper te zijn voor de Gouden Eeuw van Saint Germain en ik weet dat veel van jullie met een negatief gevoel over Amerika zijn opgegroeid. Maar hoe gerechtvaardigd jouw mening misschien is, ik vraag je om verder te kijken dan uiterlijke verschijnselen en de ware visie voor Amerika’s spirituele potentieel te verstaan.

Als de spirituele mensen een beslissende invloed op dit tijdperk hebben, moeten zij de dualistische delingen overwinnen die in hun geest zijn geprogrammeerd door de machtselites op deze wereld. Ze moeten boven die delingen uitstijgen en een grotere eenheid smeden die hen tot één Lichaam van God op aarde maakt. En één van de kunstmatige delingen die overwonnen moet worden, is het gevoel van deling met betrekking tot het potentieel van Amerika. Zoals ik jullie heb uitgelegd, was Amerika niet een land dat voor een paar honderd miljoen mensen werd gecreëerd. Amerika werd gecreëerd als geschenk aan de hele wereld en haar hoogste potentieel is dat ze de katalysator wordt om de Gouden Eeuw van het Aquariustijdperk te manifesteren, een overwinning die zich als kettingreactie over de hele wereld heen zal verspreiden.

Zodoende vertel ik jullie ronduit dat welk gevoel jij je ook over Amerika hebt, het een feit is dat de Gouden Eeuw van het Aquariustijdperk niet tot stand kan worden gebracht tenzij Amerika tot haar hoogste spirituele potentieel wordt verheven. En ik zeg ook dat dit alleen maar kan wanneer de IK BEN-mensen wereldwijd zich verenigen om de spirituele visie voor Amerika te handhaven, alle negatieve gevoelens op te lossen en te visualiseren dat Amerika waarlijk boven al het dualisme en elitarisme uitstijgt en waarachtig een vrije natie wordt. Het is geen toeval dat Amerika mensen heeft die in beginsel vanuit iedere natie op aarde komen. Dit feit alleen al zou moeten aantonen dat Amerika banden heeft met ieder andere natie en daardoor het potentieel heeft om spirituele vrijheid over de hele aardbol te verspreiden.

Ik ben me er volledig van bewust dat Amerika veel van de reputatie verdient die ze over de hele wereld heeft. Maar als spiritueel volwassen persoon moet jij in staat zijn om verder te zien dan de uiterlijke verschijnselen. Is dit niet de hele reden om bewaker van het Moederlicht te zijn, namelijk dat je verder kijkt dan uiterlijke verschijnselen en de visie van Christus over het Ma-terlicht heen legt? Dus is het dan te veel gevraagd om verder te kijken dan de uiterlijke verschijnselen, te zien dat het gedrag van Amerika zwaar wordt beïnvloed door het bewustzijn van dualisme en elitarisme, het bewustzijn van de antichrist? En wanneer je dit beseft, dan kun je deze manifestaties ook als onecht zien en de visie van Christus over deze natie heen leggen en zo het volmaakte concept handhaven dat Amerika haar slangenhuid van het kromme bewustzijn afschudt.

Daarom roep ik nu alle echte vrijheidsstrijders wereldwijd op om op te staan. Ik roep je op om de geest van vrijheid op te pakken die tot de creatie van de Amerikaanse natie heeft geleid.

Wees de derde grote generatie
Ik roep ook alle echte vrijheidsstrijders in Amerika op zich te laten inspireren door de grote generaties uit het verleden. We hebben natuurlijk twee grote generaties in Amerika gezien. De generatie van de Amerikaanse revolutionairen die deze natie geboren lieten worden. En daarna kwam de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen en de krachten van het fascisme heeft verslagen, waarvoor ze de ‘grootste generatie’ zijn genoemd. Als je deze twee generaties bestudeert, zie je dat ze zelfs als ze opgegroeid zijn als schijnbaar gewone mensen, in staat waren de hogere visie te begrijpen die hun dagelijkse leven ver ontsteeg. Ze waren bereid dat dagelijkse leven opzij te zetten en te strijden voor een zaak die groter was dan zij. En ze waren zelfs bereid hun leven voor die zaak te geven. En er is natuurlijk geen grotere liefde dan de liefde die een man of vrouw heeft om hun leven te geven voor de zaak van Christus die de dualistische strijd van de antichrist ontstijgt.

En wat ik dus vandaag van jullie vraag, is dat jullie naar je leven kijken en zien dat je twee opties hebt. Jullie zijn opgegroeid met jezelf te zien als gewone mensen, en je kunt natuurlijk je leven blijven leiden als gewone wezens. Maar het alternatief is dat je de hogere visie van de Gouden Eeuw verstaat en dat je beseft dat deze zaak nog veel groter is dan jullie gewone dagelijkse leven. En dus zijn jullie bereid om wat tijd, wat energie en wat van je dagelijkse comfort opzij te zetten om op de bres te staan voor de vrijheid en een poging te doen de Gouden Eeuw tot stand te brengen wat het hoogste potentieel van tegenwoordig is.

En mijn geliefden, in tegenstelling tot mensen die in de Tweede Wereldoorlog en de Revolutionary War hebben gestreden, vraag ik niet van jullie om je fysieke leven te riskeren. Want de strijd die we natuurlijk tegenwoordig moeten strijden, is veel meer een spirituele strijd die niet van je vraagt om je fysieke leven te verliezen. Maar om de strijd te winnen, vraagt het wel van je dat je wat van je dagelijkse comfort opzij zet en wat tijd en energie vrijmaakt om deze strijd te voeren, de strijd om de geest van de mensheid.

Waarachtig, jullie kunnen veel doen. En naarmate je streeft naar je innerlijke afstemming en de visie van je goddelijke plan helder krijgt, ga je zien wat jij persoonlijk kunt doen. Maar wat je nu op dit moment kunt doen, is deze invocatie opzeggen, de Invocatie van de Gouden Eeuw voor Amerika, en de andere rozenkransen die door Moeder Maria zijn uitgegeven, net als de andere rozenkransen die er nog aankomen.

Dit zou een offer kunnen zijn dat waarachtig elke spirituele zoeker in staat is te brengen om als de stoottroepen te fungeren die de verdedigingslinies van de vijand verzwakken en daardoor de weg plaveien voor het hoofdleger, namelijk de rest van de mensheid die nog niet wakker is. Is het te veel gevraagd om een rozenkrans per dag op te zeggen en dat je met je vrienden praat die ook spiritueel bewuste mensen zijn, en hen het potentieel uit te leggen van een Gouden Eeuw en hoe ze een onschatbare bijdrage kunnen leveren aan die Gouden Eeuw door iedere dag een half uur vrij te maken om een rozenkrans op te zeggen?

Mijn geliefden, er valt nog veel meer te vertellen over de Gouden Eeuw, over Amerika en over de zaak van vrijheid. En ik zal zeker terugkomen en je nog meer leringen geven over deze en andere onderwerpen, maar nu vraag ik jullie na te denken over de Geest van Vrijheid die de Amerikaanse patriotten ertoe heeft gebracht om tegen de overweldigende verwachtingen en de twijfel aan zichzelf in te strijden om een natie geboren te laten worden die waarlijk een nieuwe eeuw van vrijheid en zelfbeschikking voor de mensen op deze planeet inluidde.

Laat je inspireren door de eerste Amerikanen
Ik vraag jullie in te zien dat jullie het potentieel hebben om de generatie te worden die een nieuw tijdperk van spirituele vrijheid inluidt. En als de voorlopers van die nieuwe tijd, kun je natuurlijk niet verwachten dat de gewone bevolking begrijpt waarom je iets doet. Veel mensen zijn nog niet eraan toe om de spirituele visie te delen die jullie hebben begrepen – of tenminste een glimp van hebben opgevangen – dus verwacht niet dat ze jullie bedanken. En wees voorbereid op het feit dat ze misschien jullie inspanningen en overtuigingen belachelijk maken. Maar mijn geliefden, zelfs de eerste Amerikaanse patriotten waren het onderwerp van spot. En ze hadden vaak twijfels of hun zaak de moeite waard was of dat het zin te vechten voor wat onmogelijke kansen leken.

Toch, mijn geliefden, zitten jullie er veel dichter bij het bereiken van een doorbraak in het collectieve bewustzijn dan jullie denken, een doorbraak die de deur opent voor het spirituele ontwaken dat zeker staat te gebeuren. Het is geen kwestie van als, maar slechts een kwestie van wanneer. Zoals ik in mijn laatste verhandeling heb gezegd, zijn ik en vele andere leden van de geascendeerde meesters absoluut vastbesloten de mensheid te wekken voor die spirituele werkelijkheid.

En we zijn ook vastbesloten om de Amerikaanse natie de eerste natie te laten zijn die wordt gewekt voor haar ware spirituele potentieel. Dit ontwaken zal plaatsvinden, maar hoe meer tijd er voorbij gaat, hoe noodzakelijker het wordt om meer onrust in de maatschappij en de natuur tot stand te brengen opdat de mensen het niet meer kunnen negeren. Dit heb ik in mijn laatste verhandeling besproken en het is de waarheid. Amerika zal de komende jaren zeker zwaar getest worden – tenzij het Amerikaanse volk zich bewust wordt van hun spirituele potentieel.

Degenen die al ontwaakt zijn, kunnen er veel aan doen om de tijd te bekorten die ervoor nodig is om de gewone bevolking haar ogen opendoet. En daarom ligt de toekomst echt in jullie handen, jullie hart en jullie stem. Het ligt bij jullie om de tijd te bekorten voor de uitverkorenen, zodat het ontwaken kan plaats vinden met een minimum aan calamiteiten. Is het niet de moeite waard om iedere dag wat tijd opzij te zetten om de belofte te vervullen die je hebt gedaan voor je bent geïncarneerd? Ik kan jullie ervan verzekeren dat de meeste mensen die ooit deze lering zullen lezen, tot den groep vrijwilligers behoren die ervoor hebben gekozen om te incarneren in deze tijd, omdat ze een band met mijn hart hebben en ze mij wilden helpen om mijn Gouden Eeuw te brengen.

Mijn geliefde harten, veel van jullie hebben voor mij gestaan in het spirituele rijk voor jullie incarneerden en jullie hebben mij beloofd dat jullie op de bres zouden gaan staan voor vrijheid. Ik probeer jullie op geen enkele manier schuldig te laten voelen over wat je hebt gedaan of niet gedaan. Ik herinner jullie gewoon liefdevol aan de belofte die je hebt gedaan. En ik herinner jullie eraan dat door die belofte te houden, je jouw gevoel van bedoeling en missie terugkrijgt. Je zult elk gevoel van leegte in jouw leven overwinnen en je leven zal gevuld worden met de oneindige vreugde die uit de energie van de Heilige Geest ontstaat, de Geest van Vrijheid, die juist door alle niveaus van je Wezen stroomt.

Dus voeg je bij mij, sluit je aan bij Jezus, Moeder Maria en Aartsengel Michaël, terwijl we meegaan in de Rivier van Leven die de planeet de Gouden Eeuw invoert. Ik zeg jullie vaarwel tot wij elkaar weer ontmoeten en ik verzegel jullie in het hart van de Vrijheid.