Ik ben hier!

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 5 juli 2005

IK BEN Michaël en ik ben hier om degenen te beschermen die het Moederlicht bewaken. Want ik heb het Moederlicht al eonen lang op deze planeet beschermd en ik heb een behoorlijke stuwkracht opgebouwd die ik bereid ben aan jullie eigen stuwkracht toe te voegen en sta achter jullie en jullie inspanningen om dat Moederlicht in het Aquariustijdperk te bewaken en het te verhogen tot het volmaakte concept voor de aarde dat de geest van Saint Germain, de geest van Jezus Christus, de geest van God, de geest van Maria en alle geascendeerde meesters voor zich zien. Wij hebben deze planeet zo lief dat wij bereid zijn de vele eonen van haar donkere tijdperken geweest bij haar te blijven.

Daarom ben ik hier en ik blijf hier. Ik heb jullie al mijn rozenkrans en mijn rozenkrans voor Moeder Rusland gegeven. Ik zal jullie een rozenkrans geven om het Moederlicht in Amerika te beschermen. En ik zal jullie andere instrumenten geven als dat noodzakelijk is en als de aarde en de evoluties van de aarde dit verdienen. Ik ben hier niet om een lange lering te geven. Ik ben gewoon hier om te zeggen: “IK BEN HIER!”