Homoseksuele relaties zijn karmische relaties

Vraag: Wij willen graag de hogere visie op mensen die homo zijn, weten. Zou de staat in de ontwikkelde landen het homohuwelijk moeten erkennen en hoe zit het met homoseksuele stellen die kinderen willen adopteren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Jezus heeft uitgebreide leringen over homoseksualiteit gegeven. Ik zal nu bepaalde aspecten hiervan vereenvoudigd bespreken. In de eerste plaats hebben wij al eens gezegd dat wij ons er niet zo druk over maken of een staat het recht van twee homoseksuele mensen erkent om samen te wonen en zij daardoor dezelfde voordelen, belasting en dergelijke, krijgen als heterostellen. Dit moet de staat beslissen. Het is natuurlijk ook iets wat de mensen moeten beslissen en een natie heeft het recht om dit niet toe te staan.

Als homoseksuele stellen kinderen willen adopteren, dan gaat het opnieuw over de vrije wil, maar wij de geascendeerde meesters, raden het een land niet aan om homoseksuele paren kinderen te laten adopteren. Als je de verhandeling van Saint Germain neemt over de verhoging van het bewustzijn, is het duidelijk dat er een reden voor moet zijn dat er een mannelijk en vrouwelijk lichaam voor nodig is om een kind te vormen, wanneer je een bepaald niveau van Christusbewustzijn krijgt. De reden is natuurlijk, zoals al is uitgelegd, dat alles op de wereld wordt gebaseerd op de twee mannelijke en vrouwelijke polariteiten. Dit is de natuurlijke manier van doen.

Maar waar het echter homoseksualiteit betreft op een planeet als aarde, zien we dat de mensen wanneer zij op een planeet de dualiteit ingaan, heel, heel erg complexe karmische relaties vormen. Het is heel goed mogelijk dat twee mensen die in zowel een mannelijk als vrouwelijk lichaam incarneren, samen een relatie moeten aangaan om de kans te krijgen met elkaar hun karma uit te werken. Wat ik nu in principe zeg, is dat alle homoseksuele relaties karmische relaties zijn.

Vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters is het dus belangrijk dat wij overbrengen dat wij boven menselijke oordelen, of waardeoordelen, staan. Wij veroordelen niemand. Onze enige zorg is dat wij de levensstromen helpen een hoger bewustzijnsniveau te krijgen. Daarom zouden wij duidelijk willen stellen dat wij, hoewel een land het recht heeft om homoseksuele huwelijken te verbieden, op geen enkele manier de traditionele discriminatie van homoseksuele mensen steunen, die je in veel landen tegenkomt.

Wij steunen zelfs niet wat je in veel landen ziet die zich baseren op het Oude Testament: het christendom, de islam en het judaïsme, waarin iets wat in het Oude Testament wordt gezegd, werd gebruikt om homoseksuele mensen te veroordelen en te discrimineren. Dus willen wij jullie duidelijk maken dat je, wanneer je een bepaald niveau van Christusbewustzijn bereikt, geen oordeel hebt, niet boos bent, niet op mensen neerkijkt die een andere levensstijl bezitten.

Wanneer homoseksuele mensen willen dat de samenleving hun levensstijl erkent, moet je opnieuw onderscheid maken. Het is in orde als een samenleving erkent dat homoseksuele paren het recht hebben om samen te wonen en bepaalde rechten hebben. Maar het is niet in orde dat een samenleving homoseksualiteit als iets natuurlijks erkent, of door God of de natuur zo geschapen.

Homoseksualiteit werd niet door God geschapen, niet door de natuur geschapen, niet toevallig geschapen. Er werd een keuze gemaakt. Dat gebeurde, omdat bepaalde levensstromen uit hun evenwicht raakten in de menselijke of vrouwelijke polariteit. Daarom incarneert een levensstroom met grote onevenwichtigheid in het mannelijke in een mannelijk lichaam en krijgt daardoor de kans om die onevenwichtigheid te overwinnen in een homoseksuele relatie.

Met andere woorden, het is niet beslist zo dat er iets moet corresponderen met de spirituele kant, zoals wij zouden kunnen zeggen, van een ziel en het fysieke lichaam en dit realiseer jij je wanneer je het hogere Christusonderscheid begrijpt. Dan begrijp je dat de traditionele rollen van mannen en vrouwen niet in steen zijn uitgehakt en dan kun je gaan begrijpen, zoals zowel Kuan Yin als Saint Germain heeft gezegd dat die traditionele rollen, om een hoger beeld van gezinnen in de Gouden Eeuw te krijgen, moeten worden getranscendeerd die mannen en vrouwen opsluiten in een bepaalde rol op grond van het geslacht van het lichaam.

Er kunnen heel goed levensstromen zijn die nu een mannelijk lichaam bezitten, die een traditioneel meer vrouwelijke rol zouden kunnen vervullen en thuis voor de kinderen zorgen. Er kunnen wel levensstromen zijn die nu een vrouwelijk lichaam bezitten, die om hun goddelijke plan uit te voeren, een mannelijker rol op zich moeten nemen en zich meer met de samenleving of het zakenleven bezig moet houden.

Wanneer jij je bewustzijn verhoogt, word je flexibeler en begin je onderscheid te maken vanuit een hoger standpunt. Daardoor kun je het traditionele oordeel en discriminatie transcenderen die aan beide kanten alleen maar voor karma zorgen bij een conflict. Veel van de traditioneel religieuze mensen die homoseksuelen eigenlijk veroordelen vanwege hun religieuze overtuigingen en hun tamelijk fundamentalistische benadering ervan, eigenlijk karma maken als zij dat doen en wij willen natuurlijk niet dat dit met onze studenten gebeurt.