Richt je op het positieve perspectief voor de lange termijn

ONDERWERPEN: De wake van de 500 van Moeder Maria – De crisis in Griekenland – De schuldencrisis in de moderne wereld – Het probleem met de welfarestaat – Een valse economie – Corruptie – Moeten alle schulden worden terugbetaald? – De schuld van karma overwinnen – Het financiële stelsel hervormen – Hoe belangrijk het is om oproepen te doen – Niet altijd de ideale oplossing – Het Midden-Oosten – Een doorbraak naar meer bewustzijn

Geascendeerde Meester Moeder Maria door Kim Michaels, 28 juni 2015

IK BEN de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Ik kom een informeel gesprek voeren over bepaalde elementen die je op het wereldtoneel ziet.

De wake van de 500 van Moeder Maria
In de eerste plaats wil ik iedereen bedanken die heeft meegedaan aan mijn maandelijkse wake. Hoewel jullie misschien niet direct meetbaar resultaat zien van jullie inspanningen, kan ik je er wel van verzekeren dat het positieve gevolgen heeft gehad, door de rituelen die jullie tot dusver hebben gedaan. Ik wil niet dat iemand van jullie het gevoel heeft dat hij niet mee mag doen aan deze wake. Als je om wat voor reden ook geen vier uren kunt doen, doe dan wat je wel kunt. Het is geen voorstel van alles of niets.

Ik wil niet dat jullie je zo heel erg richten op wat ik in het begin zei waardoor dit bijna een obsessie wordt die je moet uitvoeren. Er hoeven niet 500 mensen vier uren decreten op te zeggen op precies dezelfde tijd. Het is mijn bedoeling dat zoveel mogelijk mensen hun inspanningen richten op ongeveer dezelfde tijd met dezelfde decreten en invocaties en oproepen doen over dezelfde onderwerpen, zodat jullie je inspanningen verenigen en er daardoor meer acceleratie komt. Het is nooit mijn bedoeling om jullie op een of andere manier te belasten, of iemand het gevoel te geven dat hij er niet bekwaam genoeg voor is, of niet de moeite waard om mee te doen aan de wake.

Zoals ik al heel vaak heb gezegd, is alles wat je doet beter dan niets en het wordt heel erg door mij en andere leden van de geascendeerde meesters gewaardeerd, vooral de engelen die de energie ontvangen om tot actie op aarde over te gaan. En mijn geliefden, de engelen komen in actie. Wanneer iemand een oproep doet, dwingt de oproep het antwoord af en er volgt altijd een antwoord; al zie je dat misschien niet op het fysieke vlak. Maar je kunt er wel zeker van zijn dat er actie wordt ondernomen in de drie hogere rijken. Wanneer de engelen tot actie kunnen overgaan in de drie hogere rijken, filtert dat op den duur door naar het fysieke rijk, omdat er bepaalde dingen gebeuren die anders niet gebeurd waren.

In veel gevallen is het resultaat van jullie oproepen echter dat bepaalde dingen niet gebeuren die anders wel zouden zijn gebeurd. Omdat die dingen niet gebeuren, weet je niet altijd wat het potentieel was dat er had kunnen gebeuren en daarom is het moeilijker voor jullie om het resultaat van je inspanningen te zien. Ik kan alleen maar zeggen dat er al belangrijke resultaten zijn vanwege jullie inspanningen en dat bepaalde gebeurtenissen die hadden kunnen gebeuren, niet zijn gebeurd vanwege de oproepen die jullie hebben gedaan. Ik moedig jullie aan om het goede werk te blijven doen en ik moedig degenen onder jullie aan die hebben geaarzeld om mee te doen om zo goed mogelijk mee te doen op een manier die past bij jullie individuele situatie.

De crisis in Griekenland
Als jullie nu, net als mij, van een afstandje naar de aarde zouden kunnen kijken en dan zien hoe de energie over de planeet stroomt, kun je bepaalde patronen zien die er op dit moment op de planeet zijn. Op bepaalde plekken stroomt er meer energie uit, de radiatie van energie, en op andere plekken zijn er maalstromen van energie die deze energie in die maalstroom opzuigen.

Op dit moment, en al enige tijd natuurlijk, ligt er een maalstroom van energie boven de natie Griekenland. Jullie zijn je allemaal bewust van de escalerende crisis vanwege de schuld die de Griekse natie is aangegaan. Jullie zijn je bewust van de onderhandelingspogingen en het laatste initiatief van de Griekse regering om hier een openbaar referendum van te maken. Wat de uitkomst van zo’n referendum ook is, het lost het probleem van de schuld zelf niet op. Dit is iets wat iedereen die de situatie kent, wel toegeeft. Het is dus niet mijn bedoeling om het Griekse volk nu te vertellen wat zij wel of niet moeten doen; dat moeten zij zelf beslissen. Wij, de geascendeerde meesters, hebben niet altijd een duidelijke uitkomst in situaties zoals deze over wat wij graag willen dat er gebeurt. In dit geval is er geen duidelijke keuze voor het Griekse volk, om de schuld, wat ze komende zondag ook kiezen, te laten verdwijnen.

De schuldencrisis in de moderne wereld
En in bredere zin wil ik graag iets zeggen over wat de wereld gaat doen, niet alleen met de schuld van Griekenland, maar de schuld van veel andere landen. Wanneer ontstaat er een veel groter bewustzijn dat de moderne westerse wereld voor een schuldencrisis staat, een schuldenprobleem, dat escaleert en dreigt de wereldeconomie te vernietigen. De financiële cisis in 2008 werd veroorzaakt door kunstmatig gevormde financiële instrumenten die veel te maken hadden met schuld, maar die financiële instrumenten hadden het risico van de schuld gemaskeerd. In 2008 werd deze schuld voornamelijk door individuele personen veroorzaakt, maar je zag hoe de schuld die gemaakt werd door individuele menselijke wezens groot genoeg was om het internationale financiële systeem te schokken.

Zoals je weet, zijn veel regeringen veel meer geld schuldig dan iemand persoonlijk ooit kan lenen. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat het potentieel bestaat dat de schuld van regeringen een nog veel grotere schok in de internationale economie veroorzaakt. Er zijn daarom twee vragen waar je over na moet denken en waar niet genoeg over wordt nagedacht door niet alleen de besluitnemers van de wereld, maar vooral de mensen op de wereld. De eerste vraag is: “Hoe hebben wij onze regering ooit zo’n grote schuld kunnen laten opbouwen?” En de tweede vraag is: “Nu die schuld er is en veel naties een schuld hebben die zo groot is dat je die realistisch gezien niet terug kunt betalen, wat kunnen wij dan aan dit probleem doen?”

Er zijn veel naties die al vele jaren doen wat bepaalde individuele personen ook doen, namelijk meer geld uitgeven dan er binnenkomt, dan zij verdienen. Je moet je beslist afvragen hoe dit ooit kan. Dat komt natuurlijk doordat je een democratisch systeem hebt dat niet op het hoogste niveau functioneert. En de reden dat het democratische systeem niet op het hoogste niveau kan functioneren, is dat de mensen in die specifieke natie in principe niet bereid zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor hun natie en de economie van hun natie en hun persoonlijke leven.

Er zijn bepaalde waarheden over hoe de economie van iemand persoonlijk, of een gezin, of een natie, functioneert. In een gezonde economie hoef je niet te lenen om je gewone dagelijkse levensstijl te kunnen houden. Er kunnen bepaalde buitengewone omstandigheden zijn waarin je geld voor de korte termijn moet lenen om een bepaalde crisis te overbruggen. Soms wil je geld lenen om ergens in te investeren, of het nu een huis is dat iemand of een gezin wil kopen, of een ander groot ding, of iets waarin een natie wil investeren, zoals een infrastructuur opbouwen die zich later terugbetaalt en dus een investering is. Maar in een gezonde economie moet het niet nodig zijn om geld te lenen om aan de dagelijkse uitgaven of onnodige consumptie tegemoet te komen. Dit is niet nodig en ook niet verantwoordelijk, of het nu gaat om individuen of naties.

Het probleem met de welfarestaat
Dus in principe bestaat het probleem eruit dat er democratieën zijn die hun beleid niet baseren op de werkelijkheid, maar op een waarneming van die werkelijkheid. Hier hebben wij, zoals jij je misschien herinnert, over gesproken bij het probleem met de financiële crisis in 2008. Jullie hadden een economie niet op de werkelijkheid werd gebaseerd, maar op een waarneming van de werkelijkheid. Toen die waarneming ineens veranderde, dook de economie bijna ogenblikkelijk in een crisis die bijna het hele systeem dreigde te vernietigen.

Door de leringen van deze boodschapper en andere leringen van de geascendeerde meesters die wij jullie de vorige eeuw hebben gegeven, is er een referentiekader dat er een hogere waarheid bestaat, een betere manier om naar het leven op aarde te kijken dan menselijke wezens hebben ontwikkeld. Hun geest werd een gesloten systeem, waardoor zij denken dat zij kunnen vaststellen wat de waarheid is met hun theorieën en ideologieën in plaats van zich af te stemmen op de hogere waarheid van de geascendeerde meesters. Dit kan een dictator gemakkelijk doen, zoals je hebt gezien bij het nazisme en het communisme.

Maar wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat een democratie ook gevoelig is voor dat mechanisme. De mensen gaan denken dat zij op een bepaalde manier kunnen leven en dat zij iets kunnen krijgen zonder er iets voor terug te geven. Wanneer de bevolking die houding ontwikkelt, een houding die enigszins in de hand is gewerkt door de moderne welvaartsstaat, trekken zij politici aan die, óf hetzelfde geloven, óf beseffen dat zij kunnen worden gekozen door in te spelen op de wensen van het volk om iets te ontvangen zonder iets te geven.

Wij hebben al vaak over de parabel van Jezus gesproken die gaat over de talenten en ook uitgelegd dat jullie je talenten moeten vermenigvuldigen. Wanneer je die talenten vermenigvuldigt, kunnen wij, de geascendeerde meesters, jullie inspanningen vermenigvuldigen en dan groeit alles. Als een cruciaal aantal mensen in een democratie hun talenten vermenigvuldigt, kan een economie functioneren, zelfs zo goed dat een groot percentage van de bevolking die welvaart kan krijgen. Maar dit is een wankel evenwicht en kan om diverse redenen veranderen. Wanneer dat gebeurt, is het bijna onvermijdelijk dat de mensen die in dat systeem zitten, zich niet realiseren dat het evenwicht weg is.

De reden is dat het hen goed bevalt in hun systeem en zij willen niet veranderen. En dan zitten zij in een val, omdat de mensen hun kijk op het leven niet willen veranderen. De mensen willen hun talenten niet meer vermenigvuldigen dan zij al doen. Het gevolg is dat zij politici aantrekken die hen beloven dat zij de manier van leven die zij al hebben, kunnen houden. Omdat de mensen dit willen geloven, stemmen ze op die politici die hen een waarneming beloven die niets te maken heeft met de werkelijkheid.

Als die politici eenmaal zijn verkozen, realiseren die zich vaak, als zij dat al niet voor hun verkiezing deden, dat zij hun verkiezingsbeloften maar op één manier kunnen nakomen: Zij kunnen hun verkiezingsbeloften alleen maar nakomen als ze geld van anderen lenen die buiten de economie van hun natie vallen. Dit zet zelfs een democratische natie, zelfs in vredestijd, in een neerwaartse spiraal van schulden die je vroeger alleen bij naties zag die oorlog hadden gevoerd.

Een valse economie
In mijn recente boek over hoe je aan oorlogen een eind maakt, sprak ik over het feit dat de gevallen wezens een valse economie hebben gevormd en dat de hele wereldeconomie nog steeds op oorlogsniveau functioneert. Er zijn in Europa, maar ook elders, veel democratische naties die geen oorlog hebben gevoerd, in ieder geval al enige tijd geen grote oorlog. Maar de mensen hebben niet herkend dat die naties geld zijn blijven lenen om de welvaartsstaat te kunnen houden of uit te breiden. Dat kun je natuurlijk niet in stand houden om één simpele reden. En die reden kun je met één woord opsommen: interest.

In mijn boek over oorlog leg ik ook uit dat de gevallen wezens het concept interest hebben bedacht met als enige bedoeling om de mensen aan de elite te binden of zelfs nog andere doeleinden op grotere schaal die de mensen minder goed herkennen of minder goed begrijpen. Het komt erop neer dat als je interest introduceert, het mogelijk wordt dat een natie, maar een persoon trouwens ook, zoveel geld leent dat de schuld niet terugbetaald kan worden, omdat de rente alleen al meer is dan de natie tot haar beschikking heeft om die lening terug te betalen.

Ik heb al eens eerder gezegd dat één van de grootste problemen in de economie, en zeker in de Griekse economie, corruptie is. En corruptie is één van de factoren waar de meeste mensen niet goed naar willen kijken, en het is moeilijk om ernaar te kijken, omdat het door de aard ervan in het verborgene blijft. Er kunnen momenten zijn dat iedereen weet wat er gebeurt, maar niemand zegt er iets van, omdat ze allemaal wel iemand kennen die ervan profiteert of ze denken dat het systeem niet kan worden veranderd.

In veel gevallen wil niemand echt meten welk effect corruptie op de economie heeft. Zoals wij al eerder hebben gezegd, is corruptie geen vermenigvuldiging van de talenten. Dit heeft het tegenovergestelde effect. Het vernietigt de vermenigvuldigingsfactor zelfs. Dit ontmoedigt mensen om iets extra’s te doen, omdat zij het gevoel hebben dat ze niet verder komen vanwege die corruptie. Of ze hebben het gevoel dat alles vanwege de corruptie zo duur wordt dat het vele soorten bedrijven of business deals gewoon niets oplevert.

Moeten alle schulden worden terugbetaald?
Dit is natuurlijk een heel groot probleem in de Griekse economie. En zoals ik al zei, kun je de Griekse economie niet verbeteren zonder dit aan te pakken. Wanneer je in Griekenland naar de huidige situatie kijkt, waarop het uur der beslissing eindelijk is gekomen en er nog maar weinig spelletjes gespeeld kunnen worden, kun je zien dat het aan de ene kant heel begrijpelijk is dat de internationale gemeenschap het gevoel heeft dat er iets mis is met de Griekse economie zelf. Veel mensen hebben het gevoel dat de Grieken iets moeten doen – de verantwoordelijkheid nemen om hun schulden af te betalen, hervormingen in de economie moeten doorvoeren – zodat er een pad komt om de schuld op den duur terug te betalen. Ik wil niet zeggen dat de Grieken geen verantwoordelijkheid hebben en geen veranderingen moeten doorvoeren. Er moeten veel veranderingen komen om Griekenland en vele andere landen met hun economie op een opwaarts pad te zetten.

Je begrijpt dat ik op geen enkele manier veranderingen in Griekenland en andere naties waar de schulden ook op een gevaarlijk niveau komen of zijn gekomen, ontmoedig. Maar ik wil jullie aandacht ook vestigen op het feit dat het schuldenprobleem een kunstmatig probleem is dat de gevallen wezens hebben bedacht. Het is niet iets duurzaams. In feite is het geen goddelijke gerechtigheid dat het volk de schuld moeten terugbetalen aan de gevallen wezens en hun valse economie. Begrijpen jullie wat ik nu zeg?

Er bestaat het concept karma, De meeste mensen beschouwen dit zo: Je doet iets wat een schuld voor jou vormt, een schuld aan het leven, karma. De meeste mensen geloven dat je dat karma op diverse manieren kunt vereffenen. Zoals wij nu al heel vaak hebben proberen uit te leggen, is karma eigenlijk een leraar of liever een vervangende leraar en wanneer jij je les hebt geleerd, hoef je niet te lijden om die schuld terug te betalen. Er zijn echter manieren waardoor de gevallen wezens misbruik van de wet van karma hebben gemaakt. Dit hebben wij wel eens karma ontduiken genoemd en dit kan gebeuren wanneer een kleine elite van gevallen wezens erin slaagt om de gewone bevolking zo te bedriegen en te manipuleren dat zij bepaalde handelingen verrichten.

Een voorbeeld is de schuldencrisis. De gevallen wezens hebben een valse economie gevormd en ze manipuleren geleidelijk de bevolking van een land om die schuld aan te gaan. Vooral wanneer dit een democratisch land is, is het duidelijk dat de bevolking zich er meer van bewust had moeten zijn en er meer verantwoordelijkheid voor had moeten nemen. Zij hadden geen politici moeten kiezen die de schuld in een crisis liet escaleren. Dus dan hebben de mensen wel een bepaald karmische verantwoordelijkheid voor de situatie. Het is echter ook wel duidelijk dat die situatie niet uitsluitend door het volk in het leven werd geroepen en niet alles wisten van wat er aan de hand was.

Een deel van de verantwoordelijkheid om die situatie te scheppen ligt bij de gevallen wezens en die hebben dit bereikt met bedrog en manipulatie. Zij proberen het volk het gevoel te geven dat zij er verantwoordelijk voor zijn en dat zij moeten accepteren dat zij het totale karma moeten dragen. Op het fysieke, zichtbare niveau kun je zien hoe de internationale financiële elite wil dat het Griekse volk de totale verantwoordelijkheid neemt voor de nationale schuld en alle maatregelen accepteert die de internationale gemeenschap eist om de schuld mettertijd terug te betalen. Begrijpen jullie het wankele evenwicht dat ik nu beschrijf?

Ja, het Griekse volk heeft wel enige verantwoordelijkheid, maar het is karmisch niet rechtvaardig dat een groep mensen, dat een bevolking het totale karma dat een kleine elite heeft geschapen, draagt. Dit is karma ontduiken, omdat de elite karma maakt en dan ontduikt dat het op hun schouders rust, door de bevolking in onwetendheid te houden, zodat die het karma op zich nemen. In werkelijkheid moet de internationale financiële elite die achter het manipuleren van de economie zit, het verlies dragen, als een bepaalde bevolking de lening niet kan terugbetalen. Maar zij proberen de bevolking te laten accepteren dat zij de totale schuld moeten terugbetalen.

Het karma van schuld overwinnen
In die situaties zien wij, de geascendeerde meesters, een heel wankel evenwicht. Wij willen natuurlijk dat de verantwoordelijkheid gedragen wordt door degene die het heeft gemaakt. Wij willen dat de gevallen wezens, wel of niet geïncarneerd, worden gedwongen hun aandeel onder ogen te zien. Wij kunnen dat alleen maar als de mensen de waarheid over die situatie begrijpen. Dit betekent dat de mensen zich er óf van bewust moeten worden dat zij door een elite zijn gemanipuleerd en eisen dat daar een eind aan komt, óf ze moeten zich ervan bewust worden dat zij de verantwoordelijkheid voor de economie van hun natie willen dragen en geen schulden meer maken en geen nationale economie meer hebben die wordt gebaseerd op geld lenen. Eigenlijk moet er in het ideale geval aan die beide voorwaarden worden voldaan. Als aan één of beide niet wordt voldaan, is het effect dat de mensen zonder totaal te begrijpen wat ze aan het doen zijn, wel of niet vrijwillig het karma en de fysieke schuld dragen, die in werkelijkheid door de elite werd gevormd. Dit betekent dat wij, de geascendeerde meesters, niet tussenbeide kunnen komen en het karma van de mensen kunnen oplossen.

Als de mensen aan de andere kant zouden ontwaken en weigerden zich te laten manipuleren en de verantwoordelijkheid voor hun natie zouden dragen, zodat zij een duurzame economie vormen, kunnen wij, de geascendeerde meesters, natuurlijk wel veel karma tegenhouden, transmuteren en verteren. Als een volk zich er wel van bewust zou worden en de verantwoordelijkheid ging dragen, is het tegelijkertijd geen goddelijke gerechtigheid dat zij de schuld terugbetalen. Je zou kunnen zeggen dat als mensen van de elite lenen, zij die dan moeten terugbetalen. Maar ik vertel je nu dat wanneer dit lenen gebeurt vanwege de manipulatie door de elite, het dan geen goddelijke gerechtigheid is, het niet karmisch gezien nodig is dat de mensen die schuld terugbetalen.

Wat ik nu zeg, is eenvoudig. Zelfs ten tijde van de Bijbel, erkende men dat als je toestaat dat men geld leent met interest, het een sneeuwbaleffect vormt dat op den duur de hele economie bedreigt. Er is maar één manier om eruit te komen en dat is dat als je toestaat dat geld met interest wordt geleend, er bepaalde momenten komen waarop je de schuld moet afschrijven om een functionerende economie te houden. De wereld nadert nu heel snel het punt waarop het enig praktische realistische, wijsheid-van-de-Moeder, manier om uit de schuldencrisis te komen, is gewoon veel van de schuld kwijt te schelden. Je moet die afschrijven om te vermijden dat het systeem instort.

Het financiële stelsel hervormen
Nu zeggen wij, de geascendeerde meesters, niet dat het de enige uitweg is, want het is ook mogelijk om het hele economische systeem te hervormen. Maar aangezien verrassend weinig mensen dit willen, hoewel ze gewaarschuwd zijn door de financiële crisis van 2008, zijn wij van oordeel dat dit niet het meest waarschijnlijke scenario is. Het is dus waarschijnlijker dat de schuldencrisis blijft escaleren en zich naast Griekenland over andere naties verspreidt en dan staat de wereld voor de situatie dat zij óf de schuld en de afbetaling van de rente van een aantal naties moeten afschrijven, óf wij voorzien een instorting van het hele financiële stelsel, waaronder natuurlijk de instorting van de euro en een groot deel van het financiële stelsel in Europa.

Saint Germain heeft natuurlijk niet die intentie en wil ook niet dat de Europese Unie instort, want hij vindt het nog steeds waardevol dat de naties in Europa op alle mogelijke manieren kunnen samenwerken. Toch wil hij natuurlijk niet dat dit gebeurt door de bevolking van veel naties in Europa een hopeloze schuld aan de internationale financiële elite te laten krijgen. Als de mensen het niet op de ene manier willen leren, moeten zij het op een andere manier leren. Het is realistischer dat de schuldencrisis escaleert en de mensen moeten inzien dat zij gewoon die schuld moeten afschrijven om hun naties zo de kans te geven om zonder schulden opnieuw te beginnen.

Dit is geen oplossing voor de lange termijn. Opnieuw, Griekenland en diverse andere naties moeten geld lenen alleen al om hun huidige levensstijl en welvaartsniveau te behouden. Dus zelfs als Griekenland morgen geen schulden meer had, functioneerde de economie nog niet op een duurzaam niveau. Dat moet wel aangepakt worden, ook als de schuld is afgeschreven. De vraag is opnieuw of de mensen in Griekenland of Italië of Spanje of Portugal of andere naties, wel onder ogen willen zien wat ervoor nodig is om een nationale economie te laten functioneren.

Er bestaat natuurlijk ook nog een andere mogelijkheid en dat is dat de Europese Unie zo veranderd zou kunnen worden dat individuele naties het hoofd boven water kunnen houden door de rest. Als je naar de overkant van de Atlantische Oceaan kijkt, zie je dat daar in feite Amerikaanse staten zijn die, als ze daar een nationale economie als onafhankelijke natie zouden hebben, in financieel opzicht niet levensvatbaar zouden zijn als staat. Dit probleem wordt in zekere mate gecompenseerd door het feit dat de Verenigde Staten een sterke federale regering heeft, die daardoor op diverse manieren de economie van staten op peil kan houden.

Het kan nodig zijn, of in ieder geval een mogelijkheid zijn, dat Europa iets soortgelijks doet, maar dan moet er wel een federale regering in Europa komen. Veel naties in Europa zijn daar tegenwoordig nog niet aan toe of bereid hierover na te denken. Maar zou het niet logisch zijn dat dit een mogelijke stap vooruit is voor Europa en de naties in Europa een unieke uitdaging oplevert om de conflicten en oorlogen in het verleden te overwinnen en een heel nieuwe geest van samenwerking te ontwikkelen. Wij hebben er vroeger wel eens over gesproken dat het nodig is om natiestaten te transcenderen en dat zou zeker passen bij een paar beelden die Saint Germain heeft over hoe Europa vooruitkomt.

Hoe belangrijk het is om oproepen te doen
Wij zijn ons er natuurlijk heel goed van bewust dat de gevallen wezens heel graag zouden willen zien dat de regering in Europa meer gecentraliseerd werd, omdat zij denken dat zij er dan meer macht over krijgen. Maar jullie, de spirituele mensen, moeten beseffen dat wanneer jullie de oproepen doen, jullie kunnen voorkomen dat de gevallen wezens aan de macht komen, want die macht begint in de identiteits-, mentale en emotionele rijken.

Wat er ook in het fysieke octaaf gebeurt, als je de oproepen doet om de gevallen wezens en de demonen in de drie hogere octaven te binden en te verteren, kunnen er ontwikkelingen op het fysieke vlak tot stand komen zonder dat de gevallen wezens er invloed op kunnen uitoefenen. De gevallen wezens die fysiek geïncarneerd zijn, hebben relatief weinig macht wanneer zij geen ruggensteun krijgen, of liever in de macht zijn, van de anderen in de drie hogere octaven. Wanneer jullie die oproepen doen, kunnen wij ons ermee bemoeien en die wezens binden en verwijderen en daardoor veel macht van de gevallen wezens die zijn geïncarneerd hebben, neutraliseren. Wij kunnen in veel gevallen ook de incarnatie van die gevallen wezens beëindigen, wanneer die oproepen worden gedaan. En dat gebeurt als steeds meer mensen die invocaties gaan opzeggen en de oproepen doen en dan zul je zien dat een aantal wezens wordt verwijderd.

Niet altijd een ideale oplossing
Dus je begrijpt wel dat wanneer je deze schuldencrisis bekijkt, er niet één op maat gesneden oplossing voor bestaat. Er bestaat in zekere zin wel één oplossing die wij ons voor kunnen stellen, maar het is niet realistisch dat de meeste mensen in korte tijd ontwaken om te doen wat nodig is om die oplossing te implementeren. En daarom kijken wij op aarde naar wat de allerbeste oplossing is, maar ook naar waar de mensen in bewustzijn zitten en dan zien wij dat de ideale oplossing in de meeste gevallen niet realistisch is. Daarom zoeken wij naar andere scenario’s waardoor wij geleidelijk en vaak op indirecte manieren de mensen de situatie laten verbeteren, hoewel wij wel zien dat wij niet in korte tijd de ideale oplossing kunnen bereiken.

Daarom is het beslist noodzakelijk, zoals wij vroeger al hebben gezegd, dat het zwart-witdenken en de epische denkwijze, waardoor je denkt dat er maar één juiste manier is en alle andere fout zijn, vermijdt Of je denkt dat er een ideale oplossing is die moet worden gemanifesteerd. Zoals wij hebben uitgelegd, is er geen specifieke fysieke uitkomst die het allerbelangrijkste of de enig juiste is. Het is de bedoeling van de aarde dat het bewustzijn van de mensen wordt verhoogd en dat kan op veel verschillende manieren in heel veel verschillende situaties in de buitenwereld en scenario’s. Saint Germain heeft, zoals hij zelf heeft uitgelegd, niet één specifiek beeld over hoe de Gouden Eeuw zich moet manifesteren. De Gouden Eeuw is een proces waarin de mensen hun bewustzijn verhogen over hoe de aarde werkt op een manier die zij niet eerder wilden of konden doen.

Dit heeft te maken met, zoals ik op de conferentie in Nederland heb gezegd, de wijsheid van de Moeder, waarbij de mensen verder kijken dan de ideale scenario’s van politieke of religieuze ideologieën, of zelfs wetenschappelijke ideologieën en daarna kijken hoe het materiële universum eigenlijk werkt. Zij combineren zowel de wijsheid van de Vader als de wijsheid van de Moeder tot de Christusvisie die hemel en aarde verenigt in plaats van afstand of gescheidenheid tussen hen te zien.

Het Midden-Oosten
Op dit moment is de kwestie Griekenland en schuld het meest opvallend op aarde, maar er zijn nog andere. Oekraïne is ook een belangrijk onderwerp om oproepen voor te doen, omdat daar dingen aan de hand zijn die niet volledig aan het licht komen en die moeten worden blootgelegd. Dan is er nog het Midden-Oosten. Ik heb al een poosje niet veel over het Midden-Oosten gezegd en jullie niet echt aangemoedigd om oproepen voor de situatie daar te doen. Dit kan wreed lijken, want waarom zouden wij niet willen dat het lijden en het vechten daar ophoudt? Natuurlijk willen wij dat het lijden en het vechten daar ophoudt, maar wij kijken ook naar het bewustzijn van de mensen en wij zien dat het gewoon niet realistisch is dat het vechten kan ophouden voordat er nog meer geleden is, zodat de mensen besluiten dat ze er genoeg van hebben.

Helaas voor alle mensen en vooral de kinderen is dit kritieke punt nog niet bereikt. Dit is, opnieuw, een kwestie van het gebrek aan wijsheid van de Moeder in het Midden-Oosten vanwege de onderdrukking van de vrouw. Er zijn nog zoveel mensen met een fanatieke manier van denken die een islamitische staat willen stichten op basis van de Wet van de Sharia. En dit is opnieuw de fanatieke, epische, manier van zwart-witdenken door te denken dat een bepaalde religieuze ideologie belangrijker is dan het lijden van de mensen. De wijsheid van de Moeder laat de mensen zeggen: “Nee, wij kunnen dit lijden niet toestaan om een ideaal te promoten dat per slot van rekening maar een idee is en geen fysieke mensen.”

Ja, jullie kunnen oproepen doen om die veranderingen door te voeren, maar op dit moment is dat niet het belangrijkste onderwerp om oproepen voor te doen. Zoals ik heb uitgelegd, zijn andere onderwerpen belangrijker. Daarmee bedoel ik dat zij waarschijnlijk meer resultaat opleveren, terwijl het Midden-Oosten helaas zodanig op slot zit dat de mensen nog meer pijn moeten ervaren voor zij veranderingen willen doorvoeren die er moeten optreden door de manier waarop zij het leven benaderen. Ik heb natuurlijk eerder al gezegd dat de gematigde moslims hun mening moeten zeggen en tot dusver hebben ze dat nog niet in voldoende aantallen gedaan om het verschil te maken.

Een doorbraak naar meer bewustzijn
Ik wil jullie niet belasten met al die zaken die je gemakkelijk overweldigd kunnen laten voelen. Ik voel mij natuurlijk niet overweldigd door wat er op aarde gebeurt, want ik ben de belangrijkste vertegenwoordiger van de wijsheid van de Goddelijke Moeder voor de aarde. Vanuit het perspectief dat de aarde een schoollokaal is, zie ik dat het niet slechter is dan op vele punten in het verleden. Hoewel je bepaalde problemen op aarde ziet, zie ik ook dat het er nu vaak beter voor staat, omdat ik van bepaalde problemen op aarde ook de onderliggende tendens zie tot een doorbraak naar meer bewustzijn in veel naties.

Dit komt gedeeltelijk door de inspanningen van veel spirituele mensen in veel verschillende groepen en filosofieën. Het komt ook doordat het collectieve bewustzijn en het niveau van onderricht en inzicht in het algemeen wordt verhoogd. Het komt ook doordat veel mensen genoeg hebben van de manier waarop ze het altijd deden en beseffen dat een nieuwe manier van denken nodig is om een aantal problemen te overwinnen die zij onderkennen. Ik ben zoals altijd positief, constructief, gericht op de veranderingen die tot stand kunnen komen en ik geef jullie de beoordeling waarvan ik denk dat die jullie in staat zal stellen om de meest efficiënte oproepen te doen die de meeste invloed kunnen hebben.

Jullie moeten het gevoel hebben dat jullie oproepen de grootst mogelijke invloed hebben en dat jullie, ook al kunnen jullie de wereld niet in een oogwenk veranderen, een positieve, voortdurende stuwkracht en impact op de planeet uitoefenen. Het is belangrijk dat jullie, zoals Gautama Boeddha met Nieuwjaar heeft gezegd, dit jaar elk gevoel van angst te vermijden. Het is belangrijk dat jullie je afstemmen op de meesters van liefde en om de liefde voor het leven, de liefde voor groei, de liefde voor positieve veranderingen, in jullie gedachten, in jullie chakra’s en jullie emotionele lichaam, te behouden. Sta de krachten niet toe om jullie emotionele lichaam en chakra’s mee te slepen in een neerwaartse spiraal. Als je zo’n spiraal voelt, als je het gevoel hebt dat je erin bent gekomen, stop dan, stap achteruit en doe een poging om de middelen die wij jullie hebben gegeven, te gebruiken om uit die spiraal te komen, zodat jullie je opnieuw op het positieve kunnen richten.

Mijn geliefden, het leven is een prachtige kans, zelfs op een planeet als de aarde. Ja, je kunt je op alle negatieve dingen richten en een gemoedsgesteldheid krijgen waarin je denkt dat er een crisis aan komt, maar je kunt er net zo goed voor kiezen om je op het positieve te richten en te zien dat er, welke crisis er ook aan komt of misschien wel is, toch een kans bestaat dat de mensen ontwaken, wat positieve veranderingen op lange termijn brengt. Ik wil dat jullie, onze meest getrouwe studenten, zich hierop richten: de positieve veranderingen op lange termijn op aarde. Ik wil dat jullie weten dat jullie, omdat jullie zijn geïncarneerd en omdat jullie je bewustzijn verhogen en de oproepen doen, er een opwaartse spiraal voor de lange termijn op de planeet is. Ik wil dat jullie je daarop richten en dat in jullie persoonlijke leven en op planetair niveau versterken. Ik wil niet dat jullie je op de negatieve dingen richten. Ik wil dat jullie je genoeg bewust zijn van een pessimistische spiraal, maar er niet in meegesleept worden.

Daar verlang ik naar voor jullie op deze prachtige zomerse dag. Geniet van de schoonheid van de natuur, van het leven, van de wereld, van de spirituele werkelijkheid, die maar een klein beetje verborgen wordt door de dichte fysieke sluier van de materie die eigenlijk geen sluier van materie is, maar een sluier van energie. Jullie geest kan leren om verder dan de sluier te kijken en daarachter zie je mij naar jou glimlachen, met de positieve visie voor al mijn kinderen, maar vol speciale liefde voor de kinderen die zich ervan bewust zijn dat ik besta en willen luisteren naar mijn boodschappen en de middelen te gebruiken die ik heb gegeven. Hier ben ik dankbaar voor en ik moedig jullie aan om de oproepen te blijven doen en wij blijven ze dan beantwoorden.