Een religie of kerk kan slechts worden vernieuwd door het Levende Woord

ONDERWERPEN: Het oordeel over een bewustzijn – bepaalde gemeenten zijn al begonnen de oude denkwijze te transcenderen – de meesters werken met mensen met een open geest in veel kerken – het Woord oordeelt de mensen – een kerk kan slechts worden vernieuwd door het Levende Woord – slechts door het Levende Woord kan jij verder dan de dualiteit reiken – het Levende Woord stroomt door individuele mensen – sterke overtuigingen kunnen het Woord inperken – kan van de Heilige Geest worden afgesneden en in plaats daarvan zich openstellen voor een valse geest

Vraag: Geliefde Jezus, mijn vraag gaat erover of het oordeel over de Church of England zich uitstrekt tot de hele Anglicaanse gemeenschap wereldwijd. Mijn persoonlijke reden om dat te vragen is dat ik bij mijn eigen spirituele reis ik geweldige hulp heb gekregen van de Anglicaanse gemeente in de vorm van de Scottish Episcopal Church. Als voorbeeld daarvan: het is mij altijd onderwezen dat God altijd absoluut onvoorwaardelijk is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (27 oktober 2007):

Het oordeel is speciaal voor de Church of England. Nu weet je natuurlijk wel dat veel andere kerken in de Anglicaanse gemeente nauwe banden hebben met en zijn gebaseerd op de Church of England – dat ze veel van de dingen en de overtuigingen uit de Church of England hebben overgenomen. En het oordeel wordt dus niet alleen geveld over een specifiek instituut, maar het is in feite het oordeel over het bewustzijn dat eraan ten grondslag ligt.

Dus het oordeel strekt zich in die zin uit tot iedereen die door dat bewustzijn wordt beïnvloed. Maar er zijn bepaalde kerken binnen de gemeente, binnen de Anglicaanse gemeente, die al zijn begonnen met het proces om zich af te scheiden van dat bewustzijn. En jij hebt het geluk gehad dat jij met een voorbeeld hiervan relaties hebt.

Nogmaals, dit betekent niet dat de Church of Schotland op een of andere manier aan haar hoogste potentieel voldoet. Want er moet nog wel veel getransformeerd worden voor de ware leringen van Christus in ere hersteld zijn. Maar het is inderdaad waar dat er altijd een reikwijdte in bewustzijn is, zelfs binnen de katholieke kerk. Je ziet dat bepaalde individuele gemeentes of gemeenschappen of kerken de dictaten uit Rome niet blindelings opvolgen, maar hun eigen uitoefening hebben gemaakt, hun eigen zienswijzen en overtuigingen en wereldbeelden die veel flexibeler zijn dan de dogmatische dictaten die vanuit het pausdom komen.

En dus werken we met iedereen, overal, die openstaat voor nieuwe ideeën. We werken met mensen overal. We willen niet dat jullie, de spirituele mensen, een generaliserend bewustzijn vormen dat zegt dat de katholieke kerk slecht is en dat alle katholieken slecht zijn door wat wij over de katholieke kerk zeggen. Dit is natuurlijk de oude dualistische manier. Want wij werken met veel levensstromen overal.

Er zijn veel mensen in de Church of England, en in de katholieke kerk, er zijn veel priesters en leiders die naar een hogere bewustzijnsstaat zijn opgeklommen. En wij werken met hen individueel. Maar je moet begrijpen dat iedereen die tot een bepaalde kerk in de buitenwereld behoort, zoals de katholieke kerk, nog steeds dient om het instituut als geheel in stand te houden. Dit betekent niet dat zij zich beslist moeten afscheiden, want het potentieel bestaat dat ze zouden kunnen helpen om het geheel te transformeren.

Maar je moet wel beseffen dat wij het bewustzijn dat achter de instituties zit, aanpakken en dat bewustzijn moet worden aangevochten, dat moet worden blootgelegd – en op den duur een oordeel over geveld moet worden. Dus het oordeel wordt in de allereerste plaats over de bewustzijnsstaat geveld.

En denk dan eens, met dit in het achterhoofd, na over mijn uitspraak in de Bijbel dat ik niet de mensen oordeel, want wat de mensen eigenlijk oordeelt, is het Woord. Door jouw woord zul worden goedgekeurd of veroordeeld. Want je keurt jezelf goed of je veroordeelt jezelf door het woord dat je accepteert. Accepteer je het Levende Woord of klamp jij je vast aan het dode woord? Maar pas als de mensen het Levende Woord hebben ervaren, kunnen ze die keus maken. Als ze zijn opgegroeid in een cultuur die hen alleen het dode woord presenteert, hebben zij eigenlijk nooit de keus gehad.

En dus is dat de manier waarop wij willen dat jullie allemaal – op jullie eigen individuele manier – de open deur worden voor het Levende Woord, zodat jullie mensen die echte keus kunnen geven. En opnieuw, dit is de enige manier om elke christelijke kerk te vernieuwen – dat een specifieke kerk zich openstelt om een of andere vorm van het Levende Woord tot uitdrukking te brengen.

Let erop dat je beseft dat dit niet betekent dat de kerk moet accepteren dat ik via een fysiek persoon kan spreken en dat ze moeten luisteren naar wat er gezegd wordt door de boodschapper of iemand anders. Er zijn verschillende vormen van het Levende Woord. Maar het is essentieel dat men zich realiseert dat het Levende Woord uit een hogere bron komt, van de Geest van Waarheid die boven door mensen gemaakte doctrines staat. En dan krijg je, wanneer je een traditie hebt van het Levende Woord, het fundament om verder te reiken dan de dualiteit van het ego. En dit is de enige manier – absoluut de enige manier – waarop je kunt vermijden dat een kerk wordt overgenomen en vervormd door het dualiteitsbewustzijn.

Er is geen andere manier om verder dan de dualiteit te reiken dan het Levende Woord. Want je kunt er niet alleen met het intellect boven gaan staan. Want als dat mogelijk was, dan kan ik je ervan verzekeren dat veel christelijke kerken het koninkrijk van God door intellectueel te redeneren hadden gevonden. Maar ondanks het feit dat ze de meest uitgebreide doctrines en apologetiek hebben, hebben ze het koninkrijk nog niet gevonden, wel?

Wat ik eraan toe zou willen voegen, is dat er zeker veel leden en leiders en dominees in christelijke kerken zijn die het Levende Woord wel enigszins bezitten. Ik wil hier zeker niet mee insinueren dat je het niet overal kunt vinden, maar dat er maar een paar mensen zijn die het bezitten. We willen van alle exclusiviteit af en beseffen dat alle menselijke wezens het potentieel hebben om het instrument van het Levende Woord te zijn, maar nog steeds nemen bepaalde mensen de leiderschapsposities in diverse organisaties en instituten in.

En dus respecteren wij iedereen die het Levende Woord enigszins bezit, maar we willen ook jullie, de meest spirituele mensen, bewust maken van het feit dat het Levende Woord altijd door het bewustzijn van iemand heengaat. Daarom zijn we er heel open over om duidelijk te maken dat ik, wanneer ik door deze specifieke boodschapper spreek, door het bewustzijn van deze boodschapper heen spreek en daardoor zal wat ik zeg enigszins beïnvloed wordt door de cultuur waarin de boodschapper is opgegroeid. Wat de reden is dat ik beperkt ben in wat ik kan zeggen, omdat als de boodschapper zich niet van bepaalde dingen in de buitenwereld bewust is, hij geen vocabulaire heeft, er geen concepten in zijn geest bestaan die ik kan gebruiken om woorden te formuleren via dit specifieke instrument. En daarom moeten veel mensen dat kunnen.

Maar het andere belangrijke besef dat hieruit voortkomt, is dat degenen die het beste instrument voor het Levende Woord willen zijn, zich er altijd van bewust moeten zijn dat ze het Woord kunnen kleuren met bepaalde sterke overtuigingen. Er zijn bepaalde christelijke dominees die het Levende Woord, de Heilige Geest zoals veel van hen het liever noemen, enigszins bezitten. Maar omdat ze bepaalde sterke overtuigingen hebben – die ze niet willen onderzoeken – wordt het Levende Woord inderdaad gekleurd door die overtuigingen, zodat het Levende Woord nooit die overtuigingen door die specifieke dominee kan onderzoeken. Want als het Levende Woord die zou onderzoeken, zou de dominee zelf geloven dat de duivel door hem heen sprak en dan zou hij het afkappen.

Daarom moet je nadenken over de uitspraak dat de Heilige Geest waait waarheen hij wil. En dat de Heilige Geest misschien een poosje door jou heen stroomt als kans, maar jij, als je niet bereid bent om zelf en jouw vaste overtuigingen te transcenderen – met de Geest, met de Rivier van Leven, meegaat – op den duur van de Heilige Geest wordt afgesneden. En daarom zie je dat sommige dominees niet bereid zijn de positie op te geven die ze hebben bereikt en zich dus onmiddellijk op een lagere geest afstemmen die hen nog steeds een beetje gevoel van macht geeft die hun volgelingen kan verblinden en laten denken dat alles net als anders is.

Kim wil natuurlijk op geen enkele manier het idee hebben dat hij het monopolie heeft op de echte Jezus. Want als hij dat zou doen, zou de echte Jezus zich heel snel terugtrekken en misschien zou er een bedrieger voor in de plaats komen.

Het instrument van de Geest zijn, vereist dat je bereid bent om zelf constant te transcenderen. Want wat is de Geest anders dan constante zelftranscendentie? De Rivier van Leven stroomt constant verder, omdat die constant transcendeert en Meer wordt, waardoor de eindige uitdrukkingsvorm van de Schepper steeds dichter bij zijn oneindige bron komt. Dit is de kosmische dans, de inademing en de uitademing van God. Ga erop mee en laat de verleiding los om het in een bepaald mentaal kader te zetten. Want geen enkel mentaal kader kan de Geest vasthouden – maar JOU wel.