De sleutel om van jezelf te houden

ONDERWERPEN: Jij bent meer dan jouw ziel – de Bewuste Jij is de zetel van jouw vrije wil – wanneer jij ziet dat jij een verlengstuk van God bent, ervaar je Gods liefde voor jou – je met jouw IK BEN Aanwezigheid vereenzelvigen – ken jouw zelf voor je van jouw zelf kunt houden – jij werd geschapen als iemand die de moeite van Gods liefde waard is

Vraag: Wanneer de ziel zich voor het eerst van de IK BEN Aanwezigheid afscheidt, bouwt ze het ego op, het ego rondom zichzelf. Hoe kan ze leren van zichzelf te houden, zodat ze weer één met haar IK BEN Aanwezigheid kan worden? Waarom is het voor ons allemaal zo moeilijk als menselijke wezens om van onszelf te leren houden, voordat wij leren van iemand anders te houden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het helpt als je onderscheid maakt tussen de ziel en jou. De ziel is een voertuig dat je reis door het materiële universum mogelijk maakt. De ziel stelt je in staat om tussen het fysieke lichaam en de verdichte energie die het heeft, iets uit te wisselen. In veel voorgaande leringen echter en in veel leringen over spiritualiteit en psychologie wordt de term ‘ziel’ als een zeer algemeen begrip gebruikt en soms wordt er verondersteld dat de mensen het wezen van de ziel begrijpen. Maar de ziel heeft verschillende aspecten en jij bent meer dan jouw ziel, hoewel veel mensen – zelfs veel spirituele mensen – aannemen dat de ziel de totaliteit van hun wezen is.

Jullie kennen allemaal het denkbeeld van de IK BEN Aanwezigheid als het hogere Zelf en sommige mensen denken dat de IK BEN Aanwezigheid deel van hun ziel uitmaakt, maar dat is niet zo. De ziel wordt van de lagere energie van het materiële rijk gemaakt, terwijl de IK BEN Aanwezigheid uit de hogere vibraties van het spirituele rijk wordt geschapen en nooit beneden het niveau van de spirituele octaven komt. Dus wanneer je het concept van de IK BEN Aanwezigheid begrijpt, kun je begrijpen dat de IK BEN Aanwezigheid meer dan de ziel is. Maar de IK BEN Aanwezigheid daalt niet naar de lagere vibraties af. De IK BEN Aanwezigheid kwam niet in het dualiteitsbewustzijn terecht. Voor de val naar het dualiteitsbewustzijn bestond wat de meeste mensen de ziel noemen nog niet, want de ziel ontstond om je reis naar de lagere vibraties van het materiële universum en ook naar het dualiteitsbewustzijn mogelijk te maken.

Dus wat was het dat besloot van de vrucht van de kennis van relatief goed en kwaad te eten? Niet de IK BEN Aanwezigheid, want hoe zou de IK BEN Aanwezigheid ooit kunnen vallen? Ook niet het Christuszelf, want de Christus is altijd één met de Vader. Er moet dus een ander deel van jou zijn dat niet het lagere voertuig van de ziel is, noch de IK BEN Aanwezigheid. Dat deel van geeft jou natuurlijk het gevoel van een zelf. Moeder Maria legt dit uitgebreid in haar nieuwe boek over het overvloedige leven uit en zij noemt dat deel van jou dat bewuste keuzes maakt, ‘de Bewuste Jij’. Dit is de zetel van jouw vrije wil en dat deel van jou nam het besluit om met het dualiteitsbewustzijn te experimenteren.

Dus terug naar jouw vraag. We kunnen misschien zeggen dat de ziel nooit echt leert om van zichzelf te houden, want de ziel is een voertuig voor jouw reis door de lagere sferen en in dit lagere rijk kan niets Gods onvoorwaardelijke liefde totaal accepteren. Dus de ziel kan het denkbeeld van onvoorwaardelijke liefde niet echt doorgronden, maar de Bewuste Jij wel.

Je moet nadenken over de Bewuste Jij en wat het is. Als je hierop gaat mediteren, ga je dat geleidelijk begrijpen en inzien dat je meer dan alleen jouw ziel bent. En de unieke eigenschap van de Bewuste Jij is dat hij het vermogen bezit om zichzelf met alles waar hij maar voor kiest, te vereenzelvigen. Dat is de zetel van je vrije wil, dus kan hij besluiten zich te vereenzelvigen met wat hij werkelijk is, een zoon of dochter van God, een medeschepper met God. Of hij kiest ervoor zich als een sterfelijk menselijk wezen te beschouwen, misschien zelfs een zondaar die het niet waard is om God te benaderen.

In feite kan de Bewuste Jij zichzelf wel als een steen of als een boom beschouwen. Of hij kan denken dat hij Jezus Christus is of Napoleon of een ander wezen. Je ziet inderdaad mensen in psychiatrische inrichtingen die zich sterk met een persoon die zij niet zijn, vereenzelvigd hebben; dit toont jou het vermogen van de Bewuste Jij om zich met alles te vereenzelvigen, omdat hij vrije wil en onbeperkte verbeeldingskracht bezit.

Je kunt de ziel dus niet leren van zichzelf te houden of van jou te houden. Je moet contact met de Bewuste Jij maken. Maar hoe kun je contact met de Bewuste Jij maken – jij bent de Bewuste Jij en dat moet je leren begrijpen. Wanneer wij jullie een concept geven, zoals de IK BEN Aanwezigheid, kun je gemakkelijk die IK BEN Aanwezigheid boven en buiten jou zien, gescheiden van jou. In zekere zin is dat ook zo, want als je het dualiteitsbewustzijn hebt, zit jij op een lager trillingsniveau dan jouw IK BEN Aanwezigheid. Maar de Bewuste Jij kan zichzelf volledig met de IK BEN Aanwezigheid vereenzelvigen. En op dat moment zeg je: “Ik en mijn Vader zijn één!”

Dus mijn punt is dat jij, voordat je kunt leren van jezelf te houden, jouw zelf moet leren kennen. Je moet de Bewuste Jij leren kennen. Vervolgens moet je beseffen dat de Bewuste Jij de zetel van jouw vrije wil is en dat jij moet kiezen wie jij wilt zijn.

Als jij jezelf met de ziel vereenzelvigt, die het lagere voertuig is, kun je niet van jezelf houden, omdat de ziel, zoals ik zei, Gods onvoorwaardelijke liefde niet kan begrijpen. Alleen die liefde, die volmaakte liefde die alle angst uitbant, geeft jou het gevoel dat je Gods liefde waard bent. En dan pas kun jij Gods liefde accepteren.

Dus als je hierover nadenkt en begint te beseffen wie jij in werkelijkheid bent, een bewust wezen dat keuzes maakt, kun je geleidelijk gaan inzien dat jij om van jezelf te houden, moet accepteren wie je bent, namelijk een individualisatie van God. Pas als jij toegeeft wie je bent, kun je dat accepteren, want jij bent uit Gods Wezen geschapen en daarom ben jij Gods liefde waard. En alleen dan kun je aannemen dat Gods liefde echt onvoorwaardelijk is. En alleen dan kun jij jezelf van elke vereenzelviging met de lagere voertuigen losmaken, of dat nu de ziel, het ego, de menselijke denkwijze of het fysieke lichaam is, of zelfs de dingen op deze wereld.

Ik raad je aan de totale lering van Moeder Maria te bestuderen, die er zo diep en in detail op ingaat dat het alles ver overstijgt wat er ooit over dit onderwerp is gezegd – en daarom te ingewikkeld om er hier op in te gaan.

Noot: Zeg ook de invocatie om jezelf lief te hebben op.