Je kunt jouw ego niet in een oogwenk overwinnen, maar je kunt wel ophouden je ermee te identificeren

ONDERWERPEN: Jouw sfeer van zelf – het sterfelijke zelf in de sfeer van het zelf – gemaakt van verkeerde overtuigingen over jezelf – de zwaartekracht van jouw ego trekt constant aan jouw aandacht – wanneer het menselijke zelf ruis op de achtergrond wordt dat jou niet in de macht heeft – je kunt ogenblikkelijk ophouden je met je ego te vereenzelvigen

Vraag: Hoe kunnen wij de bewuste geest die alles beheerst, altijd erop richten dat wij in de Geest van God zijn en altijd die individualisatie van God zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het begint er allemaal mee dat je erkent dat je een zelfbewust wezen bent die vrije wil bezit en kan kiezen hoe jij jezelf ziet. En dan moet je erom denken waar jij jouw aandacht op richt. Nogmaals, dit wordt gedetailleerder door Moeder Maria in haar boek uitgelegd. Zij geeft het concept dat de Bewuste Jij in een sfeer verblijft, het vat van het zelf. In dat vat bevindt zich ook jouw IK BEN Aanwezigheid en toen jouw wezen de eerste keer werd geschapen, waren de IK BEN Aanwezigheid en de Bewuste Jij alleen maar in die sfeer van het zelf.

Maar toen jij met het dualiteitsbewustzijn experimenteerde, liet jij elementen met lagere vibraties, elementen van de dualiteit, in die sfeer toe. En geleidelijk aan, na vele levens, heb je een sterfelijk zelfgevoel opgebouwd dat het tegenovergestelde is of lijkt dat het het tegenovergestelde is van jouw IK BEN Aanwezigheid. Dit noemen wij ook wel het ego.

Dit sterfelijke zelfgevoel wordt gevormd door beslissingen die je hebt genomen, overtuigingen die je bent gaan accepteren. En veel van die overtuigingen gaan over jouzelf. Je bent misschien gaan geloven dat je een zondaar bent. Je gelooft misschien wel dat jij een sterflijk menselijk wezen bent dat sterft wanneer het fysieke lichaam sterft. Je gelooft misschien dat je bepaalde dingen niet kunt. Je kunt niet rechtstreeks contact met God in jouw hart maken, maar je hebt de hiërarchie van de kerk in de buitenwereld nodig, alle dualistische overtuigingen als je maar wilt.

Omdat die overtuigingen in jouw sfeer van het zelf komen, gaan zij een (zwaarte)kracht vormen die aan de Bewuste Jij trekt. Dit trekt aan jouw aandacht. Het lijkt wel op de zwaartekracht die jou ervan weerhoudt om de lucht in te gaan, maar die jou naar de aarde trekt. Op dezelfde manier wordt jouw geest door de zwaartekracht van jouw ego aangetrokken die toegang heeft gekregen in jouw sfeer van het zelf. En zolang dat sterfelijke zelf daar blijft, trekt hij aan jouw aandacht en daarom worden jouw gedachten weer naar die oude gedachtepatronen en gewoontes toegetrokken. En het lijkt alsof je niets kunt doen om die kwijt te raken, zij blijven aan je trekken.

Wanneer jij de juiste spirituele hulpmiddelen gebruikt, kun jij geleidelijk aan van je sterfelijke zelf afkomen en dat zal de zwaartekracht verminderen. Maar als je eenmaal begrijpt dat jouw sterfelijke zelf een vreemde invloed in jouw sfeer van het zelf is en de Bewuste Jij het vermogen heeft om zich niet meer met dat sterfelijke zelf te vereenzelvigen, heb je een belangrijke stap gedaan om te voorkomen dat je weer in die oude patronen vervalt.

Terwijl je de decreten en invocaties gebruikt of psychische problemen oplost met andere middelen, minimaliseer je geleidelijk de zwaartekracht tot het slechts ruis op de achtergrond wordt dat nog een poosje mag blijven, maar op den duur komt het moment waarop de prins van deze wereld niets meer bij jou vindt, als hij komt, omdat het sterfelijke zelf dood is.

Maar het essentiële concept is dat de Bewuste Jij niet het sterfelijke zelf is. Hij heeft het sterfelijke zelf gemaakt en kan niet in een oogwenk dat ego verwijderen, omdat het een hele tijd in beslag heeft genomen om dat te vormen en de beslissingen vervangen moeten worden door betere beslissingen.

Maar je kunt wel ogenblikkelijk besluiten om je niet meer met dat sterfelijk zelf te vereenzelvigen. Wanneer je dat besluit neemt, heeft het sterfelijk zelf veel minder macht over jou en zelfs wanneer dat aan jou trekt, kun jij het onmiddellijk herkennen en zeggen: “O, dat is alleen maar mijn ego. Ik wil mij daar niet mee vereenzelvigen. Ik laat dat bewustzijn los en richt mijn aandacht op mijn IK BEN Aanwezigheid, mijn Vader in de hemel.”