Het lot van de Tibetanen

Vraag: Wij hebben het over de Joden gehad. De Tibetanen maken nu hetzelfde mee als het Joodse volk. Zij lijden onder de Chinese onderdrukking. Zijn er in deze natie ook levensstromen die ooit in de Joodse natie waren geïncarneerd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Nee, er zijn maar heel heel weinig levensstromen die tegenwoordig in Tibet incarneren die ooit deel hebben uitgemaakt van de Joodse natie. Er zijn miljarden mensen op aarde en je kunt wel begrijpen dat er maar een beperkt aantal levensstromen in wat je de Joodse natie of ras zou kunnen noemen, zijn geïncarneerd. Er bestaat maar weinig uitwisseling tussen het Joodse ras en de mensen in Tibet.

De mensen in Tibet oogsten voornamelijk, zoals Gautama Boeddha eerder heeft beschreven, wat zij hebben gezaaid aangaande het feit dat zij zo gesloten zijn, al eeuwen lang een gesloten samenleving vormen. Je weet waarschijnlijk wel dat wij over de tweede wet van de thermodynamica hebben gesproken die zegt dat een gesloten systeem uiteindelijk vernietigd wordt.

Hoe meer mensen zich aan het gesloten systeem vastklampen, hoe meer spanning er wordt opgebouwd. Als je dit niet zelf overwint, dan moet de verandering in veel gevallen wel van buitenaf komen, zoals al met heel veel beschavingen is gebeurd in verschillende historische tijdperken.