Ik ben Overgelukkig in het Gezelschap van Heiligen

ONDERWERPEN: De instructie bij de Eeuwige Ademhaling – Wees niet bang om fouten te maken

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 5 juli 2005

Mijn geliefde harten, mijn hart stroomt over van de vreugde van de Moeder. Nooit eerder tijdens mijn verblijf hier op deze planeet heb ik mij zo bevoorrecht gevoeld om in het gezelschap van de heiligen hier beneden en de Heiligen Boven te zijn. Ik sta op het kruispunt, tussen jullie die geïncarneerd zijn en de meesters die jullie hun steun hebben toegezegd om het Moederlicht te bewaken.

Ik ben beide kanten dankbaar en ik zeg natuurlijk: “Ik zie jullie hier beneden één met ons Boven. Ik zie geen verschil. Ik zie enkel het eenzijn van hart en de perfecte stroom in de vorm van het cijfer 8 die waarachtig het volmaakte concept op de fysieke wereld zal brengen en dat koninkrijk van God op aarde manifesteren.” En daarom kom ik eenvoudig deze nieuwe beweging verzegelen en haar de kracht van mijn Moederliefde geven.

De instructie bij de Eeuwige Ademhaling
Laat mij iets zeggen over de oefening die ik jullie heb gegeven over de Eeuwige Ademhaling. Wanneer je de spiraal visualiseert, wees er dan niet bezorgd over of hij met de klok meegaat of tegen de klok in. Visualiseer wat voor jou het meest natuurlijk overkomt, want de diepere betekenis van de spiraal is dat er een Alpha- en een Omega-aspect aan zit. Er bestaat echt een opwaartse spiraal en een neerwaartse spiraal.

Ik geef jullie echter eerst de opwaartse spiraal, omdat jullie eerst het Moederlicht naar de kruin moeten laten stijgen om contact met de Boeddha te maken voor je het instrument kunt zijn om het volmaakte concept opnieuw naar de fysieke wereld te brengen en het hier te manifesteren. Een aantal van jullie hebben het Moederlicht al verhoogd en jullie vinden misschien dat een bepaalde richting het beste voor jou werkt. Doe dan wat het beste voor jou werkt en laat het op een natuurlijke wijze stromen.

Wees niet bang om fouten te maken
Jullie staan nu aan het begin van het Aquariustijdperk en ik kan zeggen dat jullie tijdens deze hele bijeenkomst een gemoedstoestand hebben doorgewerkt die al verscheidene decennia de mensheid belast. Het is de angst die veel kinderen hebben voor zij het huis uitgaan, voor zij hun vleugels uitslaan en zelf vliegen. Want voor jullie een bepaalde staat van gescheidenheid van het ego hebben bereikt, ben je natuurlijk nog bang voor de vrijheid. Het is veel gemakkelijker als iemand je vertelt wat je moet doen. Dit is trouwens de sleutel om de oorsprong van het ego te begrijpen – zoals ik jullie dat gedetailleerder in het aangekondigde boek zal uitleggen.

Maar ik zal dit zeggen: toen de ziel besefte dat ze gevallen was en zich van de leraar had afgescheiden, besloot ze dat ze een heel grote vergissing had gemaakt en dat ze geen beslissingen meer wilde nemen. Dus had ze iemand nodig om beslissingen voor haar te nemen en die ‘iemand’ werd het ego, geleid door de prins van deze wereld. De sleutel om het Moederlicht opnieuw te verheffen en jouw identiteit weer op te eisen, is dat je bereid moet zijn beslissingen te nemen.

En er komt een tijd dat je wel beslissingen moet gaan nemen, zelfs al heb je nog niet het volledige Christusonderscheid om altijd de juiste beslissing te nemen. Maar zoals we al zeiden, het maakt niet uit of je een goede of foute beslissing neemt, zolang je bereid bent van dat besluit te leren en hogerop te komen. Omdat dan elke beslissing, wat de uitkomst ervan in het fysieke octaaf ook is, in een overwinning kan worden veranderd, waardoor je dichter bij je Christusschap komt.

Het is veel beter een fout te maken en te weten dat je dat niet weer moet doen, dan je af te vragen wat je moet doen. De ware leerlingen, de echte studenten, zijn degenen die bereid zijn het te proberen TRY, die bereid zijn moeite te doen en daarvan te leren en daardoor hogerop te komen. Dit is waarlijk het motto van de hoeders van het Moederlicht. Zoals El Morya zei, we zullen jullie niet tot in het kleinste detail zeggen wat jullie moeten doen, omdat jullie je eigen creativiteit tot uitdrukking moeten brengen – dat hoort bij de afspraak.

Dat is jullie deel van de afspraak. En als jullie dat doen, als jullie die talenten vermenigvuldigen, dan zullen wij jullie onze vermenigvuldigingfactor geven, maar jullie moeten die eerste stap zetten. En jullie moeten altijd de volgende stap doen en als je op die weg verschillende initiatieven uitprobeert en dan misschien ontdekt dat die niet werken zoals jullie gehoopt hadden, dan mogen jullie jezelf niet laten stoppen. Jullie mogen je nooit ontmoedigd voelen en zeggen: “O, het is hopeloos. Er kan niets aan deze planeet worden veranderd.”

Trap niet in die val van het kromme denken. Maar zoals we nu diverse malen hebben gezegd, wees altijd bereid de volgende stap te zetten. Ik ben er iedere keer wanneer jij die volgende stap zet. Ik ben er om je al mijn liefde te geven voor elke stap die je op het pad omhoog doet. En dat is de stuwkracht die ik aan deze nieuwe beweging toevoeg en ik zeg: “Goed zo! Laten we verder gaan want we moeten nog veel mensen wekken.”

Er staat ons tot het jaar 2012 nog een grote taak te wachten, wanneer we werkelijk een massaal ontwaken tot stand hopen te brengen, waardoor mensen plotseling ontwaken en beseffen dat er een nieuwe dag is aangebroken en er geen weg terug is voor planeet aarde. Dit is mijn visie. Loop met mij mee en je zult die nieuwe dag echt zien. En zo verzegel ik jullie in de liefde van allen Boven, die niet zo heel anders zijn dan jullie, maar die werkelijk de grotere jij zijn die jij bent. In naam van de Vader, de Moeder, de Zoon en de Heilige Geest en in naam van de hele Geest van de geascendeerde meesters, het wordt verzegeld. Vrede, Vrede, Stilte!