Samenzweringstheorieën en de staat Israël

Vraag: Domineert de Joodse natie de machtselite? Is het waar dat deze natie achter de de bolsjewistische revolutie van 1917 zat? Wat voor levensstromen incarneren in welke natie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels (juli 2013):

Wij geven vanaf 2009 leringen over de Joodse natie en de natie Israël in onze dictaten in Israël. (De link is voor het eerste dictaat. De volgende dictaten kun je gemakkelijk vinden door die datum te gebruiken om de volgende te nemen) en ik raad je aan om die te bestuderen. Ik raad je ook aan om voorzichtig te zijn met wat je gelooft over samenzweringstheorieën. De Joodse natie, als je daarmee de moderne staat Israël bedoelt, had de bolsjewistische revolutie vanzelfsprekend niet kunnen financieren, omdat de staat Israël toen nog niet bestond. Dus je hebt het over bepaalde mensen, van Joodse afkomst, die door de tijd heen betrokken zijn bij zulke intriges, waaronder de bankindustrie. Maar dit betekent niet dat de Joodse natie, wat alle Joodse mensen zou inhouden, hier verantwoordelijk voor is.

Het is echter wel nodig om te zeggen dat de Joden niet Gods uitverkoren volk waren. Het hele idee dat God uitverkoren mensen heeft, kan alleen maar bij de gevallen denkwijze ontstaan, die natuurlijk wel een bepaalde invloed op de Bijbel heeft gehad en veel andere religieuze geschriften en op andere volken overal ter wereld. Het is niet zo dat er één groep mensen is waarin meer gevallen wezens zitten dan andere, maar de gevallen wezens zijn overal, vooral in de grotere naties waar men meer macht bezit. Dus je kunt begrijpen dat de Joden vele eeuwen lang overal op de wereld verspreid zaten en er eigenlijk helemaal geen Joodse natie bestond. Daarom was het voor de gevallen wezens niet aantrekkelijk om bij hen te incarneren.

In de moderne staat Israël zijn er wel een bepaald aantal gevallen wezens, maar niet een hoger percentage dan in andere naties, vooral de grotere. Dus je hebt eigenlijk geen reden om de moderne Joodse mensen de schuld te geven van die samenzweringen die maar door een paar mensen in gang werden gezet. Er waren ook Amerikanen bij de bolsjewistische revolutie betrokken en je kunt niet alle Amerikanen hiervan de schuld geven, hoewel er, zoals we hebben gezegd, als een natie een machtselite laat blijven bestaan om zaken achter de schermen te manipuleren, een zekere verantwoordelijkheid voor alle mensen is.

Maar nogmaals, gebruik de voorbeelden niet om op alle mensen van een specifieke groep of natie een stempel te drukken. Vanzelfsprekend zijn de Joden door de tijd heen onderworpen aan veel discriminatie en wij, de geascendeerde meesters, moedigen dat niet aan.

Het Joodse volk verschilt tegenwoordig niet van andere volken, wanneer je verder dan de oppervlakkige verschijnselen kijkt, waartoe wij jullie in onze leringen aanmoedigen. Zie de universele, spirituele aspecten in alle mensen en dan krijg je niet alleen een vreedzamer leven op aarde, maar plaats jij je ook sneller voor je ascensie.