De Cirkel van Een-zijn vormen

ONDERWERPEN: In het Aquariustijdperk moet een spirituele beweging worden gebaseerd op een-zijn

De Aanwezigheid van Een-zijn, 3 juli 2005

De sleutel om Gods koninkrijk te manifesteren, is door een-zijn tussen de hemel en de aarde te krijgen. De aarde wordt gescheiden van Gods koninkrijk, maar alleen in de geest van mensen, omdat zij zich gescheiden van hun bron beschouwen en zich daarom gescheiden van anderen beschouwen.

Dus is de sleutel om Gods koninkrijk op aarde te manifesteren dat mensen samenkomen in de ware Geest van een-zijn, waardoor ze een poosje alle verschillen in de buitenwereld, alle verschillen en conflicten in de buitenwereld, opzij zetten. Ze komen samen op één plek en die plek is in de eerste plaats een plek in de geest. En ze komen samen en zijn eenstemmig. Zoals Jezus zei dat wanneer twee mensen dat in zijn naam vragen, wat inhoudt dat ze het in een-zijn, eenstemmig, vragen, het hen dan gegeven zal worden (Matteüs 18:20, Johannes 14:13, Handelingen 2:1).

Jullie zijn samengekomen op één plek. Jullie zijn bereid jullie ego opzij te zetten, de gewoontepatronen, de gedachten, de dingen in de buitenwereld die jullie aandacht trekken. Jullie hebben een grotere eenheid tot stand gebracht en jullie kunnen zelfs nog meer eenheid en een-zijn tot stand brengen. En wanneer jullie dat een-zijn beneden hier hebben, kun je één zijn met al het leven Boven, zelfs de Aanwezigheid van Een-zijn die IK BEN. En daardoor moedig ik jullie aan om, nu op dit moment, op te staan, een cirkel te vormen de handen vast te houden en God te vragen om het overvloedige leven te manifesteren op aarde.

Jullie een-zijn hier beneden vormt een kelk er die kelk is niet de Heilige Graal. En heel veel mensen zijn naar de Heilige Graal op zoek gegaan. Door de eeuwen heen hebben ze deze droom nagejaagd en enkelen hebben hem gezien. Maar ik zeg je dat het niet een individuele zoektocht is, want de Heilige Graal is de kelk van Christus en Christus kwam niet naar de aarde voor zijn eigen beloning. Hij kwam om al het leven te verenigen met hun Vader, met hun bron.

En toch kan die eenheid enkel tot stand komen wanneer mensen samenkomen in een-zijn. En daarom wilde Jezus niet alleen lopen, maar zijn discipelen riep en hoopte dat hij dat een-zijn met hen onderling tot stand kon brengen zodat het eventueel de katalysator zou kunnen worden voor het Een-zijn in Christus om door het hele Lichaam van God op aarde verspreid te worden.

En dus heb je gezien dat de discipelen, 2000 jaar geleden, die visie en dat evenwicht niet konden handhaven. En vooral Petrus en Judas konden dat een-zijn niet behouden, maar deden respectievelijk wat zij wilden en dat heeft de Cirkel van Een-zijn verbroken. En dus is de uitdaging in deze tijd om verder te reiken, hoger dan de discipelen 2000 jaar geleden reiken en dat een-zijn tot stand te brengen dat de Heilige Graal wordt, waardoor Christus het levende water erin kan schenken dat het overvloedige leven aan alle mensen geeft.

En dat kan alleen maar wanneer jij je er volledig bewust van bent dat je zowel de vijand in jou als de vijand buiten jou te boven moet komen. Heel veel spirituele organisaties doen het op de manier van de machtsstrijd tussen het menselijke ego en de krachten op deze wereld. Jullie uitdaging in het Tijdperk van Vrijheid is om trouw te blijven aan dat een-zijn, dat een-zijn dat groter is dan welke verschillen ook.

En je kunt ervan op aan dat wij niet willen dat jullie exacte kopieën worden die in een model passen. We willen niet dat jullie je individualiteit opzij zetten of verliezen. Dat is niet het een-zijn waar wij het over hebben. Maar wel het een-zijn van de gevallen engelen en hun mechanisatieconcept, die iedereen in robots willen veranderen die blindelings de blinde leiders volgen. Wij willen dat jullie allemaal persoonlijkheden zijn, de persoonlijkheden die jullie zijn. En wanneer je weet dat jouw individualiteit een individualisatie van God is, dan weet je ook dat de individualiteit van jouw broeders en zusters een individualisatie van die God is. En zo kun je meer een-zijn krijgen, het een-zijn dat niet Satanisch is, maar het een-zijn waardoor allen transcenderen en meer worden, omdat jullie, wanneer jullie samenkomen veel meer worden dan ieder van jullie apart.

En zo deel je en vergroot je en vermenigvuldig je, je vermenigvuldigt jullie talenten door ze samen te voegen en dat is het echte overvloedige leven op aarde – dat allen vrijelijk van Boven ontvangen, vrijelijk hier beneden geven en daardoor verspreidt het overvloedige leven zich als kringen in het water, breidt zich uit vanuit de kern, het Zonnecentrum, dat jullie hier vandaag vormen. En daardoor het licht wordt dat in het duister schijnt. Maar ik zeg je dat in deze tijd de duisternis het licht gaat begrijpen (Johannes 1:5) en daarom zullen meer mensen dan ooit tevoren in de geschiedenis van de aarde gewekt worden.

En daarom prijs ik jullie voor jullie bereidheid om deel te nemen aan de rozenkranswakes, omdat iedereen, of jij het nu wel of niet beseft, die deelneemt aan deze wakes samengekomen zijn in een spiritueel een-zijn dat een kern vormt, een Zonnecentrum, dat de aarde echt zal verlichten – zolang jullie die stroom van Boven maar door jullie heen laten stromen en zelfs uitbreiden met jouw eigen spirituele talenten en jullie gecombineerde talenten door samen te komen en Eén te zijn, eenstemmig op één plek. En dus verzegel ik jullie in dat een-zijn en ik zeg: “Laat jullie licht voor de mensen schijnen (Matteüs 5:16) en laat dit het licht zijn dat een wereld verlicht. En begin nu!”

(Gehoor staat in een cirkel, ieder houdt de linkerhand met de handpalm omhoog en de rechterhand met de palm naar beneden. Ze geven elkaar op deze manier een hand om een cirkel te vormen waarin de energie vrij kan stromen (je ontvangt energie door je linkerhand en geeft het met je rechterhand). Het gehoor doet vervolgens oproepen (hardop en in stilte) om het overvloedige leven in specifieke situaties te laten manifesteren.)