Zijn er tegenwoordig mensen die zich classificeren voor hun ascensie?

Vraag: Zijn er tegenwoordig mensen die zo’n hoog niveau hebben bereikt dat zij zijn geascendeerd? We weten uit een eerdere dispensatie dat mensen maar heel zelden het niveau hebben bereikt waardoor zij konden ascenderen. Zullen er tegenwoordig mensen het niveau behalen om te kunnen ascenderen? Zijn er ook mensen die ascenderen, die tegenwoordig ascensie bereiken ?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels, juli 2013:

Als je naar het totale aantal mensen op aarde kijkt en het aantal mensen dat ascendeert, kun je zeggen dat het niveau  bereiken om te ascenderen, maar heel zelden voorkomt. Maar je weet ook wel dat het al een poosje een eis is dat er in ieder geval één persoon per jaar ascendeert.

De laatste twintig, dertig jaar is het aantal mensen dat ascendeert, in feite gegroeid. Dit komt gedeeltelijk door het feit dat – omdat wij nog steeds in de overgang van bewustzijn zitten van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk – veel mensen met een hoog niveau van volwassenheid hebben aangeboden om op dit moment te incarneren om die overgang gemakkelijker te laten verlopen.

Dus er ascenderen meer mensen in deze jaren en er zijn nog meer mensen op aarde die het bewustzijnsniveau hebben gekregen dat zij zich voor de ascensie hebben geclassificeerd of zich waarschijnlijk aan het eind van hun leven daarvoor plaatsen. Er is natuurlijk een groot aantal mensen dat al een paar decennia naar de leringen van de geascendeerde meesters luistert en ijverig decreten opzegt – en die in de allereerste plaats de leringen gebruiken om hun bewustzijn te veranderen – en die zich hiervoor hebben geplaatst, of die er dicht tegenaan zitten.