De staat Israël is een test voor alle mensen

Vraag: Wat voor unieke rol heeft de Joodse natie? Wat voor goddelijk plan bestond er in het begin voor die natie? Welke rol spelen zij nu als natie in de wereldmaatschappij?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels (juli 2013):

Zoals met elk ander onderwerp is er geen tekort aan fantastische theorieën, waaronder dat de staat Israël onderdeel is van Gods plan, misschien wel deel uitmaakt van de laatste slag bij Armageddon. Al die theorieën hebben niets met de waarheid te maken. Wij, de geascendeerde meesters, bekijken de staat Israël als een test, een test voor de naties op de wereld en een test voor het volk, het joodse volk overal en de joodse mensen die in Israël wonen. Natuurlijk is het ook een test voor de niet-joodse mensen die in de staat Israël wonen.

De joodse staat had er niet beslist hoeven te komen. Dit werd gedeeltelijk geschapen door bepaalde manipulaties van een kleine machtselite, maar wel het meest omdat veel naties op de wereld het gevoel hadden dat zij na de Holocaust een bepaald gebaar naar het joodse volk moesten maken. Maar zelfs naar de hoogste schattingen werden er maar 6 miljoen mensen gedood tijdens de Holocaust. Ik zeg ‘maar’ op een omzichtige manier natuurlijk. Het is desondanks een feit dat 6 miljoen mensen in de Oekraïne de hongerdood stierven ten tijde van de regering van Stalin in de jaren (19)30. Dus de wereld vond het niet nodig om een dergelijk gebaar naar het Oekraïense volk te maken en je kunt nog veel meer voorbeelden overal ter wereld opnoemen waar een genocide heeft plaatsgevonden, maar de wereld heeft die grotendeels genegeerd.

Dus waarom dan wel met de Joden? Nu, vanzelfsprekend omdat het christendom een religie is die het Oude Testament heeft ingelijfd in de Bijbel en door Jezus te idealiseren, heeft het ook het zogenaamde Heilige Land geïdealiseerd. Veel christenen, vooral in de Verenigde Staten, hebben het gevoel dat het Heilige Land dat nu in de staat Israël ligt, van episch belang is op de wereld.

Zoals wij al eerder hebben gezegd, is dat niet het geval. Jezus incarneerde niet in het oude Israël omdat het een heilig land was, maar omdat het een onheilig land was met veel gevallen wezens die aan hun oordeel toe waren. Het hele gebied van het Midden-Oosten is geen heilig land, opnieuw, omdat er, zoals je zelfs tegenwoordig nog kunt zien, veel oorlog en strijd gaande is.

Het zou heel erg verstandig zijn als de christenen in de Verenigde Staten nog eens over hun houding na zouden denken ten opzichte van de staat Israël. Het is echt niet de moeite waard om een oorlog op grote schaal, mogelijk een atoomaanval, te riskeren vanwege welke staat ter wereld ook. De staat Israël en de mensen die er wonen, moeten zichzelf leren beschouwen als een van de naties op de wereld, dat die helemaal niet speciaal is, de favoriet van God, of recht heeft op bepaalde speciale behandelingen of privileges.

Alleen als de joden hun eigen waarde konden schatten in verhouding tot de waarde van de mensen om hen heen, zou er echte vooruitgang geboekt worden om de problemen die Israël omgeven op te lossen en die door dat hele gebied weergalmen. Hiervoor moeten de vele christenen, vooral in de Verenigde Staten, de Bijbel eens opnieuw willen evalueren en erkennen dat veel in het Oude Testament gewoon de geschiedenis is van een specifieke groep mensen en dus niet het onfeilbare woord van God.

Als praktisch realist moet ik toegeven dat dit waarschijnlijk niet van de ene op de ander dag gebeuren zal. Maar, ik geef die visie aan de spirituele mensen. Ik vraag jullie om het beeld voor ogen te houden dat geen er enkele oorlog op grote schaal of een gewapend conflict over de staat Israël komt. Zoals met elk ander probleem op de wereld bestaat het potentieel dat er een vreedzame oplossing komt door het bewustzijn te verhogen. Pas als de mensen bereid zijn eerlijk en oprecht naar een probleem te kijken, kan het bewustzijn verhoogd worden, waar ik jullie net een glimp van heb gegeven, wat men eigenlijk over dit probleem moet toegeven.