Wat zou er gebeuren met het financiële systeem als alle schulden zouden worden kwijtgescholden?

ONDERWERPEN: in het Aquariustijdperk moet al het geweld worden getranscendeerd – nooit meer een situatie waarin geweld de enige uitweg is – veranderingen komen niet van boven – het systeem hervormen zonder dat het instort – de mensen moeten begrijpen hoe het geldstelsel werkt – in een democratie moeten de mensen wakker zijn – aan wie zijn naties geld schuldig? De internationale monetaire machtselite – de mensen ontstijgen hun onwetendheid niet en de machtselite zegt dat dit niet hoeft – systematische veranderingen eisen voor financiële instituties – weigeren de schuld te betalen – de rijkste naties leven niet volgens hun middelen – de gokeconomie – een wereldwijd piramidespel – een economie die wordt gebaseerd op een waarneming, die in een oogwenk kan veranderen – waarom een economie die op schulden wordt gebaseerd, zal instorten – systeem om de schuld kwijt te schelden – de gedroomde samenleving van de elite – de media en de elite – mensen die het niet beter willen weten – de mensen zijn niet verantwoordelijk voor het huidige stelsel

Vraag: Ik lees wel eens een financiële nieuwsbrief en een lezer stelde deze vragen over het financiële stelsel van Amerika. Ik bedacht dat ik die met Saint Germain wilde delen voor het geval hij die wil bespreken.

“Als”, vraagt een andere lezer die klaar staat om in opstand te komen (in ieder geval in de e-mail), “de regering haar oorspronkelijke contract met de mensen heeft verbroken en een ander contract met het bankwezen heeft, die ook het contract met de mensen heeft verbroken, moeten de mensen dan nog steeds hun verplichtingen nakomen met die regering en het bankwezen?”
“Als dit klopt, hebben de mensen dan de verantwoordelijkheid om de wapens op te nemen tegen een zee van problemen en er tegenin te gaan. Heeft Jefferson niet geschreven ‘dat wanneer een willekeurige Vorm van Regering deze doelen vernietigt, het Volk het Recht heeft om die te veranderen of af te schaffen’?”
Zou het een effectieve vorm van geweldloosheid zijn om je betalingen niet meer te doen? Zou het in stand houden van zo’n systeem een daad van verraad zijn ten opzichte van je Schepper en medemens?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels (28 juni 2011):

Laat ik eerst duidelijk maken dat wij, de geascendeerde meesters, geen voorstander zijn van welke vorm van gewelddadig verzet ook. In het Vissentijdperk was enig verzet onvermijdelijk vanwege het collectieve bewustzijn. Maar omdat wij nu in het Aquariustijdperk zijn, is er een definitieve verandering tot stand gekomen en je moet juist het bewustzijn transcenderen dat het laat lijken dat gewelddadig verzet de enige uitweg is, nodig is, nuttig is of zelfs de goedkeuring van Boven draagt.

Er bestaat NOOIT een situatie waarin geweld de enige of zelfs meest efficiënte optie is. Het is namelijk geen kwestie van of er een bepaald resultaat wordt behaald; het is veel belangrijker hoe er veranderingen tot stand komen. Mijn doel is niet om bepaalde fysieke veranderingen tot stand te brengen om de Gouden Eeuw te manifesteren. Want ik weet dat de Gouden Eeuw alleen maar tot stand komt door een fundamentele verandering in het collectieve bewustzijn, namelijk de transcendentie van de op geweld gebaseerde gemoedsgesteldheid. Die omslag in bewustzijn is mijn voornaamste doel.

Wat het financiële stelsel betreft kan er geen twijfel over bestaat dat die veranderingen niet van boven komen. De politici en de financiële experts die de financiële crisis vanaf 2008 afhandelen, hebben al bewezen dat zij geen systematische hervormingen willen doorvoeren. In plaats daarvan willen zijn het huidige systeem lijmen en proberen een instorting één dag, één week, één jaar langer uit te stellen. Zij hopen dat zij die instorting tot in het oneindige kunnen uitstellen, maar dat komt gedeeltelijk doordat zij de kracht van wat wij als de tweede wet van de thermodynamica hebben omschreven, niet herkennen en gedeeltelijk omdat zij denken dat zij daadwerkelijk ‘alle mensen de hele tijd voor de gek kunnen houden’.

Er zijn twee manieren om het systeem te hervormen. De ene is dat het systeem onder haar eigen gewicht instort, omdat een opkomende machtselite de grip op de macht van de gevestigde elite eenvoudig overneemt als het niet gepaard gaat met een breder inzicht in hoe het financiële stelsel werkt. En dat zal waarschijnlijk leiden tot een nog grotere vorm van financiële slavernij.

Dus wat je eerder zag bij IJsland en Griekenland, kan in potentie diverse kanten opgaan en tot dusver heeft het niet geleid tot beter inzicht, maar alleen maar tot meer boosheid.

Om het systeem zonder dat het instort te hervormen, zie je dat het aan de ene kant nodig is dat de mensen de elite tekenen geven dat zij niet meer willen betalen voor de fouten, manipulaties en het mismanagement van de financiële en politiek elite – of dat nu komt door directe belastingen, of indirecte belastingen zoals inflatie. Maar als dit alleen met boosheid gebeurt – zoals momenteel in Griekenland – heeft dat geen opbouwend effect. Dit kan tot paniek leiden op de financiële markten wat het systeem omver werpt, maar zoals ik zei, is het waarschijnlijker dat nieuwe machtselites de macht dan overnemen. In feite zijn er al groepen die opzettelijk de gebeurtenissen die kant opsturen, in de hoop dat zij het van de gevestigde elite kunnen overnemen.

Dus de mensen moeten eigenlijk gaan begrijpen hoe het geldstelsel werkt, zodat zij de macht kunnen overnemen door het geldstelsel bij de elite weg te halen en het te laten berusten waar het hoort te berusten: bij de verkozen volksvertegenwoordigers die er verantwoording voor moeten afdragen door totale transparantie. Maar om zover te komen, moet het volk bereid zijn om de verantwoordelijkheid voor hun natie en hun leven te dragen.

De mensen moeten het besef krijgen dat zij sinds de opkomst van de democratie de verantwoordelijkheid hebben om alert en wakker te zijn. Het is niet genoeg dat democratische burgers grotendeels onwetend zijn over hoe de wereld werkt en dan denken dat zij hun burgerplicht hebben gedaan door iedere vier jaar te gaan stemmen. Zij moeten beseffen dat de vertegenwoordigers die opkomen en worden verkozen het bewustzijn van het volk reflecteert. En als de mensen onwetend zijn, houden zij maar twee soorten vertegenwoordigers over: degenen die net zo onwetend zijn als de mensen en degenen die hun voordeel willen doen met de onwetendheid en meegaandheid van het volk.

Er bestaat een wijd verspreide tendens om te denken dat democratie de gemakkelijkste vorm van regeren is. In werkelijkheid is het één van de moeilijkste, omdat het veel meer voorlichting en bewustzijn van het volk vraagt dan elke andere regeringsvorm. En hoewel er nog nooit meer informatie beschikbaar is, lijken de mensen zich over te geven aan leeg amusement in plaats dat iedereen zich persoonlijk op de hoogte stelt op ten minste één gebied.

Terugkomend op de crisis in Griekenland en andere naties, wordt het duidelijk voor iemand die logisch nadenkt dat de hebzucht van de financiële elite de wereld op een cruciaal punt heeft gebracht. Veel naties hebben een schuld die zo groot is dat de mensen van die naties die eenvoudig niet kunnen terugbetalen tijdens hun leven. Nu, zij zouden de rest van hun leven als slaaf kunnen gaan werken, maar waarschijnlijk willen burgers van democratische naties dat niet.

Dus de vraag die je logischerwijs dan stelt is: “Aan wie zijn de mensen in Griekenland het geld schuldig dat de natie heeft geleend?” En de volgende vraag is: “Aan wie zijn de mensen in alle naties geld schuldig?” Je zou misschien wel kunnen zeggen: “Wij zijn veel geld schuldig aan Franse banken en daarom is Frankrijk er zo op gebrand om een oplossing te vinden.” Maar stel dan nog een vraag: “Van wie zijn die banken die in Frankrijk staan? Zijn het wel Franse banken of gewoon banken die internationaal bezit zijn en die hun hoofdkwartier in Frankrijk hebben of vanuit Frankrijk opereren?”

Als jij die vragen blijft stellen en ‘het geld volgt’, zie je dat er een tamelijk klein netwerk bestaat van financiële instituties die er geen enkele band mee hebben, maar wel een band met een internationale elite van mensen die een agenda hebben waarin geen enkel respect voor naties of mensen genoteerd staat. Zij gebruiken naties alleen als basis, en zij gebruiken mensen alleen maar als kanonnenvoer of als economische slaven.

Dus waarom zouden de mensen van een vrij democratische samenleving ook maar enige verplichting voelen om geld terug te betalen aan een elite die geen respect voor hen, hun democratische rechten of hun van God gekregen rechten, heeft?

Als je dit objectief beschouwt, zie je dat de mensen zich hiertoe verplicht voelen, omdat zij hun onwetendheid niet kwijt willen raken. En de machtselite heeft de mensen aangeboden dat zij een comfortabele levenswijze met stabiliteit (zoals zij beweren) krijgen, als zij de zaken voor hen regelen. Met andere woorden, de mensen kunnen slaapwandelend door het leven blijven gaan in plaats van hun ware verantwoordelijkheid te dragen als democratische burgers.

Dus nu zien wij de ideale uitkomst. Die is dat de mensen besluiten dat zij wakker willen worden en accepteren dat zij de verantwoordelijkheid voor hun natie moeten dragen. Zij moeten zich laten voorlichten, zodat zij kunnen eisen dat zij vertegenwoordigers krijgen die weten hoe je een rechtvaardiger financieel stelsel kunt maken en dat totaal transparant te doen. En dan moeten de mensen de verantwoordelijkheid dragen dat zij hun vertegenwoordigers daar verantwoordelijk voor laten zijn.

Wij zien ook een minder ideale uitkomst. Die is dat de meeste mensen geen verantwoordelijkheid willen dragen en niet uit hun comfortabele verslaving willen ontwaken. Daardoor laten zij de elite het systeem aan elkaar lijmen, zodat zij een bepaalde illusie van stabiliteit in stand kunnen houden – tot de volgende gebeurtenis voor een nieuwe crisis kan zorgen. Een andere minder dan ideale uitkomst is dat de mensen boos worden en uithalen naar een vijand die zij ‘buiten zichzelf’ zien zonder er zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen dat zij het zijn die moeten veranderen.

In de huidige situatie bestaat het potentieel dat de mensen in de meeste andere Europese landen in stilte hun regering steunen om druk op het Griekse volk te zetten om de grimmige maatregelen te accepteren, zodat een instorting vermeden wordt. Met andere woorden, de mensen in andere naties denken dat het Griekse volk de schuld heeft en willen graag geloven dat zij door de Grieken te onderdrukken zelf hun stabiliteit en comfort houden. De reden is dat zij niet ver genoeg vooruit willen kijken om te zien dat de crisis zich over heel Europa en de wereld zal uitrollen tot de mensen in alle ontwikkelde naties onder oneerlijke belastingen gebukt gaan om de elite genoeg kaviaar te bezorgen.

En natuurlijk zeg ik niet dat het Griekse volk een held is. Zij hebben natuurlijk meer liggen slapen dan de meesten, daarom is de crisis ook daar begonnen. En hun boosheid is gewoon boosheid op zichzelf, maar omdat die op iemand anders wordt gericht, toont dat alleen aan hoe groot de onwil is om de verantwoordelijkheid voor hun leven te dragen.

Waar ik nu op wijs, is dat er nieuw bewustzijn nodig is bij het volk van alle democratische naties om echte veranderingen tot stand te brengen en systematische veranderingen op te eisen in het internationale financiële systeem. Wat inhoudt dat zij de schuld weigeren te betalen die zij aan de internationale financiële instituties schuldig zijn. Helaas gaat dit niet op korte termijn gebeuren. In feite komt dat pas als de mensen ontwaakt zijn en het is niet waarschijnlijk dat zij ‘vrijwillig’ ontwaken, maar alleen uit angst voor een totale instorting en wat daaruit voortvloeit.

Ik wil er ook op wijzen dat de mensen de fundamentele dynamiek moeten toegeven die ervoor heeft gezorgd dat de rijkste naties in de wereld zulke enorm hoge schulden hebben gemaakt. Gewoon omdat de mensen de verantwoordelijkheid hebben genomen om te leven van de middelen die zij op persoonlijk en nationaal niveau hebben. In plaats daarvan hebben zij de beloftes geloofd van de elite, dat je boven je stand kunt leven van geleend geld en door in de gokeconomie mee te spelen.

De internationale elite heeft natuurlijk een wereldwijde versie van een piramidespel gemaakt. Het probleem met elk piramidespel is dat de mensen alleen maar geld verdienen als het spel zich uitbreidt. En omdat de planeet een eindig formaat heeft – en twee-derde van de wereldbevolking nog steeds onder de armoedegrens leeft – kan het piramidespel zich eenvoudig niet verder uitbreiden.

De internationale elite weet dit. In feite wisten een paar dit al vanaf het begin. Dus zie je in de wereldmedia gewoon uitvergroot dat de elite probeert de mensen in de rijkste landen geleidelijk aan te manipuleren om meer belasting te gaan heffen om de rekening te betalen voor het feit dat degenen die bovenaan in het piramidespel staan, enorme winst hebben behaald door geld te investeren dat zij uit het niets hadden geschapen.

Dus is het nodig om een geldstelsel te vormen dat wordt gebaseerd op iets wat echt waarde heeft, zoals ik al eerder uitgebreid heb behandeld. Een systeem kan maar tot een bepaald punt gaan, omdat de waarde van geld en financiële instrumenten maar op één ding wordt gebaseerd: de waarneming van de mensen.

Wanneer geld wordt gebaseerd op iets van echte waarde, zal de waarde maar langzaam veranderen en dat geeft ware stabiliteit. Wanneer de waarde op waarneming wordt gebaseerd – kan de waarneming in een oogwenk veranderen met de huidige communicatietechnologie van tegenwoordig – kan er nooit echte stabiliteit komen. Natuurlijk bestaat er in zo’n systeem geen ruimte voor de ‘snel-rijk-worden’ plannetjes die zo populair zijn bij de elite en zelfs een percentage van de bevolking.

In feite is er geen plaats voor geld dat uit schulden wordt gevormd, omdat zulk geld zijn waarde ontleent aan de waarneming dat die terugbetaald wordt. Maar geld dat op schulden wordt gebaseerd, zorgt voor inflatie die de waarde van de arbeid van de mensen degradeert en zodoende is het onvermijdelijk dat de schuld oploopt tot een grootte die men persoonlijk of als natie niet kan terugbetalen. De reden is dat de schuld werd gemaakt toen de arbeid een bepaalde waarde had, maar door de inflatie moet die terugbetaald worden wanneer de arbeid aan waarde heeft ingeboet. Het is slechts een kwestie van tijd voor het tekort groter wordt dan de fysieke capaciteiten van de mensen of de bereidheid om als slaaf te werken.

In het Oude Testament was er een systeem dat alle schuld op gezette tijd kwijtschold. De reden was dat zelfs in die tijd geld lenen met interest op den duur voor een steeds groter wordende schuld zorgde die op den duur de maatschappij zou verlammen. Dus ik zeg nu dat de wereld al een drempel is overgestapt, omdat de enige praktische oplossing is dat de mensen ‘STOP’ zeggen en eisen dat al hun schuld wordt kwijtgescholden aan die internationale instituties. Maar zij moeten dan ook eisen dat er een stabiel geldstelsel wordt gevormd en dat hun natie van dat geld gaat leven, zodat geen enkele natie iets leent voor ‘consumptie’, maar voor investeringen, zoals een infrastructuur.

Een echte hervorming vraagt natuurlijk ook dat de prijzen van de onroerende goederen naar beneden worden bijgesteld, zodat die gekoppeld kunnen worden aan de waarde van de arbeid van de mensen. De internationale elite heeft verscheidene decennia lang de wereld kunstmatig gemanipuleerd om onroerend goed steeds duurder te laten worden, zodat de mensen steeds meer geld aan de instituties van de elite schuldig zijn. En als de mensen dan in gebreke blijven, bezit de elite op den duur meer onroerend goed in een land.

Veel mensen hebben hier geld mee verdiend velen en hebben het gevoel dat het eigen huis dat zij bezitten hun rijkste bezit is. Daardoor zullen zij zich verzetten tegen veranderingen die de waarde van hun rijkste bezit verminderen. En zij zullen zich verzetten om de droom op te geven dat zij het op een dag gemaakt hebben. Maar hoe kun jij het ooit maken als de waarde van jouw onroerend goed veel sneller stijgt dan de waarde van jouw arbeid? Komt er dan vanzelfsprekend geen moment dat de groei niet meer toeneemt en het systeem instort? Want wie kan de schuld terugbetalen wanneer de grootte van de schuld de waarde van arbeid te ver overstijgt?

Wat doet het er toe of de waarde van jou huis wordt verlaagd, als je schuld wordt kwijtgescholden? Dus wat is er mis mee als de waarde van onroerend goed op een niveau wordt gebracht, waardoor de mensen met arbeid iets kunnen verdienen in plaats van de speculatieve hoop dat de prijzen tot in het oneindige blijven stijgen?

Ik ben mij ervan bewust dat de regering, als zij de prijzen zou verlagen van onroerend goed, zich bemoeit met de vrije markt en de wet van vraag en aanvoer. Maar alleen heel kortzichtige mensen kunnen geloven dat het huidige internationale financiële systeem op vrij ondernemerschap wordt gebaseerd en dat de op een meteoor gelijkende stijging van onroerend goed (in de laatste 2-3 decennia) ooit door vraag en aanbod is veroorzaakt. Het is een totaal gemanipuleerd systeem dat wordt gebaseerd op de waarneming die een gokeconomie drijft. Vrij ondernemerschap wordt NIET op een gokkende denkwijze gebaseerd, maar op de denkwijze dat geld verdienen, moet worden gebaseerd op diensten leveren die meer waarde voor iedereen schept.

De reden dat de elite niet wil dat de waarde van het geld wordt gekoppeld aan de waarde van de arbeid van de mensen is dat zij geen respect voor de arbeid van de mensen hebben. Hun ‘ideale’ samenleving is iets wat lijkt op de middeleeuwse feodale samenlevingen waarin de arbeid van de mensen geen inherente waarde had, omdat zij gedwongen werden om als slaaf voor de elite te werken. En de elite wil natuurlijk niet werken en geen diensten leveren. Hun denkwijze bestaat eruit dat zij tot een speciale categorie behoren die privileges heeft waar zij recht op hebben. Een democratie wordt gebaseerd op het feit dat ALLE mensen evenveel rechten hebben en dat geen enkele macht op aarde die rechten kan afnemen. Leden van de elite willen een maatschappij waarin zij speciale privileges hebben die de mensen niet van hen kunnen afpakken.

De eerste stap tot verandering in een systeem zou kunnen zijn dat de mensen zichzelf voorlichten door op zoek te gaan naar kennis die buiten de belangrijkste media omgaat, die niet in de macht is van de internationale elite of zo wordt geïntimideerd door die elite dat die zich stil houdt. Dit begint al een beetje, maar het moet worden geaccelereerd, zodat de belangrijkste media beginnen te beseffen dat de sleutel tot hun toekomst NIET is dat zij de elite verzorgen, maar voor de mensen aan het werk zijn.

Hoewel de elite de media grotendeels bezit, kunnen zij niet volledig de waarneming van de mensen beheersen, omdat het systeem de zwakheden ervan begint te vertonen. Zij kunnen het wel in grote mate beheersen, zodat de mensen nog niet de fundamenten van het systeem hebben betwijfeld, maar zelfs dat gaat veranderen als het systeem onder haar eigen gewicht blijft instorten, en dat instorten verspreidt zich alleen maar van sector naar sector. Tot nu toe is de elite erin geslaagd om de fundamentele zwakheden van het systeem te verbergen door het tekort te verplaatsen, maar zij naderen het eind van het vermogen van het systeem om de zwakheden ervan te verbergen.

Opnieuw, de enig deugdelijke oplossing is dat de mensen wakker worden en erkennen hoe zeer hun waarneming van het leven door de machtselite is gemanipuleerd, zodat zij hun leven niet meer kunnen baseren op hun vervuilde waarneming – waaruit onvermijdelijk leed voortkomt – en in plaats daarvan hun leven op zuivere waarneming kunnen baseren. Wij hebben natuurlijk de vele leringen en hulpmiddelen op deze website en al meer dan een eeuw lang door andere gesponsorde inspanningen gegeven, om de mensen te helpen om een zuivere waarneming te krijgen.

Het excuus dat ‘wij het niet hadden kunnen weten’ klopt niet meer in de huidige informatiemaatschappij. De mensen hebben een manier om erachter te komen. Het is slechts een kwestie van of zij er gebruik van willen maken.

Het oude gezegde is: “Als de mensen het beter wisten, zouden zij het beter doen.” Het probleem is dat veel mensen het opzettelijk niet beter willen weten, omdat zij hun manier van leven niet willen veranderen. Maar in het Aquariustijdperk maak je het snelst karma als je iets opzettelijk niet wilt weten en dus ook de snelste manier om de tweede wet van de thermodynamica te activeren – die de systemen afbreekt die zich hebben gesloten, omdat de mensen opzettelijk iets niet willen weten.

Tot slot zou ik niet willen zeggen dat het huidige systeem blijven steunen geen verraad is aan je Schepper, want jouw Schepper heeft je vrije wil gegeven. En als de mensen een elite dingen laten regelen, dan moeten de mensen de kans krijgen om de consequenties daarvan te ervaren.

Maar het is wel duidelijk dat je het af laat weten om de verantwoordelijkheid voor jezelf en medemens, waaronder jouw natie en de wereld, te nemen. Het idee dat het huidige systeem in stand houden de verantwoordelijkheid is van de mensen of in het grootste belang van de mensen of de wereld, is slechts een kunstmatig geschapen waarneming die als een zeepbel uiteen moet spatten.

Is het slechts een kwestie van hoeveel lijden de mensen moeten ervaren voor die waarnemingsbel uiteenspat? DAT is het vraag.