Hoe jouw spirituele werk de wereld helpt te veranderen op de lange termijn

ONDERWERPEN: vermijd de val dat je gefrustreerd raakt wanneer het fysieke octaaf niet reageert zoals jij had gehoopt – praktisch realisme – onwrikbaar respect voor de vrije wil – alles op aarde bestaat om de mensen de kans te gevallen om te leren – bewust en onbewust leren – leren van de verleiding van de Boeddha – onthechting is de enige manier om fanatisme te vermijden – het is niet jouw taak om specifieke veranderingen te bewerkstelligen – jij moet je bewustzijn verhogen – er is tijd nodig om ideeën door de vier niveaus van het materiële rijk heen te laten werken – de vier stappen van verandering – geef niet op vlak voor het in het fysieke terecht komt – men kan de Gouden Eeuw niet tegengehouden – ga mee met de Rivier van Leven

Vraag: Veel van ons hebben de rozenkransen opgezegd of doen andere vormen van spiritueel werk in de hoop dat wij op een of andere manier iets konden veranderen. Maar de meeste van ons ervaren dat het niet verandert zoals wij hadden gevraagd in onze gebeden. Dus ik vraag Jezus namens alle toegewijde lichtwerkers op deze planeet, geef ons wat woorden tot troost, zodat wij ons weer oprichten en terugkeren naar onze missie om vrede te brengen en Gods koninkrijk op aarde te manifesteren.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dank je wel voor deze vraag; daardoor krijg ik de kans om belangrijke leringen te geven aan iedereen die zichzelf spiritueel beschouwt, of jij je nu lichtwerker, lichtdrager, of spiritueel en religieus noemt. Laat ik wat ideeën geven.

Gedachte 1

Laat ik beginnen te zeggen dat ik het heel goed begrijp dat veel mensen zich gefrustreerd voelen. Dit geldt vooral door degenen die bidden voor verandering of aan veranderingen werken en dan niet zien dat het zich manifesteert. Als je de Bijbel leest, zie dat ik mij ook vaak gefrustreerd voelde toen ik op aarde was en mijn frustratie uitte over het feit dat de mensen niet zoals ik had gehoopt op mijn boodschap of mijn daden reageerden. Ik voelde mij zelfs regelmatig over mijn discipelen gefrustreerd.

Dus ik begrijp je frustratie, maar ik moet ook zeggen dat ik graag wil dat alle spirituele zoekers een houding aanleren waardoor zij kunnen vermijden dat zij niet in de val lopen die frustratie is. Hoe meer je kunt vermijden om gefrustreerd te raken over de daden en niet-daden van andere mensen, hoe nuttiger jij kunt zijn voor de geascendeerde meesters en hoe vrediger jouw persoonlijke pad verloopt. Met andere woorden, ik zou je graag willen helpen om het beter dan mij te doen 2000 jaar geleden.

Ik begrijp dat het heel frustrerend kan lijken wanneer je naar bepaalde gebeurtenissen kijkt door het filter van iemand die geïncarneerd is. Maar wij, de geascendeerde meesters, begeleiden de mensheid al heel lang. Dus wij hebben natuurlijk een veel groter perspectief en ik wil je graag iets van dat perspectief laten zien. Wij hebben al heel vaak gezien dat mensen, of een groep mensen, niet hun hoogste potentieel halen. Zij kiezen voor de landweg in plaats van de hoofdweg. Omdat wij dit zo vaak hebben gezien, hebben wij geleerd om met die frustratie om te gaan en een houding te krijgen van praktisch realisme.

Gedachte 2

Laat ik een paar algemene opmerkingen maken die erg belangrijk zijn voor alle mensen die zichzelf als een verlengstuk van de geascendeerde meesters beschouwen en onderdeel van de verandering in bewustzijn die zeker op deze planeet gaat plaatsvinden. Zoals ik al zei, werken wij, de geascendeerde meesters, al heel lang eraan om positieve veranderingen op planeet aarde tot stand te brengen. Zoals ik overal op deze website uitleg, zouden wij graag snel dramatische veranderingen willen zien.

Maar elke keer opnieuw kiezen de mensen ervoor om aan het bekende vast te houden in plaats van met de noodzakelijke veranderingen van de tijd mee te gaan. Hoe kunnen wij het volhouden als dit steeds weer gebeurt? Wij kunnen dit volhouden, omdat wij onvoorwaardelijke liefde voor onze niet geascendeerde broeders en zusters voelen en wij hebben onwrikbaar respect voor Gods Wet van Vrije Wil.

Het is heel erg belangrijk dat alle spirituele mensen een duidelijk inzicht en onwrikbaar respect voor vrije wil ontwikkelen. Zoals ik al heel vaak heb gezegd, is de Wet van Vrije Wil de wet waar alles om draait in het materiële universum. Als menselijke wezens hun planeet opblazen, zullen de geascendeerde meesters hen dit laten doen. De reden is dat het scheppen van het materiële universum juist de bedoeling heeft om een schoollokaal voor levensstromen te vormen. Alles op planeet aarde heeft een bedoeling, en maar één bedoeling, namelijk om levensstromen de grootste kans te geven om iets te leren.

Zoals ik uitleg in het boek ‘Save Yourself’ zijn er twee manieren om in het schoollokaal aarde iets te leren. Je kunt bewust en onbewust iets leren, het spirituele pad en de harde leerschool. Je kunt leren door naar een spirituele leraar te luisteren of je kunt leren door de consequenties van jouw eigen daden te ervaren, omdat die door het materiële universum zelf worden gereflecteerd.

Wij, de geascendeerde meesters, zien graag dat de mensen leren door onze aanwijzingen op te volgen, maar wij willen de mensen niet hiertoe dwingen. Daarom hebben wij geen enkele intentie om menselijke wezens te dwingen voor bepaalde veranderingen te kiezen, waaronder een bepaalde kandidaat als president. Omdat wij die intentie niet hebben, raken wij ook niet teleurgesteld wanneer menselijke wezens niet voor de beste optie kiezen (Wij weten trouwens wel dat er soms geen beste optie beschikbaar is). Wij voelen ons niet teleurgesteld, omdat ons respect voor vrije wil en onze liefde voor menselijke wezens ons ervoor zorgt dat wij niet gehecht zijn aan de uitkomst van bepaalde gebeurtenissen.

Gedachte 3

Het is belangrijk dat alle lichtwerkers leren van het voorbeeld van de Boeddha, toen hij onder de Boboom zat en door de demonen van Mara in verzoeking werd gebracht. Die initiatie leek op wat er met mij is gebeurd na mijn tijd in de woestijn, toen ik door de duivel in verzoeking werd gebracht. Het is gewoon een feit dat de prins van deze wereld altijd probeert om spirituele mensen op zijn plannetjes laten reageren. Het beste wapen dat hij heeft, is dat de mensen gehecht raken aan een specifieke uitkomst in het materiële universum. Door die gehechtheid raken mensen gemakkelijk ontmoedigd en ontmoediging is het scherpste gereedschap in de gereedschapskist van de duivel.

Als jij een bepaalde uitkomst wilt, vindt de prins van deze wereld iets bij jou en hij zal dat gebruiken om jou spirituele groei tegen te houden of zelfs die groei helemaal af te breken. Een duidelijk voorbeeld is dat veel religieuze mensen zich aan een bepaalde uitkomst hechten en de grens overschrijden naar fanatisme en dat zij zich in een of andere heilige oorlog mengen. Dit is wel het laatste wat ik wil dat er gebeurt met de lichtwerkers van tegenwoordig en de enige manier om dat te vermijden is dat de mensen een bewuste poging doen om waarachtige onthechting te bereiken.

Een van mijn collega’s de geascendeerde meester El Morya (Master MORE) heeft het motto: “Onderneem de juiste actie, maar wees niet gehecht aan de vruchten van die actie.” Dit is een heel belangrijk concept dat je moet internaliseren. Wanneer jij je dit principe eigen maakt, besef je dat het niet jouw taak als lichtwerker is om specifieke veranderingen op aarde te brengen.

Ja, dat heb ik precies zo gezegd.

Hoewel wij, de geascendeerde meesters, graag spirituele veranderingen willen zien, beseffen wij dat die veranderingen er alleen maar komen wanneer de mensen die geïncarneerd zijn, bepaalde keuzes maken. Het is niet onze taak om de mensen te dwingen die keuzes te maken. Het is echter wel onze taak om de mensen te helpen om de beste voorwaarden te scheppen om voor de hoofdweg te kiezen in plaats van de landweg.

Dit geldt ook voor onze niet geascendeerde broeders en zusters, degenen die zichzelf als spirituele mensen of lichtwerkers beschouwen. Jullie hoeven niet specifieke veranderingen tot stand te brengen. Jullie taak bestaat eruit dat je het bewustzijn van de mensheid zodanig verhoogt dat een cruciaal aantal mensen de keuze kan maken om die veranderingen tot stand te brengen.

Begrijp je het belangrijke verschil? Jij hoeft niet voor die mensen te kiezen. Jouw taak is hen te helpen zelf te kiezen. Wanneer je dit begrijpt, raak je nooit teleurgesteld wanneer iets niet precies zo gaat als jij graag had gewild. Je weet dat jij je uiterste best hebt gedaan door jouw eigen bewustzijn te verhogen, door jouw spirituele werk te doen en door de waarheid te zeggen zoals jij die ziet. Je deed een heldhaftige poging om voor andere mensen de beste voorwaarden te scheppen om betere keuzes te maken en meer hoef jij niet te doen. Jij moet jouw boodschap van het dak schreeuwen, maar jij bent niet verantwoordelijk voor wat andere mensen wel of niet doen nadat zij jouw boodschap hebben gehoord. Dat is hun keuze en vormt hun karma.

Gedachte 4

Als je mijn verhandeling leest over de niveaus van het materiële universum, zie je dat ik over vier niveaus spreek. Dus wanneer ik het over een specifieke verandering heb die op planeet aarde moet plaatsvinden, bijvoorbeeld veranderingen in het Amerikaanse politieke systeem, moet je begrijpen dat die veranderingen in het etherische rijk beginnen als een idee in de geest van God. De veranderingen moeten dan door het mentale en emotionele rijk heen voor zij fysieke realiteit kunnen worden.

Veel spirituele mensen op de wereld van tegenwoordig hebben de innerlijke afstemming om te begrijpen dat er veranderingen op aarde moeten plaatsvinden. Het is echter belangrijk dat je begrijpt dat veel dingen die jij tegenwoordig begrijpt, zich momenteel alleen als ideeën in het etherische, misschien mentale rijk manifesteren. Maar jij hebt de visie dat die veranderingen er komen, het wordt jouw verantwoordelijkheid om die veranderingen naar het materiële rijk te brengen. Maar dat proces kan niet in één nacht plaatsvinden.

Mijn punt is dat jullie als lichtwerker de het beeld moeten handhaven dat een specifiek idee door het etherische rijk, naar het mentale rijk, daarna naar het emotionele rijk en ten slotte doorbreekt om zich fysiek te manifesteren. Met andere woorden, het proces om veranderingen tot stand te brengen, vereist vier stappen en jij kunt actief aan alle vier meewerken:

Etherisch: Stem je af op de ideeën die in het etherische rijk zitten. Zonder visie komen de mensen om, dus wij hebben mensen nodig die het beeld kunnen opvangen en vasthouden ondanks alle uiterlijke verschijnselen. Je kunt dat doen door een vastberaden poging te doen om naar het Christusbewustzijn te reiken en dan jouw visie op een betere toekomst te communiceren. Spiritueel werk kan het jou en anderen gemakkelijker maken om die hogere visie te begrijpen.
Mentaal: Vergroot je inzicht in een specifiek spiritueel idee en wat er voor nodig is om het fysiek te laten manifesteren. Communiceer jouw inzicht dan en doe het spirituele werk om anderen te helpen het belang ervan in te zien.
Emotioneel: Vergroot jouw gevoel voor jouw visie en uit die gevoelens op een liefdevolle manier. Zuiver jouw emotionele lichaam van alle angsten of negatieve gevoelens die de manifestatie van jouw hoogste visie in de weg staan. Doen dan het spirituele werk om het planetaire bewustzijn te zuiveren van die ideeën.
Fysiek: Op dit niveau is spiritueel werk heel belangrijk om de weg te bereiden, zodat het zich fysiek kan manifesteren. Dit omvat ook het zuiveren van de mensen van alle negatieve energie of duistere krachten die niet willen dat jouw visie zich manifesteert. Het is ook heel belangrijk dat jij jouw visie demonstreert door zo te leven. Alleen als de mensen voorbeelden krijgen, gaan zij naar het Christusbewustzijn streven of zijn ze bereid om belangrijke veranderingen in hun persoonlijke leven of in de samenleving door te voeren. Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat je jouw visie communiceert en er fysiek aan werkt – afhankelijk van jouw expertise en persoonlijke roeping – om die visie te bewerkstelligen.

Gedachte 5

Kijk eens hoe mijn leven zich 2000 jaar geleden heeft ontvouwd. Ik had de visie van het koninkrijk van God, maar mocht niet persoonlijk dat koninkrijk manifesteren. De reden is de Wet van Vrije Wil. Het koninkrijk van God komt pas tot stand als een cruciaal aantal mensen genoeg Christusschap krijgen, zodat zij als de open deur kunnen fungeren om de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen. Mijn punt is dat je als lichtwerker altijd jouw aandacht en inspanningen moet richten op het verhogen van het bewustzijn van de mensen en hun bewustzijn van specifieke veranderingen die er moeten komen.

Je doet dit door een oproep te doen om het etherische, mentale, emotionele en materiële lichaam van planeet aarde en de mensheid te reinigen. Je moet je er altijd van bewust zijn dat een verandering door alle vier niveaus van het materiële universum heen moet sijpelen voor het een gemanifesteerde werkelijkheid kan worden. Met andere woorden, je moet misschien in staat zijn om duidelijk de veranderingen die er moeten komen te zien, maar die veranderingen zijn misschien nog niet zover door het energiesysteem van planeet aarde heen gesijpeld dat die doorbreken naar de fysieke werkelijkheid.

Het is daarom belangrijk dat je niet gehecht raakt, omdat je op een bepaalde tijd een fysieke verandering wilt zien. Ik zie heel veel mensen die oprecht bidden of werken aan specifieke fysieke veranderingen en dan – wanneer die verandering niet tot stand komt op het moment dat zij verwachten – gedesillusioneerd raken en vaak hun inspanningen opgeven. In veel gevallen hebben de inspanningen van de mensen een specifieke verandering in het mentale en emotionele rijk gebracht. Maar omdat de mensen het opgaven voor die verandering naar het fysieke rijk kon doorbreken, kwam die verandering niet tot stand of werd vertraagd. Het is altijd het donkerst vlak voor de ochtendschemering, dus geef nooit op voor je de overwinning in handen hebt. Door uw geduld bezit gij uw ziel – en de aarde.

Het is heel belangrijk dat alle lichtwerkers over deze ideeën nadenken. Wanneer jij je het belang van vrije wil helemaal eigen maakt en het belang om een verandering door alle niveaus van het materiële universum heen te laten werken, raak je nooit teleurgesteld. Je voelt je nooit hopeloos om weer voor het licht aan de slag te gaan. Je redeneert dat de verandering nog niet zover is dat hij doorbreekt naar het fysieke vlak of dat een cruciaal aantal mensen er niet voor heeft gekozen om de verandering te omarmen. Daarom ga je je gewoon onverminderd door met je werk in de wetenschap dat de verandering tot stand komt als jij maar eraan blijft werken.

Mijn punt is dat jij, wanneer jij de juiste visie hebt, met absolute zekerheid weet dat het gemanifesteerd wordt op aarde. Ik kan je ervan verzekeren dat de komst van het nieuwe spirituele tijdperk niet kan worden tegengehouden. Gods koninkrijk zal op aarde worden gemanifesteerd. Wij zijn het punt dat je niet meer terug kunt, al gepasseerd en menselijke wezens, zelfs de mensheid als geheel kan de veranderingen niet meer stoppen die al in beweging zijn. Menselijke wezens kunnen alleen die veranderingen vertragen of versnellen.

Dus als lichtwerker is het jouw taak om die visie voor ogen te houden en te blijven werken aan die visie tot het een manifeste werkelijkheid wordt. Richt echter jouw aandacht op het verhogen van jouw eigen bewustzijn en dat van de mensen in plaats van je op specifieke fysieke veranderingen te concentreren.

Overdenk mijn uitspraak: “Zoek eerst het koninkrijk van God – dat in werkelijkheid het Christusbewustzijn is – en al het andere zal je gegeven worden.” Met andere woorden, richt je op het bereiken van het Christusbewustzijn en andere mensen te helpen om het Christusbewustzijn ook te bereiken. Laat dan de fysieke veranderingen plaatsvinden terwijl er een cruciaal aantal mensen wordt bereikt in het materiële rijk.

Gedachte 6

Heb ik jou woorden van troost geboden? Ik denk dat jij, als jij het onwrikbare respect voor vrije wil en de onvoorwaardelijke liefde voor menselijke wezens totaal hebt omarmd, getroost wordt. Je weet dat de inspanningen van heel veel spirituele mensen overal ter wereld daadwerkelijk veranderingen op deze planeet opleveren. Het nieuwe tijdperk, de Gouden Eeuw, wordt een gemanifesteerde werkelijkheid. Het kan nog wel even duren en er kunnen ook nog wel wat barensweeën komen. Maar de veranderingen kun je niet tegenhouden en die breken op den duur door naar het materiële rijk.

Wat voor grotere troost kan er zijn dan diep in je hart weten dat jij bent afgestemd op de eeuwige cycli van zijn, dat jij bent afgestemd op jouw oudere broeders en zusters van de geascendeerde meesters en dat jij bent afgestemd op de wil van jouw Schepper? Voel dat je in de stroom van liefde bent, de Rivier van Leven zelf. En laat geen enkele situatie op aarde jouw vrede verstoren en jou uit de stroom van liefde halen.

Ga mee met de Rivier van Leven en negeer de vele stemmen die jou vanaf de kant roepen en proberen jou te verleiden om je aan een specifieke plek op de oever van de rivier te hechten. Als spirituele zoeker kun jij je niet laten verleiden door een gehechtheid aan iets in het materiële universum te ontwikkelen. Per slot van rekening zoek je niet naar een beloning hier op aarde, als je echt spiritueel bent. Je zoekt naar een beloning in de hemel en die krijg je zeker. Als je jouw beeld handhaaft, kunnen een paar van jullie zelfs de beloning ontvangen wanneer de hemel in jullie leven op aarde komt.