Hoe studenten van de geascendeerde meesters met de machtselite moeten omgaan

ONDERWERPEN:  Deze website is niet door mensen gemaakt – spirituele website, geen politieke – progressieve openbaringen zijn nooit af of volledig – probeer meer inzichten elders te krijgen – gebruik Christusonderscheid – zoek naar een evenwichtig perspectief – je hoeft niet precies te weten wie de machtselite is – gebruik je onderscheidingsvermogen bij samenzweringstheorieën – de machtselite kan niet alles bepalen, omdat die verdeeld is – genoeg over het kwaad weten om je ervan af te scheiden en God het gezag te geven om dat af te handelen – richt je op het spirituele pad en vermijd dat je in een machtsstrijd terechtkomt – studenten van geascendeerde meesters zijn geen politieke strijders – verblind door spirituele hoogmoed – de waarheid zoeken met een open en nederige geest

Vraag: Beste Kim, helaas moet ik dit zeggen… maar je hebt het weer gedaan! Je hebt geprobeerd om gemanipuleerde Propaganda voor de Machtselite en Zionisten aan de lezers op deze website te ‘verkopen’. Twee weken geleden heb ik jou gevraagd om je in kennis te stellen van het feit dat 911 NIET is wat de regering van de Verenigde Staten, de Media van de Verenigde Staten en het 911 panel (met duidelijk conflicterende belangen) ‘de wereld’ hebben verteld.

Tot nu toe (er zijn twee weken voorbij) heb je niet de leden van dit forum (het discussieforum) antwoord gegeven en ik heb ook niet een PM ontvangen die enig licht op jouw ‘gedachten’ of denkwijze kan laten schijnen. In plaats daarvan zie ik jouw vraag van 27 januari waarin jij Meester Jezus vraagt: “Wat heeft de Holocaust veroorzaakt?” Toen ik het las, voelde ik opnieuw dat jij je er niet bewust van was dat er vanaf je vroege jeugd tegen jou is gelogen (over de Holocaust) en dat jij sindsdien niets van wat je hebt gelezen/gezien/gehoord, hebt betwijfeld. Ik weet dat jij hier niet alleen in staat. Maar de echte waarheid of de feiten over de ‘Holocaust’ zijn anders dan de Zionistische Propaganda de wereld wil laten weten. Er zijn maar 30 minuten voor nodig om een paar heel andere (maar wel wetenschappelijk gefundeerde!) meningen en feiten over de ‘Holocaust” te lezen. Dat zal een schok bij jou teweegbrengen over de leugens die jij al heel lang als vanzelfsprekend beschouwt(!) en ervoor zorgen dat jij en veel anderen de Duitsers haten – wat natuurlijk het plan van de Zionisten was. In Duitsland moesten wij ook ‘die films’ zien … om ons de komende generaties schuldig te laten voelen als Natie (die de Zionisten en de Machtselite bedachten).
Ik dank Meester Jezus dat HIJ zijn best heeft gedaan (en HIJ dat op een geweldige manier heeft gedaan!) om van jouw ‘met het vingertje wijzende’ (slechte, slechte, onmenselijke Duitsers) vragen een Geweldige Lering te maken. Maar niettemin dring ik er opnieuw bij jou op aan: Verdiep je er een beetje in voor je politieke vragen stelt, zodat jij niet het middel voor de ‘Machtselite & Co.’ Wordt. Als je de rozenkrans van Aartsengel Michaël of de oproepen voor het oordeel analyseert … vraag jij je dan niet af wie de mensen van de ‘Machtselite’ zijn? Vele met ‘banden’ Israël (& Mossad)! Ten slotte: Er zijn Joden die websites hebben als ‘(echte) Joden tegen Israël’ of ‘(echte) Joden tegen de Zionistische agenda)’. Lieve Kim … eer de Waarheid zelfs wanneer het ‘slechts’ om aardse gebeurtenissen gaat! Tot slot: Vergeef me – Dank je wel.

Kim: Jezus, wil je dit bespreken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ja, want het geeft mij een mooie kans om een paar parameters van deze website te bespreken:

Dit is mijn website. Niet die van Kim en ook voldoet die niet aan de verwachtingen of meningen van menselijke wezens, tot welk kamp zij ook behoren. Wat er op deze website staat, is wat ik wil dat er staat. Wanneer er iets niet op staat, komt dat omdat ik (nog) niet wil dat het er op staat.

* Dit is een spirituele website, geen politieke. De belangrijkste bedoeling van deze website is om de mensen te helpen rechtstreeks contact te maken met hun Christuszelf dat “jullie alles duidelijk maakt en alles in herinnering brengt wat ik tegen jullie gezegd heb.” (Johannes 14:26). Je kunt dan gehoor geven aan de oproep: “Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.”
* Wanneer het over politieke onderwerpen gaat, is het niet onze bedoeling om de mensen alles te vertellen wat je moet weten over het onderwerp. Het is onze bedoeling om de mensen inzichten te geven die hun spirituele groei versterken en hen te helpen spirituele hulpmiddelen, zoals de rozenkransen, efficiënter te gebruiken. Met andere woorden, het was niet mijn bedoeling om ieder aspect van de Holocaust te bespreken en daarom was mijn verhandeling gericht op de spirituele oorzaak. Ik ben heel goed in staat om Kim de vragen in te geven die ik wil dat hij stelt – omdat ik hem dan de antwoorden kan geven. Bovendien kan ik heel goed een vraag doorzien wanneer ik antwoord geef. Dus het onderwerp Holocaust werd besproken op de manier waarop ik het destijds wilde.
* De essentie van deze website is dat het progressieve openbaringen zijn. Niets wat door progressieve openbaringen naar voren wordt gebracht – inclusief iedere ware spirituele lering die ooit op deze planeet naar buiten is gebracht, waaronder een aantal boeken van de Bijbel – moet ooit als het laatste woord worden beschouwd over een onderwerp of gebruikt om een ‘onfeilbare’ doctrine te vormen die je nooit kunt veranderen of uitbreiden. Je kunt natuurlijk meer over veel politiek onderwerpen zeggen. Ik heb de mensen echter gezegd wat ik wilde zeggen op dit moment op grond van het bewustzijn dat zij momenteel hebben.
* Er staat nergens dat jij je er door de leringen op deze website je van moet laten weerhouden om een meer inzicht over een specifiek onderwerp elders te zoeken.
* Als je op zoek gaat naar gedetailleerdere inzichten, moet jij je ervan bewust zijn – wees je er heel erg van bewust – dat jij Christusonderscheid gebruikt. Als je nog niet totaal onderscheidingsvermogen bezit, ga je altijd op zoek naar het meest evenwichtige perspectief. De belangrijkste eigenschap van het menselijke ego is dualiteit, wat betekent dat er uit het bewustzijn van je ego twee uitersten voortkomen. In dit geval is het waar dat het ene uiterste de propaganda over de Holocaust is die wordt verspreid door bepaalde Joodse organisaties, waardoor het lijkt alsof de Holocaust de gruwelijkste geweldpleging is die er ooit op de planeet heeft plaatsgevonden. Het tegenovergestelde uiterste wordt door bepaalde personen en organisaties vertegenwoordigd die beweren dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden. Beide reacties ontstaan uit de dualiteit van het ego en zijn duidelijk uit evenwicht.
* Tenzij jij heel duidelijk Christusonderscheid hebt, raad ik je aan bij die uitersten uit de buurt te blijven en naar het meest evenwichtige perspectief van een kwestie te zoeken. Het evenwichtige standpunt is dat je niet altijd de totale waarheid weet, maar meer waarheid dan één van de extremistische kampen.

Het is zeker mogelijk dat ik heel specifiek aan jou uitspel welke personen en organisaties de machtselite vormen. Op dit moment heb ik niet de wens om dat te doen. Een reden is de veiligheid van mijn boodschapper, want hoewel hij bereid is om ‘zijn leven om mijnentwil te verliezen’, heb ik liever dat hij geïncarneerd blijft. Een andere reden is dat jij niet precies hoeft te weten wie lid is van de machtselite om effectieve oproepen te doen. Aartsengel Michaël is niet dom. Hij weet hoe hij jouw oproepen moet gebruiken in overeenstemming met de wet van karma en de wet van cycli.

Pas als een bepaald aantal mensen Christusschap krijgen – en de onthechting die daaruit voortvloeit – is het veiliger om niet al te specifieke oproepen over de machtselite te doen. Als je namen weet, vermeng jij jouw oproepen met menselijke emoties die Gods energie vervormen. Dus is het veiliger dat de meeste mensen algemene oproepen doen zonder eraan gehecht te zijn en erop te vertrouwen dat Aartsengel Michaël wel weet wat hij met die oproepen moet doen. Naarmate jij meer Christusonderscheid krijgt, kun jij meer specifieke oproepen doen, maar je moet altijd onthecht zijn.

Ik ben mij er zeer van bewust dat er veel samenzweringstheorieën op websites staan, maar ik raad de bezoekers van die websites aan om zorgvuldigheid te betrachten als je die onderzoekt. Opnieuw, vermijd uitersten en zoek naar evenwicht. Het probleem is dat de meeste van die websites extremistische standpunten bevorderen – vaak hoe extremer hoe beter – en dus zijn er maar enkele die naar evenwicht streven. Als jij het gevoel hebt dat jij niet het onderscheidingsvermogen hebt om het verschil te weten, kun je die maar beter helemaal vermijden. Je moet weten dat er een machtselite bestaat, maar je hoeft er niet alles vanaf te weten.