Waar zijn Stalin en Lenin tegenwoordig?

Vraag over Stalin en Lenin: Wat is er bekend over de levensstroom Stalin, waar is die tegenwoordig? De tweede vraag: Wat voor last wordt er voor Rusland geschapen door het niet begraven lichaam van Lenin?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De levensstroom van Lenis bevindt zich, zoals al eens is gezegd, op een niveau dat je de hel kunt noemen. Het correspondeert met het bewustzijnsniveau van zijn laatste incarnatie, maar ook met het bewustzijn dat hij diverse incarnaties daarvoor had.

Dit is een niveau van de hel waar hij niet specifiek lijdt, maar totaal verblind wordt door zijn eigen gemaakte illusies. Hij heeft het gevoel dat hij één van die huizen is waarin de muren zijn gemaakt ven glas en spiegels. Als jij je eenmaal in dat doolhof bevindt, kun je er niet zo gemakkelijk uitkomen. Hij zit al in die situatie sinds zijn lichaam is overgegaan en zou daar mogelijkerwijs heel lang kunnen blijven, omdat de waarheid is dat hij er niet in zijn eentje uit kan komen.

Hij kan niet uit dat door zijn eigen geest geschapen doolhof. Dus kan hij er alleen maar uitkomen als hij om hulp vraagt en tot nu toe is hij te hoogmoedig om dat te vragen, omdat hij spirituele wezens ontkent.

De levensstroom Stalin zit in een proces, de laatste stadia, voor hij naar het Hof van het Heilige Vuur wordt gebracht om de initiatie te krijgen die tot zijn tweede dood kan leiden. De waarschijnlijkheid dat levensstromen die zulke gruwelijke daden hebben verricht, bereid zijn om hun fouten toe te geven en te veranderen is traditioneel gezien heel erg laag.

Wat betreft de last voor Rusland, nu die is ongeveer hetzelfde als voor China. Wanneer je vroeger een leider had die de natie in een neerwaartse spiraal heeft gebracht en je onderhoudt het fysieke lichaam van die leider (zelfs als dit een figuur van was is, die nog maar heel weinig van het oorspronkelijke weefsel over heeft) dan blijf je in het fysieke octaaf gericht op het bewustzijn dat er bij de leider voor heeft gezorgd dat hij die neerwaartse spiraal in gang heeft gezet. Het is ook de focus van het bewustzijn dat de hele natie tijdens die spiraal heeft opgebouwd. Daarom maakt dat het er voor een natie niet gemakkelijker op om het verleden te transcenderen. maar in het geval van China is de impact veel groter, veel negatiever, omdat die het lichaam van Mao in stand houdt, omdat er maar heel weinig mensen in China zijn die de geascendeerde meesters erkennen en onze decreten gebruiken.

Omdat er een groter aantal mensen in Rusland ons bestaan wel erkent en onze decreten gebruikt, of die nu door deze boodschapper of een eerder dispensatie zijn gegeven, is de negatieve invloed van Lenin, hoewel die er nog wel is, zodanig geneutraliseerd dat die niet meer van beslissende invloed is op de toekomst van Rusland.

Dit is te danken aan de vele studenten van de geascendeerde meesters die onze decreten hebben gebruikt en naar die denkwijze, het bewustzijn, van het Sovjettijdperk wilden kijken en dat in zichzelf te transcenderen. Het is zelfs zo dat wij kunnen stellen dat voor de meeste Russische mensen Lenin grotendeels irrelevant is geworden.

Stalin is een krachtiger symbool voor te veel Russen. Maar zelfs de invloed van Stalin is al dramatisch gereduceerd, zoals deze boodschapper werd getoond toen hij het Rode Plein bezocht. Hij kreeg het gevoel dat wat het belangrijkste symbool voor de sovjetmacht was, al zodanig was geneutraliseerd dat het niet meer de sterke neerwaartse aantrekkingskracht van een paar jaar geleden vormde.

Opnieuw, dit is te danken aan de studenten die de decreten van de geascendeerde meesters hebben gebruikt en onze leringen hebben bestudeerd en toegepast. Ik ben de studenten die de decreten en invocaties en rozenkransen die door deze boodschapper zijn uitgegeven en die de leringen die bij onze conferentie in St. Petersburg hebben bestudeerd, in het bijzonder erkentelijk.