Ga op zoek naar een spirituele leraar die jou uitdaagt in plaats van iemand die vertelt wat jouw ego wil horen

ONDERWERPEN: Op zoek zijn naar een boodschapper die zegt wat jouw ego wil horen – de geascendeerde meesters kunnen jou helpen te begrijpen wat jouw ego niet wil begrijpen – volwassen studenten zoeken leringen uit die hen uitdagen – de directe en indirecte manier van onderricht – veel spirituele mensen zijn zachtaardig en hebben liever een zachtaardige goeroe – je leert meer van een goeroe die niet op jou lijkt – bepaalde studenten zitten gevangen in het grijs denken en willen niet een directe goeroe – spijkers op laag water zoeken over het gebruik van woorden – een ware boodschap demonstreert dat er nog iets anders is dan het dualiteitsbewustzijn – hogere waarheid versus ‘relatieve waarheid’ – een ware leraar moet je uitdagen, zodat je niet hetzelfde kunt blijven – het ego kan een echte lering gebruiken om je gevangen te zetten, dus soms moet ook dit worden uitgedaagd – een beperkt zicht op liefde, die moet altijd teder blijven – als jij denkt dat je het beter weet dan de leraar dan kan hij je niets leren – het bewustzijn van de leraar op de student overdragen

Vraag: Het is mij opgevallen dat bepaalde dictaten nogal direct, streng zijn. Ik heb vrienden die zeggen dat een echte geascendeerde meester nooit op die manier zou spreken en altijd vriendelijk en liefdevol is. Heb je daar een reactie op?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er is een heel belangrijk keerpunt op het pad wanneer je begint de verantwoordelijkheid voor jezelf te dragen en bereid bent om jezelf te veranderen. In de beginnende fases van dit proces zijn de mensen nog enigszins onzeker, dus gaan ze op zoek naar leringen die hen een goed gevoel geven, hen vertellen wat zij willen horen en hun bestaande overtuigingen niet al te veel aanvechten. Dit is natuurlijk en ik neem de mensen die reactie ook niet kwalijk. Er bestaat echter wel een limiet voor hoeveel je kunt groeien als je die aanpak houdt.

Er bestaat ook een reëel gevaar dat je een tijdrovende omweg neemt naar het grijs denken dat in mijn verhandeling over het ego wordt beschreven. Het proces is eenvoudig. Wanneer je het zwart-witdenken ontstijgt, word je geconfronteerd met de verzoeking om te gaan grijs denken. Omdat jij niet meer in een onfeilbaar gezag gelooft, probeert jouw ego je te laten geloven dat geen enkele boodschapper of channeler helemaal objectief en betrouwbaar is. Dan maakt het niet uit wie jij volgt, dus je zou net zo goed iemand kunnen nemen die jij aardig vindt. Voor veel mensen betekent dit echter dat zij uiteindelijk een boodschapper volgen die hun ego leuk vindt, omdat de leringen hun ego niet aanvechten. Jouw ego zegt eigenlijk dat je geen enkel gezag moet accepteren die boven het ego staat en dus moet je elke leraar or lering negeren die de stokpaardjes van jouw ego uitdagen. Hoe doorzie je ooit de illusies van jouw ego als je daar in tuint?

Mijn punt is dat jij wanneer jij een volwassener zoeker wordt, het fundamentele mechanisme achter alle ware channelings/boodschappen begrijpt. Het is gewoon een feit dat de geascendeerde meesters een hogere bewustzijnsstaat dan jij hebben. Dus het voordeel van een lering bestuderen, is dat wij jou kunnen helpen te begrijpen wat jij niet snapt en wat je ego niet wil dat jij snapt. We kunnen je zeggen wat jouw ego niet wil horen en wat studenten die zich nog steeds met hun ego vereenzelvigen, niet willen horen.

De eeuwige waarheid is dat onvolwassen en onzekere studenten boodschappen zoeken die hen vertellen wat zij willen horen en die hun meest gekoesterde overtuigingen nooit aanvechten. In tegenstelling tot hen zoeken volwassen studenten opzettelijk leringen uit die hun meest gekoesterde overtuigingen WEL aanvechten. Naarmate jij volwassen wordt, besef je dat de echte waarde van de leringen van de geascendeerde meesters is dat zij jouw overtuigingen aanvechten, jou dus dwingen om verder te kijken dan het dualistische inzicht van jouw ego. Dit is simpelweg de enige manier om jou hogerop te laten komen.

Wanneer ik het heb over jouw overtuigingen aanvechten, heb ik het niet alleen maar over de gesproken woorden en de leringen die worden gegeven. Ik heb het over een algemenere aanpak. In zijn Autobiografie van een Yogi – dat ik alle spirituele zoekers ten zeerste aanraad – beschrijft Paramahansa Yogananda een discussie met zijn goeroe over de twee belangrijkste methodes die door spirituele leraren worden gebruikt.

Yogananda’s goeroe Shri Yuktesewar is een heel strenge en directe goeroe die zijn studenten openlijk en vaak op een ruwe en meedogenloze manier op tekortkomingen in hun overtuigingen, houding en gedrag wijst. Yuktesewar legt uit dat het gewoon zijn manier is en dat de manier van Yogananda veel vriendelijker, zachtaardiger is en meer geduld met zijn discipelen heeft en liever heeft dat zij zelf hun eigen gebreken vinden dan hen erop te moeten wijzen. De ene methode is in het algemeen niet beter of efficiënter dan de andere, omdat elke methode het beste werkt bij bepaalde bewustzijnsniveaus.

Mijn punt is dat een groot aantal spirituele zoekers van nature heel liefdevolle, vriendelijke en aardige mensen zijn, net als Yogananda. Die studenten hebben natuurlijk een aardiger type goeroe en zullen in het algemeen de goeroe die direct is, mijden, bang om door zijn strengheid te worden gekwetst. Maar er was een reden waarom Yogananda – die een heel zachtmoedige goeroe was – een strenge goeroe had. De reden is dat je het snelst vorderingen maakt als je een goeroe uitkiest die het tegenovergestelde is van jouzelf, want dat geeft je meer balans in jouw eigen wezen. Als jij een zachtaardig persoon bent, moet je het punt bereiken waarop een strenge goeroe jou niets meer kan schelen en als je het directe type bent, moet je het geduld aanleren van een zachtaardige goeroe.

Er is een bewustzijnsniveau dat heel erg geneigd is tot grijs denken. Dit bewustzijn zorgt ervoor dat studenten spirituele leringen zo interpreteren dat zij horen wat zij graag willen horen dat het betekent en daardoor niet in staat zijn om zich van de dualistische logica van hun ego te bevrijden. Ik kan je ervan verzekeren dat die studenten heel moeilijk te bereiken zijn; enkele van hen denken echt dat zij het beter weten dat de geascendeerde meesters, zelfs beter dan God, en dat is de reden dat zij in de eerste plaats naar de aarde zijn afgedaald en die niet zijn ontstegen.

Dus wanneer je een spirituele lering evalueert, moet je voorzichtig zijn dat jij niet je eigen overtuigingen en meningen op die lering projecteert of de spirituele meester die hem geeft. Een boodschap kan worden beïnvloed door de geest van de boodschapper, maar de geest van de student kan ook beïnvloeden hoe de boodschap wordt geïnterpreteerd. Wees dus bereid om naar de balk in jouw eigen oog te kijken, want alleen als je die eruit haalt, maak JIJ vorderingen.

Een ander gebruikelijke valkuil is dat bepaalde zoekers zich concentreren op de exacte uiterlijke vorm van een gegeven boodschap of het werk van de boodschapper, en vergelijken die vaak met andere leringen of wat iemand wil geloven. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel spirituele zoekers die anderszins een open geest hebben, bijna fundamentalisten worden als het gaat om bepaalde leringen, zoeken spijkers op laag water of een bepaalde woordkeus juist is volgens een of andere maatstaf. Laat ik een kleine analogie gebruiken om dat te illustreren.

Stel je voor dat je bent opgegroeid in een donkere grot. Nadat je jaren in het duister hebt getast, kom je een buis tegen die uit de muur steekt. De buis is een caleidoscoop en terwijl je daar in kijkt, zie je dat er licht van buiten doorheen stroomt. Net als in alle caleidoscopen zit er een aantal glazen stukjes in, dus je ziet het licht enigszins gekleurd, terwijl dat er doorheen gaat. Maar het ware belang van jouw ontdekking is dat het bewijst dat er zonder enige twijfel EEN WERELD NAAST JOUW DUISTERE GROT BESTAAT. Dus in plaats van naar het licht van de caleidoscoop te kijken, kun je op zoek gaan naar de deur, zodat je zelf naar dat licht kunt gaan.

Het fundamentele belang van alle spirituele boodschappen is dat zij demonstreren aan degenen die ogen hebben om te zien dat er een hoger bewustzijnsniveau is dan het niveau waarop zij vastzitten. Er zijn spirituele leraren op dat niveau die met de mensen kunnen communiceren en hen zodoende kunnen helpen om het geascendeerde bewustzijn te krijgen. Zoals ik 2000 jaar geleden heb gezegd: “God is Geest en wie hem aanbidt, moet hem in Geest en Waarheid aanbidden.” (Johannes 4:24).

De betekenis is dat echte boodschappen van de geascendeerde meesters vanuit een hoger bewustzijnsniveau worden gegeven. De uiterlijke vorm van de boodschappen is lang niet zo belangrijk als het feit dat zij van een hogere Geest komen. Om de boodschap echt te krijgen die wij proberen door te geven, moet jij je bewustzijn verhogen en direct INNERLIJK contact met de Geest van Waarheid zoeken die wij zijn. Als jij je aandacht vestigt op de uiterlijke vorm van de boodschap, krijg je die directe ervaring niet en dan zullen onze boodschappen jou niet bevrijden. In plaats daarvan worden die door jouw ego gebruikt om jou op een bepaald bewustzijnsniveau vast te houden.

Zoals ik uitleg in mijn verhandelingen over het ego en op veel andere plaatsen, is het essentiële probleem op planeet aarde dat de mensen naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald waarin zij gevangen zitten in wat de Boeddha Maya heeft genoemd, wat onwetendheid en illusie betekent. De sluier van Maya verhindert dat zij de hogere waarheid van de Christusgeest zien en in plaats daarvan kunnen zij slechts de relatieve ‘waarheid’ zien die aan de geest van de antichrist ontspringt.

De truc is nu dat de mensen zich niet realiseren dat hun overtuigingen relatieve illusies zijn; zij geloven dat die absoluut waar zijn en daarom zitten zij nog steeds in die overtuigingen gevangen. Hoe kan een spirituele leraar helpen de mensen op te klimmen? Alleen maar door de illusies van de mensen aan te vechten, zodat zij geleidelijk hun geest van die illusies zuiveren en de waarheid van Christus gaan begrijpen. Mijn punt is dat de rol van de Levende Christus en de echte bedoeling van echte boodschappen is dat ALLE OVERTUIGINGEN VAN DE MENSEN worden aangevochten.

Ik heb dit 2000 jaar geleden duidelijk gezegd:

Denk niet dat ik ben gekomen om op aarde vrede te brengen: ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Matteüs 10:34)

Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde! (Lucas 12:49)

Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. (Matteüs 10:35)

De diepere betekenis is dat de grootste bedreiging van spirituele groei van de mensen de onwil om in beweging te komen is, de onwil om je eigen huidige overtuigingen te transcenderen. Dus om de mensen in beweging te brengen, moet de Levende Christus de overtuigingen van de mensen aanvechten op zo’n provocatieve manier dat zij die eenvoudig niet kunnen negeren, niet onverschillig kunnen blijven of ervan overtuigd blijven dat zij alles weten. In feite is het beter dat de mensen onze waarheid afwijzen dan dat zij onverschillig blijven.

15 Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm!
16 Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. (Openbaring 3)

Denk erom dat hier een subtiele waarheid staat die niet veel spirituele zoekers hebben begrepen. Het is een feit dat zelfs een echte spirituele lering die door de geascendeerde meesters werd gegeven door jouw ego kan worden gebruikt om mensen in de val te lokken op een bepaald bewustzijnsniveau, omdat de mensen het gevoel hebben dat zij het allemaal al uitgeplozen hebben en dan niet flexibel worden en niet bereid zijn hogerop te komen. Daarom kan het soms noodzakelijk zijn dat de Levende Christus hun standpunten aanvalt die technisch gezien correct zijn, maar die hun ego heeft gebruikt om hen op een bepaald niveau van het pad gevangen te zetten.

Wij, de geascendeerde meesters, erkennen ruiterlijk dat een lering zodra die in woorden wordt uitgedrukt, in het rijk van de dualiteit komt, waar die wordt onderworpen aan interpretaties. De mensen projecteren gewoon hun eigen bewustzijnsstaat op de lering en interpreteren die zo dat het betekent wat hun ego graag wil horen. Dus wij maken ons totaal geen illusies of wij de allerhoogste lering kunnen geven die het onfeilbare woord van God is, zoals de fundamentalisten over de Bijbel zeggen. In feite vinden wij het vaak noodzakelijk om leringen te geven die opzettelijk de overtuigingen aanvechten die grote groepen mensen gevangenhouden. Wij moeten soms wel eens een nieuwe lering geven die de denkwijze van de mensen aanvecht die een vorige lering hebben gebruikt om erin vast te komen zitten.

Mijn punt is dat de verstandige studenten erkennen dat een foute overtuiging hen tegenhoudt op het pad waarvan zij geloven dat die wel klopt. Dus zullen de wijze studenten opzettelijk leraren of leringen uitzoeken die hun bestaande overtuigingen, hun houding ten opzichte van het leven en de aanpak van het spirituele pad uitdagen. In tegenstelling tot hen zullen de nog onvolwassen studenten op zoek gaan naar leringen die bevestigen wat zij al geloven, en zo ‘bevestigen’ dat zij op het juiste spoor zitten – wat precies is wat het ego hen wil laten geloven.

De onvermijdelijke consequentie is dat onvolwassen studenten vast zitten in óf het zwart-witdenken óf het grijs denken. Degenen die vastzitten in het grijs denken zijn geneigd te geloven dat in principe elke lering goed is, dus kiezen zij misschien één die het leukst voor hen is. Veel van de studenten die zo volwassen zijn dat zij boven het zwart-witdenken staan, zitten verknoopt in een onjuist beeld van liefde dat in de new age rondzweeft en zelfs in de progressieve christelijke gemeenschap. Dat beeld zegt dat liefde tolerant is over alles en nooit iets aanvecht. Dus kan elke lering die direct is en en jou uitdaagt niet uit de hoogste bron komen.

Het ware bewustzijn achter zowel het zwart-witdenken als het grijs denken is de neiging om te geloven dat jij weet hoe de geascendeerde meesters zichzelf tot uitdrukking moeten brengen. Dit is maar één stap van het bewustzijn van de gevallen engelen die er vast van overtuigd zijn dat zij beter dan God weten hoe het universum werkt en hoe de mensheid moet worden gered.

Voor een spirituele zoeker is dit heel erg gevaarlijk. De reden is dat jij, hoewel je het zwart-witdenken overstegen hebt, hij nog steeds niet openstaat om onderricht te worden door een ware spirituele leraar. Geen enkele echte leraar zal de waarheid in het geding brengen om jou te vertellen wat jij wilt horen. Zoals ik in de verhandelingen over het ego uitleg, was de oorzaak dat zij het contact met hun spirituele leraren verloren, dat zij in het dualiteitsbewustzijn vast kwamen te zitten. De sleutel om het dualiteitsbewustzijn te overwinnen is dat je direct, persoonlijk contact met de Geest van Waarheid, het Christusbewustzijn, moet krijgen.

Alle leringen in de buitenwereld zijn door de geascendeerde meesters gegeven met de bedoeling om een brug te vormen. Als de studenten zo goed mogelijk gebruik maken van de leringen, kunnen zij over die brug heenlopen en het Christusbewustzijn krijgen. Met andere woorden, de ware bedoeling van een spirituele lering is NIET om je kennis in de buitenwereld te geven, maar om het bewustzijn van de leraar op de student over te dragen.

Maar als studenten weigeren om de lering te gebruiken of als hun ego de leringen mag misbruiken, krijgen zij geen direct innerlijk contact met de geascendeerde leraren. Zodoende kan hun ego zelfs een anderszins echte lering gebruiken om de studenten van de leraren gescheiden te houden, terwijl zij ervan overtuigd zijn dat zij zo geavanceerd zijn dat zij de garantie hebben dat zij gered worden. Dit is starheid en ik heb dat met kracht in de Schriftgeleerden en farizeeërs afgewezen.

Kortom, als je een slimme spirituele zoeker bent, ga je op zoek naar een lering die je uitdaagt om te begrijpen wat jij niet zelf kunt inzien. Als jij een leer hebt die jou niet uitdaagt, is het tijd om naar een andere op zoek te gaan, één die jou uitdaagt. Als je niet bereid bent om je door een spirituele lering te laten uitdagen, ben je er gewoon nog niet helemaal aan toe om onderricht te krijgen. Ik besef dat bepaalde mensen er nog niet aan toe zijn om hun meest gekoesterde illusies los te laten. Maar een woord aan de wijzen, moet voldoende zijn.