Jouw ego wil een waardevolle spirituele ervaring in een blokkade voor je groei veranderen

ONDERWERPEN: De ware bedoeling van een spirituele ervaring is jou te tonen dat jij meer bent dan een menselijk label – je kunt je beperkingen ontstijgen – de meesters hebben alle mensen onvoorwaardelijk lief – oordelen wordt op je waarnemen gebaseerd – de dualiteit heeft twee uitersten – ontstijg beide – de dualistische geest kan spirituele ervaringen beïnvloeden en jouw interpretatie daarvan – onvoorwaardelijke liefde wil dat jij alle voorwaarden ontstijgt – een verkeerd identiteitsgevoel dat wordt gebaseerd op de dagelijkse denkgeest – Christusschap houdt in dat je de menselijke identiteit laat sterven en herboren wordt in een spirituele identiteit – een spirituele ervaring misbruiken om een beperkte identiteit te versterken – het ego zal er alles aan doen om jou in een beperkte identiteit te houden – een op het ego gebaseerde interpretatie van een spirituele ervaring zorgt ervoor dat je niet weer zo’n ervaring krijgt – je kunt geen onvoorwaardelijke liefde ervaren als je aan bepaalde voorwaarden gehecht bent – een emotionele gehechtheid kan je tegenhouden om op een bepaald niveau van het pad te komen – hoe mensen de waarheid in een mentaal kader zetten – wil je echt spirituele ervaringen – ben je bereid om te doen wat nodig is om Christusschap te bereiken

Vraag: Hoi, ik voelde mij geïntrigeerd door jouw site tot ik ‘antwoorden’ las over homoseksualiteit. Ik ga niet tegen jou gillen of krachttermen gebruiken zoals andere mensen die hebben gereageerd.

Ik zou toch wel graag commentaar willen geven, omdat alle mensen die geloven dat zij een kanaal voor Christus zijn, problemen hebben met een hele boodschap duidelijk maken.
Ik ben het met je eens dat God geen homoseksuele zielen heeft geschapen. Maar hij heeft ook geen heteroseksuele zielen geschapen. De ziel komt niet naar de wereld van de dualiteit zoals ons ego, De ziel is, om het eenvoudig te houden, een deel van de God Energie. De ziel is zuiver en ontstaat uit liefde. God is liefde. De ziel is liefde.
Je hebt ook gelijk wanneer je zegt dat er over heteroseksualiteit en homoseksualiteit niet op het moment van de geboorte wordt beslist. Omdat we voorafgaand aan onze geboorte onze ervaringen op het aardse vlak kiezen.
Ergens hebben we geleerd om seks met schuldgevoel te verbinden in plaats van toe te geven dat meditatie, creativiteit en een orgasme het meest in de buurt komen van wat wij het ‘voelen’ van Gods liefde noemen, omdat wij, mensen, vergeten wanneer wij geboren zijn. Het was de bedoeling om seks, samen met liefde, tot een prachtige ervaring te maken die ons eraan herinnert hoe zuivere liefde voelt.
Zoals Jezus veel mensen gebruikt als kanaal voor Zijn waarheid, net als jij, weet ik wel bijna zeker, zal ik je vertellen dat ik, nu al weer verscheidene jaren geleden, een opmerkelijk ervaring had.
Ik was neerslachtig, omdat ik homo was en zat in een vorm van mediterend gebed. Met mijn ogen gesloten voelde ik vreemd genoeg dit ongelooflijke gevoel van liefde dat ik nog nooit eerder opnieuw had gevoeld of sindsdien opnieuw. Ik zag Jezus en hij sprak tegen mij. Ik probeerde mij alles te herinneren wat hij tegen me zei, maar een stem in mij zei me dat de woorden niet van belang waren, enkel wat ik voelde terwijl hij naar mij toe kwam om mij te omhelzen. Het feit dat ik homo was, deed er niet toe en ik was (en ben) perfect als het menselijke wezen dat ik ben en het enige wat er echt toe deed, was liefde. En hij had me lief.
Ik wilde dat ik die ervaring steeds weer opnieuw zou kunnen krijgen, maar helaas, hoewel meditatie mij er dichtbij heeft gebracht, heeft dat nooit weer dat gevoel kunnen opvangen dat ik die dag had.
Omdat creativiteit een kanaal van God is, heeft God alle prachtige muziek geschreven, alle betekenisvolle toneelstukken, alle geweldige films en alle geweldige schilderijen geschilderd. We zijn gewoon geleiders van Gods liefde.
Omdat je zelf schrijver bent, weet ik zeker dat jij wel weet wanneer je in de ‘flow’ zit en wanneer die woorden niet echt van jou komen. Op die manier zijn we allemaal kanalen voor Jezus. Als die laatste opmerking je boos maakt of bezitterig over wat jij voelt dat er door jou heen komt, dan moet jij nog iets afhandelen.
Ik geloof dat homoseksuelen hier niet zomaar zijn. Ik ben er één van. Het is onze plicht om mensen met hun eigen seksuele problemen te confronteren, of ze nu homo- of hetero zijn. Wij zijn, in sommige gevallen, doelwitten, net zoals gehandicapten (bijvoorbeeld) vaak misbruikt worden om een gevoel van macht te krijgen. Gehandicapt zijn en mensen onderrichten over hun eigen angsten en hun eigen verlies van macht en hun eigen potentieel om gehandicapt te raken of dat zij sterfelijk zijn, is een geschenk van God, via hen.
Zoals ik net al zei, hebben wij als mensen totaal het zicht verloren op de reden voor, en de schoonheid van, de seksuele ervaring. Homo’s en lesbiennes zijn hier om ons te laten beseffen wie wij zijn en wat wij aantrekkelijk vinden, is niet het probleem. Onze evolutie is te beseffen dat het gaat om liefde overbrengen… simpel en duidelijk, maar toch heel complex.
Er zijn inheemse groepen die homoseksualiteit als medicijn aan vrouwen en mannen hebben voorgeschreven om hen de kans te geven om met beide kanten van zichzelf in aanraking te komen. Heel anders dan de manier die jij hebt beschreven.
Het valt me ook op dat jij, wanneer je over homoseksualiteit spreekt, net als in de Bijbel, heel weinig gewag maakt van vrouwen als homoseksuelen. Omdat ik zie dat Christus mannen en vrouwen als gelijken beschouwde, als dit een zuiver gechannelde bron is (in ieder geval op dit moment) zou dat gewoon niet gebeuren.
Ik geloof wel dat je voor Jezus spreekt, zoals wij allemaal, als we goed luisteren en ik wil je zelfs het voordeel van de twijfel geven dat je een helderder kanaal hebt dan de meesten, maar over dit onderwerp zijn er significante problemen. Zelfs door mijn eigen prachtige ervaring daarnaast.
Homo’s en lesbiennes proberen op dit moment erg hun best te doen om zichzelf als kinderen van God te accepteren, net als jij. We eten, drinken, halen boodschappen en houden van onze kinderen, net als jij.
Corrigeer me maar als ik het verkeerd zie, maar ik herinner mij geen enkel voorbeeld dat Jezus homoseksuelen in het Nieuwe Testament veroordeelt. Ik geloof dat Bisschop Spong, erop heeft gewezen dat de enige ‘serieuze’ verwijzing naar homoseksualiteit door Paulus werd gedaan. Bepaalde geleerden geloven dat Paulus, zelf, een geestdriftige homoseksueel was die vervuld was met walging van zichzelf.
We hebben genoeg ‘religieuze teksten’ die ons tot doelwit maken van hevige kritiek, seksuele aanranding en moord, evenals zelfmoord. We hadden jou niet nodig om er nog iets aan toe te voegen. Als ik zo brutaal mag zijn om je te vragen jouw kanaal te zuiveren en het opnieuw te vragen. Probeer je ego aan de kant te zetten en luister met een helder hart en een heldere geest. Ik denk dat je dan misschien iets anders hoort…

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Mijn geliefde zuster, dank je dat je een prachtige ervaring met ons deelt. Dank dat je mij de gelegenheid geeft om een onderwerp te bespreken dat heel erg belangrijk is voor alle spirituele zoekers, namelijk het onderwerp dat je een spirituele ervaring krijgt en hoe je daarna voorkomt dat die eerste ervaring meteen de laatste wordt.

Laat ik in de eerste plaats zeggen dat het de bedoeling van jouw ervaring was om jou te tonen dat je veel meer bent dan een menselijk wezen. In werkelijkheid ben je een spiritueel wezen en je identiteit en individualiteit worden verankerd in jouw spirituele zelf, jouw IK BEN Aanwezigheid. Het spirituele zelf verblijft in een hoger rijk en wordt daarom nooit door een ervaring die jij in de materiële wereld krijgt, beroerd. Omdat jouw spirituele zelf in een hoger rijk is verankerd, heeft jouw levensstroom het potentieel om boven de omstandigheden uit te komen die je momenteel op de wereld ervaart. Dit is ook van toepassing op homoseksuelen, heteroseksuelen of massamoordenaars.

Wat je hebt ervaren, was de onvoorwaardelijke liefde die jouw IK BEN Aanwezigheid heeft voor de Bewuste Jij en die ik, en alle leden van de geascendeerde meesters, voor de Bewuste Jij hebben. We houden allemaal met onvoorwaardelijke liefde van alle menselijke wezens en die liefde wordt gedreven door de wens om jullie allemaal aan de beperkingen en imperfecties die je op deze wereld tegenkomt, te zien ontstijgen. Dus de ware bedoeling is om jou, en veel andere mensen, een ervaring zoals deze te geven om je te helpen begrijpen en accepteren dat jij meer bent dan jouw menselijke beperkingen en dat jij het potentieel hebt om die beperkingen te ontstijgen.

Het belangrijke aspect van zo’n ervaring is dat er van alle mensen onvoorwaardelijk wordt gehouden door hun geascendeerde broeders en zusters. Er regent echt liefde op alle rechtvaardige en onrechtvaardige mensen. Helaas is dit iets wat de meeste mensen maar heel moeilijk kunnen begrijpen en accepteren, waaronder de meeste christenen. De meeste mensen zitten gevangen in de dualistische gemoedsgesteldheid. Deze dualistische gemoedsgesteldheid zorgt ervoor dat er een beeld van de werkelijkheid wordt gemaakt en daarna beoordelen zij zichzelf en alle anderen op grond van die waarneming van de werkelijkheid.

Dit kan ervoor zorgen dat de mensen andere mensen die anders zijn dan zijzelf sterk veroordelen en dit heeft tot de niet na te vertellen wreedheden in de hele geschiedenis geleid. Een voorbeeld is dat veel christenen homoseksuelen heel erg veroordelen, zelfs zodanig dat zij geloven dat ik of God niet van homo’s kunnen houden. Jouw ervaring was bedoeld om jou te tonen dat zowel God als ik wel van je houdt ondanks je seksuele geaardheid. Dit is een les die veel christenen zouden moeten leren, maar ik denk dat mijn eerdere opmerkingen over homoseksualiteit dit al reflecteren bij degenen die oren hebben om te horen.

Helaas is de neiging om anderen te beoordelen niet het enige effect van de relativiteit van het menselijke denken. Zoals ik overal op deze website uitleg, zorgt het menselijke denken ervoor dat mensen polariseren naar één van twee uitersten. Het ene uiterste zorgt ervoor dat mensen heel erg gaan oordelen, wat betekent dat ze alleen maar van degenen kunnen houden die in hun vorm past en het andere uiterste zorgt ervoor dat mensen geen onderscheid maken, wat betekent dat zij denken dat ze elke vorm van gedrag moeten goedkeuren. In dit geval is het ene uiterste dat mensen homo’s buitengewoon veroordelen. Het andere uiterste is echter dat de mensen zeggen dat homoseksualiteit moet worden gezien als iets volkomen natuurlijks, zelfs dat God dat heeft geschapen.

Ik ben er zeker van dat jij het niet met dit standpunt eens bent op grond van jouw persoonlijke ervaringen. En hoewel ik op geen enkele manier je persoonlijke ervaringen in diskrediet wil brengen, ben ik een spirituele leraar en is het mijn taak jou te helpen je op een hoger niveau van het spirituele pad te brengen. Dus heb geduld met mij, terwijl ik dit duidelijker probeer uit te leggen.

Wat ik overal op deze website probeer uit te leggen, is dat het doel van het spirituele pad is op te klimmen naar het totale Christusbewustzijn. Zoals ik 2000 jaar geleden heb gezegd, kun je niet twee meesters dienen, wat betekent dat je niet in twee bewustzijnsstaten tegelijkertijd kunt zijn. Als je naar het Christusbewustzijn wilt opklimmen, moet je de relatieve standpunten, je mentale afgoden, van het menselijke denken, loslaten. Dit betekent dat je die bewustzijnsstaat en de heel subtiele redeneringen die uit deze gemoedsgesteldheid voortkomen, moet loslaten.

Het menselijke denken kan ook wel de kromme geest worden genoemd en toen ik tegen de mensen zei dat ze wijs als slangen moesten worden, kwam dat juist omdat je niet met succes het pad naar Christusschap kunt bewandelen, tenzij je de dualiteit en de relativiteit van het menselijke denken kunt doorzien. Als onderdeel van het proces om Christusonderscheid krijgen, moet je ook gaan inzien dat het menselijke denken jouw spirituele ervaringen en vooral jouw interpretatie van zulke ervaringen, kunnen beïnvloeden.

In het boek ‘Save Yourself’ staat een uitgebreide bespreking van dit onderwerp. De essentie van die bespreking is dat jij terwijl je het spirituele pad gaat bewandelen, geleidelijk op een punt komt waarop je een spirituele ervaring kunt en zult krijgen. Zo’n ervaring stelt je tijdelijk in staat om verder dan de dualiteit van het menselijke denken te zien. Een tijdlang zie je een of ander aspect van je leven met de helderheid van de Christusgeest. In het begin kan je spirituele ervaring echter worden gekleurd door jouw dualistische overtuigingen. En het menselijke denken zal, na die ervaring, de ervaring waarschijnlijk interpreteren op een manier die simpelweg niet overeenkomt met de waarheid over die ervaring. Je menselijke denken zal een mentaal beeld over de ervaring heen leggen, omdat hij de waarheid van de Christuswaarheid niet kan zien.

Daarom zie je mensen die geloven dat zij een spirituele ervaring hebben gekregen waarin Allah zelf tegen hen heeft gezegd dat zij alle Joden of Amerikanen moesten doden. Daarom gingen bepaalde christenen in de middeleeuwen geloven dat ze mij hoorden zeggen dat zij het bewijs hadden gekregen dat een fundamentalistische interpretatie van de Bijbel de enige sleutel tot verlossing is en dat al het andere je naar de hel stuurt.

Ik wil hiermee zeggen dat jouw ervaring een echte ervaring was. Je hebt ervaren dat ik onvoorwaardelijke liefde voel voor wie jij bent als spiritueel wezen. Je hebt ervaren dat mijn liefde op geen enkele manier minder is geworden door een beperking die jij momenteel op deze wereld onder ogen moet zien. Het is echter heel erg belangrijk dat je begrijpt dat onvoorwaardelijke liefde niet betekent dat ik wil dat jij je huidige beperkingen houdt. Onvoorwaardelijke liefde zal niet toelaten dat een menselijk wezen in zijn huidige beperkingen blijft, zoals duidelijk word aangetoond door de prachtige verhandeling van de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde. Juist omdat mijn liefde onvoorwaardelijk is, wil ik niet dat jij in je huidige beperkingen blijft zitten en ik zal er alles aan doen om jou te helpen die te ontstijgen. Daarom heb ik de Schriftgeleerden en farizeeërs 2000 jaar geleden aangevochten.

Bij onze pogingen om ieder menselijk wezen te helpen boven aan hun huidige beperkingen te ontsnappen, is onze reactie heel er toegesneden op de individuele levensstroom. In jouw geval voelde jij je heel erg neerslachtig vanwege jouw homoseksualiteit, dus de eerste stap is jou te helpen om jou in een positieve spiraal te krijgen om jou te helpen die negatieve gevoelens te boven te komen door de ervaring van onvoorwaardelijke liefde. Het was echter niet mijn bedoeling, noch mijn wens dat jij die ervaring zou gebruiken om te redeneren dat jij volmaakt bent zoals je bent, wat inhoudt dat je perfect bent als homo of zelfs als sterfelijk wezen.

Je bent niet perfect als homo of als menselijk wezen. Je bent perfect als spiritueel wezen dat zichzelf als een spiritueel wezen beschouwt en accepteert. Ik voel geen behoefte om jou in een beperkt identiteitsgevoel te laten blijven vastzitten. Ik wil graag ieder menselijk wezen zien opklimmen naar een correct identiteitsgevoel, waarin zij zichzelf als zoon of dochter van God accepteren. Daarom wil ik dat mensen de beperkingen ontstijgen die uit de dualiteit van het menselijke denken voortkomen – en ik bedoel ALLEMAAL.

Je hebt al een verfijnd inzicht in de ziel gekregen, wat ik liever de levensstroom noem. Zoals je zegt, werd de Bewuste Jij niet in de dualistische staat geschapen. Maar je hebt geen gelijk als je zegt dat de Bewuste Jij niet naar de dualiteit afdaalt, omdat dit wel zo is. Het fysieke lichaam leeft in de wereld van de dualiteit, de levensstroom is naar dat fysieke lichaam afgedaald en daarom is de Bewuste Jij naar de dualiteit afgedaald. Dit is geen probleem zolang de Bewuste Jij zijn identiteit behoudt als spiritueel wezen. Hoewel de ziel een heel complexe creatie is, is de kern van de ziel echter jouw identiteitsgevoel.

In werkelijkheid ben jij een spiritueel wezen. Op het niveau van het voertuig van de ziel ben jij wie je denkt dat je bent. Dit maakt het mogelijk dat mensen tot een lagere bewustzijnsstaat vervallen en het contact met hun spirituele zelf verliezen. Dit gebeurt omdat ze geleidelijk een vals identiteitsgevoel opbouwen, van gescheiden van God zijn, en dat verkeerde identiteitsgevoel zal onvermijdelijk worden gebaseerd op de dualiteit van het menselijke denken.

Zoals ik uitleg in mijn verhandeling over homoseksualiteit, is jouw vereenzelviging emotioneel de menselijke seksualiteit het product van houw afdalen naar het dichte fysieke lichaam dat de mensen tegenwoordig dragen. De Bewuste Jij heeft zoveel levens in mannelijke en vrouwelijke lichamen gewoond, dat hij een ziel heeft gevormd die voornamelijk mannelijk of vrouwelijk is en zich is dus gaan identificeren met de menselijke seksualiteit. Maar naarmate jij het pad naar Christusschap bewandelt, transcendeer jij die neiging om jezelf te baseren op seksualiteit of andere menselijke eigenschappen.

Ik bedoel hiermee dat het niet juist als je zegt dat God mensen als homo heeft geschapen. God heeft menselijke wezens niet als seksuele wezens geschapen. De menselijke seksualiteit verscheen pas na het verval tot een lagere bewustzijnsstaat. Dus het simpele feit is dat de menselijke seksualiteit een product is van de lagere bewustzijnsstaat en daarom is homoseksualiteit ook een product van dit bewustzijn. Daarom moet je, om dit menselijke denken volledig te ontstijgen, alle menselijke seksualiteit achter je laten.

Interpreteer dit niet door te zeggen dat ik zeg dat seks verkeerd voor alle menselijke wezens is of dat mensen zich schuldig moeten voelen omdat zij seks hebben. Op een bepaald niveau in de evolutie is het acceptabel dat mensen seks hebben wanneer het met liefde wordt gedaan en niet alleen maar om de onverzadigbare wensen van het lichaam te bevredigen. Wat ik zeg, is dat er een punt op het spirituele pad komt dat iemand zichzelf niet meer in termen van menselijke seksualiteit definieert om het volledige Christusschap te manifesteren. Dus de identificatie hiermee in plaats van de daad zelf moet worden getranscendeerd.

Mijn punt is hier dat wat ik graag voor jou wil en voor alle anderen op de planeet, is dat je het totale Christusbewustzijn krijgt. Om die bewustzijnsstaat te krijgen, moet je bereid zijn je leven om mijnentwil te verliezen, wat inhoudt dat je bereid moet zijn om je dualistische, menselijke, sterfelijke identiteitsgevoel los te laten om het eeuwige leven van het Christusbewustzijn te bereiken. Dit betekent dat je elk identiteitsgevoel moet loslaten dat wordt gebaseerd op deze menselijke beperkingen.

Als je het leven zou bestuderen van enkele van de grootste heiligen, zou je zien dat die elk menselijk identiteitsgevoel zijn ontstegen. Ze zeiden niet van zichzelf dat zij man of vrouw, wit of zwart, homo of hetero, waren. De grootste van hen ontstegen zelfs religieuze overtuigingen en zeiden niet meer dat zij christen, boeddhist of moslim waren. Ze zeiden dat zij een kind van God waren en een kind van God is niet aan menselijke beperkingen gebonden. En tenzij je als een klein kind wordt, zult ge geenszins het koninkrijk der hemelen betreden.

Begrijp je wat ik bedoel? De spirituele ervaring die jij had, was echt en het heeft je getoond dat jij het potentieel hebt om elke en alle menselijke beperkingen te ontstijgen. Het hoogste potentieel van die ervaring is dat je hem als springplank gebruikt om de beperkingen te ontstijgen. Als je de ervaring gebruikt om te redeneren dat je perfect bent als beperkt menselijk wezen, of je nu homo of hetero bent, dan misbruik je jouw ervaring. Je laat je menselijke denken de ervaring interpreteren.

Eén van de belangrijkste dingen die je kunt beseffen wanneer je het pad bewandelt, is dat een deel van jouw geest, vaak het menselijke ego genoemd, niet het Christusbewustzijn wil bereiken. Dit deel van je geest zal er alles aan doen om je gevangen te houden in een beperkt identiteitsgevoel. En zolang je niet de dagelijkse denkgeest doorziet, zal het ego jou gemakkelijk in dat identiteitsgevoel gevangen kunnen houden.

Ik kan je ervan verzekeren dat wij, de geascendeerde meesters, heel graag willen dat ieder menselijk wezen onze onvoorwaardelijke liefde ervaart. Maar ik kan je er ook van verzekeren dat één van de ergste dingen die wij meemaken, is dat iemand die een ervaring van onvoorwaardelijke liefde krijgt, die gebruikt om een beperkt identiteitsgevoel te versterken in plaats van de ervaring te gebruiken om aan het beperkte identiteitsgevoel te ontsnappen.

Je zegt dat je die ervaring heel graag weer wilt hebben. Laat mij nu uitleggen waarom je niet in staat bent geweest om die ervaring opnieuw te krijgen. Toen je de eerste keer die ervaring kreeg, werd er aan twee voorwaarden voldaan. Ten eerste, je had een heel erg sterk verlangen naar een hoger inzicht, in dit geval over je homoseksualiteit. Ten tweede, op een bepaald niveau van je geest stond je open voor elk antwoord dat ik jou misschien zou geven. Met andere woorden, je stond open voor een hoger inzicht in de situatie dan jij op dat moment bezat en je had geen bevooroordeelde mening over wat het antwoord zou moeten zijn of hoe jij wilde dat het was.

Wat er helaas na die ervaring gebeurde, was dat jouw ego en menselijke denken erin geslaagd zijn om een interpretatie aan de ervaring te geven, een interpretatie die je hebt geaccepteerd en nog steeds accepteert. Daarom heeft je ego de ervaring gebruikt om je identiteitsgevoel als homoseksueel te verstevigen in plaats van als spiritueel wezen. Dit betekent dat jij, wanneer je nu probeert om een spirituele ervaring te krijgen, onderbewust beperkingen stelt aan wat ik jou kan tonen of vertellen. Je staat niet meer zo open over je homoseksualiteit als bij jouw oorspronkelijke ervaring. Met andere woorden, je denkt niet dat het nodig is om je homoseksualiteit te overstijgen, omdat je denkt dat je heel goed dat identiteitsgevoel kunt blijven houden. Juist dit geloof verhindert dat je die ervaring van onvoorwaardelijke liefde krijgt, omdat die onvoorwaardelijke liefde jou oproept alle menselijke beperkingen te ontstijgen – waaronder je homoseksualiteit.

Dus het feit is gewoon dat jij, als je die ervaring wilt herhalen, opnieuw je geest moet zuiveren van alle bevooroordeelde meningen over jouw homoseksualiteit. Als ik je nog een ervaring zou geven, zou je alleen maar nog meer komen vast te zitten in je huidige identiteitsgevoel. Daarom kan ik jou die ervaring gewoonweg niet geven. Op het moment dat jij je echter weer openstelt en bereid bent jouw huidige identiteitsgevoel te overstijgen, kan ik en zal ik je weer zo’n ervaring geven. Vanzelfsprekend geldt dit voor iedereen die ooit een spirituele ervaring heeft gehad of er ooit één zal krijgen en daarom kan iedereen iets leren van deze besprekingen.

Het feit is gewoon dat ik niet wil dat de spiritualiteit van mensen wordt gebaseerd op de Bijbel in de buitenwereld of een interpretatie van de Bijbel. Ik wil dat iedereen de waarheid over de spirituele kant van het leven ervaart en dat kan alleen maar met een innerlijke, intuïtieve ervaring. Maar om zo’n ervaring te krijgen, moet er aan twee voorwaarden worden voldaan. Je moet een sterk verlangen hebben naar een hoger inzicht, een hogere ervaring. En je moet je in ieder geval enigszins openstellen om ervoor te zorgen dat je bereid bent om verder dan je huidige overtuigingen, je huidige identiteitsgevoel, te zien.

Als niet aan die twee voorwaarden wordt voldaan, kun je niet de energiesluier doorbreken die jou van je spirituele zelf scheidt en daarom zul je vast blijven zitten in de menselijke bewustzijnsstaat. Veel mensen zitten juist al een leven lang vast in die bewustzijnsstaat, omdat ze niet bereid waren om een bepaalde overtuiging die onderdeel van hun identiteitsgevoel is geworden, op te geven, hem over te geven, hem achter te laten. Ik zie heel veel toegewijde spirituele mensen die nooit voorbij een bepaald niveau komen, omdat ze emotioneel gehecht zijn geraakt aan een bepaalde overtuiging die ze niet op wilden geven.

Ik zie veel mensen die een spirituele ervaring hebben gekregen die het begin van een ascensiespiraal had moeten worden. Maar toch slaagt hun ego erin de ervaring te interpreteren en daarom sluiten mensen hun geest af. In plaats van te beginnen aan een ascenderende spiraal, raken ze bevroren in een bepaald identiteitsgevoel. Dit is met miljoenen en miljoenen religieuze mensen bij iedere religie gebeurd. Juist dit probleem verhindert dat veel christenen de leringen die ik op mijn website geef, accepteren.

De belangrijke les is dat het, nadat je een spirituele ervaring hebt gehad, heel erg moeilijk is om je open te blijven stellen en niet een bepaald beeld of een bepaalde interpretatie van de ervaring te geven. De waarheid is dat God en het spirituele rijk boven alle beelden, de afgoden, die door de dualiteit van het menselijke denken zijn gevormd, staat. Om God te ervaren moet je bereid zijn om verder te kijken dan die beelden. Als je een spirituele ervaring krijgt en er dan een beeld daarover vormt, verhinder jij dat je nog meer ervaringen krijgt. De reden is dat een dualistisch beeld, een afgod, ervoor zorgt dat je jouw geest afsluit om de spirituele waarheid te ervaren.

Daarom is het heel verstandig, zelfs al kan een spirituele ervaring heel erg echt lijken en de allerhoogste ervaring lijken, om die ervaring nooit in een kader te plaatsen dat door de menselijke geest is gemaakt. In feite is het beste advies dat ik jou ooit kan geven met betrekking tot dit, dat je God of een geascendeerd wezen nooit in een kader plaatst dat door de dualistische beelden van de menselijke geest is gemaakt. Als jij de waarheid probeert in te perken, perk je alleen maar jouw eigen vaardigheid in om de waarheid te ervaren. Hier is een voorbeeld van hoe je een geascendeerd wezen in een kader plaatst:

Het valt me ook op dat jij, wanneer je over homoseksualiteit spreekt, net als in de Bijbel, heel weinig gewag maakt van vrouwen als homoseksuelen. Omdat ik zie dat Christus mannen en vrouwen als gelijken beschouwde, als dit een zuiver gechannelde bron is (in ieder geval op dit moment) zou dat gewoon niet gebeuren.

Zou het ook waar kunnen zijn dat mensen die eerder op mijn besprekingen hebben gereageerd mannen waren? In mijn oorspronkelijke opmerkingen over homoseksualiteit en op de hele website, ben ik heel zorgvuldig in mijn beweringen dat mannen en vrouwen in elk opzicht gelijk zijn.

Hier is nog een voorbeeld van hoe het menselijke denken redeneert:

Ik herinner me geen enkel voorbeeld van Jezus dat hij homoseksuelen in het Nieuwe Testament veroordeelt.

Veel mensen hebben dit argument gebruikt om te redeneren dat ik, omdat ik niet specifiek homoseksualiteit veroordeel, het goedkeur. Ze redeneren blijkbaar dat wie zwijgt, stemt toe. Maar heb ik abortus of het molesteren van kinderen specifiek veroordeeld? Heb ik tegen mensen gezegd dat zij geen vliegtuigen tegen skyscrapers moeten laten vliegen? Dus als je die manier van redeneren volgt, kun je vanzelfsprekend elke vorm van gedrag die ik niet specifiek veroordeel, goedkeuren – toch?

Hoewel homoseksualiteit niet 2000 jaar geleden ongebruikelijk was, was het niet zo’n onderdeel van het publieke debat als tegenwoordig. De ware reden dat ik homoseksualiteit niet noem, was dat ik het niet belangrijk vond. In de eerste plaats geloofde ik voor mijn wederopstanding dat we het einde der tijden naderden en dan zou de seksualiteit van de mensen al gauw een open vraag worden. In de tweede plaats wist ik uit ervaring dat de mensen wanneer zij het Christusbewustzijn krijgen, de menselijke seksualiteit ontstijgen.

Laat ik jou tot slot nog een paar vragen stellen. Wil je meer ervaringen krijgen – wil jij echt meer spirituele ervaringen krijgen? Als dat zo is, hoef je alleen maar in je geest alle bevooroordeelde meningen en overtuigingen op te ruimen over wie jij bent. Dit houdt ook de overtuiging in dat je homoseksueel bent en dat jij dat dualistische identiteitsgevoel niet hoeft te ontstijgen.

Je bent het er al mee eens dat God geen homoseksuele en heteroseksuele levensstromen heeft geschapen, dus waarom kun jij dan zo moeilijk inzien dat jij om je ware identiteit weer op te eisen, de menselijke seksualiteit moet ontstijgen? Nu, het is moeilijk omdat jij je door het menselijke denken in de val bent gelopen van de doodlopen de weg van het dualistische redeneren. Dit is de manier die de man – of vrouw – goed toe lijkt, maar bij de dood eindigt – wat het doodsbewustzijn inhoudt.

Mijn andere vraag is deze. Ik zou graag willen dat je de volgende verhandeling leest en er serieus over nadenkt of je het potentieel hebt om één van de mensen te zijn waar ik het over heb. Jij hebt het potentieel om Christusschap te manifesteren in dit leven. De vraag is: “Ben je bereid om alles te doen wat nodig is om jouw Christusschap te manifesteren?” Ben je bereid om jouw beperkte identiteitsgevoel te ontstijgen, inclusief het idee dat jij homoseksueel bent, om je Christusschap te manifesteren?

Nog één vraag. Je hebt ongetwijfeld gehoord van bijna-doodervaringen en hoe mensen een levensoverzicht krijgen. Stel je eens voor dat je een overzicht krijgt van je huidige leven. Wat zou je dan tijdens dat overzicht willen zeggen? Zou je liever zeggen: “Ik heb mijn hele leven besteed om te vechten voor de zaak dat de maatschappij homoseksualiteit accepteert als natuurlijk en normaal.” Of zou je liever zeggen dat: “Ik heb mijn hele leven besteed aan het manifesteren van mijn Christusschap en iedereen te helpen om dat Christusschap te manifesteren, zodat ze de menselijke beperkingen konden overstijgen. Daardoor heb ik een waardevolle bijdrage geleverd om Jezus te helpen Gods koninkrijk op aarde te manifesteren.”

Ik ben hier om je te zeggen dat je niet beide kunt doen, dus jij moet kiezen welk identiteitsgevoel jij wilt dienen.