Verschillende soorten boodschappers

Onderwerpen: Boodschappers voor geascendeerde meesters – hoe het bewustzijn van de boodschapper de boodschap kan kleuren – geascendeerde meesters gebruiken geen trancemediums – de meesters vermenigvuldigen wat er in het bewustzijn van de boodschapper aanwezig is – channelers zonder Christusonderscheid – welwillende en kwaadwillende geesten – het channelen van kromme wezens – de waarheid mengen met subtiele kromme logica – channelers die zich op goed geluk afstemmen – vermijd dat je in de verdediging schiet en geef fouten toe – onderscheidingsvermogen aanscherpen

Vraag: in de eerste plaats wil ik je bedanken voor de prachtige antwoorden die je op deze website geeft. Mijn spirituele pad begon ongeveer drie jaar geleden en in die tijd heb ik mijn katholieke geloof losgelaten en naar de spirituele waarheid gezocht. Ik heb bij verschillende modaliteiten en leraren gestudeerd. De meeste daarvan kwamen helemaal overeen met wat jij op deze website zegt. Je komt echter ook veel gechanneld materiaal tegen dat tegenspreekt wat jij hier zegt of andere leringen tegenspreekt. Wat moet een spirituele zoeker doen om uit die verwarren te komen? Moet je al het gechannelde materiaal vermijden of kun je nog steeds profiteren van het bestuderen van boeken die een mix van goede en niet zo goede ideeën bevatten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een uitstekende vraag. Om die vraag zo gedetailleerd te bespreken als hij verdient, moet ik uitleggen dat er in principe drie manieren zijn om boodschapper te zijn voor wezens die niet uit het materiële universum komen, laten wij die niet-materiële wezens noemen.

Bepaalde mensen zijn in staat om consistent hun bewustzijn op het niveau van hun Christuszelf te houden en die mensen worden boodschapper voor de geascendeerde meesters. Als zij hun niveau van toewijding, bewustzijn en spirituele bescherming handhaven, kunnen zij hun hele leven boodschapper zijn. Anderen kunnen dat niveau een poos vasthouden en stoppen daarna als boodschapper.

Wanneer je echt contact met de geascendeerde meesters krijgt, breng je leringen naar buiten die van ons komen en niet worden beïnvloed voor lagere wezens. Met andere woorden alle boodschappen die je krijgt, komen uit het spirituele rijk en van de geascendeerde meesters.

Dit betekent niet dat jouw boodschappen de absolute of onfeilbare waarheid bezitten. Zoals ik in het boek ‘Save Yourself’ uitleg, kun je heel goed een waardevolle spirituele visie hebben, of in dit geval een waardevolle spirituele boodschap, maar die boodschap wordt wel enigszins gekleurd door de inhoud van jouw bewustzijn. Met andere woorden, je kunt een zuivere boodschap van de geascendeerde meesters ontvangen, maar tegen de tijd dat die jouw bewuste geest bereikt, of dat nu is door het gesproken waardeoordeel of door middel van schrijven, heeft die wel iets van de inhoud van jouw bewuste geest overgenomen. Dit is vooral het geval bij mensen die een bepaald geschenk van de Heilige Geest hebben ontvangen, maar zich nog aan religieuze doctrines of dogma’s vasthouden.

Ik zeg dus dat het mogelijk is om een waardevolle boodschapper te zijn en altijd in contact te staan met de geascendeerde meesters, maar wel boodschappen naar buiten te brengen die niet beslist het hoogste inzicht in het onderwerp dat besproken wordt, biedt. Of jouw boodschappen zijn niet de enige manier om dat onderwerp te beschrijven, omdat de beschrijving die jij hebt gekregen, wordt aangepast aan, of een uitdrukkingsvorm is van, jouw bewustzijnsniveau. Als iemand sterke overtuigingen heeft, kan die boodschapper niet worden gebruikt om een boodschap naar voren te brengen die tegen die overtuigingen ingaat of die ver ontstijgt.

Een andere belangrijke overweging is dat wat sommige mensen ook beweren, een boodschap van de geascendeerde meesters altijd door het voertuig van het bewustzijn van de mensen heen komt. Dit is een onderwerp dat voor veel verwarring heeft gezorgd bij de mensen die openstaan voor progressieve openbaringen. Er zijn mensen die als boodschapper dienen, maar die geloven dat hun bewustzijn, wanneer zij als boodschapper handelen, de boodschap niet beïnvloed.

Laat ik hier een duidelijke uitspraak over doen. Bepaalde mensen fungeren als trancekanaal en zij hebben een entiteit van buitenaf toegestaan hun bewustzijn en wezen over te nemen. In dat geval kan de entiteit door iemand heen spreken zonder het filter van het bewustzijn van iemand te gebruiken. Het belangrijke feit is nu dat de geascendeerde meesters niet het bewustzijn van iemand overnemen. Wij overtreden de Wet van Vrije Wil niet en spreken daardoor altijd door het bewustzijn van de boodschapper heen.

Het principe dat in werking treedt als je het Levende Woord brengt van de geascendeerde meesters, wordt geïllustreerd door mijn parabel over de talenten en de parabel over het zaaien van het zaad en God ervoor laten zorgen dat het wordt vermeerderd. Bij interactie van de geascendeerde meesters met menselijke wezens, kunnen wij alleen maar vermenigvuldigen wat de mensen bij God brengen. Met andere woorden, wanneer wij het Levende Woord brengen door een boodschapper, vermenigvuldigt dat Levende Woord alleen maar wat in het bewustzijn van de boodschapper zit.

De consequentie is dat de boodschapper als hij niets van een bepaald onderwerp afweet, niet als boodschapper kan worden benut om een verhandeling over dat specifieke onderwerp te geven. Bijvoorbeeld, Kim heeft geen uitgebreide kennis over medische onderwerpen. Daarom kan ik hem niet benutten om een gedetailleerde verhandeling over gezondheid en heling uit te brengen.

Nu de tweede categorie boodschappers. Bepaalde mensen vinden het gemakkelijk om aan de knop van het bewustzijn te draaien en zich af te stemmen op rijken die buiten de materiële wereld liggen. Maar zij hebben niet de vaardigheid om onderscheid te maken tussen het spirituele rijk en de lagere rijken. Sommige van hen willen heel graag boodschapper worden of bepaalde paranormale fenomenen manifesteren. Zij proberen de hemel met geweld te nemen en dan stemmen zij zich op den duur af op een lager rijk. Met andere woorden, zij stemmen zich af op niet-materiële wezens die geen onderdeel van de geascendeerde meesters zijn. Zij worden dan boodschapper voor die krachten en bereiken de geascendeerde meesters nooit.

Zoals ik uitleg in mijn verhandeling over channeling, hebben bepaalde krachten niet beslist kwaad in de zin. Sommigen hebben in feite wel een bepaald niveau van spirituele verworvenheid of inzicht. Er is echter een reden waarom die wezens niet zijn geascendeerd naar het spirituele rijk, namelijk dat zij Gods wet nog niet totaal hebben begrepen.

Ik zeg nu dat die wezens misschien wel spirituele leringen naar buiten kunnen brengen die waar en waardevol zijn en dit is een punt dat veel zoekers verwart. Wanneer jij de leringen leest die zo’n wezen geeft, kun je er heel gemakkelijk van overtuigd raken dat de leringen kloppen en het wezen dus wel lid moet zijn van de geascendeerde meesters of zelfs God zelf is. In veel gevallen zijn er echter subtiele vergissingen die met de ware leringen worden vermengd.

Een andere mogelijkheid is dat de mensen hun bewustzijn afstemmen op geesten die beslist kwaad in de zin hebben. Er bestaat een hele klasse van die geesten die wij de bedriegers zouden kunnen noemen. Dit zijn de wezens die uit de hemel werden geworpen, omdat zij tegen Gods wet en Gods bedoeling met de schepping in opstand kwamen. Hun rebellie ontstond doordat zij vast waren komen te zitten in een bepaalde logica die gewoon niet de ware logica van het Christusbewustzijn was. Juist die vorm van logica heeft Eva overgehaald om van de verboden vrucht te eten. De slang zaaide het zaad van twijfel, en gaf Eva (als het vrouwelijke aspect van iedere levensstroom) het gevoel dat zij echt niet zou sterven als zij van die vrucht zou eten. Je zou die vorm van logica kromme logica kunnen noemen.

Bepaalde mensen zijn inderdaad boodschapper van de slangen geworden. Je moet begrijpen dat die wezens een heel intellectueel inzicht in de wetten van God en de spirituele waarheid hadden. Zij hebben eenvoudig een draai gegeven aan dat inzicht met hun kromme logica. Wanneer iemand dus een boodschap van de slangen ontvangt, kan er in die boodschap heel veel staan wat waar is en zelfs een schijnbaar verfijnd inzicht in spirituele concepten bevatten. Maar gemengd door de waarheid zitten subtiele fouten die de oprechte zoeker om de tuin kunnen leiden.

Hier verwees ik naar in de uitspraak dat er een weg is die de mens goed toe lijkt, maar die eindigt bij de dood. De slangen geloven dat zij de juiste weg volgen en zij zijn de laatsten die inzien dat hun weg naar de dood van de levensstroom leidt en niet het eeuwige leven van het Christusbewustzijn.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat de kromme krachten de mensen die het grootste potentieel hebben om in dit leven het Christusbewustzijn te verwerven, om de tuin heen willen leiden. De kromme krachten maken zich niet druk om de vele mensen die niet in staat zijn om de spirituele waarheid van binnenuit te herkennen. Hun belangrijkste doel is degenen te laten verdwalen die een bepaalde mate van spirituele volwassenheid hebben gekregen en dus in hun innerlijk onderscheidingsvermogen bezitten, maar nog niet het totale onderscheidingsvermogen hebben ontwikkeld.

Vaak gebeurt het dat die zoekers de waarheid in een boek herkennen en zij denken dan dat de hele inhoud van het boek waar is. Daardoor nemen zij tegelijkertijd met de waarheid de leugen in. Wanneer je een bepaald Christusonderscheid hebt gekregen, kun je niet meer voor de gek worden gehouden door een boek dat slechts leugens en fouten bevat. De slangen weten dat ook en daarom vermengen zij die waarheid behendig met fouten. Sommige boeken kunnen wel voor 80% waar zijn, of zelfs een nog hoger percentage van waarheid bezitten, maar als die wordt vermengd met een paar fouten kan dat de zoeker laten verdwalen, als die ideeën zonder meer worden geaccepteerd.

Nu de laatste categorie boodschappers. Dit zijn de mensen die de vaardigheid hebben om hun bewustzijn op iets af te stemmen dat buiten het materiële rijk valt, maar zij hebben nog niet het totale Christusonderscheid opgebouwd om te weten wanneer zij zich op het spirituele rijk afstemmen en wanneer zij zich op de lagere rijken afstemmen. Die mensen zijn heel oprecht en in veel gevallen hebben zij de beste bedoelingen. Maar waar zij zich op afstemmen, kan enigszins een toevalstreffer zijn.

Soms stemmen zij zich af op het spirituele rijk en geven waardevolle leringen. Andere keren stemmen zij zich af op een lager rijk en ontvangen zij misschien boodschappen van óf welwillende wezens, óf kromme bedriegers. De mensen weten het verschil niet en dan wordt het moeilijk voor de lezers van die leringen om het verschil te zien, vooral als zij zonder enige vorm van kritiek de boodschapper accepteren die de waarheid naar buiten brengt.

Samengevat hebben wij het over drie soorten boodschappers:

Bepaalde boodschappers krijgen altijd boodschappen van de geascendeerde meesters.
Bepaalde boodschappers krijgen altijd boodschappen van lagere krachten.
Bepaalde boodschappers krijgen boodschappen van beide bronnen, maar weten het verschil niet.

Ik weet dat dit onderwerp ingewikkeld klinkt, maar als je ijverig naar afstemming op jouw Christuszelf streeft, zoals ik overal op mijn website uitleg, zal de verwarring geleidelijk aan verdwijnen en ontwikkel je de vaardigheid om het onderscheid te maken tussen goede en foute ideeën.

Zoals ik elders uitleg, hoef je niet perfect te zijn om het instrument te zijn voor het Levende Woord. Het is helaas een triest feit dat veel mensen door de eeuwen heen de vaardigheid hebben ontwikkeld om visies of boodschappen van de geascendeerde meesters te ontvangen en er met bepaalde hoogmoed op reageren zodat zij het gevoel krijgen dat hun boodschappen altijd perfect moeten zijn. Dan kunnen zij maar moeilijk toegeven dat er fouten in hun boodschappen staan. In plaats van gewoon fouten te accepteren, ervan te leren en verder te gaan, gaan de mensen zich verdedigen en verbinden zij zich met een bepaald bewustzijnsniveau en een bepaald niveau van dienstbaarheid. Dit is echt heel jammer, omdat veel mensen zo hun potentieel hebben vernietigd om ware leringen van de geascendeerde meesters naar buiten te brengen.

Het vormt onderdeel van het spirituele pad om dit onderscheidingsvermogen tussen goede en foute ideeën te ontwikkelen. Op de lagere niveaus van het pad zoeken de mensen altijd naar een lering in de buitenwereld die helemaal goed is. Daarom zie je dat heel veel christenen zich vastklampen aan de Bijbel als het onfeilbare woord van God of geloven blindelings dat de katholieke kerk de enige bron van waarheid is en altijd de absolute waarheid zegt. Wanneer die mensen een boek als echt accepteren, geloven zij dat alles wat in het boek staat waar is.

Om terug te komen op de drie categorieën boodschappers, je kunt gemakkelijk zien dat de laatste twee categorieën boeken kunnen opleveren die een mix van goede en foute ideeën bevatten. Zelfs een boodschapper die altijd in contact staat met de geascendeerde meesters, kan wel eens een boek uitbrengen dat niet helemaal klopt. Zoals ik zei, de boodschap kan worden verkleurd door het bewustzijn van de boodschapper en een boodschap kan zelfs bepaalde foutieve overtuigingen van de boodschapper bevestigen.

Het is een feit dat geen enkel boek of lering in het materiële rijk voor 100% de waarheid bevat – waaronder de leringen op deze website. Er kan altijd een fout inzitten en de enige manier om die fouten op te sporen, is door je onderscheidingsvermogen aan te scherpen. Samen met jouw Christuszelf dat onderscheidingsvermogen aanscherpen, is natuurlijk het hoofdthema van deze website en ik geef zelfs een techniek om contact te maken met jouw Christuszelf.

Ik zeg nu dus dat jij, naarmate je groeit op het pad, inderdaad een boek kunt lezen dat een mix van de waarheid en fouten bevat en je kunt de goede ideeën meenemen en de foute ideeën achter je laten zonder er door te worden beïnvloed.