Fundamentele leringen over hoe je spirituele leraren en organisaties benadert

ONDERWERPEN: Geen enkele lering of organisatie heeft het patent op de geascendeerde meesters – laat een negatieve houding ten aanzien van een organisatie je er niet van weerhouden om de lering die jij nodig hebt, te bestuderen – omgaan met negatieve informatie over een organisatie – de belofte van een automatische verlossing – je oordeel opschorten – verkeerd gebruik van het woord ‘cultus’ – door de pers worden gekruisigd – slagen voor de testen van het Vissentijdperk – mensen met regels inkaderen – leren van een spirituele organisatie – de egospelletjes in organisaties – hoe de meesters boodschappers selecteren – verder kijken dan uiterlijke verschijnselen – een spirituele leider hoeft niet een supermens of volmaakt te zijn – iedere ervaring gebruiken als kans om te leren – de mythe van de duivel over menselijke perfectie

Vraag: Ik heb begrepen dat de geascendeerde meesters op diverse manieren in de vorige eeuw met een aantal organisaties hebben gewerkt. Maar een paar daarvan hebben een slechte pers gekregen, sommige hebben leiders gehad met bepaalde egocentrische eigenschappen en een paar hebben er erg op gehamerd dat men de regels in de buitenwereld moest opvolgen. Ik ken mensen die ik als spirituele zoekers beschouw, maar die erg achterdochtig zijn over spirituele organisaties. Sommigen weigeren zelfs om ook maar iets met een organisatie van doen te hebben. Heb jij ook een idee over hoe zijn naar spirituele organisaties moeten kijken of hoe de geascendeerde meesters spirituele organisaties bekijken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dank voor een belangrijke vraag. Laat mij jou wat ideeën geven om over na te denken.

Gedachte 1

Ik vind het belangrijk dat bezoekers van deze website weten dat de geascendeerde meesters – in variërende mate – de vorige eeuw een groot aantal organisaties en individuele mensen hebben gesponsord. De reden dat ik dit belangrijk vind, is dat ik hoop dat ik bezoekers kan helpen te vermijden dat zij in de val stappen dat zij exclusiviteit willen, die zo gemakkelijk tot spirituele hoogmoed kan leiden.

Om hoogmoed te vermijden is het belangrijk dat jij je ervan bewust bent dat een je organisatie kunt loslaten als de leiders en/of leden hun verantwoordelijkheden niet nakomen. Bijvoorbeeld, verscheidene organisaties die wij hebben gesponsord, zijn gebaseerd op het uitbrengen van directe openbaringen van ons. Maar als die progressieve openbaringen door een specifieke organisatie ophielden, gingen de leiders en veel leden vaak geloven dat de geascendeerde meesters door niemand meer heen spraken.

Vanzelfsprekend zijn er veel waardevolle leringen door die organisaties naar buiten gebracht. Veel bezoekers van deze site hebben die informatie niet nodig, maar sommigen wel en dus is het belangrijk dat de mensen hun innerlijke leiding volgen.

Ik vind het ook belangrijk dat de meer volwassen spirituele zoekers beseffen dat de geascendeerde meesters een grote verscheidenheid aan mensen proberen te bereiken en dat wij onze boodschap moeten aanpassen aan het bewustzijnsniveau van het publiek. Het is dus belangrijk dat je niet een beeld in jouw gedachten vormt van dat de geascendeerde meesters altijd op dezelfde manier moeten spreken of dezelfde dingen zeggen. Het is heel belangrijk dat de zoekers van tegenwoordig vermijden dat zij fundamentalistisch worden over de leringen van de geascendeerde meesters. Stap niet in de val door te denken dat de waarheid maar op één manier tot uitdrukking kan worden gebracht. Die houding heeft tot de meeste religieuze conflicten geleid, zoals ik uitleg in ‘Beyond Religious Conflict’.

Dat gezegd hebbend, wil ik nu duidelijk maken dat wij, nadat wij het Aquariustijdperk zijn ingegaan, hebben besloten dat wij niet meer specifieke organisaties of individuele mensen gaan bespreken. In dit tijdperk is het essentieel dat de mensen hun Christusonderscheid ontwikkelen en dus laten wij het aan de mensen over om hun innerlijke leiding te volgen wat betreft leringen die je kunt bestuderen en bij welke organisaties je wilt gaan. Het is echter belangrijk dat de mensen weten dat deze website niet de exclusieve bron is voor leringen van de geascendeerde meesters en dat zij zich vrij moeten voelen om andere leringen te bestuderen op grond van hun innerlijke leiding.

Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar. En het helpt niet als de mensen zo’n negatieve houding aannemen ten aanzien van organisaties in het algemeen of specifieke organisaties dat dit voorkomt dat zij de leringen bestuderen die zij nodig hebben.

Gedachte 2

Laat ik het feit bespreken dat er heel gemakkelijk negatieve informatie op het internet te vinden is en dat bepaalde mensen het tot hun levensmissie hebben gemaakt om een specifieke organisatie of persoon te bekritiseren. Als oprechte spirituele zoeker is het belangrijk dat je onthoudt dat de mensen die dat soort informatie verspreiden dan in zekere zin jouw leraren worden als je gelooft wat zij zeggen.

Slechts mensen die spiritueel blind zijn/spirituele hoogmoed hebben, geloven dat zij het pad kunnen bewandelen zonder innerlijke en uiterlijke leraren. Dus de leraar is essentieel voor jouw spirituele groei en het wordt belangrijk dat je leraren selecteert die jou in feite daarbij helpen. Slechts weinig mensen kunnen het bewustzijnsniveau van hun leraren ontgroeien, dus wanneer jij uitkiest waar jij je informatie weghaalt, is het belangrijk om na te denken over het bewustzijnsniveau dat de mensen die informatie leveren, hebben.

Lijkt het of zij het evenwichtig en harmonieus aanpakken? Wat zijn hun motieven om die informatie te delen? Hebben zij een dubbele agenda die hen voordeel oplevert? Leggen zij ook negatieve gevoelens, vooral boosheid, aan de dag? Lijkt het of zij geen verantwoordelijkheid voor zichzelf willen dragen? Schilderen zij zichzelf af als een slachtoffer dat niets aan zijn omstandigheden kan doen? Die factoren vergroten de mogelijkheid dat hun informatie bevooroordeeld en dus onbetrouwbaar is.

Ik ontken hiermee niet dat bepaalde spirituele organisaties misbruik maken van de mensen of dat bepaalde mensen geen legitieme klachten hebben. Maar door na te denken over de toon van de mensen, hun niveau van boosheid en het zich slachtoffer voelen, kun jij hun objectiviteit peilen. Je kunt gemakkelijk zien of mensen echt waarachtige zorgen uitten, terwijl anderen alleen maar bezig zijn om een organisatie of leraar te demoniseren om de verantwoordelijkheid voor zichzelf af te schuiven. Zulke mensen zou ik je niet willen aanraden om uit te kiezen als jij leraren selecteert.

Gedachte 3

Een van de thema’s die ik constant probeer over te brengen op deze website is dat je bereid moet zijn naar de balk in jouw eigen oog te kijken, dat jij de volledige verantwoordelijkheid voor jouw leven moet dragen en dat jij de situatie in jouw innerlijk moet veranderen voor jij de situatie in de buitenwereld kunt veranderen. Helaas hebben veel mensen die op zoek zijn naar spirituele leringen niet dat niveau van volwassenheid bereikt dat hen in staat stelt om de verantwoordelijkheid voor hun eigen groei te nemen.

De consequentie is onvermijdelijk dat die mensen naar een organisatie of leraar op zoek zijn die hen belooft dat zij automatisch verlost worden. Kom bij de organisatie en volg de regels op en je wordt automatisch gered. De doorsneechristen behoort trouwens tot deze categorie, maar zij zouden hevig protesteren als je hun kerken als cultus bestempelt, hoewel zij zelf maar al te graag een onorthodoxe organisatie als cultus bestempelen.

Het patroon dat veel mensen hebben, is dat zij bij een organisatie gaan met de overtuiging dat zij na enige tijd automatisch volmaakte mensen worden. Door de regels op te volgen, overwinnen zij alle problemen die zij tegenkomen zonder zichzelf te hoeven veranderen of naar zichzelf te kijken. Vroeg of laat barst die zeepbel onvermijdelijk.

Het ware probleem is dat die mensen geen volledige verantwoordelijkheid voor hun pad hebben genomen en omdat zij dat niet hebben gedaan, kan er ook niets hun schuld zijn. Zij kunnen niet toegeven dat zij onvolwassene en niet realistische verwachtingen hebben en dat zij hun aanpak van spiritualiteit moeten verfijnen. Dus moet het wel de schuld zijn van de organisatie/leraar die valse beloftes heeft gedaan en hen bedrogen heeft met diverse middelen van gedachtenkracht.

Het feit is gewoon dat niemand jouw geest kan beheersen, tenzij je dat toelaat. En als je de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf neemt, laat je niemand de macht over jouw geest overnemen. Maar het thema om andere mensen te demoniseren en van hen een zondebok maken – en hen zo als excuus te gebruiken om niet naar de balk in jouw eigen oog te hoeven kijken, heeft zich ontelbare malen in de geschiedenis herhaald. Mijn punt is, opnieuw, laat deze mensen niet jouw goeroe worden.

Gedachte 4

Als jij de waarheid over welk onderwerp ook wilt weten, probeer dan de meest objectieve bronnen van informatie te achterhalen, ga op zoek naar een persoonlijke ervaring als dat kan en zoek leiding bij jouw Christuszelf. Als je het gevoel hebt dat je niet een betrouwbare bron van informatie hebt gevonden of geen persoonlijke ervaring kunt krijgen, is er helemaal niets mis mee om je oordeel op te schorten.

Veel mensen lopen in de val door te denken dat zij een mening over alles moeten hebben, snel een oordeel vormen gebaseerd op de informatie die langs komt op het scherm van hun geest. Als spirituele zoeker wil je die val vermijden en dat doe je als jij geen oordeel vormt tot je betrouwbare informatie hebt gevonden waar jij dat oordeel op kunt baseren.

Het had een goede reden dat ik tegen de mensen zei dat zij niet moesten oordelen (Matteüs 7:1). Want de manier waarop je anderen oordeelt, is de manier waarop jij onderbewust jezelf beoordeelt.

Gedachte 5

Zoals ik zei, is iemand tot zondebok maken, zo oud als Kaïn en Abel. Een aspect daarvan is dat je een label maakt en dat label associeert met iets slechts. Je maakt vervolgens een formidabele generalisatie door te zeggen dat alle mensen slecht zijn die in dat gelabelde kader passen. Dit werd tegen de vroege christenen gebruikt, het werd door Hitler tegen de Joden gebruikt, het wordt tegen de zwarte Afrikanen gebruikt en veel andere types mensen.

Ik beschouw het woord cultus als een moderne versie van ontmenselijking. Dit woord wordt in de moderne tijd gebruikt door mensen die eropuit zijn om religieuze vrijheid en diversiteit te vernietigen. Ik raad iedere oprecht spirituele zoeker sterk aan dit woord niet meer te gebruiken en er wat over te zeggen wanneer het wordt gebruikt.

Je zou je er zelfs bewust van kunnen zijn dat zelfs een paar grote christelijke kerken het woord gebruiken van de top van de leiders tot aan de gewone leden toe. Een paar van die kerken geloven dat iedere kerk, behalve die van hen, een cultus is. Dus hebben bepaalde fundamentalistische christelijke kerken de katholieke kerk als cultus bestempeld. Veel andere mensen – vooral in de media – bestempelen alles wat niet de grote lijn volgt als een cultus.

Bedenk eens wat er 2000 jaar geleden zou zijn gebeurd als dat woord toen in gebruik was geweest. Ik zou ogenblikkelijk als een gevaarlijke cultusleider zijn bestempeld door de Schriftgeleerden en farizeeërs. Stel je eens voor hoe de sensatiepers zich had uitgeleefd als zij bepaalde daden en woorden van mij hadden ‘verslagen’: “Die Jezus denkt serieus dat hij de zoon van God is.”

Als spirituele zoeker doe je er verstandig aan om je ervan bewust te zijn dat er krachten op de wereld zijn die opzettelijk de spirituele bewustwording van de mensheid tegenwerken. Die zullen op een agressieve manier – en met alle beschikbare middelen – proberen elke oprechte spirituele leraar en organisatie te vernietigen. Tegenwoordig is het in de enigszins meer beschaafde wereld niet meer mogelijk om een ‘cultusleider’ te kruisigen. Maar veel mensen zijn door de pers gekruisigd en wie haalt hen van dat kruis als zij eenmaal het stempel dragen van dat beruchte woord ‘Cultus’? Nu, Jij wel – in ieder geval in gedachten.

Ik werd 2000 jaar geleden onderworpen aan die vorm van karaktermoord en het weerhield veel mensen ervan om naar mij te luisteren. Destijds werd dit alleen van mond tot mond verspreid en werd het niet voor het nageslacht bewaard. Tegenwoordig is het veel gemakkelijker om zulke valse informatie te verspreiden en kan het mensen voorgoed in diskrediet brengen. Veel moderne spirituele zoekers zijn bedrogen door zulke verkeerde informatie en misten daardoor kansen op spirituele groei. Veel spirituele organisaties hebben een goede functie door als voorloper van een nieuwe aanpak van spiritualiteit te dienen die foutief cultus wordt genoemd.

Gedachte 6

Als je spirituele organisaties echt goed wilt begrijpen, moet je zorgvuldig nadenken over de omslag van de dispensatie van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk. Sommige organisaties moesten de mensen helpen testen te ondergaan die zij nodig hadden om voor het Vissentijdperk te slagen. Voor die testen slagen is noodzakelijk voor je het bewustzijn van het Aquariustijdperk kunt krijgen.

Daarom waren bepaalde organisaties niet alleen ontworpen om te helpen, maar zelfs de mensen ertoe te dwingen naar de balk in hun eigen oog te kijken. Het is echter onmogelijk om een organisatie op te zetten die geen mensen aantrekt die nog niet de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf hebben genomen. Een van de belangrijkste initiaties van het Vissentijdperk is dat je die verantwoordelijkheid wel neemt, wat inhoudt dat je niet blindelings de leiders in de buitenwereld volgt of naar de regels luistert. Je moet bereid zijn om jouw eigen antwoorden binnenin jou te zoeken. Je moet bereid zijn om jouw eigen beslissingen te nemen en door dat te doen het risico te lopen dat je ongelijk hebt.

Om echt de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen verlossing, moet je begrijpen dat het ware doel van het leven is dat je moet leren om zelf te transcenderen. Zelfs een verkeerde beslissing kan een springplank voor groei worden. Wanneer de mensen dat niet begrepen hebben, worden zij vaak zo bang om fouten te maken dat zij niet meer hun eigen beslissingen willen nemen. Zij willen dat iemand anders de beslissingen voor hen neemt.

In de lagere fases van spirituele groei is het noodzakelijk dat je naar de regels in de buitenwereld luistert, omdat de levensstroom nog niet volwassen genoeg is om zijn eigen beslissingen te nemen. Maar er komt een moment waarop je bereid moet zijn verder te kijken dan de regels en naar jouw innerlijke aanwijzingen luisteren. Als je dat niet doet, worden de regels/organisatie/leringen in de buitenwereld een val die jouw groei stopt. Als de mensen eenmaal in die val zitten, moeten zij er meestal met een klap worden uitgehaald om hun groei te hervatten. Ik bedoel hiermee dat veel spirituele zoekers op het eind van het Vissentijdperk met één klap de neiging moesten loslaten om het automatische pad naar verlossing te volgen.

Wij hebben ons grote moeite getroost om de mensen te helpen die horde te nemen en hun Christusschap te manifesteren. Maar veel mensen begrepen die leringen niet en hebben die niet geïnternaliseerd en bleven willen dat anderen beslissingen voor hen namen. Wat moeten spirituele leraren met zulke studenten? Wij zouden hen kunnen afwijzen, maar dat is geen liefdevolle reactie, dus wij hebben een andere door de tijd uitgeteste methode gebruikt.

Die methode bestaat eruit dat wij de mensen confronteren met hun onwil om beslissingen te nemen door hen te geven waar zij om vragen – tot in het uiterste doorgevoerd. Dus gingen bepaalde organisaties door een stadium heen waarin de mensen heel specifieke regels kregen voor ieder aspect van hun leven. De intentie was om de mensen zo vast te snoeren met regels dat zij zich niet meer konden bewegen en dus moesten vertrekken of hun eigen beslissingen gingen nemen. Vanzelfsprekend werd die intentie niet openbaar gemaakt, want dan zou de test mislukken. De mensen moesten daar zelf achter komen.

Dit is niet de methode waar wij de voorkeur aan geven, maar aan het eind van het Vissentijdperk waren er extreme methodes nodig. Het nadeel is dat bepaalde mensen bijna fanatieke pogingen ondernamen om al die regels op te volgen en toen zij uiteindelijk onder hun – door zichzelf gevormde – spanningen afknapten, werden zij boos en gaven de organisatie en de leider de schuld ervan, die voor hen de zondebok werd om de verantwoordelijkheid af te wijzen, omdat zij vertraging op hun pad opliepen.

Ik zeg niet dat sommige mensen geen legitieme klachten hadden. Noch de leiders, noch de staf en leden van een spirituele organisatie hoeven mensen te perfectioneren. Maar als jij de verantwoordelijkheid voor jezelf draagt, laat jij NOOIT toe dat de fouten van andere mensen jou van je pad afhalen. Het is zo simpel wanneer je bereid bent om de naakte waarheid te zien.

Ik zou nog kunnen zeggen dat veel mensen niet belast werden met de regels in de buitenwereld. Sommigen hadden een evenwichtige aanpak en luisterden naar hun innerlijke aanwijzingen over die regels in de buitenwereld. Sommigen keken maar één keer naar de regels en besloten: “Als ik alles moet doen wat de organisatie aanbeveelt, kan ik dat niet allemaal in 24 uur doen. Dus ik moet doen wat goed voelt en mij over de rest niet al te druk maken.” Veel andere mensen hadden een simpeler aanpak en lieten nooit toe dat hun leven werd bestuurd door de regels of de leider. Dus zouden wij kunnen zeggen dat er bepaalde mensen waren die er letterlijk een cultusbeweging van maakten vanwege de regels, terwijl anderen een volwassen en evenwichtig leven leidden in diezelfde omgeving. Dit geldt natuurlijk ook voor vele andere spirituele organisaties die als cultus zijn bestempeld.

Gedachte 7

Het is een feit dat je in elke organisatie die een bepaalde omvang heeft, mensen tegenkomt die zijn beledigd en die naar de balk in het oog van andere mensen kijken. Je kunt die mensen heel gemakkelijk als excuus gebruiken om het stempel ‘cultus’ op een organisatie te plakken. Nogmaals, ik zeg niet dat een organisatie perfect is. Als je het positief benadert, kunnen spirituele zoekers veel leren van het bestuderen van een organisatie, waaronder veel leren over hoe het niet moet of zou moeten in het Aquariustijdperk.

De belangrijkste les die jij kunt leren door een organisatie te bestuderen is dat het doel van spirituele groei is dat jij jouw ego overwint. Het ego speelt veel subtiele spelletjes in spirituele organisaties. We zouden kunnen zeggen dat het onderliggende spelletje is dat jouw ego constant een reden probeert te verzinnen om niet het ware spirituele pad te volgen. Dus wil hij dat jij een spirituele lering of organisatie die jou kan helpen jouw ego te transcenderen, loslaat. Hij probeert constant tekortkomingen in de organisatie, de leider, de leringen of de leden ervan te vinden en dat te gebruiken om jou ermee te laten ophouden.

Gedachte 8

Hoe kiezen wij een boodschapper uit? Nu, het eerste wat je moet begrijpen, is dat het selecteren van een boodschapper geen populariteitswedstrijd is. Wij selecteren geen boodschappers vanwege hun potentiële populariteit bij de mensen of hoe zij door de media worden geaccepteerd. Integendeel, het is de bedoeling dat een boodschapper het mentale kader van de mensen aanvecht, hun vooropgezette meningen, en dus zal een boodschapper per definitie niet populair zijn.

Er bestaat geen universele maatstaf om een boodschapper te selecteren. Elke boodschapper heeft een specifieke missie die een bepaalde bewustzijnsstaat moet aanvechten en de mensen helpen die te ontstijgen. Dus selecteren wij voor elke taak de boodschapper die het meest geschikt is voor die taak. Laten wij bijvoorbeeld zeggen dat een organisatie de denkwijze van het Vissentijdperk om blindelings een leider volgen, moet aanvechten. Dan zouden wij een boodschapper moeten hebben die capabel is en bereid om dat te doen, en zelfs zover wil gaan dat hij de rol op zich neemt om te reflecteren waar de mensen mee aankomen (in een poging om de gebreken van de mensen te vergroten en die zichtbaar te maken.)

Het is ook nuttig om na te denken over het feit dat bepaalde leiders de illusie van het Vissentijdperk moesten aanvechten dat vrouwen geen spirituele leiders kunnen zijn. Om dat te doen moesten zij heel vastberaden zijn en eigenlijk veel mannelijke eigenschappen bezitten. Alleen een sterke vrouw kan de intense aanvallen waaraan vrouwelijke leiders worden blootgesteld, overleven. Maar het hoort erbij dat mensen die sterke en krachtige leiders zijn, niet zacht en zachtmoedig zijn. Dus zijn er ongetwijfeld mensen die hen als te krachtig en controlerend ervaren.

Ik zeg dat wij niet boodschappers op criteria in de buitenwereld selecteren. Wij kijken verder dan de persoonlijkheid in de buitenwereld en kijken naar de diepere geschiktheid van de levensstroom. Wanneer wij een boodschapper voor een specifieke taak selecteren, kunnen wij vaak maar uit een beperkt gebied kiezen. Een boodschapper moet de noodzakelijke eigenschappen hebben, maar ook de bereidheid in de buitenwereld om die baan te doen. Die twee komen niet altijd bij elkaar.

Het gevolg is dat wij soms een boodschapper moeten kiezen die de innerlijke eigenschappen heeft en de bereidheid in de buitenwereld, maar met bepaalde persoonlijke eigenschappen waar sommige mensen aanstoot aan nemen. Dit is acceptabel omdat jij als spirituele zoeker MOET leren om verder te kijken dan de uiterlijke schijn. Als je de boodschapper op grond van zijn of haar persoonlijkheid afwijst, toont dat aan dat jij nog niet toe bent aan de hogere fases van het spirituele pad, omdat jij moet leren om verder te kijken dan ALLE uiterlijke verschijnselen. Dit is nog een test van het Vissentijdperk waar jij voor moet slagen.

Ik kan je ervan verzekeren dat er mensen waren die mij hebben afgewezen op grond van mijn persoonlijkheid of wat zij als gebreken in mijn karakter en gedrag waarnamen. Veel christelijke kerken hebben de afgod geschapen dat ik zachtmoedig, liefdevol was en zachtjes sprak. Als je de Bijbel goed leest, wordt die mythe ontkracht. Ik was en ben een zeer sterke en krachtige persoonlijkheid met flair voor het dramatische. In feite heeft dit ervoor gezorgd dat de mensen mij in de taal van tegenwoordig als een paranoïde en egoïstische persoonlijkheid zouden bestempelen die zichzelf had vergoddelijkt en mijn discipelen in de macht had.

Gedachte 9

Er bestaat een algemene misvatting in spirituele organisaties dat de leiders van die organisaties op een of andere manier een supermens moeten zijn en volmaakt volgens een maatstaf die niemand kan omschrijven. Die misvatting werd gemaakt door de prins van de wereld door het psychologische mechanisme te gebruiken dat ervoor zorgt dat de mensen weigeren om de verantwoordelijkheid voor zichzelf te dragen. De bedoeling is altijd om je van het ware spirituele pad te halen en de duivel kan het op meer dan één manier winnen.

Veel religieuze mensen zitten vast in een staat van afgoderij van hun eigen organisatie en de leider ervan. Die denken dat hun organisatie perfect is (de enig ware religie) en dat hun leider door God is benoemd en dus wel een perfect menselijk wezen moet zijn. Dit zorgt voor de overtuiging dat zij, zolang zij maar bij die organisatie blijven en naar die perfecte leraar luisteren, automatisch worden gered. Dit is de droom om volmaakt te worden door met perfecte mensen om te gaan. Zolang de mensen dat gevoel van afgoderij hebben, kunnen zij niet op het spirituele pad klimmen en dus zijn zij dan in de macht van de krachten van de antichrist en hun eigen ego.

Zoals ik overal op deze website uitleg, moet je elke vorm van afgoderij voor een organisatie of leider overwinnen. Veel van de meer spiritueel volwassen mensen op deze planeet zijn bezig afstand te nemen van die afgoderij. Bepaalde levensstromen hebben er opzettelijk voor gekozen om – op onderbewust niveau – zich met bepaalde organisaties in te laten om die afgoderij te overwinnen. Een manier om dat te doen, is door het meemaken van een spirituele leider die overduidelijk tekortkomingen heeft, wat jou dan kan helpen om afgoderij te overwinnen.

Een duidelijk voorbeeld is het seksuele misbruik in de katholieke kerk dat veel katholieken de kans geeft om hun afgoderij van die organisatie te overwinnen. Ik zeg niet dat seksueel misbruik in enige vorm gerechtvaardigd is. Maar ik zeg wel dat de vele tekortkomingen in spirituele organisaties de positieve mogelijkheid oplevert om de mensen te helpen hun verantwoordelijkheid voor spirituele groei zelf te dragen in plaats van blindelings een leider te volgen.

Wanneer de afgodendroom van een automatische verlossing wordt vernietigd, krijgen de mensen de kans om een kwantumsprong voorwaarts te doen op hun spirituele pad. Helaas weten de krachten van de antichrist en het ego van de mensen wat er op het spel staat en zij proberen de mensen op verschillende doodlopende wegen te zetten. Een zo’n doodlopende weg is de gebreken van jouw spirituele leider te ontkennen en te weigeren om die toe te geven. Een andere doodlopende weg is dat jij werd bedrogen of misbruikt door de spirituele leider en dus was het niet jouw schuld. Zolang jij je slachtoffer blijft voelen, kun je niet het ware spirituele pad volgen. Een andere doodlopende weg is het idee dat het spirituele pad niet echt is en dat er geen echte spirituele leiders bestaan en jij dat alles dan maar aan de kant moet zetten.

Kun je begrijpen dat de duivel het zo altijd wint? Als jij dit bewustzijn van afgoderij houdt, heeft de duivel alles onder controle. Als je ontkent, heeft de duivel jou in zijn macht. Als jij je als het slachtoffer beschouwt, heeft de duivel jou in zijn macht. En als je het spirituele pad aan de kant zet, heeft de duivel gewonnen. De enige uitweg is dat jij je er totaal op toelegt om iedere ervaring gebruikt als kans om iets te leren.

Dus hoe zit het dan als jij bij een tekortschietende spirituele organisatie hebt gezeten? Jij kiest die ervaring, omdat jij er iets van wilde leren. Dus kijk niet meer naar de splinter in het oog van iemand anders en zoek naar de balk – de les – in jouw eigen psyche. Leer die les en ga door – wat de enige manier is om ervoor te zorgen dat de duivel jou in zijn macht heeft.

Denk na over mijn uitspraak: “Als de prins van de wereld komt, vindt hij niets bij mij” (Johannes 14:30). De duivel vindt niets bij jou wanneer jij nergens aan gehecht bent, wanneer jij ieder aspect van van jouw leven en psyche wilt transcenderen. Met andere woorden, iedere situatie willen gebruiken als springplank voor zelftranscendentie, is de enige manier om aan de duivel te ontsnappen en zijn pogingen om jou bij God weg te houden.

Ik probeer nu niet te zeggen wat jij moet vinden van een bepaalde organisatie of leider. Ik zeg alleen maar dat jij je eigen mening moet formuleren op grond van jouw eigen waarnemingen en innerlijke leiding. Je moet altijd je hart volgen, maar om dat te kunnen, moet je verder kijken dan de dualistische ideeën die in jouw gedachten zitten geprogrammeerd. Als jij jouw visie op een spirituele lering wilt laten kleuren door die dualistische beelden, kun je eenvoudig niet horen wat jouw Christuszelf jou in je hart influistert.

Gedachte 10

Denk er eens over na waarom de duivel de mythe heeft geschapen van een perfect menselijk wezen. Om de mensen zover te krijgen dat zij ‘de weg volgen die de mens goed toe lijkt, maar op het einde de dood wacht.” (Spreuken 14:12). Het feit is gewoon dat geen enkel menselijk wezen ooit perfect is geweest of perfect zal worden. Het concept menselijke perfectie is een leugen die bij God niet bestaat. De duivel kan deze mythe vormen om de mensen te laten geloven dat als zij als mens perfect kunnen worden, God hen wel moet redden. Dus streven de mensen naar menselijke perfectie, net als de Schriftgeleerden en farizeeërs. En je herinnert je misschien wel mijn uitspraak: “Alleen tenzij jouw gerechtigheid die van de Schriftgeleerden en farizeeërs overtreft, jij op geen enkele manier in het koninkrijk der hemelen komt.” (Matteüs 5:20).

En de duivel wint het op beide manieren. Bepaalde mensen overtuigen zich ervan dat zij perfect zijn op grond van een menselijke maatstaf en zij weigeren dan om naar de balk hun eigen oog – hun eigen oog – te kijken. Daardoor kunnen zijn niet aan hun ego ontsnappen en die houdt hen op het pad van hoogmoed. Anderen streven naar menselijke perfectie, maar beseffen dat zij altijd tekort schieten en dan krijgen zij het gevoel dat zij nooit kunnen worden gered. Zij krijgen nog vele levens waarin zij – als een ezel voor de wagen – achter de wortel die voor een neus hangt aan rennen – of zij voelen zich ontmoedigd en geven het op. Beide keren heeft de duivel gewonnen.

Reik gewoon naar de sleutel tot kennis en laat jouw Christuszelf en spirituele leraren jou verder brengen dan dit o zo menselijke spelletje. Houd ermee op om in menselijk opzicht perfect te worden – wat betekent dat je moet ophouden perfectie van andere mensen te verlangen – en in plaats daarvan de ware sleutel tot verlossing te ontdekken; “Gezegend zijn de zuiveren van hart, want zij zullen God zien”(Matteüs 5:8).