Kan een channeling hoger zijn dan het bewustzijn van de boodschapper?

ONDERWERPEN: Alle boodschappen van de geascendeerde meesters worden gegeven van een hoger niveau dan het bewustzijn van de boodschapper – boodschappen worden in woorden vertaald door het bewustzijn van de boodschapper – dit is niet beslist een probleem omdat boodschappen voor een bepaald type mensen bedoeld zijn

Vraag: Hoe wordt een boodschap van de geascendeerde meesters beïnvloed door de geest van de boodschapper en in welke mate is dat een probleem? Er zijn mensen die zeggen dat er niet iets gechanneld kan worden dat hoger is dan het bewustzijn van de channeler. Dit houdt in dat iedere channeling wordt gekleurd door de persoonlijkheid van de channeler. Ik vraag mij af of Jezus hier ook iets over kan zeggen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat ik beginnen met de uitspraak: “Er zijn mensen die zeggen dat er niet iets gechanneld kan worden dat hoger is dan het bewustzijn van de channeler. Dit houdt in dat iedere channeling wordt gekleurd door de persoonlijkheid van de channeler.” Er zijn drie reacties op deze uitspraak mogelijk:

Mensen die onder een bepaald niveau van spirituele volwassenheid zitten, zeggen dat de bewering niet klopt, of in ieder geval dat het niet opgaat voor hun channeler of boodschapper. Hun boodschapper bezit zo’n hoog niveau dat de boodschappen niet worden gekleurd. De reden dat de mensen dit zeggen, is dat zij nog op het niveau zitten van het zwart-witdenken, dus hebben zij een boodschapper nodig die onfeilbaar gezag uitstraalt. Wij, de geascendeerde meesters, zijn ons zeer bewust van deze behoefte en daarom versterken wij die indruk soms om bepaalde groepen mensen te bereiken. Daarom kunnen in diverse religies or spirituele bewegingen leringen zo worden geïnterpreteerd dat zij betekenen dat dit de enige ware religie is. Om dit te demonstreren: Merk op dat veel mensen deze website afwijzen omdat die niet het gezag heeft dat die mensen eisen.

Mensen met een hoger niveau van volwassenheid zeggen dat die bewering altijd opgaat en dat dit betekent dat geen enkele boodschapper helemaal betrouwbaar is. De reden is dat deze mensen niet meer een onbetwistbare autoriteit nodig hebben en zelf zijn gaan nadenken. De vraag is of die mensen naar het volgende niveau gaan of vast komen te zitten in het grijs denken.

Op het volgende niveau beseffen de mensen dat de bewering enigszins klopt, maar dat er een hoger inzicht is. Dus wat is hoger inzicht?

Het principe van alle deugdelijke channelings/boodschappers is dat een Wezen uit het spirituele rijk, een geascendeerde meester, een boodschap door een persoon die fysiek geïncarneerd is, geeft. Geen enkel persoon die geïncarneerd is, heeft hetzelfde niveau als de geascendeerde meesters. Dus als de boodschap uit het spirituele rijk komt, wordt die vanuit een hogere bewustzijnsstaat gegeven dan die van de boodschapper. Dus als een boodschapper niet in staat is een boodschap uit een hogere bewustzijnsstaat over te brengen, is hij/zij gewoonweg niet een goede boodschapper voor de geascendeerde meesters.

Dus zijn ALLE deugdelijke channelings/boodschappen hoger dan de bewustzijnsstaat van de boodschapper. Hoe zouden zij ooit de innerlijke kennis aan gevoelige ontvangers kunnen overbrengen dat de boodschap niet gewoon uit de geest van de boodschapper zelf komt als dat niet zo was? Kim is relatief een intelligent persoon, maar als jij echt denkt dat hij de leringen op deze website had kunnen bedenken, schat jij hem veel te hoog.

Het is echter wel waar in de bewering dat het bewustzijnsniveau van de boodschapper het type boodschappen bepaalt en begrenst. Bijvoorbeeld, in het spirituele rijk denken wij niet in dezelfde woorden en concepten die in het materiële rijk worden gebruikt en wij communiceren ook niet op die manier. Dus moeten onze boodschappen worden ‘vertaald’ uit onze taal naar de taal die de boodschapper gebruikt. Ik heb het hier niet over Engels of Grieks, maar de ‘taal’ van concepten, beelden en woorden in het algemeen.

Dat proces van vertalen wordt zonder meer door de geest van de boodschapper beïnvloed, waaronder de culturele achtergrond en zijn/haar kennis van spirituele en materiële onderwerpen. Bijvoorbeeld, ik heb verscheidene malen gezegd, dat Kim, omdat hij maar beperkte kennis heeft van gezondheid en voeding, niet de beste boodschapper is voor die onderwerpen. Hij heeft gewoon niet het ‘vocabulaire’ om mijn leringen in woorden te vertalen.

Het klopt ook dat het bewustzijnsniveau van de boodschapper en het eigen maken van spirituele concepten de boodschappen beperken die naar buiten kunnen worden gebracht. Het is mogelijk om een echte boodschapper te zijn voor je het volle Christusschap hebt en wij eisen zeker niet dat onze boodschappers volmaakte menselijke wezens zijn – omdat dat de selectie dramatisch zou verkleinen. Dus het klopt wel dat één boodschapper een hoger en juister beeld van een geascendeerd wezen zoals ik, kan geven, dan een andere boodschapper. En sommige boodschappers brengen hogere boodschappen uit dan anderen. Maar is dat echt een probleem?

Het zou heel erg constructief zijn als volwassen spirituele zoekers beseften dat de geascendeerde meesters, wanneer wij een boodschap uitbrengen, NIET proberen om een boodschap te geven die voor alle mensen is bedoeld of tot in eeuwigheid geldt. Een specifieke boodschapper hoeft niet iedereen op deze planeet te bereiken, maar wel mensen op een bepaald bewustzijnsniveau en hen verder brengen. Dus wanneer wij een boodschapper voor een specifieke groep mensen selecteren, kiezen wij iemand van wie het bewustzijn hoger, maar niet veel hoger, is dan het publiek voor wie die boodschap bedoeld is. Daardoor kan het publiek zich gemakkelijker met de boodschapper identificeren en de boodschapper kan boodschappen uitgeven die de bewustzijnsstaat van het publiek weergeven, terwijl hij hen wel hogerop brengt. Dus het feit dat de boodschapper een bepaald bewustzijnsniveau heeft – mogelijk met zowel bepaalde limieten als culturele en persoonlijke eigenaardigheden – is niet beslist een probleem.

Als de boodschapper dat wil, zal hij/zij voortdurend proberen om zijn/haar bewustzijnsstaat te verhogen, zodat wij steeds hogere boodschappen naar buiten kunnen brengen door die persoon. Dit geeft ook de doelgroep de kans om verder te klimmen dan het niveau van de eerste boodschappen. Dit groeiproces zorgt ervoor dat de boodschapper zijn persoonlijke meningen en eigenaardigheden ontgroeit. Dus is het niet juist om te zeggen: “Dit houdt in dat iedere channeling wordt gekleurd door de persoonlijkheid van de channeler.” Er bestaat geen spirituele wet die die beperkt wat door een boodschapper naar buiten wordt gebracht.

Het is heel goed mogelijk dat een boodschapper een niveau van Christusbewustzijn en niet-gehechtheid krijgt, waardoor boodschappen niet door de persoonlijkheid van de boodschapper in de buitenwereld worden gekleurd, in die zin dat de boodschappen onjuist worden of overeenkomen met de persoonlijke mening van de boodschapper. Zij worden gekleurd door de kennis, concepten en taal van de boodschapper, maar dit staat boven het niveau van de persoonlijkheid en persoonlijke meningen in de buitenwereld. Met andere woorden, het is heel acceptabel dat boodschappen worden beïnvloed door de geest van de boodschapper, zolang die maar niet verdraaid of overschaduwd worden door persoonlijke meningen en onopgeloste psychische problemen.

Je moet er ook rekening mee houden dat bepaalde boodschappen op maat zijn gemaakt voor een specifiek gehoor en dus in zekere mate zijn aangepast aan hun overtuigingen en wereldbeeld. Het is ook mogelijk dat er van een boodschapper wordt gevraagd dat hij iets zegt waar hij het niet mee eens is, maar dat bedoeld is om de mensen te provoceren en nog eens na te denken over hun overtuigingen en meningen. In feite moeten alle ware boodschappers de test doen of zij bereid zijn iets te zeggen wat de boodschapper liever niet wil zeggen.