Over organisaties die door de geascendeerde meesters worden geïnspireerd of gesponsord

ONDERWERPEN: Waarom de meesters niet over specifieke organisaties spreken – de meesters hebben veel organisaties gesponsord – de meeste zijn verstard en hebben het rechtstreekse contact met de meesters verloren – belangrijk voor hen om dat contact te herwinnen – leren samenwerken in plaats van beweren dat zij de enige zijn – de ware leringen van Jezus in ere herstellen en de mensen helpen naar Christusschap te streven

Vraag: Er zijn een aantal leringen die op veel manieren heel erg lijken op de leringen die op deze website staan. Wat is jouw mening over die kerken/ filosofieën en andere organisaties die beweren dat zij worden gesponsord door de geascendeerde meesters?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat ik duidelijk zeggen dat wij in het verleden specifieke bewegingen of leringen hebben besproken, maar wij doen dat niet meer. De reden is dat wij nu het Aquariustijdperk ingaan. En in dit tijdperk moeten de mensen hun eigen spirituele onderscheidingsvermogen ontwikkelen. Dus wij bespreken algemene trends en ideeën, maar niet specifieke leringen, organisaties, goeroes, channelers of boodschappers. Wij laten het aan de mensen over of zij onze leringen oppakken en die toepassen op de specifieke situaties die zij tegenkomen of zijn tegengekomen in hun leven. Een andere reden is dat het helemaal geen effectief gebruik van de tijd van de boodschapper is om als een soort gezaghebbende de vele mensen te evalueren die beweren dat zij met een hoger rijk communiceren, of zeggen dat zij dat doen.

Dus ik zal een paar algemene opmerkingen maken. Aan het einde van de 19e eeuw begonnen de geascendeerde meesters aan een belangrijke poging om het spirituele bewustzijn van de mensheid te vernieuwen en verhogen. Er waren nogal wat kerken of organisaties die in diverse gradaties door ons werden geïnspireerd of gesponsord, afhankelijk van de afstemming van de stichters. Daarom zie je veel overeenkomsten tussen de leringen op deze website en de leringen van diverse organisaties die de vorige eeuw door de geascendeerde meesters werden gesponsord.

Vanzelfsprekend zeg ik niet dat al die organisaties precies dezelfde leringen hadden. Er zijn een paar verschillen en niet iedere organisatie heeft een totaal zuivere of nauwkeurige lering. Desondanks zijn de overeenkomsten zo groot dat spirituele zoekers met een open geest de uiterlijke verschillen kunnen doorzien.

Wij hoopten er oorspronkelijk op dat de nieuwe organisaties die wij inspireerden of sponsorden een heel dynamische, steeds veranderende en steeds verder groeiende beweging zou worden die altijd een rechtstreekse verbinding met de geascendeerde meesters zou houden. Helaas zien wij datzelfde patroon terug bij veel van de organisaties die wij hebben gesponsord. De organisatie is heel dynamisch, als de stichter nog leeft. Maar zodra de stichter overlijdt, verliest de organisatie het rechtstreekse contact met ons en begint te stagneren. In sommige gevallen raakt de organisatie verlamd door een machtsstrijd tussen de leiders of ruzietjes over een of ander aspect van een doctrine. Vanzelfsprekend is dit niet uniek voor die nieuwe organisaties; het is met iedere religie gebeurd die de mensheid heeft gekend.

De geascendeerde meesters vinden dat de meeste organisaties die wij hebben gesponsord in diverse gradaties stagneerden. Daarom voldoen zij momenteel niet aan onze oorspronkelijke hoop of het hoogste potentieel. Zou je dat kunnen veranderen? Zeker wel, maar dat zou alleen kunnen als die organisaties zichzelf zouden openstellen voor directe instructies van de geascendeerde meesters. In de jaren (19)50 heeft één van mijn collega’s inderdaad geprobeerd om verscheidene van die bewegingen onder één vlag te verenigen. Maar de leiders van de verschillende bewegingen wilden niet hun beperkte kijk op hun eigen organisatie opgeven. Zij konden niet het grotere plaatje zien en het gevolg was dat zij niet de leiding konden accepteren die hen werd aangeboden.

Vanzelfsprekend had dit op elk moment kunnen veranderen. Een manier zou kunnen zijn dat zij echt hun eigen leringen zouden kunnen toepassen, zodat één of meer mensen in de organisatie de open deur kon worden om leiding of directe boodschappen van de geascendeerde meesters te ontvangen. Maar zij hadden ook – misschien een manier om direct contact met ons te krijgen – gebruik kunnen maken van de leringen die wij op deze websites geven. Ik zeg niet dat zij dan onder leiding van de boodschapper zouden komen te staan die ik voor deze website gebruik. Hij heeft geen ambitie om een specifieke organisatie op te zetten, te leiden of door een organisatie te worden ‘gemonopoliseerd’ en de leringen zijn inderdaad beschikbaar voor iedereen en die kan men naar goeddunken gebruiken. Dus ik zeg alleen maar dat die organisaties de leringen konden gebruiken die wij op deze website geven om zichzelf te vernieuwen en effectiever te worden bij het vervullen van hun oorspronkelijke missie.

Veel van de organisaties die wij sponsorden, werden gedeeltelijk gevormd om mijn ware leringen in dit tijdperk te brengen. Natuurlijk is dat ook de bedoeling van het maken van deze website. Dus als die organisaties de leringen die ik op mijn website geef, zouden omarmen, zouden zij inderdaad een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan mijn doel. Zoals ik overal op mijn website uitleg, is de belangrijkste boodschap die in deze tijd moet worden uitgebracht dat alle mensen het potentieel hebben om individueel Christusschap aan te nemen en dat ik een voorbeeld daarvan was in plaats van een afgod.

Zoals ik elders uitleg kan niet één persoon of organisatie die boodschap alleen brengen, dus er is grote behoefte aan dat de mensen en organisaties bij elkaar komen. Zo’n vereniging kan alleen worden gevormd door mensen die een bepaalde mate van persoonlijk Christusschap bezitten, namelijk de soort mensen waar ik het in mijn volgende verhandeling over heb. Een paar van die mensen zijn inderdaad betrokken bij de organisaties die wij hebben gesponsord, maar zij zouden meer kunnen bewerkstelligen als zij hun krachten samenvoegden over grenzen van organisaties en doctrines heen. Gaat dit gebeuren? Ik kan die vraag niet beantwoorden – menselijke wezens moeten die vraag beantwoorden.