Communiceren de geascendeerde meesters ook via paranormale mensen?

ONDERWERPEN: de intenties van paranormale mensen of mediums – een gevaarlijke spiraal – afgoderij van de goeroe – de meesters werken alleen met mensen die de verantwoordelijkheid voor zichzelf dragen – geven soms korte boodschappen door paranormale mensen

Vraag: Ik begin mij af te vragen of de praktiserende paranormale mensen en mediums ooit contact maken met geesten in het spirituele rijk, of heeft de meerderheid alleen maar met astrale geesten te maken? Wanneer je een paranormaal mens bezoekt, geven zij jou meestal boodschappen van jouw zogenaamd ware spirituele leraren en gidsen, maar ik begin mij nu af te vragen of de ware geestelijke gidsen en leraren van God ooit op zo’n manier met ons communiceren.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik heb uitgelegd, hangt dit helemaal af van de psyche van de paranormale mensen of mediums, want waarom willen mensen paranormaal of medium worden? In veel gevallen is dat omdat zij maar weinig gevoel van eigenwaarde hebben. Daarom willen zij paranormaal of medium worden, zodat anderen hun bewonderen.

In sommige gevallen geeft het gebrek aan eigenwaarde de mensen de wens om macht over anderen uit te oefenen als een onbetwistbare autoriteit, omdat men beweert dat hij/zij het enige medium is voor sommige geesten. Je ziet dat sommigen beweren dat zij exclusieve boodschappers zijn van de geascendeerde meesters, maar als je objectief naar hun psyche kijkt, zie je dat juist dit mechanisme speelt.

Elk medium of paranormale mens is op een bepaald bewustzijnsniveau. En als zij niet volledig de verantwoordelijkheid voor zichzelf dragen, worden zij medium voor de lagere geesten die hun eigen onopgeloste psychische problemen vertegenwoordigen. De geesten zullen dan de overtuigingen van het medium bekrachtigen, zodat het lijkt alsof de persoon die niet hoeft te transcenderen.

Zulke mensen zullen cliënten of volgelingen aantrekken die niet een bepaald bewustzijnsniveau willen transcenderen. En samen versterken zij elkaar en vormen een spiraal die je niet gemakkelijk kunt doorbreken. De reden is dat jij, als je eenmaal het versterken van een bepaalde bewustzijnsstaat accepteert, niet kunt zien dat die op een illusie stoelt. Hoe kun jij ooit jouw overtuigingen onderzoeken, als je denkt dat de geest die jouw overtuigingen heeft bekrachtigd, een echte geascendeerde meester is.

Dit zorgt ervoor dat de mensen het kritisch nadenken over een bepaalde leider opschorten. Wat verklaart waarom zij totaal weigeren om de onopgeloste psychische problemen of problemen met het gedrag van de goeroe te zien. Kijk maar eens naar de new age gemeenschap en zie hoeveel mensen een bepaalde goeroe verafgoden, zelfs wanneer de goeroe op een schandelijke wijze zijn of haar macht heeft misbruikt.

Dit verklaart ook waarom sommige mensen met het vingertje naar anderen blijven wijzen en voortdurend weigeren om naar zichzelf te kijken. Zij hebben de subtiele illusies die ze van de lagere geesten hebben gekregen geaccepteerd en daarom zijn zij er heilig van overtuigd dat zij Gods wet niet overtreden. En daarom kunnen zij kritiek hebben op anderen, terwijl zij totaal blind zijn voor het feit dat hun kritische bewustzijnsstaat ook een schending van Gods wet is.

Of wij ooit via paranormale mensen communiceren? Dit is een ingewikkelde kwestie en het hangt ervan af wat je bedoelt met communicatie.

Wanneer je spreekt over het geven van uitgebreide leringen zoals op deze website, is het antwoord nee. Wij werken alleen met iemand als boodschapper wanneer hij de verantwoordelijkheid voor zijn of haar bewustzijnsstaat wil dragen. De uitzondering kan zijn dat er maar een korte trainingsperiode is, omdat wij iemand de kans geven om zich voor te bereiden op het accepteren van deze verantwoordelijkheid. Maar op den duur kunnen wij gewoon niet werken met iemand die kritiek op anderen blijft uiten of anderen ergens de schuld van geeft, omdat de ervaring door de eeuwen heen heeft aangetoond dat zulke mensen hun macht gaan misbruiken, wat karma voor zowel ons als hem vormt.

Soms geven wij een korte boodschap aan iemand door een medium, paranormaal mens of channeler. Dit gebeurt echter alleen wanneer iemand niet op een andere manier te bereiken is. Met andere woorden, als iemand zijn geest had opengesteld – door bijvoorbeeld de middelen en leringen op onze website te gebruiken – hadden wij iemand direct van binnenuit een boodschap kunnen geven. Maar als iemand die opening niet heeft en op een cruciaal punt op het pad zit, kunnen wij soms een korte boodschap geven door een paranormaal mens, omdat dit demonstreert dat die persoon openstaat voor iets dat buiten zijn gewone mentale kader zit.

Begrijp alsjeblieft dat je niet moet denken dat het betekent dat ik de mensen aanmoedig om naar paranormale mensen te gaan. De wet zegt dat wanneer de student eraan toe is, de leraar verschijnt. Het probleem is dat de mensen er onderbewust aan toe zijn, maar dat hun bewuste geest er niet voor openstaat. En in zulke gevallen mogen wij ongebruikelijke wegen bewandelen om een korte boodschap door zo iemand te geven.

Vanzelfsprekend moedig ik mensen die zich van deze website bewust zijn aan om gebruik te maken van de middelen en leringen die hun innerlijke communicatie openen. Als jij, nadat jij dit antwoord hebt gelezen, nog steeds naar een medium gaat, kan ik je garanderen dat je eigenlijk alleen maar lagere geesten aantrekt. Want wij hebben jou op onze websites alles gegeven wat je nodig hebt om direct met ons binnenin jou te communiceren – zonder dat je naar een externe bron hoeft te gaan. Dat wil niet zeggen dat je niet je voordeel kunt doen met een lering in de buitenwereld. Maar je moet erkennen dat de ware bedoeling van de lering in de buitenwereld is dat die jou moet openen voor persoonlijke communicatie met ons.

De kneep is dat dit alleen maar kan nadat jij de verantwoordelijkheid voor jezelf hebt genomen. Wat betekent dat jij de bereidheid hebt om beslissingen te nemen op basis van jouw huidige kennis en bewustzijnsniveau wanneer het op persoonlijke kwesties aankomt. Tussen haakje, dit is een onderscheid dat veel spirituele mensen niet kunnen maken.