Een boodschapper zijn in het Aquariustijdperk

ONDERWERPEN: boodschapper moet neutraal zijn – de meester blaast de overtuigingen misschien wel op die de mensen niet willen onderzoeken – de meesters vertellen de mensen in het Aquariustijdperk niet meer wat zij willen horen. – hogere vereisten voor boodschappers – de boodschapper moet de epische denkwijze transcenderen – voor de waarheid zijn in plaats van tegen iets vechten – boodschapper in het Aquariustijdperk en gnosis

Vraag: Ik was verbaasd toen ik hoorde dat de geascendeerde meesters soms aan de mensen vertellen wat zij willen horen in plaats van de overtuigingen van de mensen aan te vechten. Kun je mij meer inzicht geven in waarom dit gebeurt? Ook, hoe passen de leringen over non-dualiteit in dit plaatje? Kun je wel een boodschapper zijn als je een dualistische denkwijze bezit?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Eén van de basisfeiten over channelen of openbaringen is dat de persoon die als boodschapper dient, alleen maar van nut voor ons is als hij of zij neutraal staat tegenover een bepaald onderwerp. Dus als de channeler een bepaalde wens heeft of een sterke mening, stemt hij zich gemakkelijk af op een wezen in de lagere rijken. Er zijn wezens die alles zullen zeggen wat de mensen willen horen om de aandacht van de mensen te trekken om zo hun spirituele licht te krijgen. Mijn punt is dat geen enkele persoon die zwart-wit denkt of iemand die grijs denkt, een geschikte boodschapper is.

Als spirituele zoeker moet je besluiten of je boodschappen wilt van wezens die je vertellen wat jij wilt horen – en zodoende jouw mentale kader bevestigen en het moeilijker voor je maken om verder te kijken – of dat je boodschappen wilt van wezens die jou zeggen wat je moet horen om jouw mentale kader te transcenderen. Alleen de geascendeerde meesters kunnen jou vertellen wat je moet horen, omdat wij niets van jou nodig hebben. Omdat wij in ons eigen onderhoud kunnen voorzien, hebben wij jouw licht niet nodig.

De geascendeerde meesters hebben echte de mensen wel eens verteld wat zij wilden horen, omdat wij maar één optie over hadden om uitspraken te doen die de situatie opbliezen om hem meer uitgesproken en dus zichtbaarder te maken, wanneer mensen hun geest voor een bepaalde situatie – zoals spirituele hoogmoed – hebben afgesloten. In het verleden hebben wij bijvoorbeeld uitspraken gedaan die de epische denkwijze opbliezen en de mensen het gevoel gaven dat zij de meest geavanceerde studenten op de planeet waren. Maar wij hebben dat nooit gedaan zonder ook leringen te geven die de situatie aanvechten en de mensen zo een manier te bieden om te transcenderen. Dus de test bestaat eruit of de mensen alleen aannemen wat zij willen horen en negeren wat zij niet willen horen.

Maar er heeft een verschuiving plaatsgevonden bij de inauguratie van het Aquariustijdperk. Daardoor gebruiken wij deze methode niet meer en zeggen alleen nog maar wat zij moeten horen om een referentiekader te hebben om de illusies van hun ego aan te vechten. Tegelijkertijd betekent dit dat wij geen boodschapper meer kunnen gebruiken die niet neutraal is.

Als iemand heel erg wil dat een bepaald idee waar is, wordt hij niet meer door ons gebruikt. Als iemand sterke persoonlijke gehechtheden heeft, vooral als hij van zichzelf zegt dat hij beter is dan anderen of onfeilbaar, dan kan die persoon niet meer als boodschapper worden benut. Als iemand persoonlijke wrok koestert en niet een totaal neutrale staat heeft en vergevingsgezind is naar anderen toe, kan hij niet meer als boodschapper worden gebruikt. Met andere woorden, in het tijdperk van vrijheid hebben wij boodschappers nodig die vrij zijn om onze boodschappen te ontvangen zonder enige dualistische kleuring (die zal altijd wel iets gekleurd worden vanwege de persoonlijkheid en culturele achtergrond, maar dat is niet hetzelfde als een dualistische kleuring).

Je begrijpt toch wel dat het logisch is dat je, om een goede boodschapper in het tijdperk van de vrijheid te zijn, eerst een hoge mate van persoonlijke vrijheid moet hebben? Je moet erkennen dat de epische denkwijze in het Vissentijdperk één van de belangrijkste uitdagingen was die de mensen moest overwinnen. Zodoende konden wij boodschappers gebruiken en hebben die ook gebruikt die deze denkwijze nog wel hadden. Die boodschappers mochten de leringen van hun organisatie ‘verkleuren’ met het epische idee van een strijd tussen goed en kwaad. Maar tegelijkertijd had een organisatie ook leringen die verder dan de dualistische strijd aanwijzingen gaven.

Het Aquariustijdperk wordt pas een Gouden Eeuw als de meest spirituele mensen de epische denkwijze transcenderen. Dus gebruiken wij geen boodschappers meer die deze denkwijze niet hebben getranscendeerd of een oprechte poging hebben gedaan om dat te doen. Ieder die de dualistische strijd benadrukt en mensen aanmoedigt om zichzelf te zien strijden voor het goede en tegen het kwade, is geen ware boodschapper. Je kunt geen boodschapper in het Aquariustijdperk zijn als je denkt dat jij tegen iemand of iets bent. Jij moet VOOR de waarheid zijn in plaats van TEGEN iets wat jij als een leugen met de dualistische denkwijze beschouwt.

Wij hebben in het verleden meer dan genoeg leringen gegeven die aan de mensen met de dualistische denkwijze werden aangepast en daarom richten wij ons niet meer hierop, maar op het geven van leringen voor de denkwijze van het Aquariustijdperk die wordt gebaseerd op eenzijn. Want alleen in het eenzijn bestaat vrijheid, terwijl gescheidenheid slechts gevangenschap is.

Je kunt de epische denkwijze niet transcenderen door grijs te gaan denken. Dus elke channeler die gelijkheid benadrukt zonder Christusonderscheid is net zo nutteloos als een ware boodschapper. Christusonderscheid is een wankel evenwicht van niet in één van de dualistische uitersten zitten en ook niet in het midden. Het is een kwestie van de dualistische weegschaal transcenderen en een waarheid ervaren die woorden ontstijgt. Maar als je eenmaal die waarheid kent, kun je woorden ontvangen die in ieder geval geen dualistische kleuring hebben wanneer die jouw geest passeren.

Natuurlijk is dat geen garantie dat de woorden niet een dualistische kleuring krijgen, terwijl ze door het hoofd van de lezers gaan. Maar dat is echter niet onze zorg, omdat wij de vrije wil respecteren en niet gehecht zijn aan hoe onze leringen worden ontvangen. Wij streven er gewoon naar om manieren te vinden om de weg vrij te maken en wij voelen voldoening wanneer we weten dat wij de mensen de kans hebben gegeven om de dualiteit te transcenderen. Als zij liever nog een rondje meelopen in één van de dualistische uitersten van oordelen naar de schijn of het tegenovergestelde uiterste van tolerantie zonder onderscheid, dan is dat zo.

Begrijp je echt wat ik zeg? De essentiële vraag is of jij – of jij nu boodschapper bent of student – hebt begrepen dat de Christuswaarheid elk systeem op aarde overstijgt, zelfs iets wat je in woorden kunt uitdrukken. Dus als je een voorkeur hebt om een bepaald systeem, een bepaalde filosofie in te voeren, of zelfs een houding goed te keuren, ben je NIET de open deur voor de leringen van de geascendeerde meesters. In plaats daarvan sta je open voor niet geascendeerde wezens die jouw systeem inderdaad zullen goedkeuren.

Zij doen dat juist omdat zij niet het meesterschap hebben bereikt om verder dan de dualiteit te zien en je te bevrijden van de oordelende/niet oordelende geest die de waarheid niet rechtstreeks kan leren kennen. Zodoende geloven die wezens nog steeds in de belangrijke illusie dat je de waarheid kunt leren kennen door middel van ideeën en concepten in plaats van gnosis. Zij geloven nog steeds dat jij – als subject – een object kunt leren kennen met een concept in jouw gedachten. In werkelijkheid kun je de waarheid alleen te weten komen wanneer de Bewuste Jij versmelt met het bewustzijn dat het object in het leven heeft geroepen, zodat de subject-onderwerp barrière wordt opgelost.

Iedereen kan gnosis bereiken, maar voor de meeste mensen duurt dat een poosje. De meeste mensen kunnen echter snel inzicht krijgen in de dualistische uitersten en de noodzaak om zich daardoor niet voor de gek te laten houden. Wanneer je begint te begrijpen hoe het menselijke denken de mensen eonen lang voor de gek heeft gehouden, word je terughoudender om een aards systeem een superieure status te geven en dat te gebruiken om anderen te beoordelen. In plaats daarvan begin je verder te kijken dan die systemen in de buitenwereld, zelfs verder dan woorden. En wanneer de student aan een hogere lering toe is, verschijnt de leraar inderdaad in een of andere hoedanigheid.

Bij de student die wordt verblind door de dualistische denkwijze, verschijnt de leraar van de non-dualiteit inderdaad als een mier, want die leraar bevestigt niet de epische mening van de student. Vandaar de eeuwige aansporing: “Als de leraar een mier is, sla er acht op!”