Waarom wijzen veel new age mensen Jezus af?

ONDERWERPEN: wanneer de cycli veranderen komen nieuwe ideeën op – experimenteren met nieuwe ideeën – Jezus was 2000 jaar geleden al een new age prediker – Jezus als gevaarlijke cultusleider – begrijpelijk dat vele mensen Jezus afwijzen – wijs jij Jezus af of het valse beeld van hem dat het christendom van hem afschildert? – Jezus heeft de spirituele zoekers van tegenwoordig veel te bieden – je kunt niet het bewustzijn van Aquarius ingaan zonder de lessen van het Vissentijdperk te leren – Jezus was een voorbeeld van het pad dat wij allemaal volgen – de Gouden Eeuw wordt opgebouwd uit individueel Christusschap – afgod versus voorbeeld – veel mensen op het gebied van de new age hebben het potentieel tot Christusschap – de beste manier om een beter tijdperk te brengen is door Christusschap te manifesteren – spiritueel amusement brengt de Gouden Eeuw niet tot stand – de essentie van Christusschap is onderscheidingsvermogen – stel je open, maar niet voor alles – het potentieel van de new age beweging niet gerealiseerd – kies wie jij wilt dienen – op een kruispunt staan

Vraag van Kim: Veel orthodoxe christenen wijzen alles af wat te maken heeft met de new age beweging. Het lijkt of jij niet zo’n veroordelende houding hebt ten opzichte van deze beweging, is dat juist?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dat is juist. Mijn houding ten aanzien van elk onderwerp is minder veroordelend dan die van de meeste mensen. Wanneer er een nieuwe cyclus begint, ontstaat er altijd een periode waarin nieuwe ideeën moeten opkomen. De oude orde wordt afgebroken en een nieuwe orde komt op. Het is heel natuurlijk dat er in zo’n tijd geëxperimenteerd wordt met een nieuwe benadering van spiritualiteit en religie. Dat experimenteren is heel gevarieerd en enigszins chaotisch. Dit hoort echter gewoon bij groei.

De meeste orthodoxe christenen hebben een eenzijdig beeld op de geschiedenis, vooral de geschiedenis van de vroegchristelijke beweging. Toen ik 2000 jaar geleden op het toneel verscheen, vond er op grote schaal een vernieuwing plaats in het hele Midden-Oosten. Ik was gewoon één van de vele stemmen en predikers die de nieuwe spiritualiteit predikten. Als de terminologie destijds al had bestaan, dan zouden de orthodoxe Joden mij, Jezus Christus, bestempeld hebben als een heel gevaarlijke cultusleider. Ik zei tegen de mensen dat zij hun familie in de steek moesten laten. Ik zei tegen de mensen dat zij hun bezittingen moesten opgeven. Ik zei tegen de mensen dat zij bereid moesten zijn om hun leven voor mij te geven. Stel je eens voor wat de orthodoxe christenen tegenwoordig over mij en mijn leringen zouden zeggen. Zij zouden mij ook als een radicale en gevaarlijke cultusleider hebben beschouwd.

Ik zeg nu dat ik 2000 jaar geleden niet werd verwelkomd door de orthodoxe religie. Ik voelde mij veel meer thuis bij wat je tegenwoordig de new age beweging van die tijd zou kunnen noemen. Zelfs tegenwoordig verwelkomen de orthodoxe christenen mij niet en ik zou mij veel beter thuis voelen bij de new age beweging. Helaas zeggen de meeste new age mensen dat ik ouderwets en niet meer van deze tijd ben. Dat bevalt mij niet en het is niet ten voordele van degenen die mij afwijzen.

Kim: Kun je daar nog iets meer over zeggen. Ik had dat gevoel ook toen ik jonger was en ik begrijp dat heel veel mensen jou hebben afgewezen, omdat zij teleurgesteld waren in het orthodoxe christendom.

Jezus: Ik begrijp heel goed dat veel mensen mij afwijzen. Ik begrijp heel goed waarom heel veel mensen hun religie hebben opgegeven vanwege hun teleurstelling over het orthodoxe christendom. Ik begrijp heel goed waarom heel veel new age mensen het christendom hebben opgegeven en alles afwezen wat met het christendom te maken had. Die mensen gooien echter het Christuskind met het badwater van de menselijke machtsstrijd weg.

Hoe ik ook door het orthodoxe christendom ben afgeschilderd, het feit blijft dat ik een spirituele leraar ben. Ik heb de spirituele zoekers van tegenwoordig veel te bieden. Ik heb de laatste 2000 jaar niet stilgestaan. Ik heb veel geleerd en daarom kan ik veel meer geven dan 2000 jaar geleden. Als de mensen naar mij reiken, beseffen ze al snel dat ik hen veel te bieden heb.

Veel new age mensen accepteren de voortgang van spirituele cycli, of tijdperken. Sommigen beseffen dat ik de spirituele hiërarch was van het Vissentijdperk. Zij realiseren zich ook dat ik niet de spirituele hiërarch ben in de volgende cyclus van 2000 jaar van het Aquariustijdperk. Laat ik je er echter van verzekeren dat ik nog niet klaar ben met planeet aarde. Ik heb deze planeet veel te bieden en ik wil mijn liefde en inzichten overbrengen op iedereen die het mij vraagt.

Veel mensen in de new age beweging lijken over het hoofd te zien dat de ene spirituele cyclus wordt opgebouwd op de vorige. Het Vissentijdperk moest een stevig fundament leveren voor het Aquariustijdperk. Het Vissentijdperk moest een groot aantal mensen zover brengen dat zij hun individuele Christusschap zouden accepteren en manifesteren. Dit Christusschap wordt het fundament om aan de doelen van het Aquariustijdperk te beantwoorden, namelijk dat de mensen hun rol accepteren als medeschepper met God en Gods koninkrijk fysiek manifesteren.

Veel new age mensen hebben grote dromen over een Gouden Eeuw van spiritualiteit. Zij slagen er echter vaak niet in om te begrijpen dat een Gouden Eeuw niet uit het niets verschijnt. Om de Gouden Eeuw op planeet aarde te laten verschijnen, moet er eerst een gedegen fundament liggen, namelijk de rots van individueel Christusschap. Tot dusver is dat niet gebeurd. Tot dusver hebben niet genoeg mensen het pad van individueel Christusschap geaccepteerd. Tot dusver hebben de mensen niet hun individuele Christusschap gemanifesteerd. Zodoende hebben wij nog niet het cruciale aantal mensen gekregen om de Gouden Eeuw van het Aquariustijdperk naar het materiële universum te laten zakken.

Kim: Maar het was niet gemakkelijk voor de mensen om zelfs maar iets over dat pad te weten te komen. Gezien het feit dat het orthodoxe christendom jou tot een afgod heeft verheven die niemand durft te volgen.

Jezus: Begrijp mij nu niet verkeerd. Ik erken duidelijk dat het orthodoxe christendom mij tot afgod heeft verheven in plaats van een voorbeeld van mij te maken, zoals de bedoeling was. Ik zie het tragische hiervan in. Niettemin heeft het geen zin om te lamenteren over hoe het had kunnen zijn. Het enige wat er toe doet, is dat wij vanaf dit punt verder moeten.

Heel veel new age mensen willen oprecht een nieuw tijdperk van spiritualiteit invoeren. Als die mensen willen helpen om die Gouden Eeuw te brengen, moeten zij beseffen dat dit nieuwe tijdperk pas komt als zij de lessen hebben geleerd die zij in het Vissentijdperk hadden moeten leren. Heel veel new age mensen stellen zich open voor nieuwe spirituele leringen. Waarom niet naar nieuwe leringen zoeken over mijn ware boodschap, zodat jij de lessen van het Vissentijdperk volledig kunt leren en een solide fundament leggen om naar het Aquarius bewustzijn te gaan?

De Gouden Eeuw komt pas wanneer een cruciaal aantal mensen individueel Christusschap manifesteren. Zoals ik zeg in ‘The Christ Is Born In You’ zijn er momenteel 10.000 mensen op planeet aarde die een hoge mate van persoonlijk Christusschap hebben gemanifesteerd op innerlijk niveau. Helaas herkent de overgrote meerderheid van die mensen niet hun innerlijke afstemming en durven zij het dus ook niet toe te geven en tot uitdrukking te brengen. Er zijn ook miljoenen mensen die een hoge mate van Christusschap hebben gemanifesteerd. Die mensen kunnen snel grote vooruitgang boeken als zij hun potentieel zouden erkennen en zich bezig zouden houden met het pad om hun Christusschap uit te breiden.

Zulke mensen vindt je in iedere laag van de bevolking. Veel mensen vind je bij het traditionele christendom. Veel van hen zie je bij andere religies. Veel van hen horen bij geen enkele specifieke religie of onderschrijven het wetenschappelijk materialisme. En een substantieel aantal vind je bij de new age beweging.

Deze mensen moeten van mij snel gaan beseffen wie zij zijn en waarom zij hier zijn. Ik probeer constant al die mensen te bereiken. Ik geloof echter dat de mensen in de new age beweging het meest ontvankelijk moeten zijn, omdat zij zichzelf als progressieve en spirituele mensen beschouwen.

Kim: Dus wat kunnen de new age mensen doen om de Gouden Eeuw te brengen?

Jezus: Er zitten geweldige harten bij de new age beweging en zij moeten gaan beseffen dat er geen sluiproutes zijn. Planeet aarde is een kosmisch schoollokaal. Een spiritueel tijdperk, zoals het Vissentijdperk, kun je vergelijken met één klas. Je gaat pas naar de volgende als jij voor het laatste examen in de vorige klas bent geslaagd.

Heel veel mensen in de new age geloven dat het Aquariustijdperk al begonnen is en dat de beloftes daarvan al zijn ingelost. Dit is een misvatting. Een nieuw tijdperk betekent de komst van een nieuwe bewustzijnsstaat. Die bewustzijnsstaat kan pas naar het materiële universum komen als die wordt belichaamd door menselijke wezens. Het Aquariusbewustzijn kan pas volledig afdalen wanneer een kritieke massa mensen dat bewustzijn belichaamt en dat kan pas nadat die mensen het Vissenbewustzijn beheersen. Wij zitten daar nu nog niet en een van de redenen is dat heel veel new age mensen het pad van persoonlijk Christusschap hebben genegeerd.

Ik zie heel veel goedbedoelende mensen in de new age beweging, mensen die oprecht en eerlijk de nieuwe tijd willen brengen. Maar ik moet echter eerlijk blijven en zeggen dat veel van hen een paar heel naïeve dromen hebben over hoe die tot stand moet komen. Heel veel mensen in de new age beweging hebben een beeld van de Gouden Eeuw, maar geen helder beeld van de stappen die van hier naar daar leiden. Zij zien geen systematisch pad tussen hun huidige bewustzijnsniveau en het bewustzijnsniveau van de nieuwe tijd.

Heel veel mensen zijn in een valkuil terechtgekomen, toen zij gingen geloven dat zij, omdat zij al die uiterlijke dingen doen die zij als heel spiritueel beschouwen, meehelpen om de Gouden Eeuw binnen te halen. In werkelijkheid verspillen veel van hen gewoon hun tijd aan het najagen van fenomenen als spiritueel amusement en spirituele genoegens die in principe niets te maken hebben met ware spirituele groei en verworvenheden.

Kim: Dat is nogal een harde boodschap voor veel mensen. Hoe weten zij het verschil tussen wat hen een beter tijdperk laat brengen en wat niet?

Jezus: Ik moet zeggen dat een groot deel van de mensen in de new age beweging het pad volgen dat de mens goed toe lijkt, maar aan het eind wacht de dood op hen. Ik wil dat deze mensen worden gewekt en beseffen dat zij, als zij waarachtig een nieuw tijdperk willen binnenhalen, en ik beschouw hen als mijn beste hoop om dit doel te bereiken, moeten herkennen wat er voor nodig is om dat te doen.

Het Aquariustijdperk moet op het fundament van het Vissentijdperk worden gebouwd. Dat fundament is individueel Christusschap. Niets anders voldoet. Hoeveel hoop, dromen, mooie meditatietechnieken, visualisaties, met kristallen werken, Ouija-borden, channelen of één van de duizenden fenomenen die momenteel in de new age beweging bestaan, brengt dat nieuwe tijdperk. Wat het nieuwe tijdperk wel brengt, is Christusschap en de essentie van Christusschap is onderscheidingsvermogen. Wanneer jij persoonlijk Christusschap krijgt, kun je onderscheid maken tussen wat van God komt en wat niet. Dat onderscheidingsvermogen is het fundament voor het nieuwe tijdperk.

Ik heb herhaaldelijk gezegd dat menselijke wezens de neiging hebben om van het ene uiterste naar het andere uiterste te gaan. Ik ben de eerste die toegeeft dat de meeste mensen van orthodoxe christelijke religies veel te bekrompen zijn. Veel van de mensen in de new age beweging beseffen dat het niet handig is om bekrompen te zijn en toch zijn zij op het andere uiterste overgestapt. In plaats van hun geest voor alles af te sluiten, hebben zij hun geest opengesteld voor alles wat er is. Ik zie heel veel new age mensen die aan al het nieuwe dat voorbijkomt willen meedoen, omdat het hen bezighoudt of grote beloftes doet over de wonderlijke effecten die het heeft op hun persoonlijke groei of om de planeet te redden.

Laat ik je eerlijk zeggen dat beide uitersten even onproductief zijn. Je afsluiten voor iets nieuws levert jou geen beter tijdperk op. Maar ook je geest openstellen voor alles wat voorbijkomt, niet. Veel mensen in de new age beweging worden constant beroofd van hun spirituele energie door krachten die deze energie proberen te stelen en die dan te gebruiken om de Gouden Eeuw te vernietigen.

Veel christenen zijn zo bang voor duistere krachten dat zij hun geest niet open durven te stellen voor iets anders dan het orthodoxe christendom. Helaas hebben heel veel new age mensen maar zo weinig vrees, dat zij hun geest openstellen voor krachten die hun energie stelen en hen van het ware pad van spirituele groei afhalen. Heel veel new age mensen snellen ergens naar toe waar de engelen aarzelen heen te gaan.

Beide uitersten helpen de geascendeerde meesters niet mee om het nieuwe tijdperk te brengen. Veel new age mensen geloven niet dat een letterlijke interpretatie van de Bijbel het enige pad naar verlossing is. Ik weet dat veel new age mensen christenen maar naïef vinden. Maar ik moet zeggen dat veel new age mensen net zo naïef zijn. Zij geloven dat zij, door zich met al die activiteiten om je te amuseren, bezig te houden in feite meehelpen om de Gouden Eeuw te brengen. In werkelijkheid verspillen zij alleen maar Gods energie en geven die energie aan krachten die alleen maar het nieuwe tijdperk tegenhouden.

De new age beweging heeft een geweldig potentieel om spirituele vernieuwing op deze planeet te brengen. Het zou echt een belangrijke ploeg mensen kunnen zijn die de Gouden Eeuw fysiek helpt te manifesteren. Maar ik moet je in alle openheid zeggen dat het potentieel lang niet wordt gerealiseerd. De reden is dat heel veel mensen in de new age beweging geen persoonlijk onderscheidingsvermogen hebben ontwikkeld.

Zij denken dat alles zo maar kan. Zij denken dat alles wat spiritueel lijkt, meehelpt. Zij slaan behoedzaamheid in de wind en weigeren zich aan regels te houden. Veel van hen bezitten een bepaalde arrogantie die ervoor zorgt dat zij denken dat zij het het beste weten en dat zij geen onderscheidingsvermogen of leiding van de echte spirituele leraren van de geascendeerde meesters nodig hebben. Zij wijzen onze leiding af en gaan achter de verkeerde geesten aan die hen vergezochte beloftes doen en die hen vertellen hoe geweldig zij wel niet zijn en wat een prachtig werk ze wel niet voor de planeet doen. Dit is de rebellie tegen het gezag, het ware gezag van het Christusbewustzijn ten opzichte van het valse gezag van het lagere bewustzijn.

Ik moet zeggen dat veel orthodoxe christenen de meest bekrompen mensen op deze planeet zijn. Ik moet je ook zeggen dat veel new age mensen het meest naïef op deze planeet zijn. In ‘The Christ I Born In You’ zeg ik dat menselijke wezens de vaardigheid hebben om het ongeloofwaardige te geloven waar zelfs God verbaasd over is. Die uitspraak is op veel mensen in de new age beweging van toepassing. Sommige mensen geloven de meest ongeloofwaardige dingen zonder hun persoonlijke onderscheidingsvermogen te gebruiken of zelfs maar hun gezonde verstand.

Als die mensen echt de geascendeerde meesters willen helpen het Gouden Aquariustijdperk te brengen, moet zij bewust een poging doen om persoonlijk onderscheidingsvermogen te ontwikkelen en dat uit te oefenen. Dat onderscheidingsvermogen kan alleen tot stand komen door contact te maken met jouw Christuszelf. Je kunt geen onderscheidingsvermogen ontwikkelen met het emotionele lichaam of het menselijke intellect. Dat kan gewoon niet. De emoties zullen je altijd toetrekken naar doen wat op dat moment goed voelt. Het intellect zal voor en tegen iets redeneren zonder met een vastberaden besluit aan te komen. Alleen de Christusgeest kan de schapen van de geiten scheiden en je vertellen welke ideeën, overtuigingen en activiteiten van het Licht komen en welke van lagere krachten die zich vaak in schaapskleren hebben vermomd en die zijn actief bezig om de Gouden Eeuw te vernietigen.

Nogmaals, dit is een strenge boodschap en ik weet dat die niet goed zal vallen bij veel mensen. Maar ik ben niet hier om degenen in de watten te leggen die op zoek zijn naar een meester die hen een goed gevoel geeft. Ik Jezus Christus. Ik heb geen tijd om er omheen te draaien. Om de Gouden Eeuw te laten manifesteren moet ik snel een kritieke massa mensen zoeken die hun persoonlijke Christusschap wil aannemen. Als dat gebeurt, kunnen wij de Gouden Eeuw brengen. Als dit niet binnen tien jaar gebeurt, duurt het misschien wel eeuwen voor de Gouden Eeuw kan worden gemanifesteerd.

We staan op een cruciaal kruispunt in de spirituele groei van planeet aarde. De Gouden Eeuw komt gewoon niet tot stand, als mensen blijven zitten waar zij zitten en zich bezig houden met activiteiten die hen een goed gevoel geven of het gevoel dat zij belangrijk zijn. De Gouden Eeuw komt er alleen maar als zij zich bezig houden met het ware pad dat tot persoonlijk Christusschap leidt.

Klinkt dat alsof ik in herhalingen verval? Nu, ik heb deze boodschap al 2000 jaar gepredikt en tot dusver niet de noodzakelijke reactie gekregen die deze planeet naar het nieuwe tijdperk voert. Ik moet mijzelf herhalen en ik zal mijzelf blijven herhalen tot de mensen wakker worden en beseffen dat er een waar pad is dat naar de hemel voert en dat er veel verkeerde paden elders heen voeren.

Waar wil jij heen? Waar wil jij dat het met deze planeet heen gaat? Ik hoop dat de mensen die keuze maken met hun onderscheidingsvermogen, het ware onderscheidingsvermogen dat jouw Christusschap jou wil geven op elk moment dat jij je geest openstelt en erom vraagt.

Kim: Hoe kunnen de mensen het beste dat onderscheidingsvermogen opbouwen?

Jezus: ‘Master Keys to Personal Christhood’ gaat hierover. Ik zie geen reden om hier te herhalen wat daar in staat. Dat boek is een hulpmiddel om onderscheidingsvermogen en persoonlijk Christusschap op te bouwen.