Wanneer de mensen het wel beter weten, maar het niet beter doen

ONDERWERPEN: Omgaan met verdeeldheid in de psyche – weten zonder te weten – niet klaar om de leraar te herkennen – met de epische denkwijze kan alles worden gerechtvaardigd – je hoort je innerlijke leiding niet meer – proberen om anderen te veranderen in plaats van jezelf – een keerpunt bereiken – het ego verbergt zich achter kleine dingen – je ascendeert niet als je probeert anderen te redden

Vraag: Ik denk dat veel van ons wel mensen kennen die al heel lang op het spirituele pad zijn. Zij doen alles in de buitenwereld wat door hun goeroe of organisatie wordt voorgeschreven, maar zij lijken nooit te veranderen. Er zijn gewoon bepaalde gewoontes die zij niet kunnen zien, hoewel hun lering die duidelijk blootlegt en ook zegt dat je die moet loslaten. De laatste jaren ben ik dit bij mijzelf gaan inzien, omdat er gewoon een paar oude gewoontes zijn die ik klaarblijkelijk niet kan loslaten. Dus hoe kunnen wij uit die catch-22 komen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (24 augustus 2010):

Zoals Master MORE zo graag zegt: “Als de mensen het beter wisten, zouden zij het wel beter doen.” En hoewel die uitspraak helemaal klopt, is het probleem dat de mensen zonder dat zij het weten, iets kunnen weten zonder toe te geven dat zij het weten.

Wanneer je ook nadenkt over de uitspraak van Master MORE: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar”, krijg je meer inzicht hierin. Veel mensen bekijken deze uitspraak en krijgen het gevoel dat hen op een of andere manier de kennis wordt onthouden die hen in staat zou stellen om iets beter te doen. Maar de waarheid is dat de mensen het áltijd beter weten.

Zoals de tweede uitspraak aangeeft, staat de leraar die jij nodig hebt, áltijd tot jouw beschikking. Het probleem is dat jouw bewuste geest er misschien niet aan toe is om zich open te stellen voor de leraar, omdat hij niet wil veranderen. Dus je herkent ‘diep, diep, van binnen’ wel wat de waarheid is, maar jouw bewuste geest wil niet altijd toegeven en bevestigen wat jij van binnen al weet.

De reden is dat jouw ego en de verkeerde leraren op deze wereld erin geslaagd zijn om jou de vele subtiele leugens te laten geloven die jou het gevoel geven dat jij heel goed kunt verdedigen waarom jij jouw innerlijke aanwijzingen moet negeren. Er zijn veel van die leugens, maar één van de meest succesvolle is de epische denkwijze, omdat die de mensen het gevoel geeft dat zij gedrag mogen vertonen waarvan zij ‘diep, diep in hun innerlijk’ weten dat het niet juist is. Er is in principe niets wat deze denkwijze niet kan verdedigen, waaronder het martelen en doden van mensen om hen hun ‘ketterse’ overtuigingen te laten herroepen en te voorkomen dat zij naar de hel gaan. Of zoals in dit geval allerlei vormen van vervolging van homo’s of – aan de andere kant – de hele wereld ertoe brengen om homoseksualiteit te erkennen als iets natuurlijks of iets wat zelfs de goedkeuring van God draagt.

Veel mensen zitten zo verwikkeld in die denkwijze dat zij een persoonlijke neerwaartse spiraal hebben gevormd die hen met een collectieve neerwaartse spiraal verbindt. Wanneer de mensen in zo’n spiraal gevangenzitten, zou je kunnen zeggen dat hun dagelijkse denkgeest zo’n effectieve rechtvaardiging heeft gevormd dat zij hun innerlijke leiding niet meer ‘horen’. Zij zouden die leiding nog wel kunnen horen, maar aangezien zij er volledig van overtuigd zijn dat hun daden gerechtvaardigd zijn, slaan zij daar geen acht op. In plaats van te luisteren naar de echte leraar die tegen hen zegt dat zij moeten veranderen, luisteren zij naar de verkeerde leraren die zeggen dat de andere mensen moeten veranderen. En zodoende zijn er miljoenen spirituele mensen – onder wie sommigen die het potentieel hebben om Christusschap te manifesteren – in die spiralen gezogen waarin zij proberen anderen te veranderen en – in ieder geval voorlopig – hun eigen vooruitgang een halt hebben toegeroepen. Zij zijn spiritueel zo blind dat wij hen niet kunnen bereiken; wij kunnen hen niet onderrichten.

Hoe kom je uit die spirituele blindheid? Nu, je moet eerst het punt bereiken waarop je wilt erkennen dat er verschil bestaat tussen jouw overtuigingen en daden in de buitenwereld en iets wat jij diep van binnen weet – dat jij eraan toe moet zijn om naar de leraar te luisteren, zelfs als hij iets zegt wat jouw ego niet wil horen. En als jij eenmaal in spirituele blindheid verkeert, kan meestal alleen de harde leerschool iemand op dat punt brengen. Wanneer je een moment van waarheid krijgt, en beseft dat jij niet wereldlijke dingen kunt blijven doen, dan kun je misschien gaan beseffen dat je de innerlijke leiding hebt die jou een uitweg– of liever een weg naar boven – biedt.

Die ommekeer zal precies zo beginnen als wat men beschreven heeft als een ‘klein conflict van binnen’. Het cruciale punt is of mensen bereid zijn om dit conflict van naderbij te bekijken. De waarheid is dat het maar een klein conflict lijkt, omdat je dagelijkse denkgeest nog gedeeltelijk verblind is door de goedkeuring van jouw ego. Daardoor lijkt het alsof er maar zo’n klein conflict bestaat dat het niet veel aandacht van jou hoeft. De subtiele verzoeking zit hem in de overtuiging dat het, als jij het negeert, vanzelf wel weer verdwijnt.

Laat ik jou ervan verzekeren dat degenen die echt spirituele vooruitgang boeken, degenen zijn die bereid zijn elk conflict of verdeeldheid in hun psyche te onderzoeken. En wanneer jij jouw ego begint bloot te leggen, ontdek jij dat iets wat maar een klein dingetje leek, slechts het topje van de ijsberg was – waaronder een hele superstructuur zich onder het ‘oppervlak van het water’, wat symbool staat voor de onderbewuste geest, verborg.

De mensen die zich zorgen maken over hun ascensie moeten ieder conflict en elke splitsing in hun psyche onderzoeken. Zoals de vraag aantoont, is een klein conflict al een splitsing in jouw visie, wat betekent dat jouw oog niet enkelvoudig (eenpuntig, op één punt gericht) is. En zolang dat niet zo is, vindt de prins van deze wereld iets bij jou – waardoor hij jou uit de spiraal van ascensie kan halen. Met andere woorden, je kunt pas in de ascensiespiraal stappen als jij vrede met jezelf hebt gesloten en met alle andere mensen door de epische denkwijze te transcenderen van denken dat jij andere mensen moet redden en hen de ‘waarheid’ zeggen. Met andere woorden, je komt niet in de ascensiespiraal zolang jij probeert om andere mensen te veranderen – je zoekt naar de splinter in het oog van een broeder of zuster.

Wij hebben natuurlijk al veel leringen op deze website gegeven om de mensen te helpen alle verdeeldheid in hun psyche te overwinnen en ik zou de mensen willen aanraden om met mijn verhandelingen over het ego te beginnen. Maar een aantal rozenkransen en invocaties bevatten ook diepzinnige leringen die de mensen kunnen helpen om hun innerlijke verdeeldheid te overwinnen.