We kunnen Mensen niet tegen hun Wil redden

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 juli 2005

Mijn geliefde harten, ik wil jullie graag in de vreugde van een Moederhart laten delen, de vreugde die een Moeder voelt wanneer ze ziet dat haar kinderen opgroeien, die zich als prachtige bloemen in het veld op een prachtige voorjaarsdag ontwikkelen, zelfstandig worden, echt spiritueel onafhankelijk worden, omdat ze bereid zijn deel te nemen aan wat misschien een simpel ritueel lijkt door mijn Rozenkrans voor Onafhankelijkheid gedurende deze bijna voltooide cyclus van 33 dagen op te zeggen. Als jullie eens de enorme verandering zouden kunnen zien die zich in deze vier cycli van 33 dagen de afgelopen tijd op planeet aarde heeft voorgedaan – te beginnen met de Rozenkrans van Gods Wil, de Rozenkrans van Wijsheid, de Rozenkrans van Koesterende Zorg en nu de Rozenkrans van Onafhankelijkheid. Als jullie de veranderingen konden zien, zou je dansen van vreugde, omdat je dan zou zien dat er iets heeft plaatsgevonden, wat nog nooit eerder op planeet aarde te zien was. Geheel onverwacht is er een licht zich gaan verspreiden, van Oost naar West. En opeens bestaat er nieuwe hoop in iedereen die deel van het energiesysteem van Moeder Aarde uitmaakt.

Er is een nieuw ontwaken, een nieuw gewaarzijn wordt op dit moment geboren. Niet alleen jullie inspanningen hebben dit tot stand gebracht. Al die mensen – al die zuivere harten, waar je ze maar ziet in de verschillende bewegingen en religies, zelfs ook degenen die in hun eigen persoonlijke hoekje bidden – die bereid zijn geweest hun bewustzijn voor de ware liefde van de Goddelijke Moeder open te stellen, de Universele Moeder die van al het leven houdt en die geen voorkeur heeft voor één bepaalde groep, hebben dit tot stand gebracht.

Heel veel mensen zien mij als horend bij het katholieke geloof. En hoewel ik dankbaar ben voor die katholieken die mijn hart toegewijd blijven, ben ik ook dankbaar voor de vele mensen die verder dan de katholieke vorm zijn gaan zien, die aan mij is opgelegd – omdat zij verder dan het orthodoxe model zijn gaan zien die deze laatste eeuwen aan Jezus is opgelegd.

Mijn geliefden, ik kom gewoon mijn intense dankbaarheid overbrengen aan degenen die aan dit ritueel met mijn rozenkransen hebben deelgenomen. Ah, wat voel ik veel dankbaarheid en liefde voor jullie dienstbaarheid, want als niemand die geïncarneerd is op de leringen van de geascendeerde meesters zou reageren, hoe konden wij dan veranderingen op aarde aanbrengen? Gods wet verordent dat wat op aarde gebeurt, in overeenstemming moet zijn met de keuzes die mensen uit vrije wil maken. Wij kunnen mensen niet tegen hun zin redden. We kunnen ze bij het water brengen, maar we kunnen ze niet laten drinken.

Maar als een aantal mensen, dat geïncarneerd is, ons aanbod accepteert en hun talenten vermenigvuldigt, dan begint er een licht te schijnen. Dat licht is het licht dat op een heuvel wordt geplaatst, waar het niet verborgen kan worden. En geleidelijk aan zullen steeds meer mensen de kentering opmerken die heeft plaatsgevonden en zij zullen zich afvragen wat die nieuwe energie is die er door hun wezen stroomt. En naarmate zij zich geleidelijk op die energie gaan afstemmen, kunnen zij ervan bewust gemaakt worden, kan er op het uiterlijke vlak contact worden gemaakt en kunnen zij ook zien dat er iets is wat zij kunnen doen om de Goddelijke Moeder te assisteren.

Ah, mijn geliefden, ik zal jullie meer over mijn rozenkransen vertellen en ik zal jullie meer vertellen over de geweldige nieuwe rozenkrans die wij uitbrengen. Maar nu wil ik jullie gewoon in de bovenzaal van het Hart van de Moeder verwelkomen en daarna zal ik mijn geliefde Jozef tot jullie laten spreken.