Het verschil tussen menselijke boosheid en heilige toorn

ONDERWERPEN: hogere vorm van gevoelens – proberen om de mensen te wekken in plaats van hen te straffen – menselijke boosheid blijft hangen, goddelijke ‘boosheid’ verdwijnt wanneer het aan haar doel heeft beantwoord – heilige toorn is een uitdrukkingsvorm van onvoorwaardelijke liefde – Jezus was het instrument voor heilige toorn – op het pad naar Christusschap zijn betekent niet dat je perfect hoeft te zijn

Vraag: Er zijn verslagen dat zelfs jij, Jezus boos werd. Als jij als verlichte meester, ook boosheid uitte, hoe kan er dan van ons verwacht worden dat wij niet boos worden. Inzichten of ideeën om over na te denken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik heb in een ander antwoord al ideeën gegeven over hoe je menselijke boosheid kunt oplossen.

Wanneer je menselijke boosheid ontgroeit, spreek je niet beslist in iedere situatie met een zoetgevooisde stem. Er zijn duidelijk heel veel dingen op deze planeet niet in overeenstemming met Gods wet van onvoorwaardelijke liefde. Daarom is het heel gepast om de verkeerde dingen die andere mensen doen aan te vechten en dit kan inhouden dat je sterke gevoelens uit die de meeste mensen als boosheid beschouwen. Als je echter een bepaald niveau van Christusschap begint te krijgen, kun je streng en direct spreken zonder te vervallen tot de lagere vibratie van menselijke boosheid. Je uit geen gevoelens om iemand ergens de schuld van te geven. Je uit sterke gevoelens om de mensen een schok te geven zodat zij uit hun huidige bewustzijnsstaat schieten opdat zij kunnen inzien dat wat zij aan het doen zijn niet in overeenstemming is met de wetten van God en alleen maar tot negatieve consequenties voor hen leidt.

Ik ben mij ervan bewust dat de mensen zolang zij nog in de lagere vibraties van het menselijke denken zitten dat onderscheid niet kunnen maken. Maar er is een heel duidelijk verschil in vibratie tussen menselijke boosheid en wat wij heilige toorn zouden kunnen noemen. Hoe herken je het verschil tussen heilige toorn en menselijke boosheid? Heilige toorn kan krachtig zijn, maar verdwijnt ogenblikkelijk als het aan haar doel heeft beantwoord en beïnvloedt niet permanent jouw mening of gevoelens ten opzichte van de ander. Boosheid blijft nog een poosje smeulen als een vuur dat er lang over doet om uit te gaan. Het zal je gedachten en gevoelens voor die persoon een leven lang kleuren, of in ieder geval tot je die persoon totaal vergeven hebt.

Heilige toorn is eigenlijk een uitdrukkingsvorm van de onvoorwaardelijke liefde van God, die niet weke, sentimentele liefde is zoals de meeste mensen denken. Onvoorwaardelijke liefde laat je niet een beperkt identiteitsgevoel stilstaan. Als je er dus op blijft staan om die beperkingen te houden, kan iemand die een bepaalde mate van Christusschap heeft de open deur worden, waardoor onvoorwaardelijke liefde kan worden geuit. Die onvoorwaardelijke liefde kan op een strenge manier worden geuit, om jou met een schok uit je huidige bewustzijnsstaat te halen, een bewustzijnsstaat die op den duur tot jouw eigen vernietiging leidt. Vanzelfsprekend wil onvoorwaardelijke liefde niet dat jij jezelf vernietigt en daarom wil die jou heel direct te kennen geven dat jij aan de verkeerde kant van Gods wetten staat.

Mijn punt is dat ik verscheidene malen persoonlijk het instrument werd voor die onvoorwaardelijke liefde van God die in de Bijbel staan. Die keren zijn vaak verkeerd uitgelegd als menselijke boosheid en door de eeuwen heen hebben veel mensen dit in feite als excuus gebruikt om hun eigen menselijke boosheid te uiten. Dat is jammer, omdat het verhindert dat de mensen de oorzaak van hun menselijke boosheid oplossen en dan naar een hoger bewustzijnsniveau opklimmen.

Ik geef wel toe dat ik ook af en toe menselijke boosheid uitte en één voorbeeld daarvan is het vervloeken van de vijgenboom, zoals elders wordt uitgelegd. In tegenstelling tot de idolate overtuigingen die heel veel christenen hebben, was ik geen perfect menselijk wezen en had ik nog niet ieder aspect van mijn psychische problemen opgelost voor mijn kruisiging. Ik had dat punt wel kunnen bereiken als ik een beetje meer tijd had gekregen, maar omdat er dingen gebeurden, heb ik niet ieder aspect van mijn psychische wonden en blokkades voor mijn kruisiging kunnen helen.

Wees je echter ook bewust van de neiging die de verkeerde leraren hebben om te proberen jou te laten denken dat als jij een spiritueel persoon bent, volmaakt moet zijn volgens een maatstaf die niemand duidelijk kan omschrijven. Mijn missie 2000 jaar geleden was niet gemakkelijk. Ik had een moeilijke tijd, omdat ik menselijke emoties voelde en uitte. Jouw missie tegenwoordig is ook niet gemakkelijk, dus het is logisch en normaal dat er tijden zijn dat je menselijke emoties voelt.

Maar als de situatie over is, laat ik de emoties los. Met andere woorden, op weg naar Christusschap kun je nog wel wat menselijke emoties hebben. Het is geen teken dat iemand zich op het pad naar Christusschap bevindt, omdat hij volmaakt is of nooit menselijke emoties heeft en uit. Het is een teken als iemand snel de emoties kan loslaten en verdergaan met zijn of haar missie. Je laat je niet door je emoties leven; je laat ze op hun beloop en dan kom je weer op koers te liggen.