Om jezelf te vergeven moet je God vergeven

ONDERWERPEN: God vergeven dat hij jou heeft geschapen en vrije wil heeft gegeven – jouw relatie tot God oplossen – hoe je Christusschap tot uitdrukking brengt

Vraag: Veel christenen gaan door het proces van zichzelf vergeven. Wanneer komen wij bij stap 2 – het vergeven van anderen? Toen Jezus zei van ‘Vader vergeef het hen…’, gaf hij ons toch het VOORBEELD van hoe wij de oorspronkelijke zonde (veroordeling) kunnen overwinnen?

Ben ik de enige die dat ‘ziet’? Ben ik bestemd om deze WAARHEID naar het massabewustzijn van de mensheid te brengen? Krijg ik hulp om deze missie te volbrengen? Moet ik het loslaten en God ervoor laten zorgen om de waarheid over Zijn waarschuwing te verspreiden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je hebt gelijk dat veel mensen het proces meemaken van zichzelf vergeven. Het basale feit is dat je anderen niet kunt vergeven voor jij jezelf hebt vergeven, maar jij kunt jezelf niet vergeven tot je God vergeven hebt. Als er één les is die ik graag zou willen dat de mensen uit de Bijbel halen, is het dat de geschiedenis van de mensheid als een proces kan worden beschouwd waarin de mensen hun relatie tot God uitwerken.

De oorspronkelijke zonde was de scheiding van God. Sindsdien hebben wij, de geascendeerde meesters, veel religieuze en spirituele leringen uitgebracht in een poging om de mensen te helpen om dat gevoel van gescheidenheid te overwinnen. Zoals Moeder Maria in haar verhandeling over dankbaarheid echter uitlegt, kunnen de mensen alleen maar nader tot God komen wanneer zij Gods vergeving accepteren.

Om Gods vergeving te accepteren moet je God vergeven dat hij jou heeft geschapen, jou vrije wil heeft gegeven, jou fouten te laten maken en die fouten aan het licht te brengen. Alles in jouw leven draait om jouw relatie tot God, die eigenlijk jouw relatie tot jezelf is, wat jouw spirituele zelf, jouw spirituele bron, inhoudt. Jij probeert de relatie van jouw geïndividualiseerde bewustzijn, verankerd in jouw levensstroom, met de bron waaruit die geïndividualiseerde bewustzijn voortkwam, wat God inhoudt, uit te werken. De invocaties zijn krachtige hulpmiddelen om jou te helpen vrede met God te sluiten.

Het klopt dat mij oproep om iedereen te vergeven een oproep is om de mensen hun relatieve oordelen te laten varen die uit het menselijke denken ontstaan. Het klopt ook dat maar weinig mensen dit feit hebben begrepen. Jij bent daar één van, maar niet de enige. En als je zoekt, vind je ook anderen. Omdat jij deze waarheid hebt ingezien, heb je zeker het potentieel om een boodschapper van die waarheid te worden en die naar de mensen te verspreiden. Je krijgt ook inderdaad hulp om deze boodschap te verspreiden. Luister gewoon naar mijn aanwijzingen met een open geest en hart. Ik raad de oefening voor innerlijke afstemming aan bij iedereen die meer innerlijke leiding wil.

Je moet altijd loslaten en God het laten doen, maar dat betekent niet dat jij een passieve gemoedsgesteldheid moet krijgen, omdat je wacht tot een bron van buitenaf de volmaakte oplossing geeft. Mediteer op mijn uitspraak dat mijn Vader tot nu toe werkt en ik ook. Mediteer op mijn parabel over de talenten. God geeft je bepaalde talenten en hij wil niet dat je die in de grond begraaft, wat betekent dat hij niet wil dat jij wacht op een kracht van buitenaf of een situatie in de buitenwereld voor jij jouw talenten kunt gebruiken.

Hij wil dat jij begint met wat je hebt en vermenigvuldigt wat je hebt gekregen en dan vermenigvuldigt God wat jij op het altaar legt. Ik raad je aan om de verhandeling over de 10.000 mensen te bestuderen die eraan toe zijn om Christusschap te manifesteren. Ik raad je ook aan om te bestuderen en na te denken over hoe jij bij deze onderneming past. Je hebt deze planeet veel te bieden en de sleutel is om eerst het koninkrijk der hemelen te zoeken, wat het Christusbewustzijn inhoudt. Dan zal al het andere eraan toegevoegd worden in de vorm van innerlijke leiding die je helpt in te zien hoe jij de beste bijdrage kunt leveren.

Ik raad iedereen die het gevoel heeft dat hij een missie in het leven heeft, aan om ‘The Christ Is Born In You’ en ‘Master Keys to Spiritual Freedom’ te lezen.