Geen enkele magische sleutel kan jouw Christusonderscheid geven – het is een kwestie van oefenen

ONDERWERPEN: geen toverformule – oefening is nodig – wees bereid om het fout te hebben – het verlamt je als je bang bent om fouten te maken – angst blokkeert onderscheidingsvermogen – wanneer je angst om fouten te maken groter is dan jouw liefde om het juist te doen – de meesters kunnen geen mensen helpen die het niet willen proberen – creativiteit kan je niet van te voren bepalen – je moet durven experimenteren

Vraag: Hoe kun je het best Christusonderscheid op het innerlijke pad ontwikkelen, als je dat wilt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Volg mijn cursus in Christusschap. Die is speciaal met die bedoeling opgezet. De leringen, de oefeningen, vormen samen de beste manier die momenteel tot je beschikking staat om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.

Er bestaat geen toverformule – geen magische sleutel die ik jou kan geven die jou ogenblikkelijk onderscheidingsvermogen geeft. Het is echt een kwestie van oefening baart kunst. En om onderscheidingsvermogen te oefenen, moet je bereid zijn om het fout te doen. Want als jij niet iets fout wilt doen, kun je niet leren hoe je het goed moet doen.

En dus moet je elke vaardigheid die je hebt, gebruiken om ermee te experimenteren en vervolgens te leren van die experimenten – zonder jezelf te veroordelen omdat jij iets fout hebt gedaan. Heel veel mensen, heel veel spirituele studenten, zijn eigenlijk bang om onderscheidingsvermogen uit te oefenen. Want zij zijn zo bang dat zij zich op lagere energie afstemmen, dat zij hun onderscheidingsvermogen niet gebruiken. Maar hoe kun je leren lopen als je niet oefent? Niemand – geen één baby op aarde – is ooit gaan staan en liep meteen weg toen hij dat voor het eerst probeerde. Niemand heeft in één tel onderscheidingsvermogen geleerd – dat kan niet.

Sommige spirituele studenten zijn zo bang geworden dat zij door de paranormale of de verkeerde hiërarchie worden beïnvloed dat zij niet durven oefenen met hun onderscheidingsvermogen. Dus beperken zij zich tot een specifiek mentaal kader waar zij niet uit kunnen komen tot zij het op een bepaald moment in de toekomst besluiten te proberen (T-R-Y).

TRY staat voor Theos Rules You en niemand kan vooruitgaan op het spirituele pad zonder iets te proberen dat verder gaat dan je tot nu toe hebt gedaan. Dus waarom heb je het niet geprobeerd? Nu, dat kan alleen maar uit angst zijn en zolang jij bang bent, kun jij geen onderscheid maken.

Want als jij zo bang bent om iets fout te doen dat je banger bent om iets fout te doen dan dat je iets graag goed doet, zit jij in een catch-22. En de enige manier om die catch-22 te doorbreken, is door jouw wil, jouw bewuste wil, te gebruiken om het besluit te nemen dat je het wilt proberen. En zelfs als jij een fout maakt, leer je ervan en ga je weer verder en je vraagt de geascendeerde meesters – op welke manier je ons ook waarneemt – om jou te helpen met dat onderscheidingsvermogen – en wij doen dat ook.

Maar jij moet bereid zijn om jouw talenten te vermenigvuldigen. Want wij mogen niemand helpen die zijn talenten niet vermenigvuldigd. Wij moeten je dan laten zitten, tot je besluit jouw bewustzijn te verhogen door te experimenteren, door medeschepper te zijn.

Wat houdt het in als je medeschepper bent? Het betekent dat je experimenteert. Creativiteit laat zich niet van te voren bepalen. Dat komt spontaan. En alleen de mensen die in angst gevangenzitten, willen van te voren de garantie dat zij – als zij gaan staan en proberen te lopen – niet vallen. Nu, geen enkele baby heeft ooit die garantie gekregen – en geen enkele spirituele student krijgt die ook, dat zij, als zij proberen onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, geen fouten gaan maken.

En dus zie je dat er in potentie goede studenten van de geascendeerde meesters zijn, die vastzitten in die catch-22 waarin zij hun onderscheidingsvermogen niet durven te gebruiken. En dus niet eens naar een nieuwe lering durven te kijken, want zij hebben al besloten dat die paranormaal moet zijn of van de verkeerde hiërarchie afkomt.

Maar je kunt geen onderscheid maken met de analytische geest – je kunt alleen maar met je hart onderscheid maken. Maar je moet jouw hart gebruiken en dat kun je niet gebruiken als je er niet naar wilt kijken. Het lijkt op de situatie in de film ’Charriots of Fire’, waarin de renner tegen zijn vriendin zegt: “Als ik niet kan winnen, ga ik niet rennen.” En zij dan zegt: “Als jij niet rent, kun je niet winnen.”