Het overvloedige leven in jouw bewustzijn leiden

ONDERWERPEN: Er doemt altijd wel een of andere ramp op – altijd een excuus om Christusschap uit te stellen – besluit dat het overvloedige leven in jouw leven bestaat – denk na over de rol die jij hebt besloten te spelen – de les die de mensen moeten leren over geld – de gokeconomie werkt niet – iets voor niets leidt tot een crisis – een fundamentele verandering maakt de dingen alleen maar erger – maak je los van dat bewustzijn

Vraag: Zou je wat kunnen vertellen over hoe je moet leven alsof het overvloedige leven er nu al is, zelfs al zien wij om ons heen dingen opdoemen, zoals een oliecrisis. Hoe moeten wij dan auto’s kopen, hoe moeten we dan wonen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je leeft alsof het overvloedige leven er al is. En je kijkt niet om je heen naar de negatieve dingen. Je richt je op de positieve dingen. Je moet jezelf de eeuwenoude vraag stellen: “Is het glas halfvol of halfleeg?”

Mijn geliefden, als je naar de geschiedenis van deze wereld kijkt, zie je dat er altijd wel een ramp opdoemt die de mensen als excuus gebruiken om nu niet hun Christusschap te manifesteren. En zodoende de gebeurtenis in de buitenwereld gebruiken om te zeggen: “O, ik kan de Christus niet zijn wanneer deze crisis opdoemt, dus moet ik mijn Christusschap maar uitstellen tot ergens in de toekomst” – de tijd die nooit komt, want de acceptabele tijd is altijd NU.

Dus hoe kun je leven alsof het overvloedige leven zich al heeft gemanifesteerd? Door te beslissen dat in jouw wereld, op jouw planeet, het overvloedige leven manifest IS. En daarom accepteer je niets dat een mindere manifestatie van die werkelijkheid is. Want je accepteert alleen maar dat het overvloedige leven bestaat.

De macht van de vrije wil is de allerhoogste wet op deze planeet. Als je beslist dat je het overvloedige leven wil manifesteren en als jij dat accepteert, nu dan moet het wel manifest zijn. Maar als je weifelt, als je twijfels hebt, als jij door de wereldomstandigheden wilt geloven dat je het overvloedige leven niet kunt krijgen, nu dan krijg je het niet, omdat je niet het besluit kunt nemen dat het al zo is.

En zo zie je dat sommige mensen de wereldomstandigheden als excuus gebruiken om geen verantwoording te nemen voor hun eigen bewustzijnsstaat, zich als slachtoffer beschouwen van omstandigheden die schijnbaar zo ver buiten hun persoonlijke invloed liggen dat zij die onmogelijk zouden kunnen veranderen. En zo krijgt hun ego het perfecte excuus om te zeggen: “O, je kunt de Christus nu niet zijn, omdat je het slachtoffer bent van die of die situatie.”

Dus je moet beslissen of je de rest van je incarnatie in angst en twijfel wilt leven, of dat je wilt leven in het innerlijke eenzijn dat het overvloedige leven is. Zoals ik heb uitgelegd, kan het leven op aarde worden vergeleken met een spel waarin alle mensen verschillende rollen spelen. De meest mensen denken dat ze zijn gedwongen om een bepaalde rol te spelen, maar de waarheid is dat elke persoon zijn of haar rol heeft gekozen door te kiezen wat jij in het vat van het zelf laat doen.

Alles wat je op de materiële wereld ziet, is een manifestatie van ideeën op de hogere niveaus van je geest. Wanneer jij je aandacht op iets richt, komt het onderliggende bewustzijn jouw geest binnen, waardoor je dat op het Ma-terlicht projecteert en zodoende onvermijdelijk je toekomstige materiële omstandigheden schept.

Planeet aarde is een schoollokaal waarin mensen – wanneer ze niet naar hun spirituele leraren luisteren – leren door de materiële omstandigheden te ervaren die hun bewustzijnsstaat uitvergroot. De globale les die de mensheid moet leren, is dat jij als je jouw materiële omstandigheden wilt veranderen, moet beginnen jouw bewustzijn te veranderen – door de balk – jouw ego – uit je eigen oog te halen.

Mijn punt is dat mensen in veel gevallen deze lessen pas leren wanneer er een of andere materiële, fysieke ramp gebeurt die hen dwingt toe te geven dat er iets niet werkt en zij dus zelf moeten veranderen. De vraag is alleen welke ramp mensen in het leven roepen voor zij hun lessen kunnen leren.

Tegenwoordig moeten mensen een les leren over geld, wat in principe inhoudt dat je geld niet van de echte waarde, wat goederen en diensten inhoudt, kunt loskoppelen. Als iedereen bereid is om het leven een dienst te bewijzen – te werken aan het laten toenemen van de totale hoeveelheid overvloed in het fysieke spectrum – vermenigvuldigen zij hun talenten en zal de economie gestaag groeien en de overvloed voor iedereen neemt dan toe.

Maar het menselijke ego is niet bereid om deze dienst te bewijzen, want hij wil iets voor niets. Dit geldt vooral voor de machtselite die wil dat de mensen voor hen werken, zodat zij van hun privileges en macht kunnen genieten. Wanneer de mensen dit toestaan, kun je een economie vormen die wordt gebaseerd op hebzucht – de ‘iets voor niets’-houding – en dat zal in feite de totale hoeveelheid overvloed voor iedereen verminderen. Zo’n economie heeft tegengestelde krachten ingebouwd die inflatie opleveren, die onvoorwaardelijk tot economische crises in verschillende vormen leidt.

Voor de meeste mensen is dit een economie die wordt gebaseerd op hetzelfde bewustzijn dat tot gokken aanzet. De kans bestaat om veel geld te verdienen met een kleine investering, maar de onvermijdelijke metgezel is de kans om enorm te verliezen – je kunt het ene niet van het andere scheiden, dus rolt de dobbelsteen van tijd tot tijd voor jou de verkeerde kant op. Natuurlijk zit er ook een machtselite achter de façade die geld verdient, zowel wanneer de economie groeit als wanneer die krimpt, dus ze hebben er belang bij om hausses en fiasco’s te creëren. Beide kunnen gedijen, omdat geld is losgekoppeld van de echte waarde, die het mogelijk maakt om geld te verdienen zonder het leven een dienst te bewijzen.

Om een Gouden Eeuw te laten manifesteren, is het noodzakelijk dat mensen de keus maken om naar de Goddelijke economie terug te keren die wordt gebaseerd op tijdloze principes. Wat is er voor nodig om mensen hun les te laten leren en die keus te maken? Hoeveel economische chaos is er nodig om de mensen daarvan bewust te maken? Ik kan die vragen niet beantwoorden, maar ik kan wel zeggen dat de mensen tegenwoordig altijd naar de regering kijken om hen ‘uit de ellende te halen’, wat in principe hetzelfde is als een bloedende patiënt verdoving te geven zonder zijn wonden te verbinden. Zolang mensen proberen een fundamentele verandering in de economie uitstellen – om de tijdelijke pijn te ontlopen – zal het er alleen maar slechter op worden.

Mijn globale punt is dat jullie, als spirituele mensen, goed in gedachten moeten houden dat niets wat op aarde gebeurt uiteindelijk echt of permanent is. Als jij dus jouw bewustzijn verhoogt en de lessen leert die je moet leren, je jouw bewustzijn niet afstemt op het collectieve bewustzijn. Dan hoef jij de situaties niet mee te maken die de meeste mensen moeten ervaren. Je kunt er boven blijven staan en door leiding bij je Christuszelf te zoeken weet je wat je moet doen om te vermijden dat je in een economische crisis wordt meegesleept.

Met andere woorden, als je eerst werkt aan het verhogen van je bewustzijn, hoef je die lessen niet te leren door de materiële omstandigheden mee te maken. Je kunt op deze wereld leven zonder in één van de neerwaartse spiralen te worden meegezogen die door het beperkte bewustzijn van grote groepen mensen worden gecreëerd. Je kunt op de wereld zijn, maar niet van de wereld.

Neem in overweging dat er in een bepaalde periode misschien een grote ramp op één deel van de wereld gebeurt, terwijl de mensen in andere delen leven alsof er niets aan de handhaaft is. Er waren bijvoorbeeld mensen die nauwelijks de effecten van de Tweede Wereldoorlog hebben gevoeld. Wat ik nu zeg, is dat het bewustzijn een zelfs nog grotere barrière is dan geografische grenzen. Dus maak je los van dat bewustzijn en wees een apart volk – uitverkoren door God.