De kruiperige Opperheren van de Machtselite

ONDERWERPEN: kruiperige vormen in het astrale rijk – van onderwerping naar van de machtselite de zondebok maken – je volledig van jouw verantwoordelijkheid bewust worden – de waarheid in jezelf vinden in plaats van samenzwerende websites te raadplegen – je strijdt niet tegen de machtselite – je probeert het collectieve bewustzijn te verhogen

Vraag: David Icke heeft het vaak over kruiperige opperheren die eigenlijk de machtselite manipuleren. Ik denk dat hij waarschijnlijk naar de wezens in het astrale rijk verwijst. Ik zou ook graag willen weten wat jij daarvan vindt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is waar dat er wezens in het astrale rijk, in het emotionele rijk, zijn die vaak de gedaante van dieren aannemen, waaronder kruipende vormen. Maar ik wil hier liever niet op ingaan, omdat je, als je deze website goed bekijkt, ziet dat ik een evenwichtige lering naar voren probeer te brengen. En – hoewel het concept waar jij over spreekt enigszins op werkelijkheid stoelt, en het feit dat sommige mensen de vaardigheid bezitten om te zien wat er zich in het emotioneel rijk afspeelt –het is wel een concept dat voor veel mensen zo vreemd is dat ik het niet constructief vindt om dit soort dingen op de website te verspreiden.

Wij zijn ons er heel goed van bewust dat de mensen de machtselite meer moeten gaan erkennen. Maar dat hoeft niet op een onevenwichtige manier, waarbij de mensen van het ene uiterste van totale onderwerping en onwetendheid overstappen op het tegenovergestelde uiterste door van de machtselite de zondebok te maken, de haat op te bouwen die ervoor zorgt dat zij denken dat zij, als zij de machtselite doden, al hun problemen oplossen. Want wij willen graag dat de mensen de middenweg vinden, waardoor ze worden gewekt, zodat zij de totale verantwoordelijkheid voor zichzelf dragen en beseffen dat hun eigen bewustzijnsstaat de machtselite in het leven heeft geroepen en zo lang macht over hen liet hebben.

Daarom wil ik niet dat de spirituele mensen zich verdiepen in de meeste van die samenzwerende websites. Want hoewel vele wel elementen van de waarheid bezitten, worden die vaak op zo’n onevenwichtige manier gepresenteerd dat het de spirituele mensen niet helpt als zij de waarheid daar gaan zoeken, in plaats van elders.

Wij willen graag dat alle spirituele mensen op een punt komen waarop zij niet meer de waarheid buiten zichzelf zoeken, want die kunnen zij in de allereerste plaats in zichzelf vinden. Zodat de buitenwereld niet echt een bron van waarheid is, maar hen slechts helpt om zich op hun eigen Christuszelf af te stemmen en de sleutel tot kennis in hun hart te gebruiken om de Geest van waarheid in hun hart te ervaren die zich niet in woorden laat uitdrukken. En dus wil ik niet graag dat de mensen de AskRealJeus website als een kruk gebruiken en denken dat zij de waarheid op deze website kunnen halen. Maar in werkelijkheid probeer ik – steeds maar weer opnieuw – de mensen te helpen om de waarheid in zichzelf te vinden en de Geest te ervaren, want er zijn geen woorden die de totaliteit van de Geest kan inkapselen.

Jullie die de spirituele mensen zijn: Hecht je niet aan fysieke verschijnselen of raak erdoor verblind. Kijk verder en besef dat je NIET tegen een specifieke groep mensen in de machtselite strijdt. Je probeert de mensen te helpen om een specifieke bewustzijnsstaat te overwinnen. Dat is jullie taak – een transformatie in bewustzijn. En wanneer je eerst het koninkrijk van God zoekt, wat een transformatie in bewustzijn is, dan worden alle andere dingen, waaronder een fysieke verandering in de samenleving, jullie ook gegeven. Dus raak als spirituele mensen niet betrokken bij de vragen die de geest van degenen die niet spiritueel ontwaakt zijn, bezighouden. Blijf uit de buurt daarvan en richt je op de transformatie in bewustzijn.