Hoe studenten zo gehecht kunnen zijn aan een menselijk label dat het hun relatie met een spirituele leraar blokkeert

ONDERWERPEN: hoe reageer je wanneer één spirituele lering jouw overtuigingen aanvecht? – alle mensen hebben een paar beperkende overtuigingen – jij hebt ook een beperkt identiteitsgevoel – het spirituele pad gaat over het loslaten van die beperkte identiteit en herboren te worden met een spirituele identiteit – deze website heeft leringen voor een groot scala van studenten – een hele website verwerpen vanwege één lering – ontkenning van een lering – een poosje hier en daar wat rondneuzen – de mensen iets voorleggen of hen tot iets aanzetten – groei is niet een kwestie van achterover hangen – wil je wel een vraag stellen als je niet wilt dat de overtuigingen die je momenteel hebt, niet worden bevestigd? – dood de boodschapper niet – de labels transcenderen die de mensen op zichzelf plakken – vermijd dat je gehecht raakt aan een probleem of label – moet de onbewuste keuzes die jou beperken blootleggen – de liefde vinden die menselijke relaties overstijgt – moeilijke omstandigheden kiezen om jouw lessen te kunnen leren – de leraar kan een situatie niet voor je weghalen – de leraar geeft jou geen speciale behandeling

Vraag: Meester Jezus, ik ben Adam en ik heb verscheidene vragen voor jou. Als je ze zou kunnen bespreken, zou ik daarvoor dankbaar zijn.

Ik ben homoseksueel – in dit leven is dat tenminste mijn seksuele oriëntatie. Ik heb deze oriëntatie niet bewust gekozen – vanaf mijn vroegste jeugd voel ik me seksueel aangetrokken tot mijn eigen geslacht en het voelt als een echt deel van wie ik ben, mijn seksuele identiteit. Jouw leringen op askrealjesus zijn meestal heel liefdevol, maar wanneer je spreekt over homoseksualiteit (en je bewering dat God dat niet heeft geschapen en dat God het niet goedkeurt) lijk je erg streng, niet erg liefdevol.
Je hebt gezegd dat wanneer een Geascendeerd Wezen informatie laat doorsijpelen door een niet-Geascendeerd Wezen, zoals de persoon waar jij informatie door geeft, die informatie niet altijd correct is. Je hebt ons gewaarschuwd om niet altijd alles te geloven wat door een kanaal komt, zelfs dat van jou. Is het mogelijk dat jouw informatie over homoseksualiteit niet juist is? Dat homoseksualiteit niet onnatuurlijk is en niet van God komt, zoals je te kennen hebt gegeven, maar dat jouw informatie een vooroordeel is van jouw kanaal?
Ik moet, met droefheid in mijn hart, zeggen dat ik vind dat heel veel van je leringen lijken te kloppen, maar wanneer het op homoseksualiteit aankomt (en je gebrek aan mededogen) mijn hart heel zwaar wordt. Je lijkt zoveel om mensen te geven die de meeste menselijke situaties meemaken, maar wanneer het aankomt op homoseksuelen, lijkt het of jij maar heel weinig vriendelijkheid bezit, behalve dan dat je zegt dat wij uit het evenwicht zijn en het tegen Gods Wil ingaat en dat wij het moeten loslaten. Je hebt woorden gebruikt als perversie en gezegd dat homoseksuele mensen hun liefde alleen maar achter gesloten deuren tot uitdrukking mogen brengen – dit zijn termen die mensen gebruiken om haat en discriminatie tegen homoseksuele mensen te rechtvaardigen.
Op bewust niveau weten homoseksuele mensen (waaronder ikzelf) dat zij er niet voor gekozen hebben om homoseksueel te zijn – wij weten alleen maar dat dit de manier is waarop wij liefhebben en we willen niemand schade toebrengen. Wat moeten homoseksuele mensen dan doen? Alleen leven in liefdeloze levens, omdat homoseksueel zijn tegen Gods Wil is? Zoals je ongetwijfeld weet, hebben veel mensen gebeden of hun homoseksualiteit bij zou kunnen worden weggehaald of ‘bekeringstherapie’ hebben gedaan, zonder succes. Zou het kunnen zijn dat je het verkeerd hebt over dit onderwerp? Ik stel deze vragen met het nodige respect en liefde in mijn hart voor jou Jezus, die ik heel erg nabij voel.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Mijn geliefde broeder, ik respecteer je om wat je hebt geschreven en jouw zorgen in de openbaarheid te brengen. Ik dank jou dat je mij de gelegenheid geeft om een onderwerp te bespreken dat grote consequenties heeft voor hoe iedereen, niet alleen homoseksuelen, die op deze website reageert. Je brief werpt veel vragen op, maar laat ik proberen om mij op de belangrijkste te richten. Om te beginnen kijken we eens naar jouw woorden:

Ik moet, met droefheid in mijn hart, zeggen dat ik vind dat heel veel van je leringen lijken te kloppen, maar wanneer het op homoseksualiteit aankomt (en je gebrek aan mededogen) mijn hart heel zwaar wordt.

Deze woorden raken een kwestie die essentieel is voor een groot percentage van de mensen die deze website vinden. Jouw woorden onthullen dat je hebt herkend dat er waarheden op deze website staan. Je woorden laten ook zien dat je een paar leringen op deze website hebt gevonden die je momenteel nog niet kunt accepteren. Ik kan je ervan verzekeren dat jij niet alleen staat in deze ervaring. Vanzelfsprekend is dit niet beperkt tot het onderwerp homoseksualiteit, maar een breed scala aan onderwerpen. De vraag wordt dan: hoe ga jij met deze situatie om?

Laat ik beginnen van jou te vragen om de situatie vanuit mijn perspectief te zien. Ik heb iemand gevraagd om deze website te maken met de specifieke bedoeling om spirituele leringen naar buiten te brengen die mensen kunnen helpen een hoger inzicht te krijgen. Het allerhoogste doel is de mensen te inspireren om zich op het spirituele pad te verankeren dat hen geleidelijk bij het volledige Christusbewustzijn brengt dat ik 2000 jaar geleden heb gedemonstreerd.

Zoals ik overal op deze website uitleg, zitten de meeste mensen op deze planeet gevangen in een lagere bewustzijnsstaat waarin veel van hun overtuigingen en standpunten worden beïnvloed of gedomineerd door relatieve ideeën van de dualistische geest. Met andere woorden, de meeste mensen zijn opgevoed met een aantal overtuigingen en ideeën die niet overeenkomen met de waarheid en de realiteit van God. Dit heeft ervoor gezorgd dat de meeste mensen een identiteitsgevoel opbouwen dat ze beperkte, sterfelijke menselijke wezens zijn. Dit identiteitsgevoel ligt niet op één lijn met de werkelijkheid van God, namelijk dat iedere levensstroom een spiritueel wezen is dat het potentieel heeft om het onsterfelijke leven te krijgen door middel van het Christusbewustzijn.

Mijn rol als spirituele leraar, en de bedoeling van deze website natuurlijk, is om mensen te helpen bij een transformatie in bewustzijn. Dit is in de allereerste plaats de transformatie van het identiteitsgevoel van de mensen, zodat zij dat beperkte identiteitsgevoel ontgroeien dat zij sterfelijke menselijke wezens zijn en geleidelijk het nieuwe identiteitsgevoel gaan accepteren dat zij onsterfelijke spirituele wezens zijn. Dit is dus het doel. Alles op deze website is bedacht om het grootst mogelijke aantal mensen te helpen om die groei, die transformatie in identiteit, door te maken.

Let er alsjeblieft op dat er een basismechanisme bij betrokken is. Om het ware identiteitsgevoel te krijgen, moet je het oude identiteitsgevoel loslaten dat je momenteel hebt. Dit betekent dat je de ideeën en overtuigingen moet loslaten die jouw huidige identiteitsgevoel vormen. Hoe kan ik jou helpen jouw identiteitsgevoel te veranderen? Ik moet je helpen om verder te kijken dan de beperkte overtuigingen die jouw huidige identiteitsgevoel vormen. Om dat te doen moet ik de waarheid spreken, zelfs al komt die niet overeen met jouw huidige overtuigingen.

Ik kan jou niet helpen een echt identiteitsgevoel op te bouwen door overtuigingen te bevestigen die niet overeenkomen met de waarheid en de realiteit van God. Dit is simpelweg niet mogelijk. Als je een Christuswezen moet worden, moet je ieder aspect van je identiteitsgevoel loslaten dat niet op één lijn zit met de waarheid van God. Hier zijn geen uitzonderingen op mogelijk. Het is niet mogelijk om een verkeerde overtuiging mee te nemen naar het koninkrijk der hemelen. Daarom heb ik gezegd dat hij die zijn leven wil verliezen – wat zijn sterfelijke identiteitsgevoel is – om mijnentwille – om het Christusbewustzijn te krijgen – het zal vinden, wat betekent dat hij of zij het onsterfelijke leven in het Christusbewustzijn vindt.

Ik vraag je nu om erover na te denken dat deze website ter beschikking staat aan elk menselijk wezen op deze planeet dat toegang heeft tot een computer. Als je een snelle blik op de mensheid werpt, is het niet al te moeilijk om te zien dat er veel verschillende niveaus van bewustzijn zijn. Daarom hebben veel mensen die deze website vinden niet dezelfde achtergrond of dezelfde overtuigingen als jij. Mijn punt is dat deze website niet specifiek voor jou of voor mensen met jouw achtergrond en overtuigingen, is gemaakt. Ik probeer het grootst mogelijke aantal mensen te bereiken en ik vraag jou gewoon om het feit te accepteren dat ik om dat grootst mogelijke aantal mensen te bereiken, de leringen op deze website niet op maat kan maken voor jouw persoonlijke overtuigingen of iets waardoor jij je op je gemak voelt.

Begrijp je wat ik bedoel? Ik vraag niet van jou dat jij het met alles op deze website eens bent. Ik vraag jou om het feit te respecteren dat iets wat ongemakkelijk of beledigend lijkt voor jou, wel een lering kan zijn die een andere levensstroom helpt om een illusie los te laten om verder op het spirituele pad te komen. Zou ik ervan moeten afzien om een andere levensstroom te helpen door te voorkomen dat jij je niet op je gemak voelt, of ben jij bereid mij de waarheid te laten spreken die iemand anders helpt, zelfs als jij je daardoor niet op je gemak voelt?

Laat ik dit nu op een ander niveau brengen. Het zou niet zo moeilijk moeten zijn om in te zien dat ik probeer mensen te inspireren om zich op het spirituele pad te verankeren dat je van je huidige bewustzijnsstaat naar het Christusbewustzijn brengt. Ik schilder dit consistent af als een geleidelijk pad dat uit vele stadia en veel individuele stappen bestaat. Dit wordt het duidelijkst tot uitdrukking gebracht in mijn verhandeling over de niveaus van spirituele ontwikkeling.

De mensen die deze website vinden, zitten op verschillende niveaus van het spirituele pad. Op dit moment zit jij op een bepaald niveau op jouw persoonlijke pad. Je staat voor bepaalde tests, bepaalde initiaties, en om ervoor te slagen heb je een bepaalde spirituele lering nodig. Als je eenmaal boven dit niveau staat, krijg je weer andere testen en initiaties en heb je een hogere lering nodig. Dit sluit aan bij wat je bij de opleidingssystemen op de wereld ziet. Je onderwijst geen algebra voor gevorderden aan studenten op de kleuterschool. Je hebt een geleidelijke benadering en mijn punt is dat een student op de kleuterschool er niet aan toe is om met de kennis om te gaan die op de middelbare school wordt gegeven.

Op deze website probeer ik leringen uit te brengen voor een breed scala van studenten. Ik besef dat er veel mensen op de wereld zijn, vooral veel orthodoxe christenen, die niet in staat zijn om het principe van deze website of veel van de individuele leringen die daar op staan, te accepteren. Ze zijn gewoon nog niet op een niveau in hun persoonlijke pad dat ik hen met deze website kan bereiken. Dus ik probeer niet iedereen te bereiken, maar ik probeer een relatief breed spectrum te bereiken. Mijn punt is dat er bepaalde leringen op deze website staan waar een aantal mensen nog niet aan toe is. De consequentie is dat veel mensen leringen vinden die zij in hun hart als de waarheid voelen, maar ook andere leringen waar ze gewoon niet mee kunnen omgaan op hun huidige bewustzijnsniveau. Dus opnieuw, hoe ga ik met die situatie om?

De meest onvolwassen reactie is dat mensen die ene lering waar ze niet mee om kunnen gaan als excuus gebruiken om al het andere wat ze op de website hebben gevonden, af te wijzen. Veel orthodoxe christenen, vooral fundamentalistische christenen, vervallen onmiddellijk tot dit patroon wanneer ze deze website vinden. Een veel volwassener reactie is te beseffen dat jij je op jouw huidige niveau van het spirituele pad niet met die bepaalde lering hoeft bezig te houden. Met andere woorden, je hoeft met je dagelijkse denkgeest geen beslissing te nemen of jij die lering accepteert of afwijst. In plaats daarvan kun je beslissen om niet een beslissing te nemen over die lering. Je kunt hem aan de kant leggen en doorgaan met je spirituele pad tot je in de toekomst een innerlijke aanwijzing krijgt om die lering weer op te zoeken.

Dit is een heel legitieme aanpak. Je erkent gewoon het feit dat het spirituele pad een geleidelijk proces is en dat er ideeën zijn waar jij niet mee om kunt gaan op jouw huidige niveau. Dus je legt ze aan de kant tot een moment in de toekomst wanneer jij er wel aan toe bent. Hoewel dit een goede benadering is, is die maar tot op bepaalde hoogte legitiem. Je moet beseffen dat er een fijne scheidslijn zit tussen iets aan de kant leggen en de noodzaak ontkennen om over die lering na te denken.

Met andere woorden, als je in de derde klas zit, kun je in de schoolbibliotheek een boek zoeken dat over wiskunde gaat voor een hogere klas van de middelbare school. Vanzelfsprekend ben je er nog niet aan toe om dat boek te lezen. Niettemin, als je in de hogere klas zit van de middelbare school en nog steeds weigert dat boek te lezen, zul je jouw opleiding beperken en mogelijk voor je examen zakken.

Laat ik nu op jouw woorden terugkomen. Je zegt dat je veel leringen op deze website hebt gevonden die weerklank vinden in je hart. Ik moedig je aan om de leringen waar je mee om kunt gaan te blijven bestuderen. Als je momenteel niet met mijn leringen over homoseksualiteit kunt omgaan, dan is het misschien legitiem dat jij die een poosje aan de kant legt. Maar wees je ervan bewust dat jij er op een bepaald moment in de toekomst over moet nadenken. Laat ik jou intussen een boek aanraden dat heet ‘Putting on het Mind of Christ’ dat door Jim Marion werd geschreven. Hij behandelt het onderwerp homoseksualiteit op een manier die voor jou misschien nuttig is. Ik zeg niet dat zijn conclusie de laatste woorden over dit onderwerp zijn. Ik zeg dat ze jou kunnen helpen om er meer inzicht in te krijgen.

Laat me ook zeggen dat deze website bedoeld is om mensen te inspireren de cirkel te sluiten en een directere relatie met mij aan te gaan als hun spirituele leraar. Dit is een innerlijke relatie waarin je met mij werkt onafhankelijk van de website. Maar de belangrijkste vereiste om deze persoonlijke relatie aan te gaan, is dat je op een punt moet komen waarop je bereid bent om over mijn leringen na te denken, zelfs al gaan ze verder dan jouw huidige overtuigingen of spreken ze die tegen. Als je niet bereid bent om mij jouw huidige overtuigingen te laten aanvechten, ben je niet toe aan een nauwere relatie.

Begrijp mij alsjeblieft niet verkeerd. Het is heel acceptabel dat je op deze website komt en ‘kersen plukt’, wat betekent dat je de leringen bestudeert die jou aanspreken en andere negeert. Als je een nauwere persoonlijke relatie met mij wilt, moet je bereid zijn om mij al jouw huidige overtuigingen te laten aanvechten. Ik zeg hiermee niet dat je al jouw huidige overtuigingen moet loslaten. Ik zeg dat je bereid moet zijn om al die overtuigingen los te laten terwijl je leiding van binnenuit ontvangt. Als je een overtuiging hebt, die je niet wilt laten aanvechten, dan ben je simpelweg nog niet toe aan deze persoonlijke relatie met mij. Ik zal dan geduldig wachten tot je er wel klaar voor bent, maar wees je ervan bewust dat geen enkele levensstroom eeuwig de tijd krijgt om naar huis terug te keren.

Laat me nu wat van jouw andere opmerkingen bespreken.

Jouw leringen op askrealjesus zijn meestal heel liefdevol, maar wanneer je spreekt over homoseksualiteit (en je bewering dat God dat niet heeft geschapen dat God het niet goedkeurt) lijk je erg streng, niet erg liefdevol.

Ik raad je aan om met een paar psychologen, sociale werkers of andere therapeuten te spreken. De meeste van deze mensen hebben, door hun dagelijkse werk, het fundamentele verschil tussen mensen tot iets voorleggen of tot iets aanzetten, beseft. Wanneer je mensen tot iets voorlegt, daag jij hen niet uit of laat je hen zich niet ongemakkelijk voelen. Je geeft ze in principe menselijke sympathie die hen het gevoel geeft dat zij in hun huidige situatie en bewustzijnsstaat mogen blijven. Met andere woorden, je geeft ze een excuus om niet te veranderen. Wanneer je mensen tot iets aanzet, moet je misschien wat streng zijn om hun huidige overtuigingen aan te vechten en hen te laten inzien dat zij moeten veranderen. Maar dit is vaak de enige manier om mensen te helpen groeien. Met andere woorden, als je mensen het kleinste excuus geeft om niet te groeien, dan zullen veel van hen dat aanpakken.

Als je mijn antwoord leest op een vraag door iemand die een abortus heeft gehad, zou jij je misschien een diepgaande waarheid realiseren. Deze persoon heeft duidelijk ingezien dat haar vorige beslissing niet de allerbeste was. Ze heeft duidelijk haar fout toegegeven en de keus gemaakt om het niet weer te doen. Daarom kan ik mijn grote liefde voor haar tot uitdrukking brengen zonder het risico te lopen dat ze mijn liefde verkeerd uitlegt en het gebruikt als excuus om niet te veranderen.

Opnieuw, mijn doel met deze website is om levensstromen te helpen groeien. Om jou te helpen groeien, moet ik jou helpen om je onjuiste of onvolledige overtuigingen los te laten. Als je emotioneel gehecht bent aan een paar van die overtuigingen, dan moet ik misschien wel jouw overtuigingen aanvechten, zelfs als dat jou ongemakkelijk laat voelen. Mijn doel met deze website is niet om jou je op je gemak te laten voelen. Mijn doel is om jou te helpen met groei. Als dit van mij vraagt dat ik jouw overtuigingen aanvecht en jou je slecht op je gemak laat voelen, ben ik volledig bereid om dat te doen, net zoals ik er volledig toe bereid was om de Schriftgeleerden en farizeeërs 2000 jaar geleden uit te dagen.

Dus ik ben streng over dit onderwerp tot je tot de conclusie komt dat je bereid bent om jouw huidige identiteitsgevoel te ontgroeien. Ik denk echter dat een eerlijke evaluatie aantoont dat ik vaak streng ben en dat mijn strengheid zich niet beperkt tot, of gericht is op, homoseksuelen.

Je hebt gezegd dat wanneer een Geascendeerd Wezen informatie laat doorsijpelen door een niet-Geascendeerd Wezen, zoals de persoon waar jij informatie door geeft, die informatie niet altijd correct is. Je hebt ons gewaarschuwd om niet altijd alles te geloven wat door een kanaal komt, zelfs dat van jou. Is het mogelijk dat jouw informatie over homoseksualiteit niet juist is? Dat homoseksualiteit niet onnatuurlijk is en niet van God komt, zoals je te kennen hebt gegeven, maar dat jouw informatie een vooroordeel is van jouw kanaal?

Ik heb je gewaarschuwd om niet alles te geloven wat door een bron van buitenaf tot jou komt – van buiten jouw Christuszelf. Je eigen menselijke denken, je eigen ego, is ook een bron die buiten jouw Christuszelf is.

Heb je geprobeerd om contact te maken met je Christuszelf en heb jij je Christuszelf gevraagd om jou de waarheid over homoseksualiteit te geven? Heb je deze vraag met een open geest en hart gesteld en de bereidheid om elk antwoord te accepteren dat je misschien krijgt? Als je de vraag niet hebt gesteld, vraag jezelf dan eens af waarom! Als je de vraag niet hebt gesteld met de bereidheid om elk antwoord te accepteren, in plaats van de wens om bevestigd te krijgen wat jouw dagelijkse denkgeest wil geloven, vraag jezelf dan eens af waarom!

Laat ik dit heel duidelijk zeggen. Als je weerstand voelt om een vraag te stellen, of als je een vraag stelt, maar een specifiek antwoord wilt krijgen, toont het aan dat je emotioneel gehecht bent aan het onderwerp. Die gehechtheid zal onvermijdelijk je spirituele groei afremmen. Het pad is een proces van geleidelijk al die gehechtheden opgeven tot je totaal openstaat voor de waarheid van God. Er kan maar één reden zijn voor zo’n gehechtheid. De reden is dat je momenteel niet de waarheid over dit onderwerp wilt horen. Daarom wil je gewoon alleen maar iets horen wat jouw overtuigingen in de buitenwereld bevestigt.

Het is altijd legitiem om over de waarde van elk kanaal of boodschapper na te denken. Eén van de overwegingen zou moeten zijn of de boodschapper emotioneel gehecht is aan een bepaald onderwerp. Ik ben het helemaal met jou eens dat als Kim een vooroordeel of emotioneel gehecht is aan homoseksualiteit, het heel goed mogelijk zou kunnen zijn dat een boodschap die hij over dat onderwerp heeft ontvangen, wordt gekleurd door zijn vooroordeel.

De eerlijkheid gebiedt mij echter te zeggen dat hij niet zo’n vooroordeel heeft. Ik gebruik hem juist als boodschapper, omdat hij bereid was al zijn emotionele gehechtheden en vooroordelen over een bepaald onderwerp los te laten en de laatste 25 jaar heeft hij een consistente toewijding getoond om zijn vooropgestelde meningen los te laten en altijd naar een hoger inzicht te reiken. Als jij zou besluiten om het leven anders te benaderen, zou je zien dat de houding en overtuigingen die je momenteel over homoseksualiteit hebt, zich zeer zouden verbeteren. Dit zou niet iets zijn dat je van buitenaf wordt opgedrongen; het zou iets zijn dat van binnenuit zou komen, vanuit jouw Christuszelf.

In het Nieuwe Testament staat een parabel over degenen die de splinter in de ogen van iemand anders zien en niet de balk in hun eigen oog zien. Dus wanneer je naar mijn boodschapper kijkt, is het legitiem om te overwegen of hij een bepaald vooroordeel aangaande homoseksualiteit heeft. Maar dan moet je ook bereid zijn in de spiegel te kijken en te overwegen of jij een vooroordeel hebt aangaande homoseksualiteit. Met andere woorden, ben je bereid te overwegen of jouw vooroordeel over homoseksualiteit jou het gevoel geeft dat mijn opmerkingen over het onderwerp niet liefdevol zijn? Zou het jouw vooroordeel kunnen zijn dat je laat betwijfelen of mijn boodschapper een correcte boodschap heeft ontvangen?

Ik zou je willen vragen om mij een beetje krediet te geven als spirituele leraar. Ik ben me zeer bewust van de mogelijkheid dat een boodschapper de boodschap kan kleuren. Daarom zou ik, als ik wist dat Kim een vooroordeel had over homoseksualiteit hem gewoon niet gebruikt hebben als boodschapper voor dat onderwerp. Ik heb hem geïnspireerd om mij vragen over dit onderwerp te stellen, omdat ik er wat over wilde zeggen. En ik wist dat ik een lering door hem heen kon geven die niet door een bepaald vooroordeel van zijn kant zou worden beïnvloed.

Ik zou je ook willen vragen om te overwegen waarom God menselijke lichamen heeft gemaakt met twee verschillende geslachten. Hij heeft dit vanzelfsprekend gedaan, omdat hij wil dat de mensheid in leven blijft en dat betekent dat de mensen nakomelingen moeten kunnen produceren. De sleutel tot overleving van elke willekeurige soort is voor nakomelingen te zorgen en het is een feit dat nakomelingen alleen door een heteroseksuele vereniging kunnen worden geproduceerd. Is het echt zo moeilijk te begrijpen dat als een homoseksuele vereniging geen nakomelingen kan opleveren, het niet helemaal natuurlijk kan zijn?

Je lijkt zoveel om mensen te geven die de meeste menselijke situaties meemaken, maar wanneer het aankomt op homoseksuelen, lijkt het of jij maar heel weinig vriendelijkheid bezit, behalve dan dat je zegt dat wij uit het evenwicht zijn en het tegen Gods Wil ingaat en dat wij het moeten loslaten.

Als je de oorspronkelijke bespreking van homoseksualiteit doorleest en probeert het zonder een bepaald vooroordeel te lezen, ontdek je misschien dat ik in feite beweer dat ieder menselijk wezen wel een of andere onevenwichtigheid heeft die men moet loslaten. Het simpele feit is dat bijna ieder menselijk wezen op deze planeet in een beperkt identiteitsgevoel zit en dat identiteitsgevoel moet weg voor je het koninkrijk van God kunt binnengaan. Het Christusbewustzijn betekent dat je het echte identiteitsgevoel hebt gekregen dat jij een zoon of dochter van God bent.

Dus is mijn vraag aan jou: “Hoe zie jij jezelf?” Zie jij jezelf als homoseksueel, of zie jij jezelf als zoon van God? Jouw brief lijkt aan te geven dat je nog steeds in een identiteitsgevoel zit waarin het onderwerp homoseksualiteit belangrijker voor jou is dan het onderwerp Christusschap. Ik moet je zeggen dat dit identiteitsgevoel niet je hoogste potentieel is.

Je hebt het potentieel om naar een echt identiteitsgevoel op te klimmen waardoor je erkent dat jij een zoon van God bent. Wanneer je bij dat identiteitsgevoel komt, zullen alle uiterlijke menselijke labels die je misschien daarvoor op jezelf hebt geplakt, geleidelijk vervagen tot je de innerlijke realiteit ziet van wie jij als spiritueel wezen bent. Homoseksualiteit is slechts één van de labels die mensen op zichzelf plakken. Tijdens het proces van de groei naar Christusschap, moeten die labels vervagen tot ze onbelangrijk worden dat die jouw identiteitsgevoel niet vervormen.

Er zijn veel spirituele zoekers die hun seksualiteit tot uitdrukking brengen zonder zich door hun seksualiteit hen en hun identiteitsgevoel te laten definiëren. Bijvoorbeeld, veel spirituele zoekers definiëren zichzelf niet als heteroseksuele mensen. Hun seksualiteit is gewoon niet belangrijk voor hen.

Mijn zorg is dat je het pad naar Christusschap bewandelt. Er zijn zeker mensen die dat pad hebben bewandeld en hun homoseksualiteit hebben erkend. Ik heb daar geen problemen mee, zolang hun homoseksualiteit er maar niet voor zorgt dat dit hun spirituele pad afremt. En zolang zij bereid zijn om hun homoseksualiteit te transcenderen, als dat trouwens iets is wat zij uit zichzelf willen.

Het probleem dat ik zie, is dat heel veel homoseksuelen geobsedeerd zijn geraakt door hun homoseksualiteit en de behoefte dat andere mensen en de maatschappij die homoseksualiteit bevestigt als iets wat normaal en natuurlijk is. Dus erkenning krijgen voor hun homoseksualiteit is belangrijker dan het spirituele pad. Het zal die spirituele groei afremmen en zelfs afbreken.

Tussen haakjes, dit wordt niet beperkt tot homoseksualiteit. Veel andere mensen zijn zo gehecht geraakt aan een specifiek label in de buitenwereld dat dit hun spirituele groei in de weg staat. Om slechts één voorbeeld te noemen: veel oprechte mensen hebben zichzelf als fundamentalistische christenen bestempeld en geloven dat het belangrijker is om de rest van de wereld tot het fundamentalistische christendom te bekeren dan dat zij het persoonlijke pad naar Christusschap te bewandelen. Ze gebruiken een door mensen gemaakt beeld van mij als excuus om een beperkt identiteitsgevoel te accepteren van een sterfelijk wezen dat onmogelijk kan wat ik heb gedaan.

Zoals ik in een belangrijke verhandeling heb uitgelegd, kan alles een valkuil voor je geest worden en verhinderen dat je het pad bewandelt. Ik wil graag dat jij aan die valkuilen ontsnapt die door de relatieve labels worden gedefinieerd die uit het menselijke denken ontstaan.

Je hebt woorden gebruikt als perversie en gezegd dat homoseksuele mensen hun liefde alleen maar achter gesloten deuren tot uitdrukking mogen brengen – dit zijn termen die mensen gebruiken om haat en discriminatie tegen homoseksuele mensen te rechtvaardigen.

Ik heb het woord perversie specifiek gebruikt om te verwijzen naar die mensen die seksuele roofdieren zijn en die strijden om hun homoseksualiteit erkend te krijgen door de maatschappij vanuit hun onverzadigbare verlangen om hun seksuele plundering ongelimiteerd uit te kunnen oefenen. Ik neem aan dat je wel toegeeft dat als er heteroseksuele roofdieren zijn, er dan ook homoseksuele roofdieren zijn. Ik neem aan dat jij je niet overgeeft aan die seksuele plundering, ondanks jouw seksuele aard?

Ik heb niet gezegd dat het mensen wordt toegestaan om hun liefde achter gesloten deuren te bedrijven. Ik heb gezegd dat de maatschappij het homohuwelijk in het ideale geval niet als legaal moet erkennen, en dat ze homoseksualiteit niet buiten de wet laten vallen. Ik heb ook gezegd dat een maatschappij niet de privacy van de huizen van de mensen moet binnenvallen om erachter te komen wat er tussen volwassen mensen die het met elkaar eens zijn gebeurt en geen wetten hebben overtreden.

Ik moet zeggen dat ik het moeilijk te begrijpen vind hoe iemand al mijn opmerkingen over homoseksualiteit kan lezen en dan concluderen dat ik haat en discriminatie bevorder.

Op bewust niveau weten homoseksuele mensen (waaronder ikzelf) dat zij er niet voor gekozen hebben om homoseksueel te zijn – wij weten alleen maar dat dit de manier is waarop wij liefhebben en we willen niemand schade toebrengen. Wat moeten homoseksuele mensen dan doen? Alleen leven in liefdeloze levens, omdat homoseksueel zijn tegen Gods Wil is?

Zoals ik heb uitgelegd in de discussie over de oorzaak van homoseksualiteit, ben ik mij er heel goed van bewust dat maar weinig mensen bewust voor hun huidige beperkingen hebben gekozen. Maar toch moet ik in mijn rol als spirituele leraar jou helpen om verder te zien dan jouw huidige bewustzijnsniveau en jou te helpen om in te zien dat het mogelijk is om het Christusbewustzijn te krijgen. Ik probeer je weer in contact te brengen met de onbewuste waarheid die jouw levensstroom kent.

Ik zou graag zien dat ieder menselijk wezen het spirituele pad naar Christusschap afloopt. Als je momenteel de behoefte voelt om je homoseksuele neigingen tot uitdrukking te brengen, doe dat dan op een verantwoorde manier en in een toegewijde relatie. Maar sta open voor de mogelijkheid dat het op een bepaald punt op je spirituele pad misschien nodig is om bepaalde aspecten van je huidige identiteitsgevoel los te laten, waaronder de neiging om jezelf als homoseksueel te zien.

Ik moet je echter in alle eerlijkheid zeggen dat jouw opmerking hier een typische uitdrukking is van de zwart-witstandpunten die uit het menselijke denken zijn ontstaan. Je lijkt te denken dat jij, als jij van jezelf zegt dat je homoseksueel bent en als je die homoseksualiteit niet tot uitdrukking kunt brengen, maar één optie hebt en dat is om een liefdeloos leven te leiden. Ik ben zo vrij er anders over te denken.

In de laatste 2000 jaar hebben vele monniken en nonnen in de christelijke religie besloten om een celibatair leven te leiden. Maar voor veel van deze mensen is hun leven niet zonder liefde geweest. Ze hebben in plaats daarvan een innerlijke relatie met mij en hun Christuszelf ontdekt, die hun leven met zoveel liefde heeft gevuld dat die elke willekeurige menselijke liefde ver ontstijgt.

Vanzelfsprekend zijn er ook mensen in vele andere religies die voor een celibatair leven hebben gekozen en werkelijk spirituele liefde hebben ontdekt. Enkele van deze mensen waren hetero en anderen waren homo. Het punt is niettemin dat het celibaat niet hetzelfde is als een liefdeloos leven leiden. Het kan zeker de poort zijn om een diepzinniger en spiritueler leven te ontdekken dan de meeste mensen in een fysieke relatie ervaren.

Het is niet mijn rol als spirituele leraar om jou te vertellen welke keuzes jij moet maken. Het is mijn rol om jou de beste inzichten te verschaffen in de opties die je hebt en de consequenties van die opties. Jouw opmerking boven toont gebrek aan waar inzicht in de opties die jij in het leven hebt. Ik moedig je aan om een serieuze poging te doen om dat beperkte inzicht te transcenderen en de innerlijke wereld van spirituele liefde te ontdekken.

Zoals je ongetwijfeld weet, hebben veel mensen gebeden of hun homoseksualiteit bij zou kunnen worden weggehaald of ‘bekeringstherapie’ hebben gedaan, zonder succes. Zou het kunnen zijn dat je het verkeerd hebt over dit onderwerp?

In mijn bespreking van de spirituele oorzaak van homoseksualiteit leg ik uit dat veel mensen ervoor hebben gekozen om in een fysiek lichaam met homoseksuele neigingen te incarneren om hun levensstroom te helpen de onevenwichtigheid tussen de vrouwelijk en mannelijke aspecten op te lossen. De realiteit van deze situatie is dat de levensstroom zijn onevenwichtigheden wil aanpakken en er bewust mee aan de slag gaan. Met andere woorden, de levensstroom wil bewust een les leren.

Voor zulke levensstromen is het niet goed om tot mij of God te bidden om hun homoseksualiteit af te pakken. Als ik dat zou doen, zou ik de keuzes uit vrije wil schenden die op een dieper niveau van de levensstroom wordt gemaakt. Het is waar dat je bewuste geest zich misschien niet van deze keuzes bewust is, maar je hebt de optie om je intuïtie te verbeteren en meer contact te krijgen met je Christuszelf, waardoor jij je bewust wordt van die diepzinniger keuzes. Je hebt ook de optie om voor inzicht te bidden in hoe je jouw homoseksualiteit oplost en transcendeert. Als je met een open geest en hart luistert, zul je zeker antwoorden op zo’n gebed krijgen. En je kunt ook wat van die antwoorden op deze website vinden.

Wat ik hier zeg, is dat ik geen homoseksualiteit – of een andere situatie – van iemand kan afpakken. Je moet je er bewust doorheen werken en het soms moeilijk, hard en ongemakkelijk werk doen om de blokkades in je psyche op te lossen. Veel levensstromen doen dat inderdaad voor ze incarneren. Maar omdat ze zijn opgegroeid in een cultuur die hen niet genoeg inzicht in de spirituele kant van het leven verschaft, zien veel levensstromen de noodzaak van spirituele groei niet in. Dat is één reden waarom ik deze website heb gemaakt, zodat ik levensstromen hopelijk kan helpen te beseffen dat ieder aspect van hun leven een kans biedt op spirituele groei.

Elke vorm van therapie die je doet, moet ten doel hebben jouw echte innerlijke oplossingen te geven. In dat opzicht is de therapie die de meeste christelijke kerken aanbieden, ontoereikend. Je kunt geen effectieve therapie maken die gebaseerd wordt op het uitgangspunt dat homoseksuelen tot heteroseksuelen moeten worden bekeerd. Je kunt enkel een effectieve therapie maken die wordt gebaseerd op het uitgangspunt dat een levensstroom bewust zijn onevenwichtigheden bloot moet leggen en die oplossen, zodat hij de labels in de buitenwereld kan overstijgen om zichzelf als homoseksueel (of wat ook maar door mensen is bedacht) te zien.

Met andere woorden, het uitgangspunt van de therapie moet zijn om de levensstroom Christusschap te helpen bereiken. Vanzelfsprekend zijn er momenteel maar heel weinig christelijke kerken die in staat zijn om verder te kijken dan hun orthodoxie en zo’n therapie maken. Dit is iets wat ik hoop te veranderen en ik hoop dat de leringen op deze website een bijdrage kunnen leveren aan dit veranderingsproces.