Veel religies kunnen een fundament voor Christusschap zijn

ONDERWERPEN: Elementen van de waarheid in iedere religie – de waarheid internaliseren om je bewustzijn te verhogen – vele heiligen zijn mystici geworden – elke religie kun je gebruiken om de innerlijke waarheid te ontdekken – geen mechanische manier om Christusschap te krijgen – de uiterlijke lering loslaten en de innerlijke lering internaliseren

Vraag: Beste Jezus, jij erkent dat er heiligen zijn… mensen die dat niveau van spiritualiteit hebben bereikt dat zij een Christuswezen zijn geworden. Maar zij hebben dat niveau bereikt met een valse religie … de katholieke kerk. Hoe kan dat dan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Geen enkele religie op aarde bevat honderd procent waarheid en geen enkele religie op aarde zit er honderd procent naast. Hoewel de katholieke kerk mijn ware leringen op vele manieren heeft verdraaid, vooral door mij in een afgod te veranderen, bevat de katholieke religie wel elementen van waarheid.

Naarmate jij groeit op het spirituele pad, versterk jij je vaardigheid om onderscheid te maken tussen wat de waarheid is en niet; wat de Levende Waarheid van God is en wat een door mensen gemaakt doctrine. Wanneer je een stukje van de waarheid herkent, kun je op die waarheid mediteren tot je die hebt geïnternaliseerd. Daarom kan het stukje waarheid de gist worden die het hele brood van jouw bewustzijn laat rijzen en zo je hele bewustzijn naar het niveau brengt waarop de waarheid werd gegeven.

Mijn oorspronkelijke wens voor het christendom was dat het een beweging zou worden die de overgrote meerderheid van de bevolking in staat zou stellen om zich stevig op het pad naar Christusschap te verankeren. Dit is gewoon niet mogelijk voor de meeste mensen, omdat mijn oorspronkelijke leringen grotendeels door de katholieke kerk zijn vervormd. Daarom volgt de overgrote meerderheid de weg die de mens goed toe lijkt, maar die eindigt bij de dood. Die weg is het concept dat je op een verlosser in de buitenwereld wacht om je te redden.

Desondanks zijn er nog genoeg stukjes waarheid over in het christendom die een volwassen levensstroom kan gebruiken om zijn of haar bewustzijn te verhogen. Als je het leven van een paar heiligen bestudeert, en tussen de regels door leest wat er niet beslist in biografieën of autobiografieën staat, zie je dat veel heiligen op den duur mystici zijn geworden. Zij keken verder dan de uiterlijke door mensen gemaakte doctrines. Zij ontdekten de innerlijke waarheid, zelfs bij de orthodoxe leringen. Zij hebben die innerlijke waarheid geïnternaliseerd en zich gerealiseerd dat ik ben gekomen om alle mensen de geest van Christus te laten aannemen.

Door op mijn leven te mediteren, is het mogelijk dat een volwassen levensstroom mijn leringen en mijn Wezen zo internaliseert dat de levensstroom Christusschap krijgt. Je kunt zelfs Christusschap krijgen door op mijn Heilige Hart te mediteren tot jij de vibratie van mijn Heilige Hart totaal internaliseert.

Zodoende is het mogelijk dat een volwassen levensstroom Christusschap met elke religie op aarde – of door geen enkele religie – kan bereiken. Het is echter niet de bedoeling dat het een excuus wordt voor die religies die mijn ware leringen hebben verdraaid. Zoals ik al zei, ik wil dat alle mensen op het pad verankerd worden, niet alleen maar volwassen levensstromen. De katholieke kerk blijft dus zeer in gebreke betreffende het pad naar Christusschap. De kerk heeft precies gedaan wat de wetgeleerden van vroeger deden: zij hebben de sleutel tot kennis weggehaald, omdat de leiders van de kerk daar zelf niet naar binnen wilden en zij probeerden – en doen dat nog steeds – om het degenen te verhinderen die dat wel willen. Wee u wetgeleerden die de sleutel tot kennis tot op heden nog steeds wegnemen.