Hoe je moet reageren wanneer je spirituele werk niet de fysieke resultaten oplevert die je wenst

ONDERWERPEN: Jouw spirituele werk kan de Wet van Vrije Wil niet schenden – op angst gebaseerde zwarte magie – ontmoedigd raken – psychische problemen die je kwetsbaar maken – doe het spirituele werk niet op een mechanische manier – werk eraan om het collectieve bewustzijn te veranderen in plaats van fysieke resultaten te willen – spiritueel werk is nooit voor niets – wees voorzichtig met een bepaalde datum te stellen – de mensen een fundament geven om betere keuzes te maken – het volmaakte concept hebben – uit liefde spiritueel werk doen; niet uit angst – wees dus niet gehecht aan de fysieke resultaten

Vraag: In de geschiedenis hebben veel oprechte religieuze mensen en spirituele studenten gebeden opgezegd, decreten of rozenkransen gezegd om specifieke fysieke veranderingen op aarde of in de samenleving te brengen. In veel gevallen zijn die veranderingen niet tot stand gekomen. Hoe kunnen wij vermijden dat wij hierdoor ontmoedigd raken, omdat ik persoonlijk weet dat veel mensen God vaarwel hebben gezegd toen zij niet kregen waar zij om vroegen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria door Kim Michaels:

Mijn geliefde studenten en alle anderen die mijn rozenkransen hebben opgezegd om wereldveranderingen tot stand te brengen. Val niet ten prooi aan de altijd aanwezige verzoeking om ontmoedigd te raken, omdat je geen specifieke materiële resultaten van jullie spirituele werk ziet. Onthoud altijd dat je SPIRITUEEL werk aan het doen bent en dat je dus wel of niet zo snel fysieke resultaten ziet als je had gehoopt.

Hoe komt dat? In de eerste plaats vanwege de Wet van Vrije Wil. Als een klein aantal mensen rozenkransen zou kunnen opzeggen en daarmee een bevolking van honderden miljoenen mensen ‘forceren’ bepaalde dingen te doen, zou je macht over die bevolking hebben en dan zou je de Wet van Vrije Wil overtreden. De studenten van de geascendeerde meesters respecteren de Wet van Vrije Wil totaal en proberen NOOIT anderen tot iets te dwingen. Alleen de studenten van de hiërarchie van de antichrist – of zij dit nu weten of niet – proberen anderen met spiritueel werk tot iets te dwingen.

Niets wat jullie op aarde krijgen, kan niet worden misbruikt door degenen die door het dualiteitsbewustzijn worden verblind. Ik heb heel veel moeite gedaan om het moeilijk te maken om mijn rozenkransen verkeerd te laten gebruiken, maar je kunt dat nog steeds wel, zelfs met de beste bedoelingen. Als je een rozenkrans geeft met een op het ego gebaseerde gehechtheid om bepaalde resultaten te krijgen, zend je een op angst gebaseerde, dualistische impuls naar het collectieve bewustzijn en met deze vorm van zwarte magie probeer je anderen tot iets te dwingen.

Denk erom dat jij, zelfs als je probeert anderen tot iets te forceren voor hun eigen bestwil, nog steeds zwarte magie gebruikt, omdat je de Wet van Vrije Wil overtreedt. Zwarte magie is een handeling die paranormale krachten gebruikt om de vrije wil van anderen te beïnvloeden of erover heen te gaan – zelfs al gebeurt dit met schijnbaar goede bedoelingen. Want de bedoeling van planeet aarde is dat het een kosmische schoolklas is – NIET om specifieke fysieke resultaten op te leveren. Alles is onderworpen aan het gebruik van vrije wil door de mensen, dus God wil graag dat de mensen iets leren – zelfs als zij het leren door een paar heel onaangename consequenties van hun keuzes.

Ik zeg niet dat degenen die mijn rozenkransen hebben opgezegd, met zwarte magie knoeien – ik maak slechts een punt. Het is een feit dat alle spirituele mensen de test krijgen hoe zij reageren wanneer zij niet de gewenste resultaten van hun spirituele werk ervaren. Er zijn twee belangrijke verzoekingen. De ene is paranormale krachten gaan gebruiken om anderen te beïnvloeden en dat is zwarte magie. De meeste spirituele mensen zullen geen zwarte magie gebruiken, maar veel zijn wel gevoelig voor de tweede verzoeking en die is dat ze ontmoedigd raken wanneer zij niet de specifieke resultaten van hun werk zien. Dit is vanzelfsprekend het geval bij veel mensen bij traditionele religies die tot God bidden voor een specifieke verandering in hun leven zonder in staat of bereid te zijn om hun bewustzijn te veranderen om die verandering tot stand te brengen – zoals ik in mijn boek uitleg.

Je moet overwegen dat al het oprecht spirituele werk een bedreiging vormt voor de krachten van duisternis. Hun eerste verdediging is om te voorkomen dat mensen zich met spiritueel werk bezighouden. Wanneer dat niet lukt, is het de volgende stap dat zij de mensen ontmoedigen, zodat zij het opgeven om te proberen veranderingen tot stand te brengen, vooral veranderingen op wereldschaal.

Om dat voor elkaar te krijgen, hoeven ze alleen maar de psychologie te gebruiken die ervoor heeft gezorgd dat de mensen in de eerste plaats aan spiritueel werk zijn begonnen. Spirituele mensen weten vanzelfsprekend wanneer er iets op deze planeet niet klopt en zij zien de noodzaak in om spiritueel werk te verrichten om situaties te verbeteren. Dus voor mensen met een bepaald bewustzijnsniveau is het vanzelfsprekend om spiritueel werk te doen, juist omdat zij willen helpen positieve wereldveranderingen tot stand te brengen. Dit is bij wijze van spreken de motivatie die mensen ertoe brengt om hun tijd op te offeren om gebeden, rozenkransen op te zeggen of andere spirituele technieken te gebruiken.

Let er alsjeblieft op dat er niets mis mee is – op een bepaald niveau van het spirituele pad. Het is echter onvermijdelijk dat mensen die zich bezighouden met dit proces, de verzoeking van ontmoediging tegenkomen. En hoe meer zij gehecht zijn aan schijnbaar fysieke resultaten, hoe groter de verzoeking is.

Wij hebben veel oprechte studenten dramatische veranderingen in hun leven zien ondergaan en hen oprecht grote moeite zien doen om een specifieke verandering in hun eigen leven of op grotere schaal, hetzij nationaal of wereldwijd tot stand te brengen. Toen de gewenste verandering niet tot stand kwam rond de verwachte datum, zij naar de verzoeker begonnen te luisteren die altijd gebruik van die situatie probeert te maken om hen het spirituele gif toe te dienen dat ontmoediging is – wat een heel specifieke vibratie is die agressief in jouw energieveld uit de grond schiet als je hem binnenlaat.

Sommige mensen kunnen wel de verzoeker weerstaan en zij blijven hetzelfde spirituele werk decennia lang of hun hele leven doen. Maar ik zeg niet dat dit de beste reactie is. Veel van die mensen streven nog steeds naar een specifieke verandering in de buitenwereld – die verandering blijven ze maar vooruitduwen als de wortel die voor de neus van de ezel hangt.

Dus wat is de reactie die ik je graag wil laten begrijpen? Dat jij beseft dat er stadia op het spirituele pad zijn en wat geschikt is voor het ene stadium, niet geschikt is voor een hoger stadium. Als jij je er in het begin je van bewust wordt dat je spiritueel werk moet doen, is het alleen maar vanzelfsprekend dat je wordt gemotiveerd door de wens om fysieke veranderingen tot stand te brengen. Maar naarmate jij volwassen wordt op het spirituele pad, is het nodig om nog eens over jouw motivatie na te denken en een stap hoger te doen naar een betere motivatie. Want zoals Albert Einstein heeft gezegd, is het een vorm van krankzinnigheid om hetzelfde te blijven doen en te verwachten dat jij dan op een dag een ander resultaat krijgt.

Nadat je enige tijd spiritueel werk hebt gedaan – hoe lang verschilt voor ieder persoonlijk – met de motivatie dat je fysieke veranderingen tot stand wilt brengen, is het nodig dat je jouw benadering nog eens overweegt en een stap hoger doet naar een betere motivatie. Die motivatie is dat jij je niet meer op resultaten in de buitenwereld richt, maar beseft dat elke verandering op het fysieke vlak MOET beginnen als een verandering op de drie hogere niveaus van de geest/het universum. Dus de ware manier om fysieke veranderingen tot stand te brengen is door eerst te werken aan een verandering in het bewustzijn van de mensen.

Wanneer je dat beseft, begrijp je dat planeet aarde een kosmische schoolklas is en het leerproces voortdurend verdergaat, omdat de levensstromen op deze planeet op veel verschillende bewustzijnsniveaus zitten. Dit leidt tot twee belangrijke conclusies.

De eerste is dat jij beseft dat je spirituele werk nooit af komt, want het is altijd mogelijk dat het collectieve en individuele bewustzijn zich uitbreidt. De volgende is dat jouw spirituele werk nooit voor niets is geweest.

Want zelfs al zie je geen specifieke veranderingen op het fysieke vlak, er ZAL een verandering op de hogere niveaus van het materiële universum komen. Jouw spirituele werk ZAL een positief effect hebben in de mentale, emotionele en identiteitsrijken met betrekking tot het transformeren van het collectieve bewustzijn. Dit ZAL het gemakkelijker maken om mensen betere keuzes te laten maken met hun bewuste geest, en de keuzes die de bewuste geest maakt, bepaalt welke veranderingen er fysiek tot stand komen en wanneer dat gebeurt.

Met andere woorden, je kunt geen controle hebben en je zou niet de bedoeling moeten hebben om de keuzes van mensen in jouw macht te hebben. Dan kun je er ook niet aan gehecht zijn of specifieke veranderingen wel op het fysieke vlak uitkomen, want je laat dat aan de keuzes van de mensen over. Je ziet duidelijk dat het jouw rol is om het planetaire bewustzijn te verlichten, zodat de mensen het fundament krijgen om betere keuzes te maken. En als je dat eenmaal hebt gedaan, laat je het vervolgens over aan hun vrije wil.

Dit betekent ook dat je ophoudt om een specifieke datum te stellen waarop veranderingen moeten gebeuren, want je beseft dat dit ook afhangt van de vrije wil van de mensen. Alle mensen zitten niet op jouw bewustzijnsniveau, dus de veranderingen die voor jou vanzelfsprekend zijn, kunnen mensen met een lagere bewustzijnsniveau onmogelijk begrijpen. Maar je weet dat jij als jij je spirituele werk blijft doen, het planetaire bewustzijn verlicht en dan is het slechts een kwestie van tijd voor een nieuw inzicht doorbreekt in de bewuste geest van een kritieke massa mensen.

Begrijp jij wat ik zeg? Spiritueel werk is nooit voor niets geweest! Het is slechts een kwestie van tijd voor een kritieke massa is bereikt en je het op het fysieke vlak terugziet. Maar hoe lang dat duurt, is een complexe vergelijking, die totaal afhangt van de manier waarop de mensen hun vrije wil gebruiken.

Dus wanneer jij spiritueel werk doet, moet je altijd in gedachten houden dat jij NIET andere mensen tot bepaalde keuzes probeert te dwingen – jij probeert HEN EEN FUNDAMENT TE GEVEN OM BETERE KEUZES TE MAKEN door hun bewustzijnsstaat en hun bewustzijn van specifieke kwesties te verhogen.

Hoewel veel rozenkransen specifieke kwesties aanboren en specifieke veranderingen moeten plaatsvinden, moet jij duidelijk in gedachten houden dat jij NIET probeert iets te ‘forceren’ bij anderen om die veranderingen tot stand te brengen. Jij spreekt tegen het collectieve en individuele bewustzijn om het bewustzijn van de mensen te verhogen, zodat zij in staat zijn in te zien wat zij momenteel niet kunnen begrijpen en dan keuzes te maken die overeenkomen met hun hogere inzicht.

Wij, de geascendeerde meesters, proberen NIET bepaalde veranderingen bij de mensheid te forceren – dat laten wij over aan de krachten van de antichrist. Wij proberen de mensheid te helpen om betere keuzes te maken, zodat de mensen veranderingen kunnen maken, omdat zij werkelijk begrijpen dat het verlicht eigenbelang is om dat te doen. Maar om deze omslag in bewustzijn te maken moet je verder zien dat het beeld van een boze God zoals die door de traditionele religie wordt afgebeeld – want deze god probeert inderdaad mensen te dwingen om te veranderen.

Wanneer je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat er positieve veranderingen zijn gekomen, juist omdat een kritieke massa mensen hun bewustzijn wel heeft veranderd en begon te handelen volgens dat nieuwe inzicht. Daarom geloven de mensen niet meer dat de aarde plat is en je ziet dat er in het algemeen een opwaartse trend IS die een duidelijke verhoging van het bewustzijn toont.

Vanzelfsprekend zie je ook perioden dat er stilstand is of zelfs een achteruitgang. Maar wanneer je beter gemotiveerd raakt, zie je dat zelfs die perioden gewoon stapstenen zijn voor de doorbraak naar een hoger inzicht.

Ik wil je het beeld geven dat het volmaakte concept hebben NIET betekent dat je een specifiek fysiek resultaat voor je ziet, en jij redeneert dat er iets mis is gegaan als dat resultaat dan niet zichtbaar wordt – en zodoende die visie verliest. Het volmaakte concept hebben betekent dat je de visie houdt dat er wat er ook gebeurt op tijdelijke basis, een voortdurende opgaande trend bestaat. Want fysieke verschijnselen zijn slechts de effecten van oorzaken in de drie hogere niveaus van het universum en het spirituele rijk.

Dit lijkt op de sinusgolf die toppen en dalen of ups en downs heeft. Maar in plaats van dat de golf zich horizontaal beweegt, beweegt de golf zich in een hoek omhoog. Dus zelfs al zijn er tijdelijk kuilen, de algemene richting is toch omhoog. Hoewel de omstandigheden op de wereld ook hun ups en downs hebben, is er op dezelfde manier een algemene beweging omhoog, want de Rivier van Leven zelf – zoals wij onlangs in Engeland hebben gezegd – gaat omhoog en geen enkele kracht op aarde is sterk genoeg om die tegen te houden.

In het laatste deel van het boek van Maitreya staat een heel belangrijke lering over de noodzaak om jouw spirituele werk los te koppelen van de wens om specifieke resultaten te willen en waarom dat zo’n gevaarlijke val is voor spirituelere mensen. Dit is een heel uitgebreide verklaring die ik in dit antwoord niet zal herhalen. Ik raad alle volwassen spirituele studenten aan om het boek te bestuderen en ernaar te streven de boodschap te internaliseren.

Want als je pas op het spirituele pad bent, benader je spirituele groei nog steeds door het filter van de dualiteit. Dus zit er nog angst in jouw wezen, de angst die jou laat denken op de manier als in het scenario van de stok met de wortel. Je doet het spirituele werk om óf aan de hel te ontsnappen, óf om een planetaire ramp te voorkomen. Of je doet het om persoonlijk beloond te worden of een planetair paradijs te zien. Naarmate je verder komt, moet je deze dualistische motivatie ontstijgen en de hogere motivatie benutten, omdat jij dan alles doet vanuit de wens om jouw spirituele identiteit tot uitdrukking te brengen – om jouw spirituele zon te laten schijnen – op de materiële wereld. Je gaat van de motivatie door angst over op de motivatie door liefde, de volmaakte liefde die alle angst uitbant.

Er komt een moment waarop je geen spiritueel werk doet met de verwachting een specifiek resultaat te zien. Je doet het als uitdrukkingsvorm van wie jij bent. Deze verandering van houding – van dualiteit naar non-dualiteit – wordt heel duidelijk uitgelegd in het nieuwe boek ‘The Art of Non-War’.

Hier beneden alles zijn wat je boven bent, brengt natuurlijk de grootste veranderingen tot stand, want dan besef dat jouw zelf in de buitenwereld niet het werk doet, maar dat de vader in jou – jouw spirituele zelf door jou heen werkt. Jouw bewuste zelf beschouwt zichzelf dan als een verlengstuk van God, zoals Jezus heeft gezegd toen hij zei: “Mijn Vader werkt tot nu toe en ik ook.” En dit is de stap omhoog die zowel de studenten in Rusland als elders kunnen doen om hun dienstbaarheid absoluut op een hoger niveau te brengen.