Ben je een bedrieger of een meester in het bedriegen?

ONDERWERPEN: De duivel is een meesterbedrieger – bestaan gebaseerd op een leugen – de geest van Christus aannemen – intuïtie voelt de vibratie – zie verder dan de uiterlijke verschijnselen – het leven van Christus in jou – bedriegers willen hem blindelings volgen – zij moedigen jou aan om van hen afhankelijk te worden – zoek naar hoogmoed – zoek jouw Christuszelf binnenin jou – je ego ziet wat hij wil zien

Vraag: Beste Jezus, Als je inderdaad een bedrieger bent en eigenlijk juist wordt gebruikt door de krachten waar jij over onderricht: dat je verder moet kijken of iets moet ascenderen, hoe kan iemand die naar dergelijke leringen luistert in staat zijn de Vijand herkennen nadat hij hen de rug heeft toegekeerd? Satan is de Vader van leugens en zijn leugens verbloemen de waarheid…. liefde, vriendelijkheid en algemene zorg voor de mensheid, hoe kunnen wij weten wanneer hij aan het woord is? Jij zou dat ook kunnen zijn.

Jij kent mijn naam.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je hebt helemaal gelijk dat de duivel en degenen die met hem werken meesters in het bedriegen zijn. Hun hele bestaan wordt gebaseerd op een leugen en ze hebben zolang met die leugen geleefd dat ze er heel erg bedreven in zijn om de leugen te rechtvaardigen en camoufleren. Ze zijn ook erg overtuigend, omdat ze zelf erg in die leugen geloven.

Het is heel belangrijk dat een echte zoeker het bestaan van bedriegers, zelfs aartsbedriegers, herkent die over de wereld zwalken, wat inhoudt dat ze niet alleen op de materiële wereld zijn, maar ook in het lagere astrale rijk. Het ligt in de aard van een bedrieger om te verschijnen als het tegenovergestelde van wie hij echt is. Daarom lijkt hij goed, rechtschapen en voor God te zijn. Hij zegt en doet alle juiste dingen. Hier verwees ik trouwens naar in de volgende quote:

Wee, jullie Schriftgeleerden en farizeeërs, hypocrieten! Want jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. (Matteüs 23:27)

Dus hoe kun je leren zo iemand te herkennen, of het nu geïncarneerde mensen of niet materiële wezens zijn en zich tegen hun subtiele leugens en hun kromme logica beschermen? Uiteindelijk kun je dit alleen maar door de Christusgeest aan te nemen. Enkel de Christusgeest heeft de vaardigheid om te onderscheiden wat van God en niet van God is, wat de waarheid en wat een leugen is. Dus uiteindelijk kun jij je alleen maar beschermen door te doen wat de Heilige Paulus zei dat je moest doen, namelijk ‘die geest in jou te laten zijn die ook in Christus Jezus was.’

Zoals ik overal op de website uitleg, zal het aannemen van de Christusgeest jouw intuïtieve vermogens versterken. Ieder mens bezit intuïtie, of een zesde zintuig, zoals het vaak wordt genoemd. Je ogen zijn gewoon instrumenten die ontworpen zijn om vibraties op te merken die binnen een bepaald spectrum vibreren, namelijk wat wetenschappers zichtbaar licht noemen. Je intuïtie is een instrument dat ontworpen is om frequenties op te merken die het materiële spectrum ontstijgen. Je intuïtie stelt je in staat om onderscheid te maken tussen de hogere frequenties van het spirituele rijk en de lagere frequenties die het rijk vormen dat door duistere krachten wordt bewoond.

Duistere krachten zijn heel goed in staat om een uiterlijke, materiële verschijning aan te nemen van goed zijn of spiritueel licht hebben en ze zijn bekwaam in het gebruiken van de juiste argumenten en logica om goed te lijken. Ze kunnen echter nooit hun vibratie verbloemen voor iemand die zijn innerlijke gezichtsvermogen heeft aangescherpt. De duistere krachten zijn gewoon niet in staat om de vibratie van innerlijk licht, de vibratie van een spiritueel wezen, te imiteren. Ze zijn niet in staat dit te doen, omdat de enige manier om de vibratie van het licht te krijgen, is door één met dat licht te worden en dat willen de duistere krachten nu juist niet.

Daarom kun je uiteindelijk, en is het in zeker zin de enige manier, een bedrieger ontmaskeren door zijn of haar vibratie te voelen. Het probleem is nu dat jij, om onderscheid te kunnen maken tussen de vibratie van licht en de vibratie van duisternis, een bepaald inschattingsgevoel moet hebben, je moet iets hebben waarmee je het kunt vergelijken. Dit houdt in dat je wel wat licht in jou moet hebben, zodat je de vibratie van licht en duisternis met elkaar kunt vergelijken.

Je herinnert je misschien wel mijn verklaring dat je geen leven in jou hebt, tenzij je mijn lichaam eet en bloed drinkt. De innerlijke betekenis van die verklaring is dat je in spirituele zin geen leven hebt, tenzij je wat van het licht van het Christusbewustzijn in jouw geest en energieveld absorbeert. Het leven is gewoon een ander woord voor energiefrequenties die boven een bepaald niveau vibreren en daarom tot het spirituele rijk behoren. Wanner jij een portie Christuslicht bezit, dan ben je in staat om onderscheid te maken tussen licht en duisternis.

Je kunt het verschil onderscheiden door de resonantie te voelen tussen het licht dat in jou is en het licht dat in mij is. Wanneer je in de aanwezigheid van echt spiritueel licht bent, kun je voelen dat het licht dat in jou is, wordt vermenigvuldigd en dit je hart beroert en je bewustzijn verhoogt. Wanneer je in de aanwezigheid van duisternis bent, voel je deze veredelende invloed niet en in plaats daarvan kun je een zinkend gevoel of zelfs verwarring krijgen. Dus als je een portie van het Christuslicht bezit, heb jij het fundament om het licht te herkennen dat werkelijk op iedere pagina van deze website wordt verankerd.

Helaas garandeert het bezitten van een deel Christuslicht niet dat jij je hiervan bewust bent en in staat om dat licht te gebruiken. Om het licht te gebruiken, moet jij je intuïtie aanscherpen en streven om afstemming op je Christuszelf te krijgen. Dit wordt gedetailleerd elders beschreven, samen met een techniek om deze afstemming te bereiken.

Als jij je afstemming nog niet hebt versterkt en het onderscheid gekregen om het verschil te weten tussen de vibraties van licht en duisternis, kun je nog steeds veel doen met de redeneringsvermogens van jouw geest. Hoewel die niet zo onfeilbaar zijn als het voelen van de vibratie, kunnen ze jou zeker wel enig idee geven van wat licht en duisternis is.

Het doel van de duistere krachten is voortdurend mensen in hun slaaf veranderen. Ze willen dat je naar hen luistert zonder iets te vragen. Het zijn de blinde leiders en die zoeken altijd naar blinde volgelingen. Als je deze website bestudeert, zul je zien dat het thema constant is dat je naar binnen moet gaan, jouw eigen waarheid vinden en enkel jouw Christuszelf volgen. Ik zeg herhaaldelijk dat je niet afhankelijk van deze website moet worden of de persoon verafgoden die deze leringen naar buiten brengt. Maar je moet ook niet afhankelijk worden van degene die deze leringen door een boodschapper in de buitenwereld geeft, omdat ik wil dat je het punt bereikt waarop je mijn leringen direct in jouw hart kunt horen.

Een bedrieger zou zeker in staat zijn om deze uitspraken een poosje na te bootsen, maar geen enkele bedrieger zou deze uiterlijke schijn lange tijd of zo consistent als je op deze website ziet, kunnen volhouden. Ze zijn simpelweg niet in staat om mensen de totale vrijheid te geven om onder hun eigen wijnstok en vijgenboom van hun Christuszelf te zitten.

Je herinnert je misschien nog wel mijn uitspraak dat je hen aan hun vruchten herkent. Veel mensen denken dat het betekent dat je de mensen kunt oordelen op grond van hun handelingen. Ik heb echter ook gewaarschuwd tegen de uiterlijke schijn. In werkelijkheid is iemands vibratie de allergrootste vrucht, de hoeveelheid licht die iemand wel of niet heeft vergaard. Je kunt echter iets opmaken uit het gedrag en de houding ten opzichte van het leven en andere mensen. Bijvoorbeeld Lucifer, en allen die met hem zijn gevallen, vielen vanwege hun hoogmoed. Lucifer geloofde dat hij het universum beter kon besturen dan God. Deze spirituele hoogmoed wordt vooral duidelijk wanneer iemand of een bedrieger wordt aangevallen.

Vanzelfsprekend zorgen maatregelen in de buitenwereld er niet helemaal voor dat vergissingen worden uitgesloten. Uiteindelijk moet jij de vibratie van iemand of een lering voelen, maar om die vibratie te voelen, moet jij aan je afstemming willen werken met de enige bron van waarheid die echt is, namelijk jouw Christuszelf. Zolang je de waarheid buiten jou zoekt, buiten jouw Christuszelf, ben je gevoelig voor de leugen. Dus ben je bereid je in te spannen om naar je hart te gaan en het contact met jouw Christuszelf aan te gaan en mij door die verbinding aan jou te bewijzen dat ik daadwerkelijk de echte Jezus Christus ben?

Het is een onontkoombaar feit dat het mentale denken ziet wat het wil zien en hoort wat het wil horen. Dus zal hij altijd de ‘waarheid’ die hij wil geloven, bevestigd zien. Dus welke waarheid wil jij? Wil je de ‘waarheid’ van jouw lagere geest of wil je de waarheid van je Christuszelf? Ik kan en zal die keus niet voor jou maken, maar ik zeg wel dat de keus aan jou is.

De uitspraak ‘Vraag en gij zult ontvangen’ heeft een dubbele betekenis. Als je het vraagt met een gesloten geest en hart, zul je alleen maar de lagere ‘waarheid’ krijgen die jouw mentale denken wil accepteren. Maar als je het vraagt met een open geest en hart, zul je echt de waarheid van Christus ontvangen.