Een lering over hoe de geascendeerde meesters ons proberen te helpen onze illusies te transcenderen

ONDERWERPEN: Waarom hebben de mensen spirituele leraren nodig? – een spirituele leraar moet de mentale beelden van de mensen aanvechten – jouw spirituele ouders steunen jou en zien jouw hoogste potentieel – meer van God houden dan jouw menselijke zelf – Christusoordeel en het menselijke oordeel – mensen die niet bereid tot verandering zijn, zullen de leraar afwijzen – de waarheid ontstijgt menselijke meningen – als jij je aangevallen voelt, toont dat een splitsing in jou aan – verschil tussen de wet en de liefde van God – onvoorwaardelijke liefde is niet pacifistisch – je kunt van mensen evenveel houden zonder hen hetzelfde te behandelen – gelijkheid betekent niet dat de mensen maar kunnen doen wat zij willen – jij bent wie jij denkt dat jij bent, totdat jij denkt dat jij meer bent

Vraag: Hi, mijn naam is N.G. En ik ben 19 jaar oud. Ik heb een stevige Baptistische achtergrond met 2 voormalige mariniers als ouders. Wat ben ik een Amerikaan! Bovendien hebben die sterke, prachtige en toegewijde christelijke ouders mij waarden bijgebracht die ik hier niet zo één twee drie kan uitleggen. De belangrijkste voor mij was, en dat zal altijd zo blijven, die van de Ene Christus die het meest wordt beleden: dat wij niet mogen oordelen. Ik houd van hen met heel mijn hart en ik weet dat zij ook van mij houden, zo veel dat ze geen oordeel over mij vellen. Zij veroordelen mij niet wanneer ik fouten maak, wanneer ik op de grond val, in feite zijn ze er altijd om mij weer op te tillen wanneer ik dat nodig heb. Wat het mooiste hieraan is? Mijn moeder heeft mij met al haar christelijkheid met tranen in haar ogen verteld dat zij van mij hield en het beste voor mij wilde toen ik haar vertelde dat ik homo was. Ze zei dat ik haar zoon bleef en dat er niets was veranderd en ze had gelijk! Ik was niet veranderd. Maar afgezien daarvan, veroordeelt zij mij niet, in feite hoopt ze dat ze op een dag een schoonzoon krijgt en ik heb geen zusjes. Ze wenst dat ik, boven alles verliefd word op de man die ik wil en met hem trouw en samen kinderen adopteer.

Ruïneer mijn leven niet voor je eigen totaal begrijpelijke waarden. Alleen omdat jij ze hebt, betekent dat nog niet dat alle anderen dat ook moeten. Over gelijkheid valt niet te onderhandelen. Denk alsjeblieft nog eens na over je vernietigende campagne tegen homoseksuele verbintenissen en wees zo goed om in de vreugde van het huwelijk en de liefde te delen met de rest van de natie. Reacties, ondanks de bijbetekenis, zijn welkom.

“Ik word niet gedefinieerd door homoseksualiteit, in tegendeel, ik zeg die definitie iedere dag opnieuw: “Dit ben ik mensen.”

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Mijn geliefde broeder, dank voor jouw reactie. Ik ben dankbaar wanneer de mensen op mijn woorden reageren, zelfs als zij het niet met mij eens zijn. Als je de Bijbel bestudeert, zie je dat toen ik 2000 jaar geleden op aarde liep, het vele malen voorkwam dat ik dingen zei die de mensen niet accepteerden. Een aantal mensen negeerde mij, een aantal beschouwde mij als een gek en anderen werden boos. Soms probeerden ze mij uit de synagoge of de stad te gooien. Soms probeerden ze mij te stenigen. Soms daagden ze mij op diverse manieren uit. En op een dag hebben ze mij aan een houten kruis gespijkerd.

Vanzelfsprekend is de wereld de laatste 2000 jaar beschaafder geworden. Ik verwacht echter nog steeds niet dat iedereen het met mij eens is. In feite weet ik dat een aantal mensen het met veel dingen die ik op deze website zeg, niet eens is, waaronder mijn uitspraken over homoseksualiteit. Dus is de vraag: “Zeg ik de waarheid zoals ik die ken, of zeg ik tegen de mensen wat ze willen horen?” Zie je, terwijl menselijke wezens zich afvragen wat de waarheid misschien is, BEN IK de waarheid.

Laat ik beginnen jou te vragen om erover na te denken dat een belangrijk onderdeel van mijn missie was om als spirituele leraar te dienen. Ik denk dat alle christenen het wel er mee eens kunnen zijn dat ik nieuwe leringen naar voren heb gebracht. Laten we dan nu eens nadenken over de ware rol van een spirituele leraar. Laten we eens nadenken over waarom mensen spirituele leraren nodig hebben en waarom God dergelijke mensen naar de aarde stuurt.

Eén van de basisideeën die op deze website staat, is dat het belangrijkste probleem op aarde is dat de mensen tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen. In deze bewustzijnsstaat hebben zij geen rechtstreeks contact meer met hun spirituele bron, met God. Daarom krijgen ze geen directe ervaring van de realiteit van God en de waarheid van God. In plaats daarvan zitten ze gevangen in een bewustzijnsstaat waarin alles relatief lijkt.

Op basis van deze bewustzijnsstaat hebben de menselijke wezens talloze ideeën, concepten en geloofssystemen bedacht. De geloofssystemen die uit de relativiteit van het menselijke denken ontstaan, zijn allemaal afgoden. De mensen scheppen een mentaal beeld van hoe zij willen dat de werkelijkheid er echt uitziet en dan leggen ze dat beeld over de werkelijkheid die God heeft geschapen heen. Omdat God de mensen vrije wil heeft gegeven, laat God de mensen deze beelden scheppen en hij laat hen deze beelden houden tot ze vrijwillig besluiten die op te geven en de waarheid van God te accepteren in plaats van een door mensen gemaakte ‘waarheid’.

God heeft echter veel barmhartigheid met de mensen en daarom stuurt hij spirituele leraren naar deze wereld om de mensen te helpen verder te kijken dan hun illusies en de realiteit en de waarheid van God te leren kennen. Daarom is de essentie van een spirituele leraar dat hij de mensen helpt verder te kijken dan de mentale beelden, de afgoden, van hoe zij denken dat de wereld eruit moet zien, en die te transcenderen. De rol van een spirituele leraar is de mensen verder te laten kijken dan hun eigen mentale kaders en om dat te doen moet een spirituele leraar de waarheid zeggen. De leraar moet de mensen zeggen wat zij moeten horen om te kunnen groeien en niet wat ze willen horen, zodat ze kunnen verdedigen dat ze hetzelfde blijven. De rol van de spirituele leraar is dat hij mensen niet hetzelfde achterlaat als die van voor ze hem ontmoetten.

Als je de Bijbel zorgvuldig leest, zie dat dit een integraal onderdeel van mijn missie was. Ik heb gezegd dat ik ben gekomen om te oordelen en de ware betekenis van die uitspraak is dat ik ben gekomen om mensen de kans te geven om, óf hogerop te komen en de waarheid van God te accepteren, óf om de waarheid van God te verwerpen. Ik had de waarheid van God zo belichaamd dat ik mij volledig met die waarheid had vereenzelvigd. Daarom heb ik gezegd: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”

Wanneer iemand mij tegenkwam, kon hij niet hetzelfde blijven, hij kon niet neutraal blijven, hij kon niet meer aan de kant blijven staan. Hij moest óf de waarheid accepteren die ik ben, óf die waarheid verwerpen en zichzelf nog steviger in de menselijke illusie verankeren. Er bestond gewoonweg geen middenweg en tegenwoordig bestaat er ook geen middenweg. Of je accepteert de waarheid van God, of je verwerpt de waarheid van God en accepteert een door mensen gemaakte, relatieve ‘waarheid’.

Ik zal je hier een visuele illustratie van geven. Veel mensen hebben een mentaal beeld geschilderd van hoe ze willen dat de werkelijkheid eruit ziet. Stel je voor dat iemand rondloopt met een groot schilderij voor zich. Het schilderij toont een prachtig weiland en hij gelooft vast en zeker dat hij door dit weiland loopt. In werkelijkheid loopt die persoon op een afgrond af en met nog een paar passen te gaan, zal hij die laatste stap nemen die ervoor zorgt dat hij zich in de afgrond stort. Stel je nu voor dat jij een spirituele leraar bent die naast hem staat. Zou het liefdevol zijn om hem zijn illusie te laten houden en hem in de afgrond te laten vallen? Zou het liefdevol zijn hem op de schouder te tikken en te bevestigen dat zijn illusie juist is om te vermijden dat je zijn gevoelens kwetst? Of zou het liefdevoller zijn om te schreeuwen: “Word wakker en laat je illusies los voor je in de afgrond valt?”

Ik ben dankbaar dat jouw aardse ouders onvoorwaardelijk van jou houden en je steunen bij wat je meemaakt. Ik kan je ervan verzekeren dat jouw hemelse ouders ook onvoorwaardelijk van jou houden en zij steunen jou ook bij wat jij meemaakt om ervoor te zorgen dat jouw levensstroom zich bevrijdt van alle menselijke illusies, wat er ook maar voor nodig is. Ik kan je echter ook zeggen dat je spirituele ouders een duidelijker visie hebben op jouw levensstroom dan jouw aardse ouders. Je spirituele ouders hebben je levensstroom geschapen en jou met je unieke individualiteit begiftigd. Zij zien jouw spirituele potentieel en daarom zien zij duidelijk of je wel of niet dat potentieel ten uitvoer brengt.

Zoals ik zeer uitgebreid elders heb uitgelegd, hebben jouw hemelse ouders jou niet als een homoseksuele ziel geschapen. Zij hebben een levensstroom geschapen die zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten heeft, maar ze hebben je volmaakt evenwicht tussen die twee gegeven. Je hemelse ouders willen dat jij de totaliteit van wie je bent tot uitdrukking brengt. Maar zoals ik elders heb uitgelegd, kun je die totaliteit pas tot uitdrukking brengen wanneer je evenwicht bereikt, waaronder het juiste evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van jouw levensstroom ziel.

Laat ik nu specifieke punten uit je brief bespreken:

De belangrijkste voor mij was, en dat zal altijd zo blijven, die van de Ene Christus die het meest wordt beleden: dat wij niet mogen oordelen.

Jezus: Ik maak mij zorgen over het feit dat jij denkt dat het mijn belangrijkste gebod is en dat ik dit meer dan alle andere tot uitdrukking heb gebracht. De essentie van mijn boodschap is juist om God boven alles lief te hebben, waaronder jouw eigen menselijke zelf en de overtuigingen die daaruit ontstaan. De consequentie van dit gebod is dat jij, als je mijn discipel wilt zijn, de waarheid van God boven alles moet liefhebben, meer dan de relatieve door mensen gemaakte relatieve ‘waarheid’.

Wanneer je echt het belang begrijpt van God boven alles liefhebben, besef je dat de essentie van mijn boodschap was om de mensen op te voeden tot een hogere bewustzijnsstaat, een bewustzijnsstaat waarin zij zichzelf weer gaan zien als zonen en dochters van God. Om deze hogere bewustzijnsstaat te bereiken, moet je de illusies loslaten van de lagere bewustzijnsstaat. Je moet jouw valse identiteitsgevoel dat jij een menselijk wezen bent, loslaten en accepteren dat je een spiritueel wezen bent dat door God is geschapen. Je moet God meer liefhebben dat jouw eigen menselijke bewustzijn, jouw eigen identiteitsgevoel en jouw eigen gevoel van gemakzucht.

Toen ik zei dat hij die bereid is zijn leven te verliezen om mijnentwil, het zal vinden, bedoelde ik dat degene die bereid is om zijn sterfelijke identiteitsgevoel, de pseudo-identiteit, te verliezen, het ware leven van het Christusbewustzijn vindt. Dus de vraag is of je bereid bent door het oncomfortabele proces heen te gaan om je aan de oude mens van de menselijke illusies te onttrekken en de nieuwe mens van de Christuswaarheid aan te nemen.

Als je denkt dat mijn belangrijkste gebod was om niet te oordelen, hoe verklaar je dan mijn uitspraak: “Om te oordelen ben ik gekomen?” Zoals ik boven heb uitgelegd, was de essentie van mijn missie om de waarheid van God te belichamen en daardoor de mensen te dwingen om, óf die waarheid te accepteren en hogerop in bewustzijn te komen, óf die waarheid te verwerpen en zichzelf nog steviger te verankeren in het menselijke bewustzijn. Dit is de ware betekenis van het oordeel.

Het is waar dat ik heb gezegd: “Oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt.” De betekenis van die uitspraak is dat als je iemand anders beoordeeld met de relatieve, mentale beelden die door de lagere bewustzijnsstaat worden gecreëerd, dan word jij ook naar diezelfde maatstaven beoordeeld. De reden dat God jou niet oordeelt, is dat jij dat zelf doet. Dit wordt bevestigd door veel mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad en terugkomen en hierover vertellen.

Je zult wel weten dat ik ook heb gezegd dat ik rechtvaardige oordelen vel en dat de Vader het aan de Zoon overlaat om te oordelen. De reden hiervoor is dat ik, omdat ik het Christusbewustzijn heb bereikt, omdat ik één ben geworden met de waarheid van God, kan oordelen volgens een norm die boven de relatieve normen staat die door de mensen zijn gemaakt en daarin verder ga. Ik oordeel niet zoals mensen. Ik heb geen waardeoordelen over iemand of iets. De Christus oordeelt echter wel en hij oordeelt door te vragen: “Komt het overeen met de werkelijkheid van God of klopt het met die waarheid?” Als iets niet overeenkomt met de waarheid van God, dan is de rol van de Christus, dan is de rol van een waarachtige spirituele leraar, om dat openlijk te zeggen en de mensen zodoende de kans te geven om te kiezen wie zij willen dienen.

Dit brengt ons vervolgens bij de essentie van het leven op aarde. De essentie kan worden beschreven als een vraag: “Als jouw huidige overtuigingen niet overeenkomen met de realiteit en de waarheid van God, zou je dit dan willen weten?” Als je huidige overtuigingen niet op de rots van Christus worden gebaseerd, ben je dan bereid jouw overtuigingen te veranderen, je inzicht te vergroten, je bewustzijn te verhogen, jezelf op één lijn te brengen met de realiteit van God?

Je hebt vrije wil. Ik respecteer de vrije wil van ieder menselijk wezen. Mijn rol is niet om keuzes voor jou te maken of je te vertellen wat je moet kiezen. Het is echter mijn rol als spirituele leraar om jou de waarheid te vertellen, zodat je een goed geïnformeerde keus kunt maken in plaats van een keuze die totaal op de relatieve, door mensen gemaakte illusies wordt gebaseerd.

De grootste uitdaging voor elke spirituele leraar is dat er heel veel mensen op aarde zijn die niet bereid zijn om hun overtuigingen te veranderen. De mensen zijn zo gehecht geraakt aan bepaalde overtuigingen dat zij zelfs als ik hen de waarheid van God voorhoud, niet bereid zijn hogerop te komen. Dit is de essentie van het menselijke bewustzijn. Wanneer de mensen zich volledig met deze bewustzijnsstaat identificeren, willen zij de waarheid van God niet leren kennen. Ze zijn zo gehecht geraakt aan hun mentale beelden van hoe zij denken dat de wereld eruit moet zien, dat zij geen bewijs willen erkennen dat het tegendeel waar is. Ze willen alleen maar iets horen wat hun eigen mentale beelden bevestigt, wat hun gekozen overtuigingen bevestigt en iets wat zich bij hun overtuigingen op hun gemak laat voelen.

Mijn vriend, je hebt vrije wil van God gekregen en je hebt het recht om de waarheid van God te verwerpen. Verwacht alsjeblieft niet dat ik niet meer de waarheid spreek om te vermijden dat jij je niet gerustgesteld voelt. Als je de Bijbel goed leest, zie je dat ik voortdurend conflicten had met mensen die de waarheid niet wilden horen, maar die de door mensen gemaakte beelden wilden houden waarbij zij zich veilig voelden. Je zou zelfs misschien wel kunnen zeggen dat het mijn rol als spirituele leraar was om die geruststelling te verstoren en hen zo de kans te geven om hogerop te komen.

Je beseft misschien ook wel dat de mensen die mij hebben vervolgd, dat juist deden omdat ze niet bereid waren hun mentale beelden op te geven. Om te vermijden dat ze ongerust werden, stonden ze klaar om de stem van de waarheid te smoren. Ik besef dat de mensen de waarheid van God niet hadden verworpen als ze hadden geweten wat ze deden. Daarom kan ik tegenwoordig zeggen, zoals ik destijds heb gezegd: Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen.”

Niettemin zijn er tegenwoordig miljoenen mensen op aarde die bereid zijn hogerop in bewustzijn te komen. Deze mensen zijn bereid om naar de waarheid van God te reiken en ze zijn bereid om hun overtuigingen en levensstijl dienovereenkomstig te veranderen. Als spirituele leraar is het me een genoegen en een voorrecht om deze mensen mijn hand te reiken en ze een hoger inzicht aan te bieden, ze de waarheid aan te bieden die hen vrij maakt. Dus verwacht niet van mij dat ik ophoud de hand te reiken naar mensen die de waarheid zoeken in plaats van dat ze in hun huidige bewustzijnsstaat willen blijven.

Ruïneer mijn leven niet voor je eigen totaal begrijpelijke waarden. Alleen omdat jij ze hebt, betekent het nog niet dat alle anderen dat ook moeten.

Jezus: Het lijkt wel of je denkt dat ik een stel waardeoordelen op deze website zet. Het lijkt ook wel of je denkt dat waarden relatief zijn, iets is waarover mensen kunnen beslissen of ze het er wel of niet mee eens zijn.

Wat ik op deze website tot uitdrukking breng, heeft niets te maken met waarden zoals menselijke wezens die gewoonlijk begrijpen. Ik druk de waarheid van God uit. Dit is geen waarde. Het is de waarheid. Die wordt niet onderworpen aan menselijke overtuigingen of meningen. Die is waar, juist omdat die boven alle menselijke overtuigingen en meningen staat en daarin verder gaat.

Jij hebt vrije wil. Daarom kun je alles wat ik zeg, negeren of ontkennen en je kunt je leven leiden alsof ik het nooit heb gezegd. Toen ik op aarde was, hebben veel mensen mij en mijn getuigenis van de waarheid afgewezen. Vanzelfsprekend zullen veel mensen mij tegenwoordig ook afwijzen. Daarom kan het feit dat ik de waarheid spreek, jouw leven niet ruïneren. Je kunt ervoor kiezen die waarheid te accepteren of te negeren en als je die negeert, kun je verder gaan met leven zoals het jou goeddunkt. Dat is jouw privilege en ik bevestig jouw recht om dat zo te doen. Het belangrijkste kenmerk van het leven op deze planeet is dat je alles schijnbaar kunt ontkennen.

Niettemin moet ik je zeggen dat niets wat ik zou kunnen zeggen, jouw leven ooit kan ruïneren. De enige persoon die jouw leven kan ruïneren, ben jij zelf, omdat je leven staat of valt met de keuzes die jij maakt.

Laat ik jou iets duidelijk proberen te maken. Als geascendeerd wezen ben ik heel goed in staat om mij af te stemmen op het onderbewuste niveau van jouw wezen en bewustzijn. Vraag jezelf eens waarom je zó verstoord raakte door mijn opmerkingen over homoseksualiteit dat jij je gedwongen voelde mij te schrijven. Met andere woorden, waarom mij niet gewoon negeren of mijn boodschapper gek verklaren en verder gaan met je leven? De reden kan alleen maar zijn dat er een conflict over deze kwestie bij jouw levensstroom bestaat. In tegenstelling tot wat je misschien aan de oppervlakte denkt, ben je niet gerust over jouw homoseksualiteit.

Er zijn veel homoseksuelen die, óf mijn besprekingen niet willen lezen, óf mij regelrecht afwijzen om diverse redenen. Dat zijn de mensen die zo vastzitten in de lagere bewustzijnsstaat dat ze niet bereid zijn hogerop te komen. Het feit dat je besloot mij te schrijven, zou moeten aantonen dat jij niet helemaal in die lagere bewustzijnsstaat vastzit. Jouw levensstroom heeft, op innerlijke niveau, een bepaalde volwassenheid bereikt en wil hogerop komen. Dus denk erover na of je de waarheid wilt accepteren en jezelf bevrijden.

Je hebt gelijk dat alle anderen mijn waarheid niet hoeven te accepteren. Zij hebben de keus om in die lagere bewustzijnsstaat te blijven of te reiken naar het Christusbewustzijn dat ze naar de hemel laat gaan. Maar toch moet ik herhalen dat niemand bij de Vader in de hemel komt dan door mij, wat betekent dat niemand de hemel in kan zonder hun bruiloftskleed, het Christusbewustzijn, aan te trekken. En niemand kan het Christusbewustzijn aannemen zonder de illusies los te laten die uit de relativiteit van het menselijke denken ontstaan.

Dus je hebt gelijk dat mensen mijn waarheid niet hoeven te accepteren. Als ze echter in de hemel willen komen, moeten ze de waarheid van God wel accepteren. De waarheid en ik drukken niet mijn waarheid en mijn waarden uit. Het is de waarheid van God. Ik heb het niet uitgevonden, ik heb het niet gedefinieerd. Ik heb ervoor gekozen om één met die waarheid te worden en die door mij tot uitdrukking te laten brengen. Daarom ben ik de Weg, de Waarheid en het Leven. Doe het ook!

Over gelijkheid valt niet te onderhandelen.

Jezus: Dit is een heel interessante uitspraak. Er zijn tegenwoordig miljoenen mensen op planeet aarde die zo vast zijn gaan zitten in de relativiteit van de lagere bewustzijnsstaat dat ze in feite geloven dat er geen goed of fout bestaat, dat alles mag. Zoals ik al zei, heeft God je vrije wil gegeven en daardoor kunnen mensen mentale beelden scheppen die niet kloppen met de werkelijkheid van God. De mentale beelden die door mensen worden geschapen, veranderen  echter niets aan de werkelijkheid van God.

Om mijn vorige beeld te gebruiken, van God mag je rondlopen met een poster voor je. Vroeg of laat zal Gods wet echter een grens stellen aan hoever je kunt lopen en je zult, óf tegen een muur lopen, óf van een klif af vallen. Zoals ik elders gedetailleerd heb uitgelegd, zit er een fundamenteel verschil tussen de liefde van God en de Wet van God.

God houdt echt onvoorwaardelijk van jou als zijn zoon of dochter. God heeft echter bepaalde wetten gemaakt die de ontvouwing van het universum begeleiden. Juist omdat God van jou houdt, heeft hij jou vrije wil gegeven. Het positieve potentieel is dat je jouw unieke individualiteit tot uitdrukking kunt brengen op manieren die zelfs God verrassen. Het negatieve potentieel is dat je de wetten van God kunt overtreden en daardoor jezelf vernietigen. Omdat Gods liefde onvoorwaardelijk is, laat hij jou die wetten overtreden. En omdat Gods liefde echt onvoorwaardelijk is, zal hij niet voorkomen dat je de consequenties draagt van het overtreden van die wetten. Met andere woorden, je oogst onvermijdelijk wat je hebt gezaaid.

Dus in tegenstelling tot wat veel mensen geloven, is er geen gelijkheid in de zin dat alles zomaar mag. Iets wat de Wet van God overtreedt, zal onvermijdelijk consequenties opleveren. Menselijke overtuigingen veranderen niets aan de Wetten van God en hoe stevig de mensen ook in hun illusies verankerd zitten, verhindert dat niet dat ze de consequenties van het schenden van zijn wetten moeten dragen. God trekt geen mensen voor.

De mensen zijn gelijk in de ogen van God in die zin dat God ze evenveel waard vindt. Ze werden naar Gods beeld en gelijkenis geschapen en met het potentieel om medeschepper met God te worden. Maar vanwege de vrije wil is er geen ultieme norm van gelijkheid. Als iemand zijn vrije wil gebruikt om de wetten van God te overtreden, krijgt hij onvermijdelijk een lagere bewustzijnsstaat. Daarom zal hij minder spiritueel worden dan de mensen die beslissen om de wetten van God niet te overtreden. Dit maakt hem niet minder waardevol, maar het betekent wel dat hij in spiritueel opzicht minder heeft bereikt.

Ik ben mij ervan bewust dat veel christenen lijden aan de illusie dat ik niet oordeelde en dat ik alle mensen hetzelfde behandelde. Maar als je de Bijbel met een open geest leest, zie je dat dit niet waar is. Ik hield van alle mensen met de onvoorwaardelijke liefde van God. Toch is de onvoorwaardelijke liefde van God niet de zachte, sentimentele liefde die mensen zich voorstellen. De onvoorwaardelijke liefde van God is niet een pacifistische liefde. Het is een heel actieve liefde die ieder mens wil laten terugkeren naar de realiteit van God.

De liefde van God probeert niet mensen zich goed te laten voelen in hun huidige bewustzijnsstaat. Ze probeert mensen uit alle illusies te halen, zodat ze de realiteit van God kunnen kennen. Juist omdat ik onvoorwaardelijk van mensen houd, kon ik hen niet overlaten aan hun illusies. Ik kon hen niet met rust laten, omdat zij zichzelf aan het vernietigen waren. Ik werd door compassie bewogen om hen te helpen zich te bevrijden uit hun onwetendheid en een hogere bewustzijnsstaat te krijgen waarin ze op één lijn zouden zitten met de realiteit en waarheid van God.

Dus ik heb niet iedereen hetzelfde behandeld. Wanneer ik iemand tegenkwam, deed ik altijd wat het meest raadzaam was om die persoon te wekken uit zijn of haar illusies. De enige echte gelijkheid is de waarheid en de realiteit van God. Omdat menselijke wezens een lagere bewustzijnsstaat hebben gekregen en hun contact met de realiteit van God verloren zijn, hebben ze ongelijkheid op deze planeet gecreëerd. Sommige mensen geloven zelfs dat dit helemaal oké is en dat mensen gelijk zijn in die zin dat iedereen mag doen wat hij maar wil. Niets is echt juist en niets is echt helemaal fout.

Als spirituele leraar behandel ik niet iedereen op dezelfde manier. Ik behandel iedereen op een manier die hen helpt een hogere bewustzijnsstaat te krijgen. Dientengevolge is mijn behandeling afhankelijk van het huidige niveau van bewustzijn van de mensen. De ‘gelijkheid’ van de mens is niet hetzelfde als de gelijkheid van God. Over de gelijkheid van God valt niet te onderhandelen, omdat die wordt gebaseerd op de rots van Christus. Bouw je huis op de rots van Christus in plaats van op het drijfzand van het lagere bewustzijn.

Denk alsjeblieft nog eens na over je vernietigende campagne tegen homoseksuele verbintenissen en wees zo goed om in de vreugde van het huwelijk en de liefde te delen met de rest van de natie.

Jezus: Ik voer geen campagne tegen homoseksuelen of een andere groep mensen. Ik voer campagne om alle mensen te redden door hen de waarheid te vertellen die hen bevrijdt.

Ik ben me ervan bewust dat er veel groepen mensen zijn die zo in de relativiteit van het menselijke bewustzijn vastzitten dat ze niet bereid zijn de waarheid te zien. Ze zullen op een agressieve manier ingaan tegen mijn pogingen om hen de waarheid te vertellen, net zoals mensen en demonen 2000 jaar geleden al deden. In essentie is wat deze mensen zeggen: “Wat hebben wij met jou te maken Jezus Christus? Val ons niet lastig Jezus. Laat ons met rust. We willen ons op ons gemak blijven voelen.”

Als je dat wenst, dan laat ik je in de rust waarbij jij je op je gemak voelt. Maar verwacht niet dat ik je wens respecteer om je gerustgesteld te voelen en niet meer de waarheid te spreken. En verwacht alsjeblieft niet dat ik het eens ben met jouw oordeel dat het destructief is om de mensen de waarheid te vertellen.

Ik zal de waarheid spreken en de mensen mogen met me doen wat ze maar willen. Toen ik 2000 jaar geleden de waarheid sprak, hebben de mensen me uiteindelijk aan een kruis gespijkerd. Het valt te bezien wat mensen met mij, en mijn boodschapper, doen omdat wij tegenwoordig de waarheid spreken.

“Ik word niet gedefinieerd door homoseksualiteit, in tegendeel, ik zeg die definitie iedere dag opnieuw.”

Jezus: De waarheid is dat het leven op planeet aarde is dat je wordt gedefinieerd door wat jij als je werkelijkheid wenst te accepteren. In het hier en nu ben jij wie je kiest te zijn, jij bent wie je kiest om jezelf te zien als wezen.

In werkelijkheid ben je een zoon of dochter van God die wordt gedefinieerd door de unieke individualiteit die God jou heeft gegeven toen je als levensstroom werd geschapen. Vanwege de vrije wil, kun je kiezen om een mentaal beeld te vormen, een vals identiteitsgevoel, waarin jij jezelf gescheiden van God ziet en een ander wezen dan het unieke spirituele wezen dat God van jou heeft gemaakt.

Ik voel me altijd triest worden wanneer mensen zichzelf definiëren door de relatieve concepten en overtuigingen van deze wereld te gebruiken. In dat opzicht maakt het niet uit of mensen zeggen of zij homoseksueel, een zondaar, een sterfelijk menselijk wezen of een door elk ander door mensen gemaakt identiteitsgevoel zijn.

Het is juist dat mensen de definitie van homoseksualiteit met hun overtuigingen en handelingen vormen. Menselijke wezens vormen de definitie van hun menselijk zijn iedere dag opnieuw. Maar als zij zichzelf gescheiden van God en niet op één lijn met God zien, zijn hun definities slechts luchtspiegelingen die boven het zand van het menselijke bewustzijn flikkeren. Deze mentale beelden kunnen slechts, juist door de aard ervan, een kortstondig bestaan leiden. De onveranderlijke wetten van God zullen er onvermijdelijk voor zorgen dat zulke illusies zichzelf vernietigen. De vraag is hoe lang je achter een luchtspiegeling aan blijft rennen en denken dat je op een dag de oase van de waarheid vindt.

“Dit ben ik mensen.”

Jezus: Deze uitspraak ontspringt aan de geest van wezens die ervoor hebben gekozen op tegen God en de wetten van God te rebelleren. Ze zijn zó gescheiden van hun bron, zitten zó gevangen in hun illusies dat ze eigenlijk geloven dat ze kunnen doen wat ze maar willen en ermee weg komen. Ze denken echt dat het allemaal om hen gaat, of liever hun pseudo-identiteit.

Ik ben Jezus Christus en ik zeg dat het helemaal niet om mij gaat. Het gaat allemaal om God en de realiteit van God. Het is niet allemaal mij, het is allemaal God en ik heb ervoor gekozen het feit te accepteren dat ik en mijn Vader één zijn. Voel je vrij om mee te gaan in dat eenzijn.