Het Levende Woord tot uitdrukking brengen

ONDERWERPEN: Laat de Heilige Geest waaien waarheen die wil – breek starre overtuigingen af – vele mensen kunnen het Levende Woord overbrengen – volg het pad naar Christusschap – gebruik spirituele bescherming – laat het perfectionisme los – laat het Levende Woord spontaan stromen

Vraag: Lieve Jezus, hoe groot was het zelfvertrouwen van je discipelen toen jij hen erop uit stuurde om het Levende Woord te preken, zodat zij de Heilige Geest konden overbrengen? Jij was maar zo kort bij hen, zij moesten wel heel snel iets leren, hoe heb je hen dat onderricht? Hoe kan ik leren het Levende Woord over te brengen? Moet ik mijn volledig Christusschap hebben om dat te doen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik was vol vertrouwen dat ze allemaal de vaardigheid hadden om zich open te stellen om het instrument van de Heilige Geest te zijn. Ik was ook vol vertrouwen dat ze niet gehecht waren aan een bepaalde doctrine of interpretatie in de buitenwereld en dat ze daarom niet zouden proberen de stroom van de Heilige Geest in een doctrine te veranderen. Met andere woorden, ik heb mijn discipelen erin getraind om de Heilige Geest te laten waaien waar die wil zonder te proberen die Heilige Geest te dwingen zich ergens aan aan te passen of bestaande overtuigingen, doctrines en interpretaties te bevestigen.

Dit is de eerste vereiste om het instrument van de Heilige Geest te worden, namelijk de bereidheid om de Heilige Geest zichzelf tot uitdrukking te laten brengen, zoals die wil in die bepaalde situatie en met dat specifieke publiek. Hierin slagen veel christenen niet in die beweren dat ze de Heilige Geest hebben, zoals elders wordt uitgelegd.

Ik heb mijn discipelen geleerd om het instrument van de Heilige Geest te worden door ze een heel geconcentreerde cursus te geven om systematisch al hun starre overtuigingen af te breken. Dit was nogal een spoedcursus. Maar je moet begrijpen dat ik mijn discipelen de hele dag persoonlijk bij mij had en zoals in de Bijbel wordt gezegd, heb ik alles aan hen uitgelegd wanneer wij onder elkaar waren. Ze hadden mij ook een aantal wonderen zien verrichten. Het gevolg was dat ze effectief uit hun gewone overtuigingen waren wakker geschud. Ik had ze ook de noodzaak van spirituele bescherming bijgebracht, zoals op deze website wordt uitgelegd.

Je hoeft niet volledig Christusschap te bezitten om het Levende Woord over te brengen. Het is iets wat veel mensen heel effectief kunnen leren. Het punt op dit moment in de tijd is echter dat ik niet aan een systematische procedure wil beginnen over hoe je het Levende Woord kunt overbrengen. Dit kan in de toekomst wel veranderen als het de tijd ervoor is.

Op dit moment moedig ik mensen aan om ijverig het pad naar persoonlijk Christusschap te bewandelen, zoals ik dat op deze website beschrijf en vooral in het boek ‘Master Keys to Personal Christhood’. Gebruik de middelen voor spirituele bescherming, gebruik de Violette Vlam om alle imperfecte energie te transmuteren en zeg de affirmaties over Christusschap op. Gebruik de techniek voor innerlijke afstemming om beter contact met je Christuszelf op te bouwen. Bestudeer mijn leringen en bewijs jezelf aan God door bereid te zijn verder te kijken dan je bestaande overtuigingen om de levende waarheid van God te ontdekken.

Naarmate je dit pad ijverig volgt, zul je gaan voelen dat jij wanneer je met andere mensen praat, het Levende Woord tot uitdrukking kunt brengen. Het is belangrijk dat je geen gevoel van afgoderij bezit met betrekking tot de uitdrukkingsvorm van het Levende Woord. Veel mensen hebben al de vaardigheid om instrument voor het Levende Woord te zijn in hun gesprekken met anderen. Een instrument van het Levende Woord zijn betekent niet dat je op een podium moet staan voor duizenden mensen en een perfecte verhandeling van een spiritueel wezen te houden. Je kunt heel goed het Levende Woord zeggen in een gewoon alledaags gesprek door een ander menselijk wezen een bepaald inzicht te geven dat de ziel nodig heeft om naar een hoger niveau op het spirituele pad op te klimmen.

Hoewel het Levende Woord een uitdrukkingsvorm van de Heilige Geest is, kan die Heilige Geest enkel door je Christuszelf stromen. Dus om je open te stellen voor de Heilige Geest, moet jij je zo goed mogelijk op je Christuszelf afstemmen. Je zou de Christus misschien voor je kunnen zien als een punt van stil zijn, een punt van vrede, in je hart. Wanneer je met elkaar spreekt, kun je leren om je bewustzijn af te stemmen op dat punt van stil zijn en dan kun je het gevoel krijgen dat je direct van binnenuit je Christuszelf inspiratie en woorden opvangt. De woorden stromen door jouw hart in plaats van je analytische geest of je emoties.

Dus ik moedig je aan om je aandacht te concentreren op het bewandelen van het pad naar persoonlijk Christusschap en innerlijke afstemming op je Christuszelf te krijgen. Laat dan het Levende Woord spontaan door jou heen stromen en probeer dat niet te forceren. Dat is juist het Levende Woord en het leeft, omdat het niet in een rigide of vaste matrix kan worden gedwongen. Veel mensen proberen het Levende Woord te forceren en dan stellen zij zich open voor lagere, of paranormale, krachten. Hier spreek ik elders over.

Als je ijverig spirituele bescherming gebruikt en tegelijkertijd niet probeert het Levende Woord te forceren, kun jij je tegen die krachten beschermen. Het is echter belangrijk te weten dat ze bestaan en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen.

Laat ik tot slot nog zeggen dat het belangrijk is dat je elk gevoel van perfectionisme wat betreft het Levende Woord moet laten varen. Sommige mensen nemen de houding aan dat instrument zijn van het Levende Woord een hogere en Heilige roeping is en dat je dus perfect moet zijn om dit te kunnen doen. Ze gaan vaak denken dat hun manier om het Levende Woord te brengen aan een bepaalde maatstaf in de buitenwereld moet voldoen. Opnieuw, dit zal een blokkade vormen die de stroom van het Levende Woord vertraagt. Om zo’n instrument te worden, moet je bereid zijn om dat Levende Woord tot uitdrukking te brengen, zelfs als je het nu nog niet op een perfecte manier kunt volgens wereldse maatstaven.

God verblijft niet in de normen die door de wereld zijn gemaakt. God verblijft in een goddelijke norm die vaak heel anders is dan de normen die menselijke wezens hebben gemaakt. Als jij je zorgen maakt over of je acceptabel bent in de ogen van de mensen, zul je het moeilijk vinden om de Heilige Geest door je heen te laten stromen. Je moet bereid zijn om alle bevooroordeelde meningen opzij te zetten om een helder instrument te worden voor het Levende Woord. In enkele gevallen moet je gek voor Christus zijn, of in ieder geval onwetende mensen laten denken dat je gek bent.

Begrijp je hoe subtiel het verschil is? Het allerbelangrijkste aspect als je het instrument voor het Levende Woord bent, is dat je dat spontaan door je heen moet laten stromen. En je moet niet proberen het te forceren om volgens een bepaalde maatstaf in de buitenwereld stromen. Daarom zeg ik dat jij je aandacht moet concentreren op het spirituele pad en afstemming op je Christuszelf krijgen. Dan zal het Levende Woord spontaan door je heen beginnen te stromen. Terwijl dat gebeurt, laat je het gewoon stromen zonder het op een of andere manier te forceren.

Naarmate dit proces doorgaat, ga je een sterkere en helderder stroom van het Levende Woord door jou heen ervaren. Laat dit gewoon op zijn eigen tijd gebeuren en voor je het weet, ben jij een bedreven spreekbuis voor het Levende Woord. Zoek eerst het koninkrijk van God – in de betekenis van het Christusbewustzijn – en al het andere zal eraan worden toegevoegd.