Jouw relatie tot God oplossen

ONDERWERPEN: Waarom veel religies mensen ontmoedigen om vragen te stellen – kwaad zijn op religies omdat het macht over jou geeft – waarom vergeving belangrijk is – mensen die niet van het woord ‘God’ houden – jij bent je eigen criticus – het pad gaat over je relatie tot God oplossen – waarom de meesters de vragen van de mensen beantwoorden

Vraag: Ik ben katholiek opgevoed maar heb de kerk al heel lang achter mij gelaten, omdat zij tegen mij zeiden dat ik zelf niet kon denken en toen ze mij kwaad maakten, wilde ik niets liever dan dat die zichzelf zou vernietigen, maar dat is iets anders.

Nu, je vroeg mij of ik in ‘GOD’ geloof. Zoals je wel merkt, houd ik niet van dat woord. De vraag is wat je bedoelt met GOD? Nu, alles wat ik kan zeggen, is dat ik het ermee eens ben met dat wij allemaal deel uitmaken van het AL.

Je vroeg mij tussen de regels door waarom ik door Apollonius van Tyana wordt gefascineerd. Nu, ik ben niet zozeer door hem gefascineerd, maar meer dat ik er graag op vertrouw waar mijn geest mij brengt en die brengt mij bij Apollonius van Tyana, net zoals naar deze website.

Ik moet zeggen dat jij heel slim bent met jouw antwoorden. Bijvoorbeeld toen het over jouw moeder ging, heb je precies genoeg gezegd om de radertjes in mijn hoofd in werking te stellen.

Ik weet dat jij wilt dat ik aandacht aan de lering schenk, maar jouw leven is ook belangrijk. Ik weet dat het dom is, maar wat voor man jij bent, is belangrijk voor mij. De mensen beschouwen jou als een God en ik wil alleen maar de man kennen die de missie voor de Christus heeft uitgevoerd.

Het zal mij schokken als je nog steeds tegen mij praat, omdat je mij hebt afgeschreven als een verloren zaak.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik ben een spirituele leraar en ik sta niet vijandig tegenover anderen en ik kies er ook voor om mij niet kwaad te laten maken door menselijke wezens. Ik verwelkom iedereen die oprecht iets te weten wil komen, dus laat jezelf mijn liefde voor jou voelen en dat ik jou en jouw vragen accepteer.

Ik stel geen grenzen aan het aantal vragen dat je kunt stellen en ik hoop dat je op een bepaald moment de leringen on deze website belichaamt en onze dialoog in jouw eigen hart voortzet.

Laat ik nu ingaan op jouw brief.

Ik ben katholiek opgevoed maar heb de kerk al heel lang achter mij gelaten, omdat zij tegen mij zeiden dat ik zelf niet kon denken en toen ze mij kwaad maakten, wilde ik niets liever dan dat die zichzelf zou vernietigen, maar dat is iets anders.

Feitelijk is dat een belangrijke kwestie. Ik weet dat miljoenen spirituele zoekers ook zo’n soort ervaring hebben gehad dat een orthodoxe religie, hetzij de katholieke kerk of een andere kerk, heeft geprobeerd te verhinderen dat zij vragen stelden of buiten het kader van de officiële doctrines dachten. Zoals ik overal op mijn website uitleg, is dit precies het tegenovergestelde van mijn bedoeling en doel om naar de aarde te komen.

Ik kwam om te mensen te bevrijden uit gevangenschap. Iedere gevangenschap begint in de menselijke geest en de waarheid bevrijdt jou. De waarheid die je bevrijdt moet echter van binnenuit komen. Blinde aanhang aan een doctrine in de buitenwereld geeft jou geen innerlijke ervaring van de waarheid en daarom zal die jou ook niet bevrijden.

Dus ik begrijp dat je niet blij met de katholieke kerk bent. Ik moet je echter waarschuwen dat jij, zolang jij nog negatieve gevoelens hebt, de kerk macht over jou geeft.

Een van de hoekstenen van mijn lering is vergevingsgezindheid. Heb ik niet gezegd dat je zeventig maal zeven moet vergeven? Waarom zei ik dat? Omdat vergeving de sleutel is om je levensstroom te bevrijden. Als je iemand niet vergeeft, schep je een band, een band van emotionele energie, tussen jou en die persoon. Dit verhindert dat jij verder komt op je spirituele pad.

Ik raad jou aan om de houding te krijgen dat het leven een pad naar meer inzicht en gemoedsrust is. Het leven is een leerproces en alles wat er met jou gebeurt, kun je als een kans beschouwen om een les te leren. Bijvoorbeeld, opgroeien met de katholieke kerk heeft jou de unieke kans gegeven om te beseffen dat jouw levensstroom grote behoefte aan vrijheid had. Daarom heb je zulke heftige gevoelens over de poging van de kerk om te verhinderen dat jij zelf ging nadenken.

Dus in plaats van je energie te verspillen aan boos zijn op de kerk, richt je die energie in een positieve richting en maak je er een vastberaden besluit van dat niets ter wereld jou ervan kan weerhouden om verder op het spirituele pad te komen. Om dit doel uit te kunnen voeren, moet je niet gehecht blijven aan de dingen van deze wereld, zodat de prins van deze wereld wanneer hij jou in verzoeking komt brengen, zoals hij dat bij mij heeft gedaan, niets bij jou vindt. De sleutel tot niet-gehecht zijn is te vergeven, alle negatieve gevoelens op te geven en onschuldig als een duif te worden, maar wel zo wijs als een slang.

Nu, je vroeg mij of ik in ‘GOD’ geloof. Zoals je wel merkt, houd ik niet van dat woord. De vraag is wat je bedoelt met GOD? Nu, alles wat ik kan zeggen, is dat ik het ermee eens ben met dat wij allemaal deel uitmaken van het AL.

Het feit dat je niet van het woord ‘GOD’ houdt, toont aan dat je iets nog niet hebt opgelost. Ik begrijp heel goed dat heel veel mensen een negatief beeld van God hebben. De reden is dat zij diep in hun levensstroom weten dat God niet zo is als hij wordt afgeschilderd door de orthodoxe religie. Maar tot de levensstroom deze innerlijke kennis bewust (h)erkent en gebruikt om zijn conflicten over God op te lossen, zit de levensstroom in een impasse.

Onderdeel van mijn missie was om het beeld van God aan te vechten, de boze en oordelende God dat de Joden hadden ontwikkeld in de tijd van het Oude Testament. Ik heb het beeld gegeven dat God een liefdevolle vaderfiguur is. Helaas is het christendom teruggevallen op het beeld van God als boos en oordelend. Ik raad je aan om de vele bijna-doodervaringen te bestuderen. Zij demonstreren duidelijk dat God jou niet beoordeelt: dat doe jij zelf.

Je kent het gezegde dat jij je eigen grootste criticus bent. Nu in de hemel ben jij de enige criticus.

De waarheid over het leven is dat jouw levensstroom naar het beeld en gelijkenis van God werd geschapen. Het is een verlengstuk van God in de vorm; het is een individualisatie van God. Zoals ik zei: “Gij zijt Goden.”

Zoals ik overal op de website uitleg, zijn de mensen tot een lagere bewustzijnsstaat vervallen. Zij hebben dit bewustzijn op God geprojecteerd en een vals beeld, een afgod, van God geschapen als een tiran die voorwaarden stelt en oordeelt. In werkelijkheid voelt God onvoorwaardelijke liefde voor iedere levensstroom.

Wat ik wil zeggen, is dat het spirituele pad een proces is waardoor jij geleidelijk jouw negatieve gevoelens voor God oplost en een juiste relatie tot God opbouwt. De sleutel om jouw relatie tot God op te bouwen is om na te denken over Gods onvoorwaardelijke liefde en die op den duur te accepteren.

Het boek ‘Master Keys to Spiritual Freedom’ bevat een gedetailleerde beschrijving over hoe levensstromen tot een lagere bewustzijnsstaat vervielen en God de rug hebben toegekeerd. Er staat ook in hoe je deze impasse kunt overwinnen.

Je vroeg mij tussen de regels door waarom ik door Apollonius van Tyana wordt gefascineerd. Nu, ik ben niet zozeer door hem gefascineerd, maar meer dat ik er graag op vertrouw waar mijn geest mij brengt en die brengt mij bij Apollonius van Tyana, net zoals naar deze website.

En je zou die aanwijzing moeten opvolgen zonder eraan gehecht te raken. Mijn punt was dat een student vaak twee leraren krijgt aangeboden, de ene is echt en de andere vals, of een hogere of een lagere. Dit is een test om te zien welke de student kiest.

Ik moet zeggen dat jij heel slim bent met jouw antwoorden. Bijvoorbeeld toen het over jouw moeder ging, heb je precies genoeg gezegd om de radertjes in mijn hoofd in werking te stellen.

Ik ben een ware spirituele leraar en het is mijn bedoeling om jou te bevrijden. Zoals ik al heb gezegd, zal alleen de waarheid die vanuit jou komt, je bevrijden. Het is niet mijn intentie om jou een lering te geven die je niet meer laat nadenken. Ik wil jou zelf laten nadenken, zodat jij een aha-ervaring krijgt, zodat jij gnosis ervaart en daardoor een stap op jouw pad vooruit doet.

In tegenstelling: een verkeerde leraar zal proberen jou absolute en onfeilbare antwoorden te geven en jou ontmoedigen om zelf na te denken. Je hebt dit al in de katholieke kerk ervaren. De leugen van de verkeerde leraren was altijd dat je in jezelf geen contact met God kon leggen en dat jij een goeroe, doctrine, of kerk in de buitenwereld nodig hebt.

De boodschap waar het om gaat op deze website is dat je wel contact met God kunt maken in jouw eigen hart. Dat gaat via jouw Christuszelf die de tussenpersoon is tussen de mens en God. Misschien moet je eens een poging wagen om jouw Christuszelf te leren kennen, die jouw ware leraar is.

Ik weet dat jij wilt dat ik aandacht aan de lering schenk, maar jouw leven is ook belangrijk. Ik weet dat het dom is, maar wat voor man jij bent, is belangrijk voor mij. De mensen beschouwen jou als een God en ik wil alleen maar de man kennen die de missie voor de Christus heeft uitgevoerd.

Dit is niet dom. Ik probeerde alleen maar erop te wijzen dat je richten op de historische feiten een afleiding kan worden, die verhindert dat je mijn voorbeeld volgt.

De grootste misvatting van de orthodoxe doctrine is dat die mij tot een God of de enige Zoon van God heeft verheven, zodat niemand in mijn voetsporen kan treden. Zoals op mijn website staat, was mijn ware missie om het universele pad dat iedereen kan volgen te demonstreren. Ik kwam om een voorbeeld te zijn, geen afgod.

Als het je helpt om mij als een man te zien, jou helpt om die orthodoxe afgoderij te overwinnen, is dat goed. Wees je er echter van bewust dat er veel historisch bewijs over mij elkaar tegenspreekt. Dus om verwarring te voorkomen, kun jij je beter op mijn innerlijke missie, het innerlijke pad richten en dat volgen.

Het zal mij schokken als je nog steeds tegen mij praat, omdat je mij hebt afgeschreven als een verloren zaak.

Ik schrijf nooit iemand af als een verloren zaak. Helaas kiezen sommige mensen ervoor om zichzelf af te schrijven als een verloren zaak. Onderdeel van mijn missie was dat ik de mensen zou vertellen dat er niemand is die niet verlost kan worden. Helaas kan niet iedereen die boodschap accepteren. Ik vertrouw erop dat jij mijn boodschap wel kunt accepteren.