Alles is een concept tot het een ervaring wordt

ONDERWERPEN: Eerst heb je een concept, daarna krijg je de ervaring – een concept gebruiken om een spoor voor de ervaring te maken – een concept gebruiken om de ervaring te blokkeren – mensen krijgen een relatie tot iets in de vorm van concepten – zuiver gewaarzijn is zuiver, de Bewuste Jij is slechts een naam – je hebt jezelf beperkt door concepten – jouw ego is ook een concept en kan het niveau van concept niet ontstijgen – een spiritueel ego vormen – zuiver gewaarzijn is het allerbest referentiekader.

Vraag: Jezus, of misschien is dit door tussenkomst van Kim, zet 19 concepten op de website op 16 november 2010. Je beschrijft de sferen en de Bewuste Jij als concepten. Dit maakt mij in de war. Eerdere leringen zijn geneigd om het referentiekader intellectueel, en nog belangrijker op een spirituele manier van binnen, te veranderen om de wereld steeds minder als een punt van conceptuele maatstaf te gebruiken en je te richten op de IK BEN binnenin jou. Shakespeare heeft gezegd dat ‘het leven een toneel is’. Is het leven in de materiële wereld niet het concept van de individuele en de spirituele sferen en de Bewuste Jij zijn dat niet de waarheid en oorsprong van Iemand? Zeg jij dat de sfeer van onze Schepper een concept is van zijn/haar Schepper?

Tot nu toe heb ik geleerd van Jou dat mijn ware zelf in mijn Bewuste Jij is gesitueerd. Als mij Bewuste Jij een concept is binnen die sfeer, wow! Verduidelijk voor mij en anderen of wij meer dan conceptuele wezens met vrije wil zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (1 december 2010):

Alles is een concept tot het wordt ervaren.

Je krijgt een relatie tot iets als je het jouw uiterlijke/bewuste geest als concept laat binnenkomen.

Een concept is een idee dat jij in jouw geest hebt. Het idee houdt verband met een voorwerp dat jij niet ziet, maar het idee is niet hetzelfde als het voorwerp.

Als jij bijvoorbeeld een reisbrochure pakt over een vakantie op een afgelegen bestemming, haal je uit die brochure een concept over de bestemming. Dat concept kan je de wens geven om naar die bestemming toe te reizen. Maar pas wanneer je er echt heengaat, wordt het concept vervangen door de directe ervaring.

Wij in het geascendeerde rijk ervaren alles waar wij het over hebben, maar wij kunnen jou niet die ervaring geven. De enige manier om met jou te communiceren – met jouw huidige bewustzijnsstaat – is door jou concepten te geven. Wij hopen dat als wij jou de concepten geven in jou het verlangen te wekken om de directe ervaring te krijgen.

De directe ervaring kun je krijgen, wanneer je begrijpt dat de kern van jouw wezen zuiver gewaarzijn is, wat inhoudt dat jij jezelf naar het spirituele rijk kunt projecteren – net zoals jij je naar jouw lichaam en huidige levenservaring hebt geprojecteerd.

Wij hebben sinds 1930 over de IK BEN Aanwezigheid onderricht gegeven, maar alles wat wij de mensen ooit hebben gegeven, waren concepten. Sommige studenten hebben die concepten gebruikt om een spoor in hun geest te maken en de Bewuste Jij heeft vervolgens dat spoor gevolgd tot hij eenzijn met de Aanwezigheid ervoer.

Andere studenten wilden dat niet, dus voor hen blijft de IK BEN Aanwezigheid gewoon een concept. De eerste groep heeft door hun ervaring direct een relatie tot de IK BEN Aanwezigheid gekregen. De tweede groep staat niet in een relatie tot hun Aanwezigheid; zij hebben een relatie tot een mentaal beeld – een concept – van de Aanwezigheid die zij in gedachten hebben geschapen.

Het gevaar om mensen op aarde een concept te geven van het spirituele rijk is dat zij het concept misschien gebruiken om de ervaring te blokkeren. Dat is echter gewoon de aard van de taak waar wij voor staan.

Jullie zijn allemaal spirituele wezens die niet vastzitten of worden bepaald door de vorm. Maar in het hier en nu ‘zijn’ jullie wie jullie denken te zijn. Dat komt omdat jullie vergeten zijn dat jullie zuiver gewaarzijn zijn en in plaats daarvan een concept hebben gemaakt van wie je bent.

Jullie zitten vast in de ‘wereld’ waarin je bijna alles als concept ziet. Dus de enige manier om jullie te bereiken is jullie nog meer concepten te geven – en te hopen dat een paar daarvan het verlangen in je wekken om iets meer dan concepten te ervaren.

Als je geen zuiver gewaarzijn hebt ervaren, dan wordt de Bewuste Jij gewoon een nieuw concept. Wanneer je wel zuiver gewaarzijn ervaart, zie je dat de Bewuste Jij eenvoudig een naam is. In zekere zin heeft het geen zin om een naam te geven aan zuiver gewaarzijn, omdat je zuiver gewaarzijn niet nauwkeurig kunt beschrijven met een naam of concept – die kan alleen maar ervaren worden. Maar zolang jij nog vastzit in de wereld van mentale concepten, nou dan…

Wat betreft jouw laatste vraag:

Verduidelijk voor mij en anderen of wij meer dan conceptuele wezens met vrije wil zijn.

Jullie zijn meer dan conceptuele wezens in die zin dat jullie meer dan vorm zijn. Maar jullie hebben bepaalde concepten van wie jullie zijn over het zuivere gewaarzijn dat jullie IK BEN Aanwezigheid tot in het materiële universum heeft verlengd, heen gelegd. Dus zijn jullie ook de enige die jezelf uit dat zelfbeeld kan halen door opnieuw zuiver gewaarzijn te ervaren. Zolang jij nog geen contact hebt gemaakt met zuiver gewaarzijn, zijn jullie – om praktische redenen – slechts conceptuele wezens.

Als jij op het niveau van concepten met jouw identiteitsgevoel omgaat, maak je gewoon weer een ander concept. Daarom hebben wij het ‘concept’ van de Bewuste Jij gegeven die zuiver gewaarzijn is en dus niet kan worden gevangengezet in een concept.

Nadat wij begonnen waren met leringen over het ego te geven, werd het duidelijk dat veel studenten hun ego probeerden te overwinnen op het niveau van concepten. Maar het ego is gewoon een concept. Dus om een concept kwijt te raken door een nieuw concept te maken – spiritueler of aardiger – zorgt dat er alleen maar voor dat het ego zich in een andere vorm vermomt.

Daarom zijn veel mensen die al tientallen jaren het spirituele pad volgen, geen stap verder gekomen om vrij van het ego te worden. Zij hebben gewoon een nieuw ego gemaakt dat heel bedreven is in goed of spiritueel lijken. Die mensen denken dat dit ego zo spiritueel is dat zij zeker naar de hemel mogen – maar zij zitten er totaal naast. Ik heb dat in mijn parabel over het bruiloftsfeest beschreven.

Dus de enige manier over het ego echt te overwinnen is een referentiekader te zoeken dat verder gaat dan de wereld van concepten waarin het ego bestaat. En de enige manier om aan concepten te ontkomen is door gebruik te maken van jouw vaardigheid om terug te komen bij zuiver gewaarzijn, omdat je ziet dat alle concepten op aarde – alle concepten die jouw ego vormen – gewoon niet echt zijn.

Je ervaart ook dat de JIJ die zuiver gewaarzijn is, wel echt is en een verlengstuk van de IK BEN Aanwezigheid. En dit is het enige wat je van de vereenzelviging met het ego los kan maken.

Er is eigenlijk geen andere manier en hoewel zij het op andere manieren hebben beschreven, hebben de mystici in alle tijden zuiver gewaarzijn ervaren en hebben dat gebruikt om zichzelf te wekken uit de droom dat een spiritueel wezen eeuwig in de vorm vast blijft zitten of door een vorm wordt bepaald.

Als jij de Bewuste Jij als een concept behandelt, zal dat jou alleen maar meer gevangenzetten. Als jij van jezelf zuiver gewaarzijn mag ervaren, kan dat jouw op den duur laten ontwaken.

Zoals altijd kunnen wij alleen maar een hulpmiddel geven en dan de mensen loslaten om te kiezen hoe zij dat willen gebruiken. Daarom proberen wij voortdurend op een andere manier met nieuwe hulpmiddelen aan te komen – en hopen dat elke nieuwe uiting meer mensen wekt.