De Verenigde Staten maakt karma met haar huidige leger

ONDERWERPEN: de meesters moeten met onze praktische situatie en ons bewustzijn werken – geen idealisten maar praktische realisten – als de top tien procent de dualiteit ontstijgt, moeten naties volgen – in de Koude Oorlog hadden de Verenigde Staten een groot leger kunnen hebben zonder karma te maken, maar tegenwoordig niet meer – de Verenigde Staten laten misbruiken door de internationale machtselite – er is nooit een situatie waarin een gewapend conflict de enige optie is

Vraag: Sommige spirituele organisaties hebben gewichtig gedaan over te veld staande legers, de nationale bescherming, dat Amerika moreel hoogstaat, maar nu zie ik op pagina 42 van ‘The Art of Non-War’ dat een natie die een leger opbouwt zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt. Ik herinner me nog iets over communistisch bedrog, potentiële verrassingsaanvallen en redenen voor een star wars verdediging. Bedrog door de zogenaamde aartsbedriegers kan niet zomaar doorgaan. Hoe moeten wij ermee omgaan dat wij worden bedrogen door diverse dingen op de wereld?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Er bestaan cycli voor alles. Wat wij in het verleden naar voren hebben gebracht, was een boodschap die duidelijk ontworpen was voor een specifieke cyclus in de geschiedenis van de aarde. Tijdens die cyclus bestond een dualistische polariteit tussen het communistische blok en de westerse samenlevingen, vooral de Verenigde Staten.

Als de Verenigde Staten haar leger had afgeschaft, had de Sovjet-Unie ongetwijfeld geprobeerd de wereld te veroveren. Dat zou mislukt zijn, maar er zou veel lijden teweeggebracht zijn in dat proces. En dus zijn wij, de geascendeerde meesters, praktische realisten. Zoals ik heb uitgelegd, was ik, toen ik met de gekroonde staatshoofden van Europa werkte, niet in staat om de ideale oplossing te geven die ik zag, maar moest met koningen in hun huidige bewustzijnsstaat werken en doen wat mogelijk was om de samenleving verder te brengen.

Maar wat wij tegenwoordig doen is een hogere lering brengen, een lering over non-dualiteit. En het is ons doel om de top tien procent met die lering te bereiken, zodat zij dit kunnen gebruiken om hun bewustzijn boven de dualistische strijd uit te brengen en zo de voorlopers te worden die hun natie uit die strijd te halen.

Dat zal tot een situatie leiden waarin zelfs een natie als de Verenigde Staten weer kan beginnen na te denken over hun beleid bij de buitenlandse politiek, over de nationale veiligheid. En de natie kan beginnen te beseffen dat een leger natuurlijk een heel wankel evenwicht is. Want in de huidige situatie op de wereld is het niet realistisch dat een land zo groot als de Verenigde Staten haar leger afschaft. Maar het leger van de Verenigde Staten in haar huidige vorm is ontworpen als een agressieve kracht die overal op de aardbol militairen kan stationeren, zelfs als dat ver buiten het gebied is dat een directe bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten vormt.

En dus is de realiteit dat de Verenigde Staten een leger op de been moet houden, net als in de tijd van de Koude Oorlog – om te dienen als tegenwicht voor de communistische agressie – dit vormde geen karma voor de natie. Maar tegenwoordig, nu de Sovjet-Unie realistisch gezien veel minder een bedreiging vormt – de voormalige Sovjet-Unie moet ik zeggen, hoewel je steeds nog wel over de Sovjet-Unie kunt spreken, omdat er een bepaald bewustzijn in het Russische leger is en bij de politici die eigenlijk niet zijn veranderd na de tijd van het communisme. Maar omdat de dynamiek in de wereld is veranderd, zou het heel verstandig zijn als de Verenigde Staten zich realiseert dat een deel van haar legercapaciteit overbodig is en als ze die capaciteit wel gebruiken, zelfs in stand houden, maakt die situatie karma voor de natie.

De invasie in Irak is een situatie die karma heeft gemaakt voor de Verenigde Staten vanwege ongeoorloofd gebruik van militaire macht. Dus je ziet het wankele evenwicht is dat ik niet zeg dat de Verenigde Staten op dit moment haar leger aan de kant moet zetten, maar dat ze opnieuw moet nadenken over de grootte van het leger en het gebruik daarvan. Zelfs haar filosofie over het leger, de strategie en doctrines, zodat het gezuiverd kan worden van elk dogma of iedere strategie, waardoor de Verenigde Staten kan worden misbruikt door een internationale machtselite om hun doelen om de wereld in haar macht te krijgen, te bevorderen.

De bewering dat de oorlog met Irak een poging was om vrijheid en democratie over de wereld te verspreiden, was op zijn zachtst gezegd een holle frase. De situatie was duidelijk dat – onder het moment van terrorisme – de regering van de Verenigde Staten en haar leger een pion was in een veel groter geopolitiek spel.

Hoe je kunt vermijden dat je wordt bedrogen? Nu, door naar het Christusbewustzijn te streven dat jouw bewustzijn de dualistische strijd laat ontstijgen, zodat jij de dualistische leugens kunt doorzien die door de machtselite in het leven worden geroepen – de vele verschillende machtselites – die wedijveren om macht en controle.

En daar gaat een boek zoals ‘The Art of Non-War’ nu juist over, om de mensen zo te laten schrikken dat zij uit het dualistische denken schieten en daardoor iets willen onderzoeken wat zij niet geleerd hebben te onderzoeken. Waaronder het hele concept – dat de meerderheid van de mensen op aarde heeft – dat oorlog iets onvermijdelijks is en wanneer bepaalde situaties uit de hand lopen, de enige praktische en mogelijke reactie een gewapend conflict is. Er is nauwelijks een situatie voorgekomen waarin een geweldloze oplossing niet een betere uitkomst had kunnen opleveren in een gewapend conflict.

En dus hopen wij dat de top tien procent de leringen benut over non-dualiteit, waarmee wij in feite veel verschillende individuen en zelfs een paar organisaties hebben geïnspireerd, zodat die in veel verschillende contexten kunnen worden geuit en dus acceptabel en begrijpelijk voor mensen met vele verschillende achtergronden zijn. Zodat in de niet al te verre toekomst de top tien procent iedere natie uit het dualistische denken kan halen. Dit is waarachtig de enige manier om de Gouden Eeuw te brengen.