Waarom schietpartijen en andere gewelddaden steeds extremer worden

ONDERWERPEN: niets mis met jullie – omdat er meer licht komt, wordt de duisternis zichtbaarder – wat een bevolking niet wil zien, moet onder druk naar buiten komen – de mensen hebben geen spiritueel doel en isoleren zichzelf – donkere winters hebben effect op de psyche – De Scandinavische mensen groeien niet snel genoeg, dus gebeuren er dingen om de mensen te wekken – geen psychologische verklaring voor de daden van de schutter – duistere krachten nemen de mensen over en willen bloed vergieten – de duistere krachten willen de mensen angst aanjagen – naarmate het licht toeneemt, moeten duistere krachten mensen gebruiken om meer extreme daden te plegen om het licht te vervormen – het menselijke kwaad is niet menselijk – duistere krachten zien de waarde van het leven niet in

Vraag: Binnen een jaar zijn er twee slachtingen op scholen in mijn land Finland geweest, dus vraag ik, wat is er mis met ons?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit is een heel begrijpelijke vraag – ik weet, bijvoorbeeld, dat er mensen in Australië zijn, die zich afvragen hoe men een man zijn eigen kind een aantal jaren in de kelder gevangen kon laten houden en waarom dit meer dan eens is gebeurd – waarom dit soort geweld in hun land? Ik moet je echter zeggen dat er, als zodanig, niets met jou mis is.

Het is gewoon zo dat je, naarmate de energie op de planeet wordt verhoogd, een polarisatie ziet – omdat het verschil tussen licht en donker uitgesprokener wordt. Het is bij wijze van spreken, een functie van het feit dat de aarde meer spiritueel licht ontvangt en dat het licht iedereen de kans geeft om dat te absorberen.

En dit kan op twee manieren worden gebruikt. Je kunt het gebruiken om je bewustzijn te verhogen. Maar als je weigert om je bewustzijn te verhogen door naar de balk in je eigen oog te kijken – je eigen psychische problemen op te lossen, je illusies te overwinnen – nu dat zal het licht in feite de duisternis, de onopgeloste psychologische problemen in jouw wezen, vermenigvuldigen. En de bedoeling is die bij iemand, of een groep mensen, of zelfs een hele natie, zichtbaarder te maken.

Zoals wij al eerder hebben gezegd, moesten de gebeurtenissen die hebben geleid tot de Tweede Wereldoorlog en die in het leven werden geroepen een les voor het hele Europese werelddeel worden. Het nazisme in Duitsland was niet alleen maar een Duits fenomeen, maar een uitdrukkingsvorm van het hele collectieve bewustzijn van Europa om de mensen zover te krijgen dat ze op den duur de duisternis gaan zien en zeggen: “Zo kan het niet verder! Die genocide, of dit fanatisme, mag nooit weer in ons werelddeel plaatsvinden.” Wat vervolgens, niet uitkwam, omdat er een genocide op de Balkan kwam en de rest van Europa grotendeels bleef toekijken.

Niettemin is mijn punt hier dat jullie in het land Finland deel uitmaken van dit planetaire proces. En dan – net als in veel andere landen – moeten de neigingen die de bevolking niet wil opgeven, meer zichtbaar worden. Tot ze op den duur zo overduidelijk worden dat mensen het gaan zien en de vragen beginnen te stellen die ze tot dan toe niet hebben willen vragen. Je zou dit ook kunnen uitleggen met de tweede wet van de thermodynamica, omdat de mensen weigeren hun geest open te stellen voor nieuwe energie en nieuwe ideeën, beginnen de dingen af te breken, omdat die een gesloten mentale kader zijn geworden.

En dus krijgen jullie, vooral in Finland, opnieuw een situatie waarin de mensen geen duidelijke spirituele visie hebben, nooit de visie hebben gekregen dat zij spiritueel wezen zijn. Jullie hebben ook de neiging om je te isoleren en jezelf te isoleren en niet echt te weten of je deel uitmaakt van het Oosten, of deel bent van Europa, of een deel van Scandinavië, of waar jullie eigenlijk bij horen in het grotere plaatje.

Dus de neiging bestaat om je uit de omgang met de wereld die jullie omringt, terug te trekken. En dan gaan jullie die lange donkere winter in, waarin jullie je – bij wijze van spreken – verdoven met alcohol, omdat je kunt zien dat het alcoholisme in Finland en het gebruik van alcohol in Finland toeneemt en daadwerkelijk veel groter is dan het zou moeten zijn op dit moment in de evolutie van de wereld.

Dit is natuurlijk niet uniek voor Finland, omdat je hetzelfde ziet in veel andere landen. Maar het is iets dat in feite meer in de Scandinavische landen voorkomt vanwege de meer noordelijke ligging in Europa – jullie hebben die langere, donkerder, winter. En de fysieke duisternis heeft een diepgaand effect op de psyche en als de mensen geen spiritueel licht oproepen ter compensatie van het ontbrekende zonlicht, nu, dan ervaren ze een heel duidelijk gevoel van depressie. Wat hen er eerder toe neigt om alcohol te gebruiken om dat gevoel te verdoven en dit verhindert de hele natie op te klimmen en te groeien.

Zoals ik heb uitgelegd, wanneer de hele planeet wordt verheven en er meer licht wordt uitgegeven, nu, dan gaat de bevolking van de Scandinavische landen niet in datzelfde tempo mee. En dan moeten er bepaalde manifestaties komen, omdat degenen die het zwakst zijn – degenen die de laagste bewustzijnsstaat hebben – zich dan openstellen om de duisternis die in het collectieve bewustzijn zit tot uitdrukking te brengen.

Je ziet opnieuw, dat er niets in een natie kan gebeuren dat niet een uitdrukkingsvorm is van het collectieve bewustzijn. Neem mijn verhandeling over de top tien procent, de laagste tien procent en de tachtig procent in het midden. Als de top tien procent in een land geen standpunt inneemt – niet het bewustzijn verhoogt – nu waar blijft de autorisatie van God en de geascendeerde meesters dan om een bepaalde manifestatie van duisternis die door de laagste tien procent tot uitdrukking wordt gebracht, uit te bannen?

We kunnen die mensen niet weghalen als er geen mensen zijn die naar de tegenovergestelde polariteit worden verheven, of tot de mensen in het algemeen beslissen dat het genoeg is, dat dit niet zo door kan gaan. Maar opnieuw, zelfs de tachtig procent kan dit niet alleen. De top tien procent moet zo hoog op dat niveau van Christusschap komen dat het met de vervorming die je ziet, correspondeert.

Het is helemaal niet logisch dat een jonge man een vuurwapen kan krijgen en naar zijn school kan gaan en op zijn eigen klasgenoten en leraren schiet, dat kun je niet begrijpen. Je kunt de psychologische problemen van deze persoon niet analyseren, hoewel sommigen hebben geprobeerd om een of andere gebeurtenis te vinden die in het leven van deze jonge persoon is voorgevallen waardoor hij dit deed.

Je kunt er geen psychologische verklaring voor vinden – tenzij je echt het bestaan van duistere krachten begrijpt en hoe deze duistere krachten kunnen bestaan in een natie als het resultaat van het niveau van het collectieve bewustzijn. En dan worden degenen die het zwakst zijn – vanwege bepaalde psychologische omstandigheden – nu dan worden zij overgenomen door die duistere krachten en de duistere krachten hebben maar één doel voor een gebeurtenis als deze.

Welnu, in feite hebben ze meerdere doelen, maar hun allerbelangrijkste doel is het bloedvergieten van onschuldige mensen, wat ze dan drinken – het levensbloed. Want zoals je zou moeten weten, vervoert het bloed het bewustzijn door het lichaam. En wanneer het fysieke bloed dus wordt vergoten, dan komt er tegelijkertijd een deel van het spirituele licht van iemand vrij. En dat kunnen de duistere krachten vervolgens absorberen, omdat de angst die de persoon ervaart het spirituele licht kleurt, het een lagere vibratie geeft, wanneer iemand gewond is of stervende die de duistere krachten kunnen absorberen.

Zij hebben natuurlijk het doel om de bevolking bang te maken – angst aan te jagen, of zelfs de bevolking in de war te brengen en te laten denken, zoals jij tot uitdrukking hebt gebracht door “Wat is er met ons aan de hand?” – maar door dat op een angstaanjagende manier te doen helpt dat eigenlijk niet om het bewustzijn van de bevolking te verhogen, maar ervoor zorgt dat ze op angst gaan vibreren. Zoals je, bijvoorbeeld, vooral in de Verenigde Staten, hebt gezien na de gebeurtenissen van 9/11, omdat de mensen niet daadwerkelijk hun bewustzijn hebben verhoogd maar in de angstmodus gingen – die door de regering werd geleid – dat we ons vanaf nu moeten beschermen door militanter te worden en civiele vrijheden af te nemen.

Dus opnieuw, je ziet dat er meer subtiele doelen zijn, maar het belangrijkste doel dat de duistere krachten hebben bij zo’n gebeurtenis als deze – de beschietingen op de school in de Verenigde Staten, en veel andere gebeurtenissen als deze, waaronder in Rusland toen de terroristen de kinderen in de school kidnapten – de belangrijkste reden is alleen maar het kunnen vergieten van het bloed van onschuldige mensen. Want opnieuw, naarmate er meer licht wordt uitgegeven, krijgen de duistere krachten steeds minder energie die zij kunnen absorberen. En dus hebben zij mensen nodig die steeds extremer perverse daden plegen – of het nu gewelddadige of seksuele perversiteiten zijn, of in andere vormen – om in staat te zijn hun bestaan te garanderen en hun macht te behouden.

En dus geef ik je deze uitleg, omdat je een spirituele visie hebt. En ik vertrouw erop dat je beseft dat je deze waarheid vanzelfsprekend niet op de hele bevolking van een natie kunt overbrengen, want ze zouden je natuurlijk buitengewoon hard uitlachen. Niettemin heeft het waarde dat het op het fysieke vlak wordt uitgesproken – naar het collectieve bewustzijn gaat waar het een zaadje vormt dat op den duur tot een doorbraak bij de mensen zal leiden dat wij, als wij echt willen begrijpen wat we menselijk kwaad willen noemen, verder moeten kijken dan het menselijke niveau en zien dat het menselijke kwaad in feite niet menselijk is. Het komt van een niveau dat het menselijke overstijgt, maar enkel door menselijke wezens tot uitdrukking wordt gebracht.

Wat Duitsland betreft, waar we de manifestatie hebben gezien van de nazi’s en de Holocaust, hebben veel mensen zich die vraag gesteld: “Hoe kunnen mensen dit ooit doen?” Maar zie je, mensen kunnen elkaar dit niet aandoen wanneer ze erkennen dat ze zelf mensen zijn en dat de slachtoffers ook mensen zijn. Daarom kunnen mensen dit alleen maar, wanneer hun geest is overgenomen door duistere krachten – die de waarde van het leven niet erkennen, want ze vinden hun eigen bestaan niet waardevol.

Ze zien niet dat zelfs de duisterste van de duistere wezens een sprankje licht in de kern van hun wezen hebben. Ze denken dat ze helemaal geen licht hebben, daarom denken ze, hoewel ze dit niet bewust weten, ze denken dat zij waardeloze wezens zijn en ze denken dat menselijke wezens ook waardeloos zijn en dat het leven geen intrinsieke waarde heeft, maar kan worden verhandeld als een stuk eigendom of dat het met geweld kan worden afgenomen.